Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarFolkskolans sångbok
innehållande 100 en- och flerstämmiga sånger för Folkskolan lämpliga sånger
Utgifven av Fredrik Sandberg

Andra upplagan, Abr. Hirschs' förlag, Stockholm 1870

Hela häftet som PDF-fil (2017-12-12)


1. Barnens bön
      Gud som haver barnen kär,
      se till mig som liten är
      Vart jag mig i världen händer,
      står mitt väl i dina händer

2. När vi sitta i vår bänk
      1.


Senast ändrad 2017-12-12