Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarSvenska folkvisor
Bearbetade och satta för piano af Gustaf Hägg

Dahlströms Musik & Industrimagasin, Stockholm

Häfte 1 som PDF-fil (2016-12-19)
Häfte 2, 2:dra upplagan, som PDF-fil Ej klart (2015-11-30)

Häfte 1
1. Ack, Värmeland du sköna, text för utskrift (20xx-xx-xx)
2. Näckens polska, "Djupt i havet på demantehällen ..."
3. Jag ser uppå dina ögon
4. Tänker du att jag förlorader är
5. Till Österland vill jag fara
6. Och hör du unga Dora
7. Och jungfrun gick åt killan
8. Domaredansen, "Nu vilja vi begynna ..."
9. Om dagen vid mitt arbete
10. Och jungfrun hon skulle sig åt ottesången gå, "Den bergtagna"
11. Och inte vill jag sörja
12. Alls ingen flicka lastar jag
13. Liten Karin, "Och liten Karin tjänte ..."
14. Glädjens blomster
15. Allt under himmelens fäste
16. Kristallen den fina
17. Får du en vän som dig har kär
18. Per Svinaherde satte sig på tuvan och sang
19. Om sommaren sköna, när marken hon gläds, "Dalvisa"
20. Och minns du vad du lovade
21. Vad jag har lovat, det skall jag hålla
22. Vårvindar friska leka och viska
23. Och flickan hon går i dansen
24. Jag unnar dig ändå allt gott
25. Det står ett ljus i Österland
26. En gång i bredd med mig
27. Mandom, mod och morske män
28. Så ödsligt molnen på fästet gå, "Orsapolska"
29. Den första gång i världen jag dina ögon såg
30. Som stjärnan uppå himmelen så klar
31. Jungfrun i det gröna, "Det var en gång en jungfru ..."
32. Det bodde en konung allt uppå en ö
33. Vi ska ställa till en roliger dansv 34. Jag tror jag får börja överge att sörja
35. Jag gick mig ut en aftonstund
36. Trindskallar är vi allihopa
37. Flickan gick på ängen och räfsade hö
38. Av hjärtat jag dig älskar
39. Å jänta å ja
40. Du gamla, du friska, du fjällhöga Nord


Senast ändrad 2016-12-19