Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarVisor från olika källor

ABCD-visan (2013-08-05)
ABCD-visan (2013-08-05)
ABCD-visan (2013-08-05)
ABCD-visan (2013-08-05)
ABCD-visan (2013-08-05)
ABCD-visan (2013-08-05)
"Ack Damon mig tyckes ..." (2013-08-05)
"Ack Damon mig tyckes ..." (2013-08-05)
"Ack den som hade ändå ..." (2013-08-05)
"Ack du lilla söta ..." (2013-08-05)
"Ack du min vän och ädla ros ..." (2013-08-05)
"Ack hur hastigt flyger ej minuten ..." (2013-08-05)
"Ack hur himlen strålar klar och blå ...", Emmas första kärlek (2013-08-05)
"Ack högaste himmel och fallande jord ..." (2013-08-05)
"Ack hör ni sjömänner som plöjen ..." (2013-08-05)
"Ack hör ni sjömänner som plöjen ... (2013-08-05)
"Ack hör ni unga flickar som ogifta gå ..." (2013-08-05)
"Ack jag som många andra ...", En sjömans klagan (2013-08-05)
"Ack kom kammerater och rusten ...", Fregatten Fröyas långresa (2013-08-05)
"Ack kära Maria du öppna för mig ... (2013-08-05)
"Ack livet tungt och sorgligt är ...", Den blinde (2013-08-06)
"Ack ljuvliga tidernär jag tänker på ..." (2013-08-06)
"Ack lycklig du lantman ...", Sjömannens liv (2013-08-06)
"Ack nu är det vinter ..." (2013-08-06)
"Ack nu är det vinter ..." (2013-08-06)
"Ack om jag bodde på en krog ..." (2013-08-06)
"Ack om jag bodde på en krog ..." (2013-08-06)
"Ack om jag hade mig en gästbudsflicka ..." (2013-08-06)
"Ack om jag vore kung ..." (2013-08-06)
"Ack snart ur tjänsten jag flytta får ...", En pigas visa i oktober (2013-08-06)
"Ack snart ur tjänsten jag flytta får ...", En pigas visa i oktober (2013-08-06)
"Ack snart ur tjänsten jag flytta får ...", En pigas visa i oktober (2013-08-06)
"Ack sommarens tid ...", I alla fulla fall (2013-08-06)
"Ack vad himmelen han synes vara mulen ..." (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ..., Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
"Ack Värmeland du sköna ...", Värmlandsvisan (2013-08-06)
Adam och Eva (2013-08-05)
"Adjö farväl för sista gång ..." (2013-09-19)
"Adjö farväl för sista gång ..." (2013-09-19)
"Adjö farväl för sista gång ..." (2013-09-19)
"Adjö farväl för sista gång ..." (2013-09-19)
"Adjö farväl för sista gång ..." (2013-09-19)
"Adjö farväl för sista gång ..." (2013-09-19)
"Adjö hulda fader, adjö hulda mor ..." (2013-09-19)
Affären, "Vi har öppnat en affär ..." (2013-09-19)
Aftonen, "Välkommen du klara ..." (2013-09-19)
Aftonen , "Välkommen du klara ..." (2013-09-19)
"Afton o hur skön ..." (2013-09-19)
"Aje di aje die dittan ...", Gotländsk gladtrall (2013-09-19)
Akta skogen, "Många barn i skogen gå ..." (2013-09-19)
Albert Engströms rallarvisa, "Nog så må jag väl försörja mig ..." (2013-09-19)
Albertina, "Där byggdes ett skepp uti Norden ..." (2013-09-19)
Albertina, "Där byggdes ett skepp uti Norden ..." (2013-09-19)
Albertina, "Där byggdes ett skepp uti Norden ..." (2013-09-19)
"Aldrig har jag haft så roligt förr ..." (2013-09-19)
"Aldrig vill jag gossar se ..." (2013-09-19)
Alfred och Anna, "När kvällen stundar och bjuder vila ..." (2013-09-19)
Alfred och Anna, När kvällen stundar och bjuder vila ... (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla fåglar kommit ren ..." (2013-09-19)
"Alla gossar äro klara som en dag ..." (2013-09-19)
"Alla isar kyler ...", Fylledillemelodi (2013-09-19)
Allehanda ämbetshustrur, "Gamla grå vantar ..." (2013-09-19)
Allehanda ämbetshustrur, "Gamla tre vantar ..." (2013-09-19)
"Allra högst uppå himlens fäste sitter solen med sitt sken ..." (2013-09-19)
"Alls ingen flicka lastar jag ..." (2013-09-19)
"Allt jag i min trinda vom ...", Storätaren (2013-09-19)
"Allt under himmelens fäste ..." (2013-09-19)
"Allt under himmelens fäste ..." (2013-09-19)
"Allt under himmelens fäste ..." (2013-09-19)
Alpens ros, "Uppå Alpens högst belägna spira ..." (2013-09-19)
Alpens ros, "Högt på Alpens isbelagda spira ..." (2013-09-19)
Alundavisan, "Gossen han bor i Alunda by ..." (2013-09-19)
Alundavisan, "Gossen han bor i Alunda by ..." (2013-09-19)
Alundavisan, "Gossen min bor i Alunda by ..." (2019-03-01)
Alvestabanevisan, "Jag är född i en hydda ..." (2013-09-19)
Amanda Lundbom, "Har ni sett Amanda Lundbom ..." (2013-09-19)
Amanda Lundbom, "Har ni sett Amanda Lundbom ..." (2013-09-19)
Amanda och Herrman, "Amanda satt med en krans i håren ..." (2013-09-19)
Amanda och Herrman, "Amanda satt med en krans i håren ..." (2013-09-19)
Amanda och Herrman, "Amanda satt med en krans i håren ..." (2013-09-19)
Amerikavisan, "Bröder vi har långt att gå ..." (2013-09-19)
Amerikavisan, "Vi sålde våra hemman ..." (2013-09-19)
"Anders han var en hurtiger dräng, flitiger som en myra ...", Ett sätt att fria (2019-03-01)
Anders Lasse och hans gris, "Det var en gång en liten gubbe ..." (2013-09-19)
Anders Lasse och hans gris, "Det var en gång en liten gubbe ..." (2013-09-19)
"Andras männer drogo ut i fält ...", Andras män och min (2013-09-19)
"Andras männer drogo ut i fält ..." (2013-09-19)
"Andras männer drogo ut i fält ..." (2013-09-19)
"Andras männer drogo ut i fält ..." (2013-09-19)
Annabell Lilja (2013-09-19)
Annabell Olsson (2013-09-19)
Annabell Olsson (2013-09-19)
Anna Marie och Pelle, "Fattig var hon och fattig var han ..." (2013-09-19)
Anna Stenman, "I Västergötland växte i ett soldattorp opp ..." (2013-09-19)
"Anna är min ädla skatt ...", Namnvisa eller Tusenfriarvisan (2013-09-19)
"Annela Bannela går till affärn ..." (2013-09-19)
"Ant han dansa med mej ..." (2013-09-19)
"Ant han dansa med mej ..." (2013-09-19)
Anton och Cecilia, "Bland bergen uti Västmanland där bor en flicka skön ..." (2013-09-19)
Arbetarmarsch, "Takt, takt, hållen takten, den är mer än halva makten ..." (2013-09-19)
"Arbetets söner, sluten er alla ..." (2013-09-19)
"Arbetets söner, sluten er alla ...", Till arbetarne! (2013-09-19)
"Arbetets söner, sluten er alla ..." (2013-09-19)
Arbetets söner/Arbetets kvinnor, "Arbetets söner, sluten er alla ..." (2013-09-19)
Arbetsmannen, "Vem skaffar guld i dagen ..." (2013-09-19)
Arbetsmannen, "Vem skaffar guld i dagen ..." (2013-09-19)
Arendalsvisan, "Jag var en ung sjöman, jag var blott arton år ..." (2013-09-19)
A-roving, "En flicka bodde i Bristols nejd ..." (2013-09-19)
"Aspelöv och lindelöv och skogen full av nötter ..." (2013-09-19)
"Aspelöv och lindelöv och stekta äpplen med korinter ..." (2013-09-xx)
"Assint tobak, assint tobak, assint tobak i pipan då ..." (2013-09-19)
Atalanta eller Sjömansbrev, "Nu vill jag mitt hjärta för dig åderlåta ..." (2013-09-19)
Att städja tjänstepiga, "Bonden sprang ut i den gatan lång ..." (2013-09-19)
"Att vara kär det är en ryslig plåga ...", Nikolina (2013-09-19)
Austreas brand, "Stolt igenom havets böljor drog nu skeppet Austrea ..." (2013-09-19)
"Av alla färger ack ändå ..." (2013-09-19)
"Av alla färgerna de små ...", Den blå färgen (2013-09-19)
"Av alla färgerna de små ...", Den blå färgen (2013-09-19)
"Av alla färgerna de små ...", Den blå färgen (2013-09-19)
"Av alla färgerna de små ...", Den blå färgen (2013-08-xx)
"Av allt det goda som man förtär ...", Kaffevisa (2013-09-19)
"Av allt det goda som man förtär ...", Kaffevisa (2013-09-19)
"Av allt det goda som man förtär ...", Kaffevisa (2013-09-19)
"Av allt det goda som man förtär ...", Kaffevisa (2013-09-19)
"Av hjärtat jag dig älskar i all min levnadstid ..." (2013-09-19)
"Av hjärtat jag dig älskar i all min levnadstid ..." (2013-09-19)
"Av hjärtat jag dig älskat i all min levnadstid ..." (2013-09-19)
Avskedet, "Farväl i sången vill jag minnas dig ..." (2013-09-19)
Avskedsvisa, "En visa jag diktat ..." (2013-09-19)
Avskedsvisa, "En visa jag diktat ..." (2013-09-19)
Avsked till vintern, "Vinter adjö ..." (2013-09-19)
Axel och Lina, "Minns du månen som på fästet ilar ..." (2013-09-19)
Axevallavisa, "Nu ska vi gå te Axevalla hea ..." (2013-09-19)
"Axvallsjäntorna de är så ...", Soldatvisa fr Axevalla hed (2013-09-19)
Bagarns visa, "Min far han var en bagare, han, han ..." (2013-09-19)
"Bak en holme, mitt i strömmen ...", Stenka Rasin (2013-09-19)
Barbent kapten, "Hör nu på jag vill sjunga ..." (2016-03-11)
Barnamordet i Amerika, "En rik familjefar med barn och maka ..." (2016-03-11)
Barndomshemmet, "Där som sädesfälten böja sig för vinden ..." (2016-03-11)
Barnen leka mamma och barn, "God dag min fru, jag ser min fru ..." (2016-03-11)
Barnvisa, "Hunden skäller och tuppen gal ..." (2016-03-11)
Baxarramsa, "Hon kommer gott, för hå hej! ..." (2016-03-11)
Baxningssång, "Hon kommer gott, för hå hej! ..." (2016-03-11)
Beatrice-Aurore, "I gamla stan vid Kornhamnstorg ..." (2016-03-11)
"Begynna jag vill en visa så gill ...", Om kolbondens arbete och tillstånd (2016-03-11)
"Begynna jag vill en visa så gill ...", Kolbondens visa (2016-03-11)
Belsassars gästabud, "Tusen väldiga bjöd Belsassar ..." (2016-03-11)
Belsazar, "Tusen väldiga bjöd Belsazar till sitt gästabud ..." (2016-03-11)
Belsazars gästabud, "Tusen väldiga bjöd Belsazar ..." (2016-03-11)
Benrangelsriddaren, "En krigsman så båld och en fröken så grann ..." (2016-03-11)
Berceuse, "Slumra, sov i ro, mitt hjärtebarn ..." (2016-03-11)
Beväringsvals, "Tjo! Uppå Backamo nu exerat ja' har ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa, "År attanhundraförti vi te Moalägret for ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa, "Det klingar i gevärena ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa, "Det Kongliga Regemente som ett äpple ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa, "Undan ur vägen, här komma vi beväringsgossar ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa från Hälsingland, "Ett ord jag mig påminner ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa från Uppland, "Det klingar i gevärena ..." (2016-03-11)
Beväringsvisa för 1895, "År artnanittifem te Kronobergshed ..." (2016-03-11)
Biet, "Goddag sa lilla biet ..." (2016-03-11)
Biskop Thomas frihetssång, "Frihet är det bästa ting ..." (2019-03-01)
Bisp Thomas frihetssång, "Frihet är det bästa ting ..." (2016-03-11)
Bisp Thomas frihetssång, "Frihet är det bästa ting ..." (2019-03-01)
Björkens visa, "Vid den klara strand ..." (2016-03-11)
Björkens visa, "Vid den klara strand ..." (2016-03-11)
Björkens visa, "Vid den klara strand ..." (2016-03-11)
Anton och Cecilia, "Bland bergen uti Västmanland ..." (2016-03-11)
"Bland gröna kvistar skymtar en lätt och ljusblå rök ..." (2016-03-11)
"Bland gröna kvistar skymtar en lätt och ljusblå rök ..." (2016-03-11)
"Blinka lilla stjärna där ..." (2016-03-11)
"Blinka lilla stjärna där ..." (2016-03-11)
"Blinka lilla stjärna där ..." (2016-03-11)
"Blinka lilla stjärna där ..." (2016-03-11)
Blomman, "När vår herre gör en blomma ..." (2016-03-11)
Blomman, "När vår herre gör en blomma ..." (2016-03-11)
"Blommande sköna dalar ...", Under hägg och syrén (2016-03-11)
Blomman och fjärilen, "Det växte uti dalens famn ..." (2016-03-11)
Blomsterdröm, "Vid ett berg uti en dal ..." (2016-03-11)
"Blåsippan ute i backarna står ...", Blåsippor (2016-03-11)
"Blåsippan ute i backarna står ...", Blåsippor (2016-03-11)
"Blåsippan ute i backarna står ...", Blåsippor (2016-03-11)
Bockarna Bruse, "Lilla bocken Bruse trippa över trollebro ..." (2016-03-11)
Bohuslänsvisan, "Och vart jag kommer, vart jag far ..." (2016-03-11)
Bonddrängens höstvisa, "Nu är det soligt och varmt på näset ..." (2016-03-11)
Bonddrängens visa, "När som jag tjänte bonddräng ..." (2016-03-11)
"Bonden han gick sig ut åt grönan äng ...", Bonden och räven (2016-03-11)
"Bonden han red på sin spattiga skäck ..." (2016-03-11)
Bonden och kråkan, "Och bonden han körde till furuskog ..." (2016-03-11)
Bonden och räven, "Bonden han gick sig ut åt grönan äng ..." (2016-03-11)
"Bonden sprang ut i den gatan lång ...", Att städsla tjänstepiga (2016-03-11)
Bondhustrun och riddaren, "Det rider en riddare in på vår gård ..." (2016-03-11)
Bondmenuett, "Nu har vi rest kring världens runda klot ..." (2016-03-11)
Bonnjazz, "Nu Johan på Snippen har köpt sig klaver ..." (2016-03-11)
Borgmästar Munthe (2016-03-11)
Borgmästar Munthe (2016-03-11)
Borrarvisa från Riksgränsbanan, "En kall och dyster kväll under nordens himmel höga ..." (2016-03-11)
Boxviksdramat, "På Östermalm där bodde en fröken hög och båld ..." (2016-03-11)
"Bredvid sin häst i gränden en gosse syntes stå ...", Drinkaren eller Stadsresan (2016-03-11)
Brev från sjöbeväringen Adrian Blomsterlök eller Atalanta, "Nu vill jag mitt hjärta för dig åderlåta ..." (2016-03-11)
"Bromsen han red till kungens gård ...", Bromsen och flugan (2016-03-11)
Bruden, "Hästar frusta, bjällror klinga ..." (2016-03-11)
Brudmarsch från Vörå eller Sommarmarsch, "Över bygden skiner sol i blånande sky ..." (2016-03-11)
Brudstassen, "Jag minns ett bröllop i våran gård ..." (2016-03-11)
"Brummeltrollet i Dunderås smörjer munnen ...", Familjen Troll
Brusande vågor, "Stormen hörs vina, vågorna brusa ..." (2016-03-11)
Brännvin är mitt enda gull (2016-03-11)
Brännvinstrall, "Kära gör mig den heder ..." (2016-03-11)
"Bröder vi ha långt att gå ...", Amerikavisan (2016-03-11)
"Bröder vi ha långt att gå ..." (2016-03-11)
Ur "Bröllopet på Ulfåsa", "Och ungmön hon gick sig i fagraste lund ..." (2016-03-11)
Bröllop i Uppland, "Först ska det vara krona och krans ..." (2016-03-11)
Bröllopsfesten, "Ängen tänker göra bröllop ..." (2016-03-11)
Bröllopsmarsch från Orust, "De var fir' å sjywe fejoler å alle i e ra ..." (2016-03-11)
Bröllopssång från Uppland, "Först ska det vara krona och krans ..." (2016-03-11)
"Brömsen han brummade, ekorren han trummade ..." (2016-03-11)
Bulta biff, "Fina-Lina, hon ska bulta biffar ..."
"Byss, byss, byss, byss", Trollkvinnans visa (2016-03-11)
Båklandets vackra Maja (2016-03-11)
Båklandets vackra Maja (2016-03-11)
Båklandeta vackra Maja, Sjömansvisa (2016-03-11)
Båklandets vackra Maja (2016-03-11)
Bålen, "Lik en Afrodite, inbäddad mellan dunen ..." (2016-03-11)
"Bä, bä, bässen ä dö, kissan sover i kvarnen ..." (2016-03-11)
"Bä, bä, sade killingen", För de minsta (2016-03-11)
Bä, bä, vita lamm (2016-03-11)
Bä, bä, vita lamm (2016-03-11)
Bä, bä, vita lamm (2016-03-11)
Bä, bä, vita lamm (2016-03-11)
Bästa fålen och bästa källan, "Bonden stod på logen, han skulle borra hjul ..." (2016-03-11)
Bästa fålen och bästa källan, "Flickan börjar famla emellan gossens ben ..." (2019-03-01)
"Bäst vi äro uti ro, kommer lotsen ombord ..." (2016-03-11)
Carl XII:s fältmarsch, "Marsch bussar! Gån på uti Herrans namn ..." (2016-03-29)
Carl Gustaf, "Kärlek, kärlek, du himmelska låga ..." (2016-03-29)
"Cavallle och potta finns i Kille ...", Kärlekskväde (2016-03-29)
Singlala, "Förväntan bor uti salongen ..." (2016-03-29)
Chanson ā boire, Dryckessång, "Grégoire såg det röda hav ..." (2016-03-29)
"Columbus var en hedersman, kille ville vippom bom ..." (2016-03-29)
Cowboyen, "Jag gångar mig neder till värdshuset Boston ..." (2016-03-29)
Crambamboli, "Napoleon, han var en tapper krigare ..." (2016-03-29)
Crambamboli, "Napoleon, han var en tapper krigare ..." (2016-03-29)
"Dacka, dacka rävaskall, räven änte hemma ..." (2016-03-29)
"Dacka, dacka rävaskall, räven änte hemma ..." (2016-03-29)
"Å dagar komma och dagar gå, å aldrig få en brännvinstår ..." (2016-03-29)
Dagen lider och solen skrider (2016-03-29)
Dalkullans visa om Gustav Vasa, "Var markens ros skall vissna ..." (2016-03-29)
Dalmarsch, "Marschen går till Tuna på hed och backar bruna ..." (2016-03-29)
Dalmarsch, "Marschen går till Tuna på hed och backar bruna ..." (2016-03-29)
Dalpolska upptecknad på Nicolai polisstation, "Inte äger jag gods och gull ..." (2016-03-29)
Dalvisan, "Om sommaren sköna, när marken hon gläds ..." (2016-03-29)
Dalvisan, "Om sommaren sköna, när marken hon gläds ..." (2016-03-29)
"Dansa, dansa mina barn och vänner ...", En dansvisa (2016-03-29)
"Dansa min docka, medan du är unger ..." (2016-03-29)
"Dansen den går på grönan äng ...", Fryksdalsdans (2019-03-01)
"Dansen den går uppå Svinnsta skär ..." (2016-03-29)
"Dansen den går uppå Svinnsta skär ..." (2016-03-29)
"Dansen den går uppå Svinnsta skär ..." (2016-03-29)
"Dansen den går uppå Svinnsta skär ..." (2016-03-29)
"Danse vill du och danse vill jag, men skorna de äro sönder ..." (2016-03-29)
Danslek, "Allri hade jag så roli kväll ..." (2016-03-29)
Danslåt, "Litti littili, litti littelej ..." (2016-03-29)
"De klädde en brud i bröllopsskrud ...", Den motsträvige brudgummen (2016-03-29)
Delsbovisan, "Jag känner en liten flicka ..." (2016-03-29)
"Den allra som enklaste visa ...", Potatis- och sillvisa (2016-03-29)
Den argsinta hustrun, "Det bodde en bonne i grannegåhlen vår ..." (2016-03-29)
Den bakvända visan, "Å segla mäg ut här söre mä strann ..." (2016-03-29)
Den bakvända visan, "I fjol vid jul då grisa min ko ..." (2016-03-29)
Den bakvända visan, "I fjol vid jul då grisa min ko ..." (2016-03-29)
Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå ..." (2016-03-29)
Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå ..." (2016-03-29)
Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå ..." (2016-03-29)
Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå ..." (2016-03-29)
Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå ..." (2016-03-29)
Den besvärliga käringen, "När jag var en liten dräng ..." (2016-03-29)
Den blinde, "Ack livet tungt och sorgligt är ..." (2016-03-29)
"Den blomsterprydda gondolen gled ...", Ny Älvsborgsvisa (2016-03-29)
"Den blomsterprydda gondolen gled ...", Älvsborgsvisan (2016-03-29)
"Den blomsterprydda gondolen gled ...", Älvsborgsvisan (2016-03-29)
"Den blomsterprydda gondolen gled ...", Nya Älvsborgsvisan (2016-03-29)
Den blå färgen, "Av alla färgerna de små ..." (2016-03-29)
Den blå färgen, "Av alla färgerna de små ..." (2016-03-29)
Den cyklande elefanten, "Säg haver du väl sett vad det i luften ..." (2016-03-29)
Den dan då skogen brann, "För det var Olle och Ulla, Nippe och Agneta ..."
"Den fattiga födan den knogar jag för ...", Den förälskade skomakaren (2016-03-29)
"Den fattiga födan den knogar jag för ...", Den förälskade skomakaren (2016-03-29)
Den fångnes klagan, "Till fängslet jag vandrar så stilla ..." (2016-03-29)
Den förskjutnas klagan, "Den förskjutna önskar ingen vän ..." (2016-03-29)
"Den första jag fick se, det var en sotare ..." (2016-03-29)
"Den första juledag som min moder mig gav ..." (2016-03-29)
Den första lärkan, "Jag gick en dag i parken ..." (2016-03-29)
"Den första lördagsafton jag gick till vännen min ..." (2016-03-29)
"Den första lördagsafton jag gick till vännen min ..." (2016-03-29)
Den första sommarvinden, "Nu den kommit har den första sommarvinden ..." (2016-03-29)
"Den första versen är en rolig vers ...", Visan på nittionio vers (2016-03-29)
Den förtrollade barnaföderskan, "Det ståndar en lind ..." (2016-03-29)
Den förälskade skomakaren, "Den fattiga födan den knogar jag för ..." (2016-03-29)
Den förälskade skomakaren, "Den fattiga födan den knogar jag för ..." (2016-03-29)
Den gamla briggen, "I Engelands kanal, där seglade en brigg ..." (2016-03-29)
Den gamle ungkarlens och gammaljäntans sång, "Pipa, pipa, tobakspung och pipa ..." (2016-03-29)
Den girige mannen, "Det var en gång en gammal girig man ..." (2016-03-29)
Den glade vandraren, "Jag är den glade vandraren ..." (2016-03-29)
"Den grannesta flecka därhemma ...", Tattare-Emma (2016-03-29)
Den gråtande drängen, "Drängen han satt i trappa å grät ..." (2016-03-29)
"Den kallar jag en usel man, som ej sitt segel sköta kan ..." (2016-03-29)
"Den lever helt förnöjder, som har en trogen vän ..." (2016-03-29) "Den lilla granna fjärilen har flugit från Guds hand ...", Fjärilen
"Den lilla hönan la ett ägg, men ägget gick i kras ...", Kalaset (2016-03-29)
Den lilla katten, "Jag ska sjunga en liten stump ..." (2016-03-29)
"Den lille Nisse reste med extratåg från land till land ..." (2016-03-29)
Den lille skräddaren och hans svärmor, "Det var en gång en skräddare ..." (2016-03-29)
Den lustiga gesällen, "En slant och en riksdaler i går min kassa var ..." (2016-03-29)
Den lustige kopparslagarn, "När jag invid mitt städ får stå ..." (2016-03-29)
Den lycklige bondgossen, "För många år tillbaka var jag en liden påg ..." (2016-03-29)
Den motsträvige brudgummen, "De klädde en brud i bröllopsskrud ..." (2016-03-29)
Den motsträvige brudgummen, "De klädde en brud i bröllopsskrud ..." (2016-03-29)
Den muntre friaren, "Hände det sig en helgedagskväll ..." (2016-03-29)
Den muntre gossen, "Kersti, du kom du, så skola vi svänga ..." (2016-03-29)
"Denna lella gossen har valleguten gjort ..." (2016-03-29)
Den olycklige emigranten, Ångervisan, "Jag står, en främling i Nya världen ..." (2016-03-29)
Den plågade hästen, "Jag såg den stackars Pålle ..." (2016-03-29)
"Den rosa du begåvat mig ...", Rosa på ståltråstrån (2016-03-29)
Den rätta friarn, "Nu kommer första friarn, mor lilla ..." (2016-03-29)
Den sjöman är så litet estimerad (2016-03-29)
"Den snöiga Nord är vårt fädernesland ...", Finska rytteriets marsch (2016-03-29)
"Den snöiga Nord är vårt fädernesland ...", Finska rytteriets marsch (2016-03-29)
"Den som inte sjunger med i denna sång ..." (2016-03-29)
"Den som vill må i luften flyga ...", Erik XIV:s kärleksvisa (2016-03-29)
Den späda martyren, "Lyssna till, jag vill berätta ..." (2016-03-29)
Den störda lyckan, "Det var grönskande vår, det var jublande fröjd ..." (2016-03-29)
Den tandlösa beväringen, "Jag är kommen ifrån gamla Falu sta' ..." (2016-03-29)
"Den tanken på Amerika,, den börja i mig gro ..." (2016-03-29)
Den tappre jägarn, "Uti ett träd en kråka ..." (2016-03-29)
Den trevlige kopparslagaren, "När jag invid invid mitt städ får stå ..." (2016-03-29)
Den trogne Rudolf, "I tornets djup, fördold från världens öga ..." (2016-03-29)
Den utestängde älskaren, Älskaren i gluggen, "Kom till mig i ottan, innan hanen gal ..." (2016-03-29)
Den utestängde äkta mannen, "Har man nånsin sett på så befängtsan ..." (2016-03-29)
Den vackre trumslagaren, "Tre små soldater slog trumma hem från kriget ..." (2016-03-29)
Den vresige Lasse, "Lasse hade fått en smörgås så stor ..." (2016-03-29)
Den vresige Lasse, "Lasse hade fått en smörgås så stor ..." (2016-03-29)
"De rosor och de blader, de göra mig så glader ..." (2016-03-29)
De satt en gubbe på rännefjäll (2016-03-29)
"De sova ännu i jorden, de blommor som vi ska plocka ...", Lyckan (2016-03-29)
De stygga karlarne, "Det låter sig ej rygga och kan bevisas lätt ..." (2016-03-29)
De svenska gossarnas sång, "Vi äro svenskar, vi också, fastän vi äro små ..." (2016-03-29)
"De svenskgula ärtorna skänker jag mitt pris ...", Ärtornas lov (2016-03-29)
"Det band som tvinnas av strängar tre ...", Drottning Margareta (2016-03-29)
Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön, "När som jag var på mitt fjortonde år ..." (2016-03-29)
Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön, "När som jag var på mitt fjortonde år ..." (2016-03-29)
Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön, "När som jag var på mitt fjortonde år ..." (2016-03-29)
"Det blåser Nordost, se flöjeln på topp ..." (2016-03-29)
"Det bodde en bonne i grannegåhlen vår ...", Den argsinta hustrun (2016-03-29)
"Det bodde en bonde vid sjöastrand ...", De två systrarna (2016-03-29)
Det bodde en fru i Norden (2016-03-29)
"Det bodde en gubbe i Uppland, han hette ...", Håkan Hök (2016-03-29)
"Det byggdes ett skepp uti Norden ...", Albertina (2016-03-29)
"Det doftar av blommor i sommarklädd skog ..." (2016-03-29)
"Det dukas i himlarnas rike ett bord ..." (2016-03-29)
Det finns en fager blomma (2016-03-29)
"Det finns en liten jänta som är så nätt och rar ...", En besynnerlig jänta (2016-03-29)
"Det finns på toppen av högsta trädet", Flickan i trädet
Det första jag fick se (2016-03-29)
"Det gick en jungfru uti en hage ..." (2016-03-29)
"Det gick en jungfru uti en hage ...", Jungfrun och sjömannen (2016-03-29)
"Det gick en jungfru uti en hage ...", Jungfrun och sjömannen (2016-03-29)
"Det gingo tre flickor planterande kål ..." (2016-03-29)
"Det gingo tre jungfrur, planterade kål ..." (2016-03-29)
"Det gångar ett skepp på det vilda hav ..." (2016-03-29)
"Det gångar sig en jungfru på det höjene berg ...", Oväntad bröllopsgäst (2016-03-29)
"Det gångar ett skepp från Gibraltars hamn ...", Sjödrabbningen (2016-03-29)
"Det gör detsamma vart du kommer när du dör ...", Kavaljersvisa från Värmland (2016-03-29)
"Det hände sig i Göteborg när klockan slagit fyra ..." (2016-03-29)
"Det hände sig i Göteborg när klockan slagit fyra ..." (2016-03-29)
"Det hände sig i Skönarp, där skulle va kalas ..." (2016-03-29)
"Det klapprar i kvarnen vid brusande bäck ..." (2016-03-29)
"Det klingar i gevärena ...", Beväringsvisa från Uppland (2016-03-29)
"Det klingar i gevärena ...", Beväringsvisa från Uppland (2016-03-29)
"Det klingar i gevärena ...", Beväringsvisa från Uppland (2016-03-29)
"Det kom ett skepp från Gibraltars stad ..." (2016-03-29)
"Det kom ett skepp ifrån Nordanland ..." (2016-03-29)
"Det kommer en flicka på vägen", Flickan på vägen
"Det kommer en sjöman från det brusande hav ..." (2016-03-29)
"Det kongliga regemente som ett äpple av guld ...", Beväringsvisa (2016-03-29)
"Det låter så vackert, det låter så bra ..." (2016-03-29)
"Det minsta land i världen ...", Världens minsta land
"Det näktar och bjäktar ...", I Kolmätargränd (2016-04-08)
"Det rider en riddare in på vår gård ..." (2016-04-08)
"Det rider en riddare in på vår gård ...", Bondhustrun och riddaren (2016-04-08)
"Det rider en riddare in på vår gård ..." (2016-04-08)
"Det satt en katt i en nässelhög ...", Katten i nässelhögen (2016-04-08)
Det satt två katter på ett tak (2016-04-08)
Det satt två katter på ett tak (2016-04-08)
"Det seglar uppå Vänern en skuta ...", Vänerseglare (2016-04-08)
"Det sitter en duva på liljekvist ...", Duvans sång på liljekvist (2016-04-08)
"Det sitter en duva på liljekvist ...", Duvans sång på liljekvist (2016-04-08)
"Det sjunger ibland tallarna av tusen fåglaröster ...", Vandringsvisa (2016-04-08)
"Det sjunger ibland tallarna av tusen fåglaröster ...", Vandringsvisa (2016-04-08)
"Det sjunger ibland tallarna av tusen fåglaröster ...", Vandringsvisa (2016-04-08)
"Det sjunger ibland tallarna av tusen fåglaröster ...", Vandringsvisa (2016-04-08)
"Det sjunger ibland tallarna av tusen fåglaröster ...", Vandringsvisa (2016-04-08)
"Det sjunger ibland tallarna av tusen fåglaröster ...", Vandringsvisa (2016-04-08)
"Det snöar, det snöar och flingorna falla...", I snöfall (2016-04-08)
"Det spelar just ingen roll vad jag har ...", Ellens visa
"Det stod en gumma vid Kornhamnstorg ..." (2016-04-08)
"Det stod en gumma vid Kornhamnstorg ...", Killeville vippbombom (2016-04-08)
"Det stod en lind på min faders gård ..." (2016-04-08)
"Det stod en lind på min faders gård ..." (2016-04-08)
"Det stod en tall, en väldig tall, ...", Visa om en tall (2016-04-08)
"Det stora lok'motivet är en mamma snäll ...", Tågresan (2016-04-08)
"Det ståndar en lind allt sunnan under by ...", Den förtrollade barnaföderskan (2016-04-08)
"Det står en gubbe vid vår knut ...", Snögubben (2016-04-08)
"Det står en gubbe vid vår knut ...", Snögubben (2016-04-08)
"Det står en gubbe vid vår knut ...", Snögubben (2016-04-08)
"Det står en gubbe vid vår knut ...", Snögubben (2016-04-08)
Det underliga djuret, "Det är ett underligt djur uti vår herres hage ..." (2016-04-08)
"Det var Bohus bataljon ..."
Det var dans bort i vägen (2016-04-08)
Det var dans bort i vägen (2016-04-08)
Det var dans bort i vägen (2016-04-08)
Det var dans bort i vägen (2016-04-08)
Det var dans bort i vägen (2016-04-08)
"Det var den lilla Karin som tjänte på konungens gård ...", Liten Karin (2016-04-08)
"Det var den lilla Hanseman, han skulle i kriget rida ..." (2016-04-08)
"Det var den lille Pilleman ...", När Olle fick heta Pilleman (2016-04-08)
"Det var en bonde, en danneman ...", Munken och bondhustrun (2016-04-08)
"Det var en bonde som hade en gris ...", Koloregris (2016-04-08)
"Det var en gammal drake, som bodde i en skog ...", Sagan om den stygga draken
"Det var en gammal gubbe med ett skägg ...", Gubben med skägget (2016-04-08)
"Det var en gammal gubbe med ett skägg ...", Gubben med skägget (2016-04-08)
Det var en gång, "Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ..." (2016-04-08)
Det var en gång, "Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en båtsman, en glad och munter fyr ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en båtsman, en glad och munter fyr ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en båtsman, en glad och munter fyr ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en eskimå ...", Eskimåvisan (2016-04-08)
"Det var en gång en flicka ...", Josefin (2016-04-08)
"Det var en gång en flicka ...", Josefin (2016-04-08)
"Det var en gång en flicka ...", Josefin (2016-04-08)
"Det var en gång en flicka ...", Josefin (2016-04-08)
"Det var en gång en flicka ...", Josefin (2016-04-08)
"Det var en gång en flicka ...", Josefin (2016-04-08)
"Det var en gång en gammal, gammal katt ...", Sagan om katten (2016-04-08)
"Det var en gång en gammal girig man ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en gammal girig man ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en herreman som bodde på en ö ...", De två systrarna (2016-04-08)
"Det var en gång en höna, som grävde efter mask ...", Hönan och bönan (2016-04-08)
"Det var en gång en liten gubbe ...", Anders Lasse och hans gris (2016-04-08)
"Det var en gång en liten gubbe ...", Anders Lasse och hans gris (2016-04-08)
"Det var en gång en liten pilt ...", Pelle (2016-04-08)
"Det var en gång en liten pojk ...", Tågpojken
"Det var en gång en liten sork ...", Sorkens hemlighet
"Det var en gång en mus ...", Klas Klättermus
"Det var en gång en målare som hörde till dom snålare ..."
"Det var en gång en målare, som måla änglar små ...", Änglamålaren
"Det var en gång en skräddare ...", Den lille skräddaren och hans svärmor (2016-04-08)
"Det var en gång en skräddare ...", Den lille skräddaren och hans svärmor (2016-04-08)
"Det var en gång en speleman ...", Spelmannen
"Det var en gång en svensker mö, som bodde på en ..." (2016-04-08)
"Det var en gång en unger bondman ...", Resan efter hö (2016-04-08)
"Det var en gång ett fågelpar ...", Fågelbröllop
"Det var en gång tre flickor små ..." (2016-04-08)
"Det var en gång tre humlor ...", Visan om humlorna (2016-04-08)
"Det var en hund, som hette Göte ...", Den förälskade hunden
"Det var en hustru, som het' Tora ...", Fru Toras visa (2016-04-08)
"Det var en kyckling, som hette Gullefjun ..."
"Det var en liten flicka. Mot ängens damm ...", Herdinnan
"Det var en liten flicka, som på sin dödsbädd låg ...", En liten flickas dödsbädd (2016-04-08)
"Det var en liten gosse, som var så tjock och tung ...", Till Pepparkakelandet (2016-04-08)
"Det var en liten pojk som gick och grät och grämde sej ...", Du ska få en dag i morgon
"Det var en liten vallepilt ..." (2016-04-08)
"Det var en lördagsafton jag väntade på dig ..." (2016-04-08)
"Det var en morgon, då solen sken ...", Tre trumslagarpojkar (2016-04-08)
"Det var en sjömansgosse ...", Kalle Bram (2016-04-08)
"Det var en svensker flicka som ville så gärna gifta sej ..." (2016-04-08)
"Det var en söndagsmorgon, jag skulle till kyrkan rida ...", Bältet (2016-04-08)
"Det var en tid då jag var ung och glad ...", Löjtnanter borde aldrig finnas till (2016-04-08)
"Det var en ung sjöman, ifrån Dalarna han kom ...", Skön Särlin (2016-04-08)
"Det var en vacker sommarkväll vid solens nedergång ..." (2016-04-08)
"Det var en vacker sommarkväll vid solens nedergång ..." (2016-04-08)
"Det var ett herrskap råttor, gifte bort sin dotter ...", Råttbröllopet (2016-04-08)
"Det var ett par skälmar, som la ihop rå ...", Mjölnarens dotter (2016-04-08)
"Det var ett par skälmar, som la ihop rå ...", Mjölnarens dotter (2016-04-08)
"Det var grönskande vår ...", Den störda lyckan (2016-04-08)
"Det var i vår ungdoms fagraste vår ..." (2016-04-08)
"Det var i vår ungdoms fagraste vår ..." (2016-04-08)
"Det var i vår ungdoms fagraste vår ..." (2016-04-08)
"Det var i vår ungdoms fagraste vår ..." (2016-04-08)
"Det var jungfru Gunnela, hon skulle till kyrkan rida ...", Jungfru Gunnela och riddar Pärleman (2016-04-08)
"Det var jungfru Gunnela, hon skulle till kyrkan rida ...", Jungfru Gunnela och riddar Pärleman (2016-04-08)
"Det var ju två musikanter ...", Musikanterna (2016-04-08)
"Det var stopp och belägg och seglatsen är slut ...", Sista resan (2016-04-08)
"Det var så roligt, jag måste skratta ..." (2016-04-08)
"Det var så roligt, jag måste skratta ..." (2016-04-08)
"Det var så roligt, jag måste skratta ..." (2016-04-08)
"Det var så roligt, jag måste skratta ..." (2016-04-08)
"Det var Trill, det var Trall, det var Trull ...", Trill, Trall, Trull (2016-04-08)
"Det var två små musikanter ..." (2016-04-08)
"Det vida, villa hav ..." eller Werldenes wandring afmålad genom en sjöfart ur Odae Sueticae 1674, ord av Samuel Columbus, melodi av Gustaf Düben (2019-03-01)
"Det viskar i den stilla dalen ...", Visperdalen, ord efter K. A. Nicander (2019-03-01)
De två systrarna, "Det bodde en bonde vid sjöastrand ..." (2016-03-29)
"Det växte en blomma vid granarnas fot ..." (2019-03-01)
"Det växte upp en lilja i grön dalen ..." (2019-03-01)
"Det växte upp en lilja uti dalen ..." (2019-03-01)
"Det växte uti dalens famn ...", Blomman och fjärilen (2016-03-11)
Det underliga djuret, "Det är ett underligt djur uti vår herres hage ..." (2019-03-01)
"De' e' hål uti hinken ..." (2019-03-01)
"Det är minnenas kväll ...", Jag har bott vid en landsväg (2019-03-01)
"De va fir' å sjywe fejoler å alle i e ra ...", Bröllopsmarsch från Orust (2019-03-01)
De' ä' dans på Brännö brygga, "Koss va de vimlar av segel i da' ..." (2019-03-01)
"Det är ej roligt för trollemor ...", Flunsan
De' ä' någe' visst me' de', "Vi har en liten sommarväg ..." (2019-03-01)
"Din är jag än fast berg och dal oss skilja ..." (2019-03-01)
"Djupt i havet på demantehällen ...", Näckens polska (2019-03-01)
"Djupt i havet på demantehällen ...", Näckens polska (2019-03-01)
"Djupt i havet på demantehällen ...", Näckens polska (2019-03-01)
"Djupt i havet på demantehällen ...", Näckens polska (2019-03-01)
"Djupt i havet på demantehällen ...", Näckens polska (2019-03-01)
Djurvisa, "Lilla bruna Gullango ..." (2019-03-01)
Doktor Tidebast, "Jag heter doktor Tidebast kurerar folk ..." (2019-03-01)
"Dold mellan furorna ligger min koja ..." (2019-03-01)
Drabanten Gustaf Örn, "Kung Karls bedrifter flögo kring hela jordens ring ..." (2019-03-01)
Drinkaren eller "Stadsresan", "Bredvid sin häst i gränden ..." (2019-03-01)
Drinkarens hem, "Uti en dal en hydda låg ..." (2019-03-01)
Drinkarflickans död, "Vid tolv års ålder en liten flicka med korg på armen ..." (2019-03-01)
Drottning Margareta, "Det band som tvinnas av strängar tre ..." (2019-03-01)
Dryckesvisa från Mora, "Få få, få få, fåm vi lite uppi kosu ..." (2019-03-01)
Drängasörj, "Jag som en fattig bonnadräng ..." (2019-03-01)
"Drängen han satt i trappa å grät ...", Den gråtande drängen (2016-03-29)
"Drängen han satt i trappa å grät ...", Den gråtande drängen (2019-03-01)
Drängen som spela på klaver, "En visa vill jag sjunga fast tårar tillrar ner ..." (2019-03-01)
Drängen som spela på klaver, "En visa vill jag sjunga fast tårar tillrar ner ..." (2019-03-01)
Drömmen om Samarkand, "Vise män i Österland spanade mot nattens stjärnor ..." (2019-03-01)
"Du får så gärna plocka oss ...", Skogsblommorna till barnen (2019-03-01)
Du gamla klang- och jubeltid, "O alte Burschenherrlichkeit" (2019-03-01)
Du har diamanter och pärlor (2019-03-01)
Du har låtit din kärlek få försvinna (2019-03-01)
Du har låtit din kärlek få försvinna (2019-03-01)
Du har sörjit nu igen (2019-03-01)
Du hemmets jord (2019-03-01)
"Du Kalle en hyllning av oss nu får ...", Födelsedag (2019-03-01)
"Du klagar men du klagar dumt ...", Vackert så (2019-03-01)
"Du klagar men du klagar dumt ...", Vackert så (2019-03-01)
Du lilla Karin, "Var har du varit, du lilla Karin ..." (2019-03-01)
"Du lilla solsken, som tittar in ...", Solstrålen (2019-03-01)
"Du och jag vi båda segla' i en låda ..."
"Du redelige sjöman som vågar ditt blod ..." (2019-03-01)
"Du skyhöga himmel och fallande jord ..." (2019-03-01)
"Du som har hela mitt hjärta, du som utgör ..." (2019-03-01)
"Du undersköna dal, o säg, du skogens väna brud ..." (2019-03-01)
"Du å ja å en ko segla i en träsko ..." (2019-03-01)
"Du är så vacker för mina ögon ..." (2019-03-01)
"Du är så vacker för mina ögon ..." (2019-03-01)
"Du är så vacker för mina ögon ..." (2019-03-01)
Då gifter jag mig, "Lilla gossen på kyrkobacken med stora käppen ..." (2019-03-01)
Då jag ensligt på dig tänker, då jag endast älskar dig ..." (2019-03-01)
Då jag tjänte där i Loka Brita, Loka Britas låt (2019-03-01)
Dåne liksom åskan bröder (2019-03-01)
Dåne liksom åskan bröder (2019-03-01)
Dåne liksom åskan bröder (2019-03-01)
"Då Kakali gick i kungens sold ...", Kakalivisan (2019-03-01)
Då vi går åt krogen, "När vi går åt krogen då tar vi långa ..." (2019-03-01)
"D'ä fasligt vad det nakna fått breda ut sig ...", Fy för det nakna (2019-03-01)
"Dä gör detsamma vart du kommer när du dör", Kavaljersvisa från Värmland (2019-03-01)
"Dä hände härom da'n, att ja' for in te sta'n ...", Motorcykeln (2019-03-01)
"Där björkarna susa sin milda sommarsång ..." (2019-03-01)
"Där björkarna susa sin milda sommarsång ..." (2019-03-01)
"Där björkarna susa sin milda sommarsång ..." (2019-03-01)
"Där björkarna susa sin milda sommarsång ..." (2019-03-01)
"Där björkarna susa sin milda sommarsång ..." (2019-03-01)
"Där bodde en greve högt upp i land ...", Näcken och jungfrun (2019-03-01)
"Där bodde en katt vid Kattegatt ...", Vid Kattegatt (2019-03-01)
"Där bodde en katt vid Kattegatt ...", Vid Kattegatt (2019-03-01)
"Där bodde en katt vid Kattegatt ...", Vid Kattegatt (2019-03-01)
"Där bodde tre pigor på Kinnesta gål ...", Flickor planterande kål (2019-03-01)
"Där bor fem elefanter i Afrikas land ...", Fem elefanter
Där byggdes ett skepp uti Norden, Albertina (2013-09-19)
Där byggdes ett skepp uti Norden, Albertina (2013-09-19)
Där byggdes ett skepp uti Norden, Albertina (2013-09-19)
Där byggdes ett skepp uti Norden, Albertina (2019-03-01)
Där byggdes ett skepp uti Norden, Albertina (2019-03-01)
Där byggdes ett skepp uti Norden, Skeppet Albertina (2019-03-01)
(2019-03-01)
Där gingo tre flickor planterande kål, Flickor planterande kål (2019-03-01)
"Där kommer hon så fager, så stolter i sin gång ..." (2019-03-01)
"Där red en kung sin Eriksgata ...", Mora sten (2019-03-01)
"Där satt två kämpar i sommarkväll ...", Kämpen Grimborg (2019-03-01)
"Där sitter en liten fågel på havets vilda strand ...", Fågeln (2019-03-01)
"Där står en knekt uppå vår gård, sade bonden ...", Bonden och hans hustru (2019-03-01)
"Där sutto två kämpar i Nordanfjäll ...", Kämpen Grimborg (2019-03-01)
"Där uppe ingen död skall vara ...", Lilla svarta Sara (2019-03-01)
"Döden han är en jägare snäll, som ingen man kan undlöpa ..." (2019-03-01)
"Edvin kom där borta, kom ej efter mig? ..." (2019-03-01)
Edvin och Emma, "Förr i ungdomsåren hade jag en vän ..." (2019-03-01)
"Ej med stora later och starka ord ...", Fosterlandet (2019-03-01)
"Ej med stora later och starka ord ...", Fosterlandet (2019-03-01)
"Ej med stora later och starka ord ...", Fosterlandet (2019-03-01)
"Ej med stora later och starka ord ...", Fosterlandet (2019-03-01)
Ekorren, "Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar ..." (2019-03-01)
"Ekorren gick uppå ängen å slog med alla sina små drängar ..." (2019-03-01)
"Ekorren gick uppå ängen å slog, du ska tro han snörde ..." (2019-03-01)
"Ekorren gick uppå ängen å slog med alla sina små drängar ..." (2019-03-01)
"Ekorren gick uppå ängen å slog, du ska tro han snörde ..." (2019-03-01)
"Ekorren gick uppå ängen å slog, du ska tro han snörde ..." (2019-03-01)
"Ekorrn gick uppå ängen å slog, du ska tro han snörde ..." (2019-03-01)
"Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar ..." (2019-03-01)
"Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar ..." (2019-03-01)
"Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar ..." (2019-03-01)
"Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar ..." (2019-03-01)
Elev och lärarinna, "Nu ska du vara min elev och så kan ju få vara lärarinna ..." (2019-03-01)
Elin och herremannen, "En herreman så stolt och båld, han ägde tunnor guld ..." (2019-03-01)
Eain och herremannen, "En herreman så stolt och båld, han ägde tunnor guld ..." (2019-03-01)
"Elin älskar jag rätt mycket, ty hon är rätt mjuk och fin ..." (2019-03-01)
"E lita visa ja nu vill nysta ur mej ...", Skråköpings-Kråkvinkels järnväg (2019-03-01)
"E lita vise ville ja framstecke ...", Värmlandsbröllopet (2019-03-01)
Elvira Madigan, "Underliga saker hända, som romaner fylla kan ..." (2019-03-01)
Elvira Madigan, "Sorgeliga saker hända än i våra da'r minsann ..." (2019-03-01)
Emigrantvisa, "Från Göteborg jag reste hit och stannade i Boston ..." (2019-03-01)
Emmas första kärlek, "Ack hur himlen strålar klar och blå ..." (2013-08-05)
"En bagare bakar bullar på en liten, liten ö ..." (2019-03-01)
En ballad om franske kungens spelmän, "Vi har kommit från Burgund och från Guienne ..." (2019-03-01)
En barnsaga vid brasan, "Och prinsen bad och bevekte ..." (2019-03-01)
En besynnerlig jänta, "Det finns en liten jänta, som är så nätt och rar ..." (2019-03-01)
"En bonde han seglade över ett sund ..." (2019-03-01)
"En borde inte sova, då natta faller på ..." (2019-03-01)
"En borde inte sova, då natta faller på ..." (2019-03-01)
"En dagbok skall jag skriva och skriva den på vers ...", Göteborgsångarens Holmias första resa (2019-03-01)
En dalmastrall, "Han kom ifrån bygden vid Siljans strand ..." resa (2019-03-01)
En dansvisa, "Dansa, dansa mina barn och vänner ..." (2016-03-29)
En dansvisa, "Dansa, dansa mina barn och vänner ..." (2019-03-01)
En dröm i verkligheten, "Hon satt på klippan vid den öde stranden ..." (2019-03-01)
Ene bene bocken (2019-03-01)
"En elefant balanserade på en liten, liten spindeltråd ..." (2019-03-01)
"En elefant kom marscherande med en blomma till sin elefanttant ..." (2019-03-01)
"En enkel sång jag här nederskrivit ...", Sydkustens förlisning (2019-03-01)
En fattig trubadur, "Du kan ingenting ta med dej dit du går ..." (2019-03-01)
En fattig trubadur, "Du kan ingenting ta med dej dit du går ..." (2019-03-01)
En fiskare sjunger i sin båt eller "En sommarmorgon", "Tidigt om morgon jag ilar till strand ..." (2019-03-01)
"En flicka bodde i Bristols nejd ..." , A-roving (2013-09-19)
"En flicka jag betrakta vill ..." (2019-03-01)
"En flicka ung och fager, en gosse stor och stark ..." (2019-03-01)
"En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång ...", Titanics undergång (2019-03-01)
"En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång ...", Titanics undergång (2019-03-01)
"En fågelfängare som jag, det ser man inte varje dag ...", Papagenos sång (2019-03-01)
En gammal lek, "Och linden bär löv och löven falla av ..." (2019-03-01)
"En gammal man, krassliger han ..." (2019-03-01)
Engdahls sjömansvisa eller "Atalanta", "Nu vill jag mitt hjärta för dig åderlåta ..." (2019-03-01)
Engelbrektsmarschen, "Tågom fram uti striden för fädernesland ..." (2019-03-01)
Engelbrektsmarschen, "Tågom fram uti striden för vårt fädernesland ..." (2019-03-01)
Engelbrektsmarschen, "Tågom fram uti striden för fädernesland ..." (2019-03-01)
"En god och trogen maka vill Papageno ha ...", Papageno (2019-03-01)
"En groda red på friarfärd ...", Grodan och musen (2019-03-01)
"En groda red på friarfärd ...", Grodan och musen (2019-03-01)
"En gubbe hette Lars och hans gumma hette Greta ...", Gubben och gumman som alltid grälade (2019-03-01)
"En gubbe och en gumma de hade en kalv ..." (2019-03-01)
"En gubbe och en gumma de hade en kalv ..." (2019-03-01)
"En gubbe tog en mus uti sitt gröna hus ...", Gubbens musapeng (2019-03-01)
En gång i bredd med mig (2019-03-01)
En gång i bredd med mig (2019-03-01)
En gång i min ungdom (2019-03-01)
En gång i min ungdom (2019-03-01)
En gång i min ungdom, I lust och nöd (2019-03-01)
En gång i min ungdom, I lust och nöd (2019-03-01)
En gång i min ungdom, I lust och nöd (2019-03-01)
"En gång jag gick till stranden ner att söka mig en hyra ..." (2019-03-01)
"En gång jag gick till stranden ner att söka mig en hyra ..." (2019-03-01)
"En herreman så stolt och båld, han ägde tunnor guld ...", Elin och herremannen (2019-03-01)
"En herreman så stolt och båld, han ägde tunnor guld ...", Elin och herremannen (2019-03-01)
"En herreman så stolt och båld, han ägde tunnor guld ...", Kvinnotrohet (2019-03-01)
"En herreman så stolt och båld, han ägde tunnor guld ..." (2019-03-01)
En husarvisa eller "Ystadsdramat", "En sorgelig visa jag kväder om rusets förbannelse ..." (2019-03-01)
"En jägare gick sig att jaga ..." (2019-03-01)
"En jägare gick sig att jaga ..." (2019-03-01)
"En jägare gick sig att jaga ..." (2019-03-01)
"En jägare gick sig att jaga ...", Jägarevisa (2019-03-01)
"En jägare gick sig att jaga ..." (2019-03-01)
"En jägare gick ut att jaga ..." (2019-03-01)
En kocka på ångbåten Rullaren, "En sjöman älskar salta sjön ..."
En kort och en lång eller "Petter Mattssons gång", "Här har vi en kort, här har vi en lång ..." (2019-03-01)
"En krigsman så båld och en fröken så grann ...", Benrangelsriddaren(2016-03-11)
"En krigsman så båld och en fröken så grann ...", Benrangelsriddaren (2019-03-01)
"En kulen natt, natt, natt, min båt jag styrde ...", Benrangelsriddaren (2019-03-01)
"En kvanting träder i salen in ...", Kväsarvalsen (2019-03-01)
a "En kvanting träder i salen in ...", Kväsarvalsen (2019-03-01)
"En lantman han plöjer sin åker och sin äng ...", Kväsarvalsen (2019-03-01)
"En lantman han plöjer tog sig en Stockholmsmamsell ...", På bron (2019-03-01)
"En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker ..." (2019-03-01)
"En liten fiol jag ville ha ..." (2019-03-01)
En liten flickas dödsbädd, "Det var en liten flicka, som på sin dödsbädd låg ..." (2016-04-08)
"En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog ..." (2019-03-01)
"En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog ..." (2019-03-01)
"En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog ...", Helan går (2019-03-01)
En liten körsven, "Hej så lustigt Pålle travar på den gråa vägen fram ..." går (2019-03-01)
En liten låt om våren, "Helan kan tagas på mångahanda vis ..." går (2019-03-01)
En liten pilt hade en liten guldvagn (2019-03-01)
En liten pilt hade en liten guldvagn (2019-03-01)
En liten pilt hade en liten guldvagn (2019-03-01)
"En liten tomtegubbe satt en gång ...", Tomtegubben som hade snuva (2019-03-01)
"En liten tomtegubbe satt en gång ...", Tomtegubben som hade snuva (2019-03-01)
"En liten tomtegubbe satt en gång ...", Tomtegubben som hade snuva (2019-03-01)
"En liten tomtegubbe satt en gång ...", Tomtegubben som hade snuva (2019-03-01)
"En liten tomtegubbe satt en gång ...", Tomtegubben som hade snuva (2019-03-01)
"En liten visa jag föredrager och hela världen till vittne tager ...", Wallenbergsvisa (2019-03-01)
"En liten visa jag föredrager och hela världen till vittne tager ...", Wallenbergsvisa (2019-03-01)
En midsommarafton den aldrig jag förglömmer (2019-03-01)
En militärs kärleksäventyr, "Jag är en muntergök, som var man vet ..." (2019-03-01)
En morgon i hönsgården, "I hönshusdörrn står tuppen ..." (2019-03-01)
"En moster jag har som är gammal och rar ...", Mosters gitarr (2019-03-01)
En pigas visa i oktober, "Ack snart ur tjänsten jag flytta får ..." (2013-08-06)
En pigas visa i oktober, "Ack snart ur tjänsten jag flytta får ..." (2013-08-06)
En pigas visa i oktober, "Ack snart ur tjänsten jag flytta får ..." (2013-08-06)
"En rallare, en rallare till Skövde ort han kom...", Skön Cecilia (2019-03-01)
"En rik familjefar med barn och maka ...", Barnamordet i Amerika (2016-03-11)
"Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren ...", På nyårsdagen 1838 (2019-03-01)
"Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren ...", På nyårsdagen 1838 (2019-03-01)
"Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren ...", På nyårsdagen 1838 (2019-03-01)
"Ensam i skogen sjöng den vackra Rose-Marie ...", Rose-Marie (2019-03-01)
"Ensam i skogen sjöng den vackra Rose-Marie ...", Rose-Marie (2019-03-01)
"Ensam i skogen sjöng den vackra Rose-Marie ...", Rose-Marie (2019-03-01)
"Ensam i skogrika dalen bortom den svalkande ström ...", "En vacker herdevisa" eller "Fingal" (2019-03-01)
"Ensam i skogrika dalen bortom den svalkande ström ...", Fingal (2019-03-01)
Ensamjungfrun, "Jag en liten visa kan, om Landergren det handlar han ..." (2019-03-01)
Ensam och glor, "Här står jag ensam och glor ..."
En sjöman fruktar ej döden, "Sakta, sakta över mörkgrönt vatten ..." (2019-03-01)
"En sjöman i oväder får ofta stå till rors ..." (2019-03-01)
En sjöman kom från havet hem (2019-03-01)
En sjömans begravning, "Sakta över mörkblå vågor ..." (2019-03-01)
En sjömans begravning, "Sakta över mörkblå vågor ..." (2019-03-01)
En sjöman seglar jorden runt, "Viktoria" (2019-03-01)
En sjöman seglar jorden runt, "Viktoria" (2019-03-01)
En sjöman seglar jorden runt, "Viktoria" (2019-03-01)
En sjöman seglar jorden runt, "Viktoria" (2019-03-01)
"En sjöman seglar jorden runt, Rio, rio rej ..." (2019-03-01)
En sjömans klagan, "Ack jag som många andra ..." (2013-08-05)
En sjömansvisa, "I hamnen låg briggen och speglade riggen ..." (2019-03-01)
En sjömansvisa, "I hamnen låg briggen och speglade riggen ..." (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
En sjöman älskar havets våg (2019-03-01)
"En sjöman älskar salta sjön ...", En kocka på ångbåten Rullaren
"En slant och en riksdaler i går min kassa var ...", Den lustiga gesällen (2016-03-29)
"En snöstorm viner kring land och vatten ...", Lotsen (2019-03-01)
"En sockerbagare här bor i staden ...", Sockerbagaren (2019-03-01)
"En sockerbagare här bor i staden ...", Sockerbagaren (2019-03-01)
"En sockerbagare här bor i staden ...", Sockerbagaren (2019-03-01)
"En sockerbagare här bor i staden ...", Sockerbagaren (2019-03-01)
"En sockerbagare här bor i staden ...", Sockerbagaren (2019-03-01)
En sommardag, "O ljuva sommarfläkt, som mina kinder smeker ..." (2019-03-01)
En sommardag i Kangasala, "Jag gungar i högsta grenen av Harjulas högsta ås ..." (2019-03-01)
En husarvisa eller "Ystadsdramat", "En sorgelig visa jag kväder om rusets förbannelse ..." (2019-03-01)
En spelmans visa, "Jag sjunger hi och jag sjunger hej ..." (2019-03-01)
En strid i hönsgården, "I hönsgården var det ett farligt liv ..." (2019-03-01)
En till som jag, "Vet du va' som ä bra"
"En torr och kall vår gör sommaren kort ..." , Klagevisa över denna torra och kalla vår (2019-03-01)
"En ungersven med kärestan sin ..." (2019-03-01)
En vacker herdevisa, eller "Fingal", "Ensam i skogrika dalen bortom den svalkande ström ..." (2019-03-01)
"En vacker hustru hette Tora, tog sin dotter uti skola ..." (2019-03-01)
En vandringslåt, "Nu grönskar det i backarna och sol på himlen står ..." (2019-03-01)
En vandringslåt, "Nu grönskar det i backarna och sol på himlen står ..." (2019-03-01)
En vintervisa, "Hurra, hurra! Se det var riktigt bra (2019-03-01)
"En visa här skall sjungas allt om de fyra man ...", Lotsänkans klagan (2019-03-01)
"En visa jag diktat ..." (2019-03-01)
"En visa jag diktat ...", Avskedsvisa (2013-09-19)
"En visa jag diktat ...", Avskedsvisa (2013-09-19)
"En visa jag nu sjunga vill ty tiden görs mig lång ...", Flickornas kärlek (2019-03-01)
"En visa jag nu sjunga vill fast tiden görs mig tung ...", Flickornas kärlek (2019-03-01)
"En visa mig lyster att sjunga som mången till hjärtat skall gå ...", Husaren Lans (2019-03-01)
En visa på hemresan, "På briggen Maria, som kom från Bahia ..."
"En visa vill jag kväda ...", Gamle Olle smed (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga, tårar tillrar ner ...", Drängen som spela på klaver (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga, tårar tillrar ner ...", Drängen som spela på klaver (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga om ett förfärligt mord ..." (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga om rallaren i Nord ...", Visa från Riksgränsbanan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga om tal i skriften finns ...", Tolvtalsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om Karlsborg ...", Karlsborgsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga om livet på Karlsborg ...", Karlsborgsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om Karlsborg ...", Karlsborgsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", I Småland (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
"En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän ...", Smålandsvisan (2019-03-01)
En vårvintersaga, "Fru Maja täcktes skicka sitt första lilla bud hi opp ..." (2019-03-01)
En väldigt viktig sak, "När man diskar ska man tänka ..."
"En ynkelig visa jag börjar att sjunga ...", Sandahls kanon (2019-03-01)
"En ynkelig visa jag börjar att sjunga ...", Zandahls kanon (2019-03-01)
"En ynkelig visa jag börjar att sjunga ...", Sandahls kanon (2019-03-01)
"En äkta nordsjötorsk jag är ...", Torskvisa
"En älskelig vän uti världen jar har ..." (2019-03-01)
"En älskelig vän uti världen jar har ..." (2019-03-01)
"En är allen som råder över himmelen och jorden ...", Husförhörsvisa (2019-03-01)
"En ömkelig visa jag börjar att sjunga ...", Zandahls kanon (2019-03-01)
Epikurén, "Jag vill ha rus, ett glädjrus var dag ..." (2019-03-01)
Ergo bibamus, "Här bröder vi samlas i lovliga värv kring bålarna ..." (2019-03-01)
Erik och Anna, "Vid stranden satt Anna med blommor och band ..." (2019-03-01)
Erik XIV:s kärleksvisa, "Den som vill må i luften flyga ..." (2016-03-29)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
Eskimåvisan, "Det var en gång en eskimå ..." (2016-04-08)
"Ett farligt troll vi ville se ...", Trollet (2019-03-01)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ...", Det var en gång (2016-04-08)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ...", Det var en gång (2016-04-08)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ...", Det var en gång (2019-03-01)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ...", Det var en gång (2019-03-01)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ..." (2019-03-01)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ..." (2019-03-01)
"Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång ...", Det var en gång (2019-03-01)
Ett gott humör, "Tag fram det bästa humör du har ..." (2019-03-01)
Ett krossat hjärta, "Fröken Agnes uti dystra drömmar går ..." eller "Fröken Agnes och torparsonen Gustaf (2019-03-01)
"Ett ord jag mig påminner ...", Beväringsvisa från Hälsingland (2016-03-11)
"Ett litet vackert lamm jag har ...", Mitt lilla lamm (2019-03-01)
"Ett lärkbo har jag hittat, jag säger inte mer ..." (2019-03-01)
"Ett och tjugo, två och tjugo ...", Tjugovisan (2019-03-01)
"Ett skepp gick ut från Gibraltar stad ..." (2019-03-01)
Ett sånt väder sa Per Fläder
Ett sätt att fria, "Anders han var en hurtiger dräng, flitiger som en myra ..." (2019-03-01)
"Ett tusen sjuhundrade sextiotre ...", Greggelunds sjömansvisa (2019-03-01)
"Ett två tre fyra! Låt oss lustiga vara! ..." (2019-03-01)
"Ett, två, tre, fyr, fem och sex och sju ...", Tummeliten (2019-03-01)
"Ett, två, tre, fyr, fem och sex och sju ...", Tummeliten (2019-03-01)
"Ett, två, tre, fyr, fem och sex och sju ...", Tummeliten (2019-03-01)
"Ett vrak uti Nordsjön som vi nu fingo se ..." (2019-03-01)
"E' visa vill ja' sjunga som ä alldeles ny ...", Flickan med paraplyt (2019-03-01)
"Falkvard han tjänte i konungens gård ...", Falkvard Lagermansson (2019-03-01)
"Fall lätta snöflock fall ...", Snön (2019-03-01)
Familjen Krokodil, "I Niggerland händer ibland ..." (2019-03-01)
Familjen Troll, "Brummeltrollet i Dunderås smörjer munnen ..."
Farfar och jag, "Så är det dags igen med sommartrallen ..."
"Far han har gett mej en trumpet ..." Jonas visa
Farligt klätterträd, "Vi har ett farligt klätterträd som jag har ramlat ner från ..."
Farmareflickan, "Man hör överallt samma visa att landet är sämre än sta'n ..." (2019-03-01)
"Farmor lång och mager är, hon bor i Lund ...", Farmor och mormor
"Farväl i sången vill jag minnas dig ...", Avskedet (2013-09-19)
Fattig lappman, "Jag fattige lappman, som bor uti Lappland ..." (2019-03-01)
"Fattig var hon och fattig var han ...", Anna Marie och Pelle (2013-09-19)
Fem elefanter, "Där bor fem elefanter i Afrikas land ..."
"Femton finnar de segla till en ö ...", Finnarnas missöde (2019-03-01)
"Femton finnar de segla till en ö ...", Finnarnas missöde (2019-03-01)
"Femton finnar de segla till en ö ...", Finnarnas missöde (2019-03-01)
"Femtusen man från Dalorten sprang ..." (2019-03-01)
Fest i kväll, "Vi ska ordna fest i kväll ..."
Fia Jansson, "Känner ni Fia Jansson som bor uppå Söder ..." (2019-03-01)
"Fiffelins lille far, Fiffelins lille far spelade på luta ..."
"Filip Glad i Filipstad kokte en gryta med marmelad ..."
"Fina-Lina, hon ska bulta biffar ...", Bulta biff
"Fingal" eller "En vacker herdevisa", "Ensam i skogrika dalen bortom den svalkande ström ..." (2019-03-01)
"Fingal"eller "En vacker herdevisa", "Ensam i skogrika dalen bortom den svalkande ström ..." (2019-03-01)
Finnarnas missöde, "Femton finnar de segla till en ö ..." (2019-03-01)
Finnarnas missöde, "Femton finnar de segla till en ö ..." (2019-03-01)
Finnarnas missöde, "Femton finnar de segla till en ö ..." (2019-03-01)
Finnkomfusenfej, "Riddaren Finnkomfusenfej, han gångar på åker ..." (2019-03-01)
Finska rytteriets marsch, "Den snöiga Nord är vårt fädernesland ..." (2016-03-29)
Finska rytteriets marsch, "Den snöiga Nord är vårt fädernesland ..." (2016-03-29)
Fiskarfänget, "Lars och Max och jag, vi va' ute och fiska' ..." (2019-03-01)
Fiskarvals från Bohuslän, "Kom fiskarpiltar, sjung en sång ..." (2019-03-01)
"Fjorton år tror jag visst att jag var ..." (2019-03-01)
Fjärilen, "Den lilla granna fjärilen har flugit från Guds hand ..."
"Fjäriln på ängen tar sig en sväng ..." (2019-03-01)
"Fjärran han dröjer från grönskande dalar ..." (2019-03-01)
"Fjärran han dröjer från grönskande dalar ..." (2019-03-01)
"Fjärran han dröjer från törstiga strupar ..." (2019-03-01)
"Flammorna väsa, det pustar, det stönar ..." (2019-03-01)
Fleckera, "Å fleckera di hava så högst kurjösa sätt ..." (2019-03-01)
"Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder", Vid vakten
"Flicka lilla vill du gifta dig? Jo, min far ..." (2019-03-01)
"Flickan börjar famla emellan gossens ben ...", Bästa fålan och bästa källan (2019-03-01)
"Flickan från byn ner i dalen ...", Flickan i dalen (2019-03-01)
Flickan från Södermalm, "Vem är den käcka Stockholmsflicka, som aldrig mister sitt humör ..." (2019-03-01)
"Flickan gick på ängen och räfsade hö ..." (2019-03-01)
Flickan i dalen, "Flickan från byn ner i dalen ..." (2019-03-01)
Flickan i trädet, "Det finns på toppen av högsta trädet"
Flickan med paraplyt, "E' visa vill ja' sjunga som ä alldeles ny ..." (2019-03-01)
"Flickan min hon är vacker men mycke mycke mager ...", Minun kultani kaunis on (2019-03-01)
Flickan och trollet, "Liten flicka gick i skogen och leta' efter troll ..." Flickan på vägen, "Det kommer en flicka på vägen"
Flickan som ville ha man, "Kära du min dotter, du gör mig ingen sorg ..." (2019-03-01)
Flickan under nymånen, "Jag har nigit för nymånens skära ..."
Flickorna i Rotterdam eller "Marseillevisan", "Vad glada muntra nöjen de gossar ha som plöjen ..." (2019-03-01)
Flickorna i Rotterdam eller "Marseillevisan", "Vad glada muntra nöjen de gossar ha som plöjen ..." (2019-03-01)
Flickorna i Småland, "På lingonröda tuvor och på villande mo ..." (2019-03-01)
Flickornas kärlek, "En visa jag nu sjunga vill ty tiden görs mig lång ..." (2019-03-01)
Flickornas skål, "Med fröjd uti sinnet och glaset i hand ..." (2019-03-01)
Flickor planterande kål, "Där gingo tre flickor planterande kål ..." (2019-03-01)
"Flitig var och du skall vinna hälsa, munterhet och bröd ...", Tre gyllne regler (2019-03-01)
Flugan på näsan, "Om sommaren är det härligt, men ofta är det besvärligt ..."
Flugsnapparens visa, "Snipp! Snapp! Flugsnapparn dyker och piff, paff ...."
Flunsan, "Det är ej roligt för trollemor ..."
"Flyg Maria Nyckelpiga, fladdra, fladdra kring ...", Maria Nyckelpiga
Flygvisa, "Om jag får en flygmaskin, då ska du få se ..." (2019-03-01)
"Flyg över land och sjö, flyg väst om skogarne ..." , Vaggvisa från Dalarna (2019-03-01)
Folkets marknadsvisa, "Nu skall till marknad jag gladerligt marschera ..." (2019-03-01)
Folkvisa, "Rocken surrar, lampan brinner, vinterkvällen är så lång ..." (2019-03-01)
Fosterlandet, "Ej med stora later och starka ord ..." (2019-03-01)
Fosterlandet, "Ej med stora later och starka ord ..." (2019-03-01)
Fosterlandet, "Ej med stora later och starka ord ..." (2019-03-01)
Fosterlandet, "Ej med stora later och starka ord ..." (2019-03-01)
Fotograferingen, "Skön Fina gick i lunden grön och tänkte på sin Sven ..." (2019-03-01)
Franska soldatens avsked från sitt hem, "Kanske du tryckt en annan till din sida ..." (2019-03-01)
Fregatten Eurenis resa till Sydamerika, "År adertonhundra och femtioni, den tionde augusti utmönstrade vi ..." (2019-03-01)
Fregatten Fröyas långresa, "Ack kom kammerater och rusten ..." (2013-08-05)
Friarebesöket, "Men um dät skudde kummä frejare till mi ..." (2019-03-01)
Friarevisa, "Jag tror jag får börja överge att sörja ..." (2019-03-01)
Friarevisa, "Kom följ me mej på sjöen utt ..." (2019-03-01)
Friarvisa, "När du ska ut och fria, så ta dej allri en gammal mö ..." (2019-03-01)
Frida Freys tröstvisa, "Är du lite ledssen, lilla Frida Frey? ..."
"Frid, o Frid, Tu Himlagåfva ..." (2019-03-01)
Frieriet , "Å hör ho' lilla Greta ett ord ja' säje vill ..." (2019-03-01)
"Frihet är det bästa ting ..." (2019-03-01)
"Frihet är det bästa ting ...", Biskop Thomas frihetssång (2019-03-01)
"Frihet är det bästa ting ..." (2019-03-01)
"Frihet är det basta ting ...", Bisp Thomas frihetssang (2016-03-11)
"Frihet är det bästa ting ...", Bisp Thomas frihetssång (2019-03-01)
"Frihet är det bästa ting ..." (2019-03-01)
"Frihet är det bästa ting ..." (2019-03-01)
"Frihet är det bästa ting ...", Biskop Thomas frihetssång (2019-03-01)
Frithiofs vikingabalk, "Nu han svävade kring på det ödsliga hav ..." (2019-03-01)
"Fru Maja täcktes skicka sitt första lilla bud hi opp ...", En vårvintersaga (2019-03-01)
Fru Toras visa, "Det var en hustru, som het' Tora ..." (2016-04-08)
Fryksdalsdans, "Dansen den går på grönan äng ..." (2019-03-01)
"Från Engeland till Skottland där seglade en brigg ..." (2019-03-01)
"Från Engeland till Skottland där seglade en brigg ..." (2019-03-01)
"Från Engeland till Skottland där seglade en brigg ..." (2019-03-01)
"Från hamnen jag till staden gick med pengar uppå fickan ..." (2019-03-01)
"Från molnens purpurstänkta rand ...", Svanen (2019-03-01)
"Fröken Agnes och torparsonen Gustaf eller "Fröken Agnes uti dystra drömmar går ...", Ett krossat hjärta (2019-03-01)
"Fröken Agnes uti dystra drömmar går ..." (2019-03-01)
Fröken, giv mig himlens nummer, "Pappa här är tyst och ensligt, sedan mamma gick till Gud ..." (2019-03-01)
Fröken Kissekatt och baron von Schäferman, "Petronella Josefina Kissekatt är så söt ..." (2019-03-01)
Fröken Kissekatt och herr Max von Tax, "Fröken Kissekatt på staketes satt, tvätta' sina fina tassar ..." (2019-03-01)
"Fröken Ragnhild var fattig och föräldralös ..." (2019-03-01)
Fröken Saga, "Och knappt har numret slagits, så börjar sagan spela ..."
Fy för det nakna", D'ä fasligt vad det nakna fått breda ut sig ..." (2019-03-01)
Fylledillemelodi, "Alla isar kyler ..." (2013-09-19)
"Fyra daler har jag supit upp och så den röd och vita kona ..." (2019-03-01)
"Fyra flickor dansa lustigt kring ...", Hej hopp i den gröna hagen (2019-03-01)
"Fyra små grisar gingo ut på vift ..." (2019-03-01)
"Få, få, få, få, få mi lite upp i kosu ...", Skänklåt (2019-03-01)
"Få få, få få, fåm vi lite uppi kosu ...", Dryckesvisa från Mora (2019-03-01)
Fågelbröllop, "Det var en gång ett fågelpar ..."
"Fågeln på grenen där gungar så glad ..." (2019-03-01)
"Fågeln sitter i päronträd, sjunger så vackra visor ..." (2019-03-01)
"Fågeln uti skogen han sjunger så glad ..." (2019-03-01)
Fågelungen, "Små, små fågelungar sova i sitt bo ..." (2019-03-01)
Fågelvisa, "Se fågeln, hur den hoppar kring från gren till gren ..." (2019-03-01)
Fåraherden, "Ola satt på en sten och sang ..." (2019-03-01)
Fåraherden, "Ola satt på en sten och sang ..." (2019-03-01)
Färdevisa, "Hallå dig ropar solens sken uti Guds sköna värld ..." (2019-03-01)
Färdevisa, "Hallå dig ropar solens sken uti Guds sköna värld ..." (2019-03-01)
Färgerna, "Grön, grön, grön är mössan på mitt huvud ..." (2019-03-01)
Fästmans-köpe, "Å Kajsa på Bärg hadd en fästman hett' Pälle ..." (2019-03-01)
Födelsedagsvisan, "Min födelsedag förtjänar att jag ett tacksamhets ljud ..." (2019-03-01)
"För att möta herden trogen ...", Phyllis (2019-03-01)
För de minsta, "Bä, bä, sade killingen" (2016-03-11)
"För det var Olle och Ulla, Nippe och Agneta ...", Den dan då skogen brann,
"Förgäves uppå stigen jag dig att möta går ...", Lantflickans klagan (2019-03-01)
"För högt upp i luften där svalorna bor ..." (2019-03-01)
"För högt upp i luften där svalorna bor ..." (2019-03-01)
"För jag är en liten mört, som har simmat bört ..."
Förlovningen, "Jag minns den dag, då jag förlovad blev ..." (2019-03-01)
"För många år tillbaka var jag en liden påg ...", Den lycklige bondgossen (2016-03-29)
"Förr i ungdomsåren hade jag en vän ...", Edvin och Emma (2019-03-01)
"Förskräckligt är att tänka hur nu för varje dag ...", Getå järnvägsolycka (2019-03-01)
Förstadsfröknarnas duett, "Haver ni sett Karlson, han som lägger ner rör ..." (2019-03-01)
"Först ska det vara krona och krans ...", Bröllop i Uppland (2016-03-11)
"Först ska det vara krona och krans ...", Bröllopssång från Uppland (2016-03-11)
"Först tä snickaren å sen tä smeden å sen tä Fältivarns i kammaren ..." (2019-03-01)
"Förväntan bor uti salongen! Slisk bor uti en billet doux ...", Sing (2019-03-01)
"Gamble Valu, Gamble Valu jär ei häusar u lydar lamb ..." (2019-03-01)
"Gamla farmor skrynklig är och grå ..." (2019-03-01)
"Gamla farmor skrynklig är och grå ..." (2019-03-01)
"Gamla Nordsjön som svallar och brusar", Nordsjön
"Gamla grå vantar ...", Allehanda ämbetshustrur (2013-09-19)
"Gamla tre vantar ...", Allehanda ämbetshustrur (2013-09-19)
Gammal kärleksvisa, "Och flickornas kärlek och ängarna grön ..." (2019-03-01)
Gammal rallarvisa, "Åtta år sen jag var här ..." (2019-03-01)
Gammal skolsång, "Kom min lilla, nu vi vilja ..." (2019-03-01)
Gammalt herdekväde, "Uti en lund, en aftonstund, då solen gått att ta en blund ..." (2019-03-01)
"Ge din katt en träsko, så att man kan höra ...", Musens visa
Gellivarivisan, "I Gellivaras trakter jag knogat mången gång ..." (2019-03-01)
Georg Sjöman, "Å Georg Sjöman tar ömt i famnen sin lilla vän ..." (2019-03-01)
Gerda, "Jag älskar dig i nöd och lust, trogen dig är ..." (2019-03-01)
Gerda, "Jag älskar dig i nöd och lust, trogen dig är ..." (2019-03-01)
"Gesäller och bonddrängar, de är så stolt' i sinn' ..."(2019-03-01)
Gesällvisa, "Den som ett hantverk haver lärt, han är väl ingen fant ..."
Gesällvisa, "Måndag gör jag ingenting ..." (2019-03-01)
Gesällvisa, "Måndag gör jag ingenting ..." (2019-03-01)
"Gettra över gärdsgården sprang, vallkulla efter ..." (2019-03-01)
Getå järnvägsolycka, "Förskräckligt är att tänka hur nu för varje dag ..." (2019-03-01)
"Gick jag mej åt Brunkaberg, lockte på kor sötera ...", Vallåt (2019-03-01)
"Gick jag mej åt Brunkaberg, lockte på kor sötera ...", Vallåt (2019-03-01)
"Gick jag ut i solegång, tog jag gettre mä mej ..." (2019-03-01)
Giftas, "Å giftas gett fell vara uhischeli så bra ..." (2019-03-01)
"Giv mig hit lite bläck och en penna ..." (2019-03-01)
"Gjorde jag mig en videpipa ..." (2019-03-01)
"Glad såsom fågeln i morgonstunden ...", Vårsång (2019-03-01)
"Glad såsom fågeln i morgonstunden ..." (2019-03-01)
"Glatt från Rio vi hemvända ..." (2019-03-01)
"Gläd dig åt livet i dina unga år ..." (2019-03-01)
"Glädjens blomster i jordens mull, ack visst aldrig gro ..." (2019-03-01)
"Glädjens blomster i jordens mull, ack visst aldrig gro ..." (2019-03-01)
"Glädjens blomster i jordens mull, ack visst aldrig gro ..." (2019-03-01)
"Glädjens blomster i jordens mull, ack visst aldrig gro ..." (2019-03-01)
"Glädjens blomster i jordens mull, ack visst aldrig gro ..." (2019-03-01)
"Glädjens blomster i jordens mull, ack visst aldrig gro ..." (2019-03-01)
Glädjens ögonblick, "Sörj ej den gryende dagen förut ..." (2019-03-01)
"Glädje, sköna gudagnista, dotter av Elysium ...", Till glädjen (2019-03-01)
"Glädje, sköna gudagnista, dotter av Elysium ...", Till glädjen (2019-03-01)
"Glöm alla svårigheter som du har ..." (2019-03-01)
"God afton bonde hemma här! Maj är välkommen ...", Majvisa eller "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", Majvisa eller "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"God afton om ni hemma är! Maj är välkommen ...", Liten majvisa eller "Sjunga maj i by" (2019-03-01)
"Goda gosse glaset töm, gärna ser din flicka ...", Till en yngling (2019-03-01)
"Godda', du svenska flecka, din skål vell jag drecka ...", På böljan blå (2019-03-01)
"Goddagen fru Kasper, hur mår ni, madam? ...", Pratvisa
"God dag min fru, jag ser min fru ...", Mamma och barn (2019-03-01)
"God dag min fru, jag ser min fru ...", Barnen leka mamma och barn (2016-03-11)
"God dag min fru, jag ser min fru ...", Mamma och barn (2019-03-01)
"God dag min sköna flicka, din skål vill jag dricka ..." (2019-03-01)
"Goddag sa lilla biet ...", Biet (2016-03-11)
"Goder natt, goder natt allra kärestan min, min tid är ej längre här att bliva ..." (2019-03-01)
"Godnatt du sol! När du gått ner ..."
"Gossen han bor i Alunda by ...", Alundavisan (2013-09-19)
"Gossen han bor i Alunda by ...", Alundavisan (2013-09-19)
"Gossen har en liten gullvagn, i den så brukar han åka ..." (2019-03-01)
"Gossen min bor i Alunda by ...", Alundavisan (2019-03-01)
Gossen och fågeln, "Säg fågel varför kvittrar du ej mer så glatt för mig..." (2019-03-01)

Senast ändrad 2019-03-01