Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarSwenska Folk-Wisor från forntiden vid pianoforte Harmoniskt bearbetade af Frans Altin

Sidor 1-40, häfte 1 - 2, visor nr 1 - 37 (2013-09-13)
Sidor 41-80, häfte 3 - 4, visor nr 38 - 75 (2013-08-13)
Sidor 81-119, häfte 5 - 6, visor nr 76 - 110 ej fullständiga (2013-08-20)

Innehållsförteckning (2013-07-xx)

1 Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig åt ottesången gå ...", från Västergötland, text för utskrift (2013-08-13)


Senast ändrad 2013-09-13