Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarHvad ska' vi leka?
Samling af sånglekar och ringdansar
för hem och skola utgifven av Vilhelm Sefve

Stockholm 1897 och 1900

Häfte 1 som PDF-fil (2016-01-22)
Häfte 2 som PDF-fil (2016-08-04)


Alfabetisk innehållsförteckning, OCR-tolkad text (20xx-xx-xx)


Häfte 1
1. Kära lilla syster min, text för utskrift (20xx-xx-xx)
2. Mjölnaren
3. Vill du?
4. Muntra musikanter
5a. Vippan löper om
5b. Vippen
6. Kvarnleken
7. L U E Le La
8. Mor kokar fisken
9. Gömma ringen
a. I gröna lunden där gingo vi
b. Ur min hand i din hand
c. Ur min hand i din hand
d. Dalern
10. Räven raskar över isen
11. Snickareleken
12. Vi gånga oss på tiljor
13. Kära lilla Lisen
14. Bro bro breda
15. Du är för ung
16a. Kom, skall du få en sväng!
16b. Kom, skall du få en sväng!
17. Bocken, som du gav mig
18. Väva vadmal
19. Jag gick mig ut
20. Hattar, hattar ha' vi köpt
21. Abborren lekar
22. Gick mig ut i lunden gröna
23. Flickan går i dansen
24. Lilla Sven
25. Kulla
26a. Säg, flicka lilla!
26b. Hopp, gosse lil}a!
27. Guldnyckeln och piano
28. Nippertppa
29. Domaredansen
30. Hans Månssen
31. Vi ska' ställa till en roliger dans
32. Kan du dansa möllaredansen?
33. Kom, fager ungersven!
34. Nu skall gossen bada
35. När som boklaborna slår sin storäng
36. Vingåkerskullan
37. Så havre
38. Skära havre
39. Det brinner en eld
40. Nu är det jul igen
41. Höga berg och djupa dalar
42. Inte vet jag, vad de säjer?
43. Hei, hopp och ha!
44. Udden står och sover
45. Prästens kråka
46. Hå, hå, frimodiga flicka!
47. Där gick två gummor i ett snöfall
48. Där kom två gubbar ifrån nödfall
49. Påvem
50. Nu leken slutad är


Häfte 2
1. Vill du följa med, så kom!
2. Gör som jag!
3. Så bygga vi en klostermur
4. Kom, ska' du få en sväng!
5, Så gå vi runt om ett enrissnår
6. Släpper du mej
7. Till skogen
8. När som Anders lille
9. Jägarn gångar sig
10. Åkargossen
11. Uppå källarbacken
12. Där satt en kär'ng och spann
13. Rävleken
14. Morstöser ä' vi allihopa
15a. Skära, skära havre
15b. Skära, skära havre
16. Å, hör du Karin!
17. I dalaskog
18. Här är fröjd i sinnen unga
19. Hej, tomtegubbar, låt oss dansa
20. Petter Persson han har lovt oss
21. Denna ringen, den skall vandra
22. Hopp, Stina lilla!
23. Skära rovor
24. Sök nu rätt på din kusin!
25. Hök och duva
26. Per Bengts Stina
27. Dansa vill du och dansa vill jag
28. Flickorna små
29. Borstleken
30. På stolarna där sitter
31. Daggen går
32. Smålandsresan
33. För skunnela
34. Där gingo två flickor i skogen
35. Uppå vår gård, där vax en lind
36. På min äng står en dansebana
37. Här kommer jag
38. De unga glatt uti dansen gå


Senast ändrad 2016-08-04