Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarSånglekar utgifna av Kristina Nilsson, Augusta Ljungström och Preben Nodermann

Första samlingen, C. W. K. Gleerups förlag 1905

Från början till och med sida 19, nr 1 - 11 (2014-11-28)
Sidor 20-34, nr 12 - 19 (2014-12-11)
Sidor 35-50, nr 20 - 25 (2014-12-11)
Sidor 51-62, nr 26 - 28 (2014-09-19)
Sidor 63-72, nr 29 - 30 (2014-09-19)

Andra samlingen, C. W. K. Gleerups förlag 1905

Från början till och med sida 22, nr 31 - 42 Ej fullständigt (2014-11-28)
Sidor 23-52, nr 43 - 58 (2014-11-28)
Sidor 53-69, nr 59 - 62 (2014-11-28)
Sidor 70-81, nr 63 - 65 (2014-11-28)

Tredje samlingen, C. W. K. Gleerups förlag 1905

Från början till och med sida 35, nr 66 - 87 (2016-08-13)
Sidor 36-51, nr 88 - 97 (2016-08-13)
Sidor 52-81, nr 98 - 100 (2016-08-13)

Innehållsförteckning, samling 1 (2014-09-19)
Innehållsförteckning, samling 2 (2014-11-28)
Innehållsförteckning, samling 3 (20xx-xx-xx)

1. Vaktparaden, "Vi äro kungens vaktparad ..." , text och musik av Emmy Köhler (2014-09-19)
2. Stupa stätta, "Stupa, stupa stätta, en eller två ..." (2014-09-xx)
3. Ja' ser dej nock (2014-09-xx)
4. Gömma ringen, "Denna ringen den skall vandra ..." (2014-09-xx)
5. I gröna lunden, "I gröna lundern, i aftonstunden ..." (2014-09-xx)
6. Katt och råtta, "Där kommer kissekatten ..." (2014-09-xx)
7. Kom, ska' du få en sväng utaf mej! (2014-09-xx)
8. Ritsch, ratsch, "Ritsch, ratsch, filebom bom bom ..." (2014-09-xx)
9. Jag gick mej ner till sjöastrand (2014-09-xx)
10. En port vi bygga här (2014-09-xx)
11. Sju vackra flickor i en ring (2014-09-xx)
12. Muntra musikanter, "Vi äro musikanter allt ifrån Lunna sta ..." (2014-09-xx)
13. Mormors gamla kråka (2014-09-xx)
14. Rikeman och fattiglapp, "Rikemannen kommer stassande ..." (2014-09-xx)
15. Tomteleken, "Vill ni veta, huru tomten ...", omarbetning av "Bondeleken" (2014-09-xx)
16. Björnleken, "Plocka, plocka björnebär ...", melodi av Alice Tegnér (2014-09-xx)
17. Jag ser dej (2014-09-xx)
18. Hej, sjunga vi!, "Rest haver jag över vatten och land ..." (2014-09-xx)
19. I dag den förste maj (2014-09-xx)
20. Sälja krukor, "Hå, hå! Jag har krukor att sälja ..." (2014-09-xx)
21. Prinsessan Törnrosa, "Törnrosa var ett vackert barn ...", från Tyskland (2014-09-xx)
22. Skörda linet, "Nu ska vi skörda linet i dag ..." (2014-09-xx)
23. Mårten Holk, "Mårten Holk, av ingen känd ...", text efter Anna Maria Lenngren (2014-09-xx)
24. Tvättleken, "Vi ska tvätta, tvätta kläder ..." (2014-09-xx)
25. Käringen med käppen, hon förstår att kärna ..., från Norge, svensk text av Preben Nodermann (2014-09-xx)
26. Hafreskörden, "Bonden sår sin havre i den plöjda mullen ..." (2014-09-xx)
27. Bokstafsleken, "A B C D Låt oss se skräddarens sed ..." (2014-09-xx)
28. Tänker du, att jag förlorader är (2014-09-xx)
29. Kommen alla!, "Kommen alla på en gång ..." (2014-09-xx)
30. Bonden och kråkan, "Och bonden han körde till furulaskog ..." (2014-09-xx)
31. Alla i en ring (2014-09-xx)
32. Här samloms vi, en skara glada barn, från Göteborg, jämför "Gustafs skål" (2014-09-xx)
33. Säj, säj, så får du mej (2014-09-xx)
34. Tag en annan (2014-09-xx)
35. Det underliga djuret, blindbockslek, "Här sitt ett förunderligt djur i vår hage ...", melodi av Preben Nodermann (2014-09-xx)
36. Jag satte glasögon på min näsa (2014-09-xx)
37. Skära, skära hafre (2014-09-xx)
38. Stockholm är en treflig stad (2014-09-xx)
39. Kom, kom, fager ungersven (2014-09-xx)
40. Hej, tummen upp (2014-09-xx)
41. Ha ha ha, det var bra (2014-09-xx)
42. Sök nu rätt på din kusin (2014-09-xx)
43. Se, god dag, min rosa! (2014-09-xx)
44. Rundt kring ett enerissnår, "Så gå vi rundt kring ett enerissnår ..." (2014-09-xx)
45. Och flickan hon går i ringen, "Och gossen han växer båd smärter och lång ..." (2014-09-xx)
46. Och hör du, skön jungfru, vill du tråda med mej en dans?, ord och lek av Sigrid Svärd, melodi efter F. A. Elmqvist (2014-09-xx)
47. Med jämna steg, "Och flickan går i ringen spatserande med jämna steg ..." (2014-09-xx)
48. Knyta förtroliga band, "Jag gick mej ut en afton uti en lund så grön ..." (2014-09-xx)
49. Till skogen, "Vill du ut i skogen gå, så kom! ..." (2014-09-xx)
50. Klappdansen, "Jungfrun och ungersven i dansen gå ..." (2014-09-xx)
51. Lall-leken (2014-09-xx)
52. Hök och dufva, "Dufvan flaxar i buren sin ..." (2014-09-xx)
53. Det brinner en eld (2014-09-xx)
54. Såningsmannen, "Och viljen I veta och viljen I förstå ..." (2014-09-xx)
55. Räkneleken, "Ett två tre fyra fem sex sju åtta tio tolf ..." (2014-09-xx)
56. Jungfrun spänner bågen, "Det växe upp en lilja uti min faders gård ..." (2014-09-xx)
57. Vi ska ställa till en roliger dans (2014-09-xx)
58. Nu är det jul igen (2014-09-xx)
59. Väfva vadmal, "Så väfva vi vadmal ..." (2014-09-xx)
60. Simon i Sälle, "Här kommer Simon i Sälle ..." (2014-09-xx)
61. Rapsen är mogen (2014-09-xx)
62. Å jänta å ja (2014-09-xx)
63. Reser du med till Stockholms sta'? (2014-09-xx)
64. Älfdansen, "Tyst och lätt på tå trippa älfvor små ...", lek av Edith Vallin, melodi efter A. F. Österberg (2014-09-xx)
65. Vi äro muntra, raska, unga (2014-09-xx)
66. Daggen går (2014-09-xx)
67. Vippan, "Se dej åt sidan ..." (2014-09-xx)
68. Snäckan, "Hand i hand ...", från Tyskland, ord av Preben Nodermann (2014-09-xx)
69. Klosterleken, "Jungfrun bor klosterbur ..." (2014-09-xx)
70. Höga berg och djupa dalar (2014-09-xx)
71. Räven raskar över isen (2014-09-xx)
72. Udden står och sover (2014-09-xx)
73. Vattna gåsen (2014-09-xx)
74. Skrytleken, "Där gingo två flickor i skogen ..." (2014-09-xx)
75. Tjuv och tjuv det skall du heta (2014-09-xx)
76. Nigarepolskan, "En liten tid ..." (Hej tomtegubbar) (2014-09-xx)
77. I dalaskog, "Jag går uti ringen ..." (2014-09-xx)
78. "Kommer du till mej, kommer jag till dej ..." (2014-09-xx)
79. Tycker du om mej (2014-09-xx)
80. Karusellen, "Jungfru, jungfru, jungfru skär ..." (2014-09-xx)
81. Vakten är lat (2014-09-xx)
82. Bind, binderi binda (2014-09-xx)
83. Petter Magnus han har lovt oss (2014-09-xx)
84. Tur och retur eller "Resan till Stockholm", "Nu resa vi från Malmö ..." (2014-09-xx)
85. Östbo och västbo, "Säj, Lisa lilla ..." (2014-09-xx)
86. Slåttergille, "När som Johan lille han gör slåttergille ...", melodi av Preben Nodermann (2014-09-xx)
87. Dragkamp eller "Bro, bro breja" (2014-09-xx)
88. Släpp mig in! "Syster, syster ädla ...", melodi av Preben Nodermann (2014-09-xx)
89. Domaredansen (2014-09-xx)
90. Spinn, spinn, spinn dotter min (2014-09-xx)
91. Bandleken, "Här dansar jag med lilla vännen min ..." (2014-09-xx)
92. Änkeleken, "Stackare jag som får så ensam stå ..." (2014-09-xx)
93. Morsgrisar (2014-09-xx)
94. Nippertippa, "Bugade gjorde Nippertippa ..." (2014-09-xx)
95. Systrar och bröder, "Här kommer jag med systrarna min ...", melodi av Preben Nodermann (2014-09-xx)
96. Ut i det fria, "Ut vi nu vandra glatt med varandra ..." (2014-09-xx)
97. Hej kamrater, låt oss glada vara, ord av Preben Nodermann (2014-09-xx)
98. Tomtar och älvor, "Goder afton, goder afton, alla tomtar små ...", ord och melodi av Emmy Köhler (2014-09-xx)
99. Sjöresan, "Ungdomen lämnar hamnen och hemmet ...", från Vikens fiskeläge, Höganäs (2014-09-xx)
100. Klang, min vackra bjällra, ord av Zacharias Topelius (2014-09-xx)


Senast ändrad 2016-08-15