Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingar
6 Polskor för en röst vid piano arrangerade och bearbetade av J. Dannström (2013-08-09)

100 svenska folkvisor med ett lätt accompagnement för piano, tryckt 1860 Ej klar (2016-09-23)

100 valda svenska folkvisor och dansar lätt satta för piano av Herman Berens (2016-09-23)

100 visor sjungna av Bergselever, samlade och utgivna till Bergshögskolans 100-årsjubileum 1919 Ej fullständig Ej klar (2016-01-08)

125 visor sjungna av Bergselever, samlade och utgivna till 125-årsjubileet 1944, Falu Bergsskola 1819 - Kungl. Tekniska Högskolans avdelning för bergsvetenskap 1944 Ej fullständig Ej klar (2016-01-08)

1500- och 1600-talens visböcker utgifna af Adolf Noreen och Henrik Schück 1881-1894 Ej fullständigt Ej klart (2016-07-21)

200 Gamla kända visor utgivna av Eduard (2013-09-13)

300 Nordiska folkvisor harmoniskt behandlade för en röst och pianoforte av Jacob Niclas Ahlström (2016-11-25)

Afsked af Swenska folksharpan med bidrag till swenska folksångernas historia af Arv. Aug. Afzelius, tryckt 1848 (2013-01-11)

Album utgifvet af nyländingar Endast visor Ej klart (2015-11-24)

Alla tiders bästa visor Ej fullständig (2017-12-01)

Arne Bjørndal, 10 skjemtevisor og songar (2016-04-06)

Axel Ivar Ståhl [Ludvig Theodor Öberg]:
      Vald samling af 700 svenska sångstycken utgifven av Axel Ivar Ståhl, tryckt 1884 Ej fullständig Ej klar (2019-02-02)
      Filikromen, hittills otryckta skämtsamma samlade och utgifna af Axel I. Ståhl (20xx-xx-xx)

Carl Uby
      Sjung och skämta Glada visor av C. Uby Med illustrationer av P. Hedman Stockholm 1896 (2019-02-17)
      Utställningsvisor av Carl Uby Med illustrationer av P. Hedman Stockholm 1897 (2019-01-15)

Delsbostintan
      Delsbostintans visor samlade och upptecknade av Ida Gawell-Blumenthal, utgivna 1898, inledning, visor (2013-08-05)
      Delsbostintans visor, gamla sånger och låtar samlade och upptecknade av Ida Gawell-Blumenthal, ny upplaga (2013-08-06)

Enstrofig nordisk folklyrik Akademisk avhandling av Richard Steffen, tryckt 1898 (2016-07-20)

Eterneller bland svenska folkvisor arrangerade för piano, tryckt 1862 (2019-05-06)

Ewa Wigström:
      Skånska visor, sagor och sägner, samlade och utgifna af Eva Wigström (AVE), Lund 1880 (2015-07-10)
      Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor, samlad och upptecknad i Skåne af Eva Wigström (Ave), Köpenhamn 1880 Endast visor Ej klar (2015-11-23)
      Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok, samlad och upptecknad i Skåne af Eva Wigström (AVE), Andra samlingen Göteborg 1881 Endast visor Ej klar (2015-11-23)

Finlands svenska folkdiktning, del V.1, Den äldre folkvisan (2012-01-23)

Folkesange og melodier udsatte for pianoforte ved A. P. Berggreen, band 1 - 4, första bandet tryckt 1842 (2016-05-30)

Folklekar från Västergötland samlade av Sven Lampa (2015-07-17)

Folkminnen från Kläckeberga och Dörby, visdelen (2014-09-15)

Folkskolans sångbok utgiven av Fredrik Sandberg (2017-12-12)

Folktoner från Jämtland upptecknade år 1880 af Karl Bohlin (2015-07-20)

Folkvisa och folkdans Svenska folkmelodier satta af J. A. Hägg (2016-11-29)

Folkvisedanser utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (2016-10-28)

Folkvisedanslaget i Stockholm En samling kväden och folkvisor (2016-10-21)

Folkvisor upptecknade och utgifna af Selma Colliander harmoniserade av Alfred Berg (2019-03-13)

Från berg och dal Samling af svenska folkvisor och folklekar (2016-09-16)

Från julgille och lekstuga, svenska folkdanser samlade och utgifna af August Bondeson (2016-01-08)

Gamla sånglekar med bilder av Gisela Trapp Ej fullständig Ej klar (2015-11-30)

Gamla ringlekar satta för piano av V. Patrik Vretblad (2016-08-29)

Gamla svenska dans- och ringlekar såsom de dansas på Skansen (2016-09-05)

Gustaf Hägg:
      Finlands skönaste folkvisor Soreimmat Soinnut Soumesta
satta för en röst med piano af Gustaf Hägg Ej klar ((2015-11-30)
      Svenska folkvisor Bearbetade och satta för piano af Gustaf Hägg Ej klar (2015-11-30)

Hvad ska' vi leka? Samling af sånglekar och ringdansar utgiven av Vilhelm Sefve (2016-08-04)

Juldanser 40 lekar och danser för piano med text (2016-09-22)

Julens melodier Julsånger, julvisor och juldansar (2016-09-26)

"Jödde i Göljaryd", Karl Petter Rosén:
      Visor och berättelser samlade af Jödde i Göljaryd, häfte 1 (2015-11-13)
      Visor och berättelser samlade af Jödde i Göljaryd, häfte 2 (2015-11-13)

Kring julgranen Samling polskor, ringdansar och sånglekar för piano (2016-08-29)

Lars Bondesons Variété-Kupletter och Visor (2013-09-13)

L. Aug. Lundh Lärobok i sång för skolan (2018-01-12)

Lefve sången Utgifven av Lorentz Lundgren (2019-02-06)

Maria Frykholm:
      Folkwisor från Wermland för en röst med accompagnement af pianoforte samlade och utgifna af Maria Frykholm, tryckår 1854 (2013-07-29)
      Nya folkvisor från Östergöthland upptecknade och utgifna af Maria Frykholm, tryckår 1860 (2013-08-02)
      Sånger ur Tännforsen af Onkel Adam satte för pianoforte av Maria F******* [Frykholm] (2013-04-03)

Melodibok för skolan och hemmet utgiven af Fredrik Sandberg (2016-09-19)

Nordisk visa i urval av Knut Brodin och Bertil Molde (2012-12-18)

Norske folketonar upptecknade av Olav Sande (2016-04-15)

Norske folke viser satte for pianoforte av Halvdan Kjerulf (2016-06-30)

Nu är det jul igen, 80 ringdansar och jullekar för piano med text samlade och utgifna af F. Eggeling, sjunde upplagan (2016-01-08)

Nyländska folkvisor samlade av Ernst Lagus (2016-10-20)

Nylänningarnas sångbok Ej fullständig Ej klar (2015-11-27)

Ny visbok af B.C. Sång- och Visbok för Folket samt Handbok för Skolan 1914 Ej fullständig Ej klar (2016-01-22)

Några visor och melodier Upptecknade av G. Bladini, Sv. Landsmål, häfte 1, 1939, tryckt 1940 (2013-12-27)

P. A. Säve:
      Gotländska visor samlade av P. A. Säve (2013-07-29)
      Gotländska lekar samlade av P. A. Säve (2015-12-28)

Perlbandet, folkvisor och romancer sjungne af Jenny Lind, Mathilda Enequist och Signe Hebbe (2013-08-03)

Peter Grönland, "Alte Schwedische Volks-Melodien gesammlet von E. G. Geijer und A. A. Afzelius", Köpenhamn 1818 (2014-09-19)

Prof på allmogemål och folkvisor från Sörbygden, Nils Fr. Nilén, utdrag (2013-08-20)

Richard Dybeck
      Svenska visor upptecknade och samlade av Richard Dybeck Ej fullständig (2014-09-23)
      RUNA En skrift för fäderneslandets fornvänner Ej fullständig (2016-10-25)
      Svenska vallvisor och hornlåtar med norska artförändringar utgifna af Richard Dybeck Ej klar (2015-11-27)

Ring- och andra sånglekar utgivna av Sigrid Sjöberg och Anna Lundgren (2015-11-23)

Ringlekar på Skansen med beskrifvande text av Nils Keyland, utgivna av Nordiska Muséet (2016-08-30)

Sagor och sägner, visor, skrock och ordspråk från Vestergötland, Stockholm 1891, särtryck ur "Allmogelif i Vestergötland" af Vestgöta Landsmålsförening Upsala (2013-09-09)

"Sankt Staffan i Östergötland. Några anteckningar av Andreas Lindblom", ur "Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening" 1909 (2012-05-01)

Signe Hebbe
      När jag blef sjutton år (2013-07-29)
      Svenska folkvisor (2013-08-03)
      Tvenne folkvisor (2013-07-29)

Sjung! Sånger för folkskolan utgivna av Richard Norén Ej fullständig (2017-12-01)

Skillingtryck (2016-04-04)

Skolsånger utgivna av C. G. Jacobsson (2017-09-05)

Soldatens sångbok Ej klar (2015-12-11)

Svenska dikter och visor Stockholm 1910 (2019-01-11)

Svenska folkvisor utgivna 1839 av J. C. Hedboms förlag, melodistämma med ackompanjemang, häfte 1, häfte 2 (2013-08-26)

Swenska Folk-Wisor från forntiden vid pianoforte Harmoniskt bearbetade af Frans Altin (2013-09-13)

Svenska ringlekar i lätt sättning för piano upptecknade på Skansen af Julius Wibergh (2016-08-29)

Svenska Sångstycken Nyare och äldre Stockholm 1828 (2019-01-18)

Sångbok för svenska flottan 1928 Ej klar (2016-08-01)

Sångdansar utgivna av Nordiska Muséet (2016-09-19)

Sånglekar från Näs Tryckt 1905 Ej klar (2016-09-19)

Sånglekar utgifna av Kristina Nilsson, Augusta Ljungström och Preben Nodermann, samlingar 1, 2 och 3, utgivna 1905 (2015-11-28)

Teckningar och toner ur skånska allmogens lif Ej fullständig (2018-01-31)

Vald samling af Swenska Sång-Stycken Uppsala 1840 (2019-01-08)

Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar utgifna af J. N. Ahlström och P. C. Boman (2013-07-29)

Violen En samling jullekar, barnsånger och sagor, utgiven av N. Lilja (2019-03-19)

Visbok Dikter, visor och barnramsor ur handskrifter och skillingtryck valda och utgivna av N. B. [Nanna Bendixson] Ej fullständig (2018-12-01)

Visor från olika källor (2016-04-04)

Visor och berättelser samlade af Jödde i Göljaryd (2015-11-06)

Visor och låtar från Leksand upptecknade och enkelt satta för piano af Anders Jobs (2014-01-07)

Visor upptecknade i Kalmartrakten av P. Valerius Olsson, ur Landsmålsföreningarnas tidskrift 1908 (2016-01-08)

Västbergapolska, "Huset det står vid Siljan ...", folkmelodi bearbetad för sång och piano av Josef Eriksson (2013-08-03)
Senast ändrad 2020-03-18