Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarNyländska folkvisor
ordande och utgifna av Ernst Lagus

Helsingfors 1887-1900

Del 1
Tryckt 1887
Från början till och med sida 80 (2016-07-02)
Sidor 81-160 (2016-08-25)
Sidor 161-240 (2016-09-16)
Sidor 241-320 (2016-09-28)
Sidor 321-404 (2016-09-28)

Del 2
Tryckt 1893
Från början till och med sida 70 (2016-10-07)
Sidor 71-140 (2016-10-13)
Sidor 141-208 (2016-10-15)

Del 3
Tryckt 1900
Sidor 209-270 (2016-10-20)
Sidor 271-330 (2016-10-20)


I. Kämpavisor och romanser
1a. Kung Valdemo lät kringsko sin gångare god, medeltidsballad från Karis, text för utskrift (20xx-xx-xx)
1b. Ellibrand och fröken Gyllenborg, medeltidsballad från Pärnå
2. Liten Karin, medeltidsballad från Esbo, Kyrkslätt, Pärnå, version från Pärnå
3a. Kämpen Grimborg, medeltidsballad från Ingå, Pojo, Sibbo, version från Pojo, Sibbo
3b. Kämpen Grimborg, medeltidsballad från Ingå, Pojo, Sibbo, version från Ingå
4a. Skön Anna, från Ingå, Karis, Pojo, version från Karis
4b. Skön Anna och herr Peder, från Ingå, Karis, Pojo, version från Kyrkslätt
5a. Peder och liten Stina, från Ingå, Karis, Pojo, Pärnå, version från Karis
5b. Peder och liten Stina, från Ingå, Karis, Pojo, Pärnå, melodi från Pojo
6. Den bortsålda a, b, c
7. De två systrarna a, b
8. Hertig Fröjdenborg och fröken Adling a, b, c
9. Konungabarnen
10. Rosen lilla a, b, c. Alb. V
11. Axels och Valborgs visa
12. Herr Karl
13. Oväntad bröllopsgäst a, b, c. Alb. VI
14. Herr Päders sjöresa a, b
15. Prinsessan och båtsmannen a, b. Alb. VI och VIII
16. Riddar Olof a, b
17. Den förtrollade prinsessan
18. Sven Svanan
19. Herr Lager och Jon
20. Herr Riddervall a, b
21. Där sitter en fågel a, b. Alb. VII och VIII
22. Styfmodern a, b
23. Vallkulla a, b. Alb. VI
24. Vedergällningen a., b. Alb. V och VIII
25. a) Herr Radibrand och lilla Lena
b) Skön Helena och riddaren Hildebrand
26. Rosilias sorg. Alb. VII
27. Visan om liten Malkum
28. Konung Magnus
29. Lindormen a, b.
30. Necken a, b
31. Hafsfrun
32. Magdalena a, b, c. Alb. VI
33. Ramunder a, b
34. Lussi lilla
35. Herr Päder och hans syster
36. Klampfen
37. Hertig Henrik och konungen
38. a) Ella lilla
b) Jungfru Inge
39. Den sörjande a, b, c, d
40. Den öfvergifna
41. Neckvisan a, b, c, d. Alb. IV
42. Där gingo två jungfrur i rosendelund a, b, c. Alb. IIv 43. Riddaren och torpardrängen Alb. V
44. Tiggargubben a, b
45. Hvar hafver du din fader och din mor
46. Om aftonen jumfrunen sitt lilla foster fick a, b

II. Kärleksvisor
47. Ack, ack, ack, hur jag är bunden
48. Ack beklagansvärda öde a, b
49. Ack himmel när skall jag förvänta den dagen
50. Ack högaste himmel och fallande jord Alb. VI och VIII
51. Ack hör min hjärtans gosse a, b
52. Ack hör ni unga flickor
53. Af hjärtat jag dig älskar
54. Aldrig växer äpplet så högt opp i topp Alb. V
55. Alt under himmelens fäste
56. Amanda satt med en krans i håret
57. Dagen ser väl mulen ut
58. Det var en lördagsafton, Då jag till hvila skulle gå
59. Det var en lördagsafton jag väntade på dig a, b
60. Det var en unger flicka
61. Där träffades två vänner a, b, c, d
61 En skärgårdsflicka ännu jag minnes
63. En sommardagsmorgon, då solen sig höjde
64. En visa jag nu sjunga vill
65. En visa vill jag sjunga om en yngling på vår jord
66. En visa vill jag sjunga, som handlar om min lilla vän
67. En visa vill jag sjunga, när ängslan trycker mig
68. En älskelig vän uti världen jag har
69. Ett bref af kärlekslängtan stor
70. Ett är det som grämer mig
71. Flicka du, som ej af kärlek brunnit
72. Flicka lilla med ditt mörkbruna hår
73. Flickornas kärlek och liljorna skön
74. Förflutna äro de sälla dagar
75. Förgäfves uppå stigen jag dig att möta går
76. Första gången jag din ögon skådade a, b
77. Första lördagsafton jag till lilla vännen gick a, b
78. Glöm icke mig, glöm ej de ljufva timmar
79. God afton flicka, lilla vän
80. Har Gud i himlen så beslutit
81. Hjärtat klappar i mitt bröst
82. Huru kan jag vara nöjder Alb. VIII
83. Hvar morgon jag ilar så gladt ner till strand
84. I min ungdom det roade mig att sjunga a, b.
85. 1 tysthet må jag klaga den sorgen, som mig kväl
86. Jag borde intet sjunga, Jag som så fattig är. Alb. VI och VIII
87. Jag gick mig ut en afton att spatsera
88. Jag gick mig ut en afton, en afton uti lunden a, b
89. Jag gick mig ut en morgonstund alt uti lunden gröna
90. Jag gick mig ut i lunden att höra fåglasång a, b
91. Jag hade mig en vän i mina unga dagar
92. Jag står i tusen tankar a, b
93. Jag så sällan lydit hafver
94. Jag såg ett ljus i Österland a, b
95. Jag var ung och oförståndig. yngling omkring sjutton år
96. Jag vänder mig till eder
97. Jag är af ängslan slagen a, b
98. Jag önskar af hjärtat, att du vore min. Alb. VII
99. Kom blicka in på en kyrkogård
100. Lilla socker uti norden
101. Lilla vännen i gröna lunden
102. Lycklig är den yngling, som ej behöfver tjäna
103. Med våta ögon ser jag på böljorna de blå
104. Med ängslan sätter jag mig ner a, b
105. Men om jag utaf ängslan dör
106. Mikailmessodagen, som faller in i år
107. Mins du hur du talte, och mins du hur du lofte a, b
108. Mitt klämda bröst kan mer ej andas
109. Mången grånar ej af ålder
110. Natten, kvalen och en luta
111. Nu hafver jag kommit en så långer väg
112. När jag var hemma hos min moder
113. När solen tänder sina strålar
114. När som jag i mina blomstrande år
115. När våren och lärkan den spelar
116. När vänner skall skiljas med sorg och med gråt
117. O tysta ensamhet a, b, c. Alb. VII
118. Och jag som dig älskat med trofasthet än
119. Ostadig vän, hvad var din ed väl till
120. På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad
121. Rikedom och silfver i stället för dygd
122. Se god afton och god kväll. Alb. V
123. Se här så har du högra handen
124. Sex runda år omkring en flicka jag begärde
125. Sköna lunden, gröna ängen
126. Sofi, vill du en vandring med mig göra
127. Solen hon värkar så, att is i bärgen smälta
128. Stanna, o stanna, du vind
129. Tro mig, fast vi nu skiljas vida
130. Vandringen i världen är svår att tänka på


Senast ändrad 2016-10-20