Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingar300 Nordiska folkvisor harmoniskt behandlade för en röst och pianoforte
af J. N. Ahlström

F. C. Askerbergs förlag, Stockholm 1878

Från början till och med sidan 61, nr 1-101, som PDF-fil (2016-09-02)
Sidorna 62-121, nr 102-205, som PDF-fil (2016-11-14)
Sidan 122 till slutet, nr 206-300, som PDF-fil (2016-11-25)


1. Friarevisa, "Jag tror jag får börja överge att sörja", visa från Västmanland och Dalarna
      Text:
            Jag tror jag får börja överge att sörja,
            fast hela världen står mig emot
            Fastän en flicka gjorde min olycka,
            därför är jag vid gott mod
            Fägringen den du bär på din kropp,
            den livar hela kärleken opp
            Ögonen dina, täcka och fina,
            fötterna gå i dans

2. Den övergivna, "När jag var ett litet barn begravde de min far"
3. Om dagen i mitt arbete är du uti mitt sinn'
4. Om Michaelidagen, som faller in i år
5. Ängsövisan, "Stolts Ingeborg hon var den fagraste mö", visa från Västmanland
6. Det står ett ljus i Österland, visa upptecknad i Västergötland av Jacob Niclas Ahlström
7. Herr Heimer och Margaretha, "Stolts Margaretha sitter i högan lofts bur", ballad upptecknad i Västmanland av Jacob Niclas Ahlström
8. Klampen, "Och Konungason han gångar sig till jungfruns bur"
9. Varning, "Får du en vän, som dig har kär"
10. I min ungdom det gladde mig att sjunga
11. Jag gick mig ut en aftonstund
12. Ung Hillevi, "Och Riddaren han talte till unga Hillevi", ballad
13. Jag föddes hit till världen långt bort i mörkan skog
14. Flickan gick på ängen och räfsade hö
15. En gång i bredd med mig
16. Sparvens visa, "Hör du sparver lilla"
17. Orsapolska, "Så ödsligt molnen på himlen gå"
18. Jag ser uppå dina ögon att du har en annan kär
19. Jungfrun i det gröna, "Det var en gång en jungfru, hon satt i rosengård"
20. De två systrarna eller Den underbara harpan, "Det bodde en bonde vid sjöastrand"
21. Värmlandsvisan, "Ack Värmeland! du sköna, du härliga land"
22. Två vänner de gör ett par, sånglek
23. Gruvsång, "Svänger jag hammarn i djupaste schakt"
24. Jag unnar dig ändå allt gott
25. I Nora socken och Backetorps by, visa upptecknad i Västmanland av Jacob Niclas Ahlström
26. Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå", ballad från Västergötland och Värmland
27. Vedergällningen, "Om alla berg och dalar de voro utav gull"
28. Och minns du vad du lovade
29. Och flickornas kärlek och ängarna grön
30. Och inte vill jag sörja och sörja ändå
31. Flickornas trohet, "Du trolösa flicka, du har en fager kind"
32. Min Pelle, han är mig så ståtelig
33. Allt under himmelens fäste, visa från Gotland
34. Vad jag har lovat det skall jag hålla, vispolska från Södertörn
35. Glädjens blomster i jordens mull, vispolska från Uppland
36. Axel och Valborg, "I sägen mig, Valborg, min ädela ros", ballad från Bohuslän
37. Dalvisan, "Om sommaren sköna, när marken hon gläds", från Dalarna
38. Den första gång i världen jag dina ögon såg, visa från Gotland
39. En visa vill jag sjunga fast tåren kväljer mig, visa från Västmanland upptecknad av Hiller
40. Och hör du, unga Dora, vill du gifta dig i år, visa från Västmanland, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
41. Grannars mora talte dessa o'la, visa ur tidskriften Runa
42. Näckens polska, "Djupt i havet på demantehällen", polska från Västergötland med text av Arvid August Afzelius
43. Du gamla, du friska, du fjällhöga Nord, vismelodi från Västmanland med text av Richard Dybeck
44. De sju rövarna, "Det bodde sju rövare allt uppå en skog", från Ängsön, ballad upptecknad av Hiller
45. Varulven, "Jungfrun hon gångar sig i rosendelund", ballad från Västergötland, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
46. Hillebrand, "Hillebrand tjänte på konungens gård", ballad från Västergötland
47. Havsfrun, "Herr Hillebrand han talte till sin moder så", ballad från Västergötland
48. Hertig Henrik, "Hertigen tjänte på konungens gård", ballad från Västmanland
49. Liten Karin, "Och liten Karin tjänte på unga kungens gård", ballad
50. Kristallen den fina, som solen månd' skina, visa från Dalarna
51. Den bortsålda, "Sjömännerna de kasta sina åror till att ro", ballad
52. Sinclairsvisan eller Malcolm Sinclair, "Sist när på ljuvlig blomsterplan jag mina får utförde"
53. De rosor och de blader de göra mig så glader, visa upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
54. Det bodde en konung allt uppå en ö, ballad
55. Som stjärnan uppå himmelen så klar
56. Och när som flickorna de gifta sej, så får de annat att tänka på, vispolska från Västmanland och Närke, upptecknad av Dybeck
57. Sven i rosengård, "Var har du varit så länge, du Sven i rosengård", ballad från Värmland
58. Oväntad bröllopsgäst, "Det var två såta vänner som höll varandra kär", visa från Västergötland
59. Den bergtagna, "Och jungfrun hon gick till sjöastrand", ballad
60. Sorgens makt, "Liten Kerstin och hennes moder, de lade gull i bår", ballad från Västergötland
61. Liten flicka ståndar uppå golvet, sånglek
62. De två konungadöttrarna, "Det gingo två jungfrur på vägen där fram", ballad från Västmanland, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
63. Ack hör du, lilla vännen, så säj, visa från Kolmården, upptecknad av Richard Dybeck
64. Trollekens gåva, "Ack var skall i villande världen jag finna", vismelodi från Västergötland upptecknad av Jacob Niclas Ahlström med text av Carlén
65. Klosterjungfrun, "Jag önskar all världen och kloster vore bränd", ballad ur tidskriften Runa
66. Det var en söndagsafton jag klädde mig till dans, visa från Kolmården, upptecknad av Richard Dybeck
67. Gammal gotländsk visa, "Vi klaghe thet alle för herrar och välde", skriven 1440
68. Per svinaherde, "Svinaherden han satt uppå tuvan och sang", visa från Norrland
69. Tova, "Lill' Tova hon tjänte på konungens gård", ballad från Värmland
70. Näcken, "Så tager jag min bössa och så min lilla hund", visa från Jämtland
71. De två konungabarnen, "De voro två ädla konungabarn", ballad
72. Dansvisa, "När jag dansa' så tog jag kyssen åv'a"
73. Hönsgummans visa, "Hanar och hönor och kycklingar små"
74. Allt när såsom jag var en yngling, visa från Värmland
75. Jag har en vän, ja, om han lever
76. Den hedniska konungadottern, "En hednisk konungs dotter båld", ballad från Västergötland
77. Av hjärtat jag dig älskar i all min levnads tid
78. Mjölnarens dotter, "Det voro två gossar, de lade ett rå'", skämtballad från Roslagen, upptecknad av Richard Dybeck
79. Alls ingen flicka lastar jag, visa från Roslagen, upptecknad av Richard Dybeck
80. Sven Svanevit rider sig den vägen fram, ballad från Uppland
81. Du har sörjit nu igen, du har gråtit lilla vän, visa från Småland, upptecknad av Richard Dybeck
82. Hertig Fröjdenborg och Fröken Adelin, "Fröken Adelin hon gångar sig i rosendelund", ballad troligen från södra Sverige
83. Jag seglade långt ut på sjön, allt från min faders land, visa från Värmland
84. Höga himmelen vet vad som händer, visa från Dalarna, upptecknad av Richard Dybeck
85. Benrangelsriddaren eller Alonzo och Imogena, "En krigsman så båld och en fröken så grann", visa från Gotland, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
86. Gustav Vasa och dalkarlarna, "Kung Gustaf rider till Dalarna", ballad från Dalarna
87. Kung Birger och hans bröder eller Brunkens förräderi, "Kung Birger han var en herre så båld", ballad med melodi från 1695 års koralbok, nr 214
88. Riddaren Bryning (jmf nr 102), "Det var en gång en riddare, en riddareson", ballad från Nährs socken, Gotland
89. Kämpen Grimborg, "Det sutto två kämpar i nordanfjäll", ballad
90. Vi ska ställa till en roliger dans, sånglek
91. Och jungfrun gick sig åt ängen en fager morgonstund, visa från Västmanland, upptecknad av Richard Dybeck
92. Jungfruköp, "Och jungfrun hon gick för sin moder att stå", ballad
      Text:
            Och jungfrun hon gick för sin moder att stå,
            - Så gröna va' de löven -
            Får jag en stund åt lunden gå?
            Svika vill hon vännen sin,
            krämaren lyster hon följa hem

93. De sju rövarna ("röfrarne") (jmf nr 44), "Det bodde sju rövare vid sjögestrand", ballad från Fläckebo socken, Västmanland
      Text:
            Det bodde sju rövare vid sjögestrand,
            - För guld och för ädela stenar -
            De rövade bort konungadottern vår
            och hon kallades skön Anna

94. Friarevisa, "Skulle jag gå sta å fria, fria å få ja, ja", sånglek från Sorunda, upptecknad av Richard Dybeck
      Text:
            /:Skulle jag gå sta å fria,
            fria å få ja, ja:/
            /:Går jag sta, så får jag ja,
            jag likasom de andra:/
            /:Men skulle jag få nej, nej,
            så blir jag innerligen vreder:/
            /:För var en gång jag möter dej,
            så ser jag kärligt på dej, dej:/

95. Och ungersven talte till kärestan sin, visa från Närke, upptecknad av Richard Dybeck
96. Underbar syn, "Nu haver jag sett det jag aldrig förr såg", visa från Norrland
97. De två systrarna, "Det bodde en konung allt uti Engeland", ballad från Uppland och Östergötland
98. Magdalenavisan, "Och lilla Lena stod på källebro", ballad från Värmland
99. Skön Anna hon går till sjöastrand, ballad från Uppland
100. Riddar Tynne, "Och det var Riddar Tynne", ballad från Västergötland
101. Herr Peder och liten Kerstin, ballad från Norrland
102. Riddaren Bryning (jmf nr 88), "Det var en gång en riddare", ballad från Uppland
103. Lill' Karin stod i buren och mol, ballad från Norrland
104. Ung Hillerström, "Du stig nu så vackert till sadel och häst", ballad från Uppland
105. Näckens frieri, "Det bodde en greve vid Elvabolid", ballad från Västergötland
106. Krist giv' jag hade vatten, en villande flod, visa från Värmland
107. Den bortsålda, "Min fader och min moder de hava lidit nöd", ballad från Västergötland
108. Tänker du att jag förlorader är, visa från Gotland
109. Hertig Silverdal, "Och kära mina hovmän, I stillen edert lag", ballad
110. Jord och himmel jag glömmer natt och dag, vismelodi från Norge med text av Böttiger
111. Det var skön Rosamo, visa ur tidskriften Runa
112. Skadis klagan, "Satt i sin sal Njords bedrövade maka"
113. Widrik Werlandsons kamp med Högben Rese, "Kung Tidrick sitter på Berttingsborg", ur Arfvidsson, "Svenska fornsånger"
114. Duvans sång på liljekvist, "Det sitter en dufva på liljoneqvist", ballad från Jämtland
115. Den allgode, "Så vitt som stjärnevalvet glänser", melodi från Hallingdal, Norge med text ur Ingelman, "Skaldeförsök", häfte 1
116. Ramunder han vore sig en bättre man, ballad ur Arfvidsson, "Svenska fornsånger"
117. Herr Hollkin och liten Kerstin, "Och drottningen ville sina tärnor lära", ballad från Västergötland
118. Florens och Margareta, "Herr Herrman fäste fru Margreta", ballad från Uppland
119. Getpigan, "Stolts Karin hon körde sin hjord i grön äng", ballad från Värmland, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
120. Magdalenavisan, "Magdalena går åt källeflod", ballad
121. Magdalenavisan, "Magdalena stod i grönan lund", ballad från Östergötland
122. Havsfrun, "Herr Olof han sadla' sin gångare grå", ballad från Uppland
123. Herr Magnus han sadlar sin gångare grå, ballad från Västergötland och Dalsland
124. Stolts Hilla, "Hilla lilla sitter i kammaren sin", ballad från Västergötland, Bohuslän och Skåne
125. Herr Äster och fröken Sissa, "Herr Äster han rider sig där söder under ö", ballad från Västergötland
126. Kung Erik (XII) och spåkvinnan, "Och Konungen talte till hovmännen två", ballad från Uppland
127. Per Tyrssons döttrar i Vänge, ballad från Östergötland
128. Den lillas testamente, "Var har du varit så länge, dotter liten kind", ballad från Östergötland
129. Herr Olof och älvorna, "Herr Olof red sig till Borgareled", ballad från Östergötland
130. Stolts Margareta, "Herr Peder han rider allt in på sin gård", ballad från Värmland
131. Herr Magnus och havstrollet, "Det var så tidigt en söndagsmorgon", ballad
132. Knut Huling han tullar sin' fä' över bro, ballad från Bohuslän
133. Herr Olof och älvorna, "Herr Olof red sig ut om en otta", ballad från Uppland
134. Drottning Dagmar, "Drottning Damma hon ligger i Rimstad sjuk", ballad rån Uppland
135. Den ondsinta käringen, "Var jag mig en liten dräng", visa från Östergötland
136. Harpans kraft, "Och Marstrand går på gården och blänker med sitt svärd", ballad
137. Harpans kraft, "Herr Peder han for sig söder under ö", ballad
138. Harpans kraft, "Ungersven han går och leker på gården", ballad från Östergötland
139. Harpans kraft, "Ante'n sörjen I sadel eller sörjen I häst", ballad
140. Harpans kraft, "Liten Kerstin hon sitter i buren och gråter", ballad från Västergötland och Värmland
141. Harpans kraft, "Och riddaren gick i brudsalen in", ballad
142. Klosterjungfrun eller Den försvarslösa, "Så liten jag var jag miste min mor", ballad från Västergötland
143. Den unge sjömannens fästmö (jmf nr 77), "Lilla Väna sent och tida", visa från Uppland
144. Ack, kärlek är en dröm, visa med text av Arvid August Afzelius
145. Gick jag mig uti lunden gröna, ville plocka rosor åt min vän, visa från Värmland
146. Liten Kerstins bröllop och begravning, "Stallbroder talte till stallbroder sin", ballad från Uppland
147. Tiggargossen, "Fågel du lilla, fast du är arm", vispolska från Värmland
148. Liten vallpiga hon tullade vall, ballad från Uppland och Västergötland
149. Stolts Gundela, liten vallkulla, "Och Konungen ståndar i högan lofts bur", ballad från Östergötland
150. Inga liten kvarnpiga, "Konungen han vaknade, i högan loft låg", ballad från Närke
151. Inga liten kvarnpiga, "Inga lilla ståndar i qvarnen och mal", ballad från Östergötland
152. Hertig Apelbrand och Lena lilla, "Hertig Apelbrand rider på Lena lillas gård", ballad från Uppland
153. Jungfrun i blå skogen, "Jungfrun hon skulle sig till vakerstugan gå", ballad från norra Västergötland
154. De sju gullbergen, "Hertig Hillebrand han rider på rika grevens gård", ballad från Uppland
155. Midsommarsång, "Och träden de lövas och marken är grön", visa från Västmanland, ur Runa 1864, sid. 23 och 34
156. Trettondagsvisa, "God morgon, god morgon, svärfader!", visa från Vingåker, Södermanland
157. Linden, "Och jungfrun hon gångar i rosende lund", ballad från Uppland
158. Den muntre friaren, "Hände det sig en helgedagskväll", vispolska från Västergötland med text av Arvid August Afzelius
159. Rosilias sorg, "Rosilia sitter i kammaren sin", ballad från Småland och Östergötland
160. Rövaren Rymer, "Herr Rymer han rider på jungfruens gård", ballad från Uppland
161. Marbons visa, "Marbon tilia si visa qvä'r, sa'n", visa från Västergötland
162. Rövaren Brun, "Brun han rider sig till jungfruns gård", ballad från Östergötland
163. Linden, "Jag var mig så liten, jag miste min mor", ballad från Östergötland
164. Lindormen rinner sig åt farstugan in, balld från Småland, Östergötland, m fl
165. Trindskallar ä' vi allihopa, vismelodi från Uppland med text av Arvid August Afzelius
166. Alundavisan, "Gossen min bor i Alunda by", sånglek från Uppland
167. Önskan, "Om jag hade vingar, inom några timmar skulle jag", visa från Uppland
168. Resan till Österlandet, "Till Österland vill jag fara"
169. Holger Dansk och Burman, "Men jag vill eder säga om Burmans växte långe", ballad från Värmland
170. Herr Lagman och herr Thor, "Herr Lagman rider i Stolts Inga lillas gård", ballad
171. Vallevans förklädning, "Vallevan han seglar så sent om en kväll", ballad från Närke
172. Vallevan, "Och hör I skön jungfru vad jag er säga må", ballad från Östergötland
173. Ungersven och jungfrun, "Och ungersven och jungfrun de talades vid", visa från Västergötland
174. Gammal marschmelodi från Orsa, "Mandom, mod och morske män", med text av Richard Dybeck
175. Herr Oler han kom från Tyskland hem, visa från Östergötland
176. Herr Hillebrand och Lena lilla (jmf nr 152), "Herr Hillebrand han rider på Lena lillas gård", ballad från Östergötland
177. Den falske riddaren (jmf nr 160, 161), "Herr riddaren han rider sig till jungfruns gård", ballad från Småland
178. Vaggvisa, "Tu lu, sover han än?", visa från Västergötland
179. Vaggvisa, "Lilla Carl, sov sött i frid", med text av Carl Michael Bellman
180. Liten Kerstin befriar sin broder, "Liten Kerstin gångar i stallet in", ballad från Uppland
181. Liten Kerstin befriar sin broder, "Liten Kerstin hon går sig åt stallet in", ballad från Närke
182. Herr Tideman och lilla Rosa, "Rosa lilla talte till sin broder så", ballad från Uppland
183. Lilla Rosa, "Rosa lilla tjänte på konungens gård", ballad från Västergötland
184. Lilla Rosa, "Rosea lilla tjänte på konungens gård", ballad
185. Axel och Valborg, "De lekte guldtavel vid bredan bord", ballad från Bohuslän
186. Axel och Valborg, "De legde guldtavel ved breden bord", ballad från Telemark, Norge
187. Liten Kerstin stalldräng, "Liten Kerstin hon låter sig kläder tillskära", ballad från Västergötland
188. Liten Kerstin och fru Sofia, "Och konungen och drottningen de sutto över bord", ballad från Östergötland
189. Liten Kerstin och fru Sofia, "Fru Sofia hon gick sig för konungen att stå"
190. Stolts Botelid stalldräng, "Stolts Botelid hon rider på konungens gård", ballad från Värmland
191. Bergkonungen, "Stolts Margareta hade en fader så rik", ballad från Uppland
192. Jungfrun och bergakungen (jmf nr 26), "Och jungfrun hon går sig åt ottesång", ballad från Östergötland
193. Herr Peders sjöresa, "Det var den unga herr Peder", ballad från Värmland
194. Herr Peders sjöresa, "Det var den unga herr Peder", ballad från Östergötland
195. Liten båtsman, "Jungfrun satt i högan loft och virka' guld på skinn", ballad från Norrland
196. Riddar Olle rider sig allt söder under ö, ballad från Småland
197. Stige lilles bjudning, "Stige lilla gångar sig åt malemosten", ballad från Västergötland
198. Herr Helmer han rider i rosendelund, ballad från Uppland
199. Herr Redevall, "Lilla Lisa och hennes moder, de sutto i sin sal", ballad
200. Ravnen Rune, "Herr Tune han var en så viser man", ballad från Östergötland
201. Herr Ulver och fru Sölverlind, "Herr Ulver han var en riddareman", ballad från Västergötland
202. Styvmodern, "Det bodde en herre i Widinge stad", ballad från Östergötland
203. Styvmodern, "Och konungen red sig söder under ö", ballad från Gotland
204. Sorgens makt (jmf nr 60), "I väve silke och I spinne gull", ballad från Östergötland
205. De två konungadöttrna, "Det voro de konungadöttrar två", ballad från Uppland
206. Herr Malmstens dröm, "Herr Malmsten han drömde en dröm om en natt", ballad från Östergötland
207. Visa från Dalarna, "Se god afton och god kväll, min utvaldaste vän", upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
208. Karin liten kvarnpiga, "Och Karin lilla stod i kvarnhus och mol", ballad ur Richard Dybecks samlingar
209. Liten Peder och liten Kerstin, "Liten Peder han tjäna' i kungens gård", ballad från Bohuslän
210. Slottet i Österrik, "Det ligger ett slott i Österrik", visa från Valdres, Norge
211. Den förtrollade prinsessan eller Näktergalen, "Jag vet väl var, som står ett slott", visa från Hallingdal, Norge
212. Duvans sång på liljekvist (jmf nr 114), "Det sitter en duva på liljeqvist", ballad från Valdres, Norge
213. Nävervisan, "Eja! mitt hjärta rätt innerlig sig fröjdar", av Elsa Andersdotter, ur 1695 års psalmbok
214. Förblindade verld, vart rasar din flärd, visa med text av Olof von Dalin
215. Hemlängtan, "Vandringsmannen styrer loppet fram till målet och sitt hem", visa från Västergötland med text av Johan Olof Wallin
216. Julvisa, "Goder afton, goder afton, båd' kvinna och man
217. Julvisa, "Guds son är född i Bethlehem på denna dag"
218. Konung Carl XII:s fältmarsch eller Stenbockens marsch, "Marsch bussar gå på uti Herrans namn"
219. Måns Stenbocks visa, "Kung Fredrik i Danmark han satt på sin stol"
220. Per Tyrssons döttrar i Vänge, "Herr Tyreses döttrar i Vänge", ballad ur Arfvidsson, "Svenska fornsånger"
221. Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin (jmf nr 104? trol nr 82), "Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård", ballad från norra Sverige
222. Herren båld, han sadlar sin gångare grå, ballad från Uppland
223. Habor och Signild, "Habor kung och Sivar kung", ballad
224. Herr Karl eller "Klosterrovet", "Herr Karl han gick för sin fostermor in", ballad från Norrland och Västergötland
225. Konungen och herr Peder, "Herr Peder han drömde en dröm om en natt", ballad
226. Näcken, "Och Näcken han gångar på snövitan sand", visa från Uppland
227. Staffansvisan, "Staffan var en stalledräng", visa från Småland
228. Stenen i grönan dal, "I världen medan vi leve", visa från Jämtland
229. Ebbe Skammelson, "Skammel han bodde på Tijdhöen", ballad
230. Ebbe Skammelson, "Och Skammen han bodde på Tidö", ballad från Östergötland
231. De tolv starka kämpar, "De voro sju och sjuttiotjuge", ballad
232. Ulf från Jern, "Det var unger Ulf från Jern"
233. Det var greve herr Guncelin
234. Herr Samsing han tjänar i konungens gård, ballad
235. Stolts Signa och junker Willemson, "Stolts Signa lilla ståndar i högalofts sal", ballad från Östergötland
236. Jungfru Gunnela och riddar Perleman, "Och det var jungfru Gunnela", skämtballad från Östergötland
237. Den falske riddaren (jmf nr160, 161), "Och riddaren han rider sig till jungfruns gård", ballad från Småland
238. Herr Peder och hans syster, "Och konungen och drottningen de skulle till Nidingen fara", ballad från Östergötland
239. Skön jungfrun, "Och jungfrun hon gångar sig till sjögestrand", ballad från Östergötland
240. Fruns matsedel, "Vad skall frun till livet ha på den första dan?", visa från Finland, även från Kristiansands stift, Norge
241. Slottet i Österrik (jmf nr 210, 211), "Det ligger ett slott i Österrike", visa från Valdres, Norge
242. Liten båtsman, "Skön jungfrun satt i högan loft och virka' gull på skinn", ballad från Norge
243. Lev väl, så vill jag säja, visa från Hallingdal, Norge
244. Den vesle guten oppaa bakken, visa från Norge
245. Lilla gossen på kyrkobacken
246. De tre små barnen eller "Styvmodern", "Där stodo tre små barn på graven och grät", ballad från Hittirdalen, Norge
247. Det var en gång en sten, visa från Hedemarken, Norge
248. Den tiden jag var liten och inte kunde gå, visa från Valdres, Norge
249. Krist give jag var där, som solen rinner opp, visa från Sillejord, Norge
250. (jmf nr 56) Inga rikedomar har jag fått, vispolska från Särna, Dalarna, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
251. Kattvisan, "Och kattan låg på sängen sjuk", skämtballad från Säter, Dalarna
252. Tolvtalsvisan, "En visa vill jag sjunga om tal i skriften finns", från Värmland, ur Dybecks samlingar
253. Tolvtalsvisan, "En visa vill jag sjunga. om tal i skriften finns", från Hjerdal, Norge
254. Oles visa, "Fast Ola nu här ibland storfolket ä'", från Bohuslän
255. Oles visa, "Förlåt jag stier så dristi på", från Bohuslän
256. Herr Olaf han tjener i kongens gaard, ballad från Houkelifjeld, Norge
257. Herr Peder och Malfred, "Det bodde en fru allt söder under ö", ballad från Västergötland
258. Vallevan (jmf nr 171), "Och jungfrun hon satte sig på tuvan ned", ballad från Östergötland
259. Liten Kerstin och fru Sofia (jmf nr 188, 189), "Och konungen och drottningen de sutto till bords", ballad från Östergötland
260. Liten Kerstin och fru Sofia (jmf nr 188, 189, 259), "Herr Håkan sadlade gångaren grå", ballad från Östergötland
261. Kung Olof och Rosa lilla, "Det bodde en fru allt bredevid en å", ballad ur Arfvidsson, "Svenska fornsånger"
262. Thore och hans syster, "Och Thore han talte till systeren sin", ballad från Östergötland
263. Herr Peder och liten Kersin, "Herr Peder han for sig till Visingens ö", ballad från Östergötland
264. Pehr Wattenman, "Och konungens dotter hade fött ett barn", ballad från Östergötland
265. Hertig Hillebrand och hans syster, "Konungen talte till småsvenner två", ballad från Östergötland
266. Liten Inga, "Och Inga lilla ståndar vid tunga kvarn", ballad ur Arfvidsson, "Svenska fornsånger"
267. Fröken Adelin (jmf nr 257), "Det bodde en fru allt söder under ö", ballad från Finland
268. Hilla lilla, "Och Hilla lilla sitter i högan loft", ballad från Östergötland
269. Roselin (jmf nr 184), "Brått gick ett bud för konungen in", ballad
270. Liten Kerstin och hennes fästman, "Liten Kerstin hon går för sin moder att stå", ballad från Småland
271. Liten Kerstin och hennes fästman, "Herr Peder han ligger sjuk allt under en ö", ballad från Östergötland
272. Liten Kerstin och hennes fästman eller Herr Lagman, "Jungfrun hon gångar sig för sin moder att stå", ballad från Östergötland
273. Olar Adelin han tjänte uppå konungens gård, ballad från Östergötland
274. Tafvel och stolts Adelin, "Tafvel och hans unga mö", ballad från Östergötland
275. Falkvard Lagermanson, "Och Falkvard han tjänte i konungens gård", ballad
276. Den blodige sonen (jmf nr 57), "Varfrån kom du, glade sonen min?", visa från Finland
277. Den lillas testamente, "Var har du va't så länge, lilla dotter kind?", ballad från Östergötland
278. Liten Kerstin befriar sin broder, "Liten Kerstin kom från ledingen hem", ballad från Värmland
279. De två systrarna, "Det bodde en greve vid en å", ballad från Östergötland
280. Herr Peder och pilgrimen, "Var haver herr Pilegrim gästat i natt?", ballad från Östergötland
281. Brudvisa, "Före rider bruden, liten och ung", visa från Houskelifjeld, Norge
282. Skön Anna (jmf nr 44, 93), "Det bodde sju rövare uppå en skog", ballad från Norge
283. Herr Peder han for sig ut att meta, ballad från Valdres, Norge
284. Han Ole han tjänte på konungens gård, ballad från Valdres, Norge
285. Jäntan som vill gifta sig, "Jag vill ingen spelman ha ty jag kan inte dansa", visa från Valdres, Norge
286. Kung Daniel och stolts Malfred, "Kung Daniel han rider till Nettas gård", ballad från Östergötland
287. Gångarpilten, "Och jungfrun satt i buren, hon ängslas i sitt sinn'", ballad från Östergötland
288. Ungersvens svek, "Och ungersven och jungfrun ute på ö", ballad från Östergötland
289. Hilla lillas klagan (jmf nr 124), "Och Hilla lilla sitter i buren sin", ballad från Östergötland
290. Havsfrun, "Herr Valborg han går sig åt sjöastrand", ballad från Småland
291. Varulven (jmf nr 153), "Jungfrun hon bad sin moder om lov", ballad från Södermanland
292. Lindormen, "Signa lilla tjänte i konungens gård", ballad från Trondhjem, Norge
293. Bondvisa, "Husk op i ring, Ola guten min", från Norge
294. Den förtrollade riddaren, "Min styvmoder är bliven på mig så vred", ballad från Östergötland
295. En förtvivlad friare, "Kan jag nu slätt inte din sköna dotter få", visa från Telemark, Norge
296. Lagman och Inga lill', "Lagman han rider sig under en ö", ballad från Hjerdal, Norge
297. Gammal dryckessång, "Vem skall denna vimpelen hava", från Västmanland och Dalarna
298. Gammal skråsång, "Så vilje vi dricka Ravel Barkares skål"
299. Svennens svek (jmf nr 27) eller "Vedergällningen", "Om alla dessa bergen de voro av guld", dansk melodi
300. Farväl af Folkharpan, "Farväl I barndomsminnen ur sagans undervärld", sång med text av Arvid August Afzelius


Senast ändrad 2016-11-25