MStefan Lindén Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarFolkesange og melodier
Faedrelandske og fremmede
udsatte for pianoforte ved A. P. Berggreen

C. A. Retzel, Köbenhavn 1842 och åren därefter

Band 1, tryckt 1842
Från början och hela förordet som PDF-fil (2015-11-30)
Häfte 1, Danmark som PDF-fil (2016-04-12)
Häfte 2, Norge som PDF-fil (2016-04-12)
Häfte 3, Sverige som PDF-fil (2016-04-12)
Häfte 4, Tyskland som PDF-fil (2016-04-12)
Häfte 5, England som PDF-fil (2016-04-15)
Häfte 6, Frankrike som PDF-fil (2016-05-105
Häfte 7, Italien som PDF-fil (2016-04-22)
Häfte 8, Ryssland som PDF-fil (2016-04-22)
Häfte 9, Anmärkningar och innehållsförteckning som PDF-fil (2016-04-22)

Band 2, tryckt 1843
Häfte 1, Danmark som PDF-fil (2016-05-02)
Häfte 2, Norge som PDF-fil (2016-05-02)
Häfte 3, Sverige som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 4, Tyskland som PDF-fil (2016-05-02)
Häfte 5, Nederländerna som PDF-fil (2016-05-02)
Häfte 6, Storbritannien som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 7, Frankrike som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 8, Spanien och Portugal som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 9, Italien som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 10, Polen som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 11, Ryssland som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 12, Anmärkningar och innehållsförteckning som PDF-fil (2016-05-10)

Band 3, tryckt 1845
Häfte 1, Danmark som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 2, Norge som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 3, Sverige som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 4, Tyskland som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 5, England, Skottland och Irland som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 6, Frankrike som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 7, Italien som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 8, Böhmen, Mähren och Slovakien som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 9, Ryssland som PDF-fil (2016-05-10)
Häfte 10, Grekland som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 11, Anmärkningar och innehållsförteckning som PDF-fil (2016-05-10)

Band 4, tryckt 1855
Häfte 1, Danmark som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 2, Norge som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 3, Sverige som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 4, Tyskland som PDF-fil (2016-05-30)
Häfte 5, Holland och Flandern som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 6, Italien som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 7, Böhmen, Mähren och Slovakien som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 8, Venden och Litauen som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 9, Polen som PDF-fil (2016-05-13)
Häfte 10, Anmärkningar och innehållsförteckning som PDF-fil (2016-05-13)


Alfabetisk innehållsförteckning, OCR-tolkad text (20xx-xx-xx)


1. Kaemperna paa Dovrefjell, text för utskrift (20xx-xx-xx)


Senast ändrad 2016-05-30