Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarSkol-sånger utgifna av C. G. Jacobsson
Lärare vid normalskolan

Ebeling & Comp, Stockholm

Första häftet, tryckt 1883, som PDF-fil (2017-09-05)


1. Koral, psalm nr 63
      Text:
            1. Ack Herre Jesu hör min röst!
            Gör dig ett tempel i mitt bröst!
            Uti mitt hjärta bliv och bo,
            så har jag tröst och evig ro

            2. Låt aldrig mig förgäta dig!
            Ditt namn ske pris evinnerlig!
            Ditt namn med fröjd jag lova vill,
            förläna mig din nåd därtill!

2. Koral
      Text:
            1. Sann tro på Gud och på hans ord
            och kraft att göra gott
            och frid i himmel och på hjord
            är kristnas kall och lott

            2. Till denna lott, till detta kall
            mig nåd, o Jesu, giv!
            Då vet jag vad jag göra skall
            att få ett evigt liv

3. Koral, psalm nr 429
      Text:
            1. Min gärning nådigt skåda,
            hjälp du det bästa råda!
            Låt upphov fortgång ända,
            alll till din ära lända

            2. Välsigna mig och skydda!
            Mitt hjärta bliv din hydda!
            Låt ditt ord min spis vara,
            till dess jag hän skall fara

4. Koral
      Text:
            1. Giv att ditt ord oss lyser så,
            att vi i mörkret icke gå!
            Men genom denna jämmerdal
            må vandra till din himmelssal

            2. Sött sover den som fruktar Gud
            och vandrar efter Herrans bud
            Med glädje står han upp igen
            och prisar Gud, sin far och vän

5. Koral, psalm nr 418
      Text:
            1. Att dig, o Gud, mitt offer bära,
            min första känsla vara bör
            Min röst skall höjas till din ära,
            mitt hjärta vet att du mig hör

            4. Låt för din röst, som till mig ljuder,
            mitt öra aldrig sluta sig
            Gör mig så from din lära bjuder,
            så lycklig som hom lovar mig!

6. Barnabön
      Text:
            1. Gud som haver barnen kär,
            se till mig som liten är!
            Vart jag mig i världen vänder,
            står mitt väl i dina händer

            2. Gud, du huldrik ser på mig,
            lär mitt hjärta älska dig!
            Hur mig världen än må döma,
            låt mig aldrig Jesum glömma!

            3. Gud, jag vandrar här en tid,
            under mödor, böner, strid
            Lär mig kämpa, lär mig vaka!
            Låt mig sist ditt liv få smaka!

7. Skiljeteckensvisa
      Text:
            1. Stor bokstav säger hövligt till,
            då mening börjas på
            Men när man mening sluta vill,
            en punkt gör nytta då

            2. Fru Komma, lilla, lustiga,
            hon bugar sig och ler
            Då får man hastigt andan dra
            och räkna ett, ej mer!

            3. Herr Semikolon, raska man,
            sin boll i luften slår
            Om två för honom räknas kan,
            han då just lagom får

            4. Herr Kolon utsår sin två
            små svarta rovofrön
            Om tre på honom räknas då,
            han får en rättvis lön

            5. Herr Utropstecken, stolt och fri,
            som kägla över klot
            Han vill för fyra räknad bli,
            och tagas varmt emot

            6. Herr Frågetecken syns till slut
            och gör en vacker bock
            Men fast han ser så ödmjuk ut,
            han vill ha fyra ock

8. Gymnastiksång, marsch. Ord och musik av J-n
      Text:
            1. Till gymnastiken vi nu gå,
            framåt, till nyttig lek!
            Framåt du gosse, rask nu var,
            låt se du mod i bröstet har!
            Din hälsa här du visst skall få
            och kinden ej bli blek

            2. Kommandoordet lyssna till,
            giv akt och rätta er!
            Och raskt och hurtigt som sig bör,
            du skyndar dig vid ordet, kör,
            I tågen upp och blir där still
            till dess det ropas: ner!

            3. I stegen se'n båd hit och dit,
            du kilar som en ål
            Ja, stärk och härda kroppen väl,
            men stärk och odla ock din själ,
            när så till Gud du har din lit,
            du med- och motgång tål

            4. När du med tiden vishet får
            att nyttja styrkan rätt,
            då skall du visa var du kan,
            att du är svensk, att du är man,,
            att för ditt land du redo står
            att värna lag och rätt

9. Liten Karin, svensk folkvisa
      Text:
            1. Och liten Karin tjänte på unga kungens gård,
            /:Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små:/

            2. Hon lyste som en stjärna allt bland de tärnor små,
            /:och unga kungen talte till liten Karin så: :/

            3. "Och hör du liten Karin, säg vill du bliva min?
            /:Grå hästen och gullsadeln, dem vill jag giva dig":/

            4. "Grå hästen och gullsadeln, dem passar jag ej på
            /:Giv dem din unga drottning, låt mig med äran gå!":/

10. Duvan på liljekvist, svensk folkvisa
      Text:
            1. Det sitter en duva på liljekvist
            - I midsommartider -
            Hon sjunger så fagert om Jesu Krist
            - I himmelen är en stor glädje -

            2. Hon sjunger och sjunger så skönt alltså
            - I midsommartider -
            "Det kommer en jungfru till Gud i år"
            - I himmelen är en stor glädje -

            3. Och jungfrun hon går på sin faders gård
            - I midsommartider -
            Ett stygn i sin sida hon plötsligt får
            - I himmelen är en stor glädje -

11. Sverige
      Text:
            1. Du gamla, du friska, du fjällhöga Nord,
            du tysta, du glädjerika sköna
            Jag hälsar dig vänaste land uppå jord,
            /;din sol, din himmel, dina ängder gröna:/

            2. Du tronar på minnen av fornstora dar,
            då ärat ditt namn flög över jorden
            Jag vet att du är och du blir vad du var
            /:Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!:/

12. Domaredansen, svensk folklek
      Text:
            Nu vilje vi begynna en domaredans
            och domaren är själv hemma
            Och alla de, som vilja i domardansen gå, deras hjärtan skola brinna,
            Alla säga de "Hå, hå, hå", alla säga de "Nå, nå, nå"
            Alla dricka de mjöd och vin, alla gå de till vännen sin
            "Har du varit hos din vän i dag, så skall du åt mig le"

13. Lille Herrman. Ord av J-n
      Text:
            1. Lille Herrman är en munter fyr,
            djupt han kan sig bocka
            Han har många små bestyr,
            som till skratt kan locka
            Hjula, hoppa, gå på tå,
            leka blindebock också

            2. Herrman kan ge hästen hö,
            han kan slå på trumma,
            bygga torn av is och snö
            och som björnen brumma
            Åka kälke ock han kan,
            köra grolle uti spann

            3. Herrman kan sig svänga kring
            hastigt som en tanka,
            kasta boll och dito ring,
            svänga sabeln blanka
            Han kan trassla mammas garn,
            mala på sin lilla kvarn

            4. Granna bubblor han minsann
            gör av tvål och vatten
            Kullerbyttor slå han kan,
            raskt som själva katten
            Exercera med gevär,
            leka att han skarpskytt är

            5. Med "Ång-Polle" reser han
            bort till fjärran länder
            Ja, som man förmoda kan,
            ända bort till Bender
            Tills han somnar i sin säng,
            så tar han sig mången sväng

14. Tre gyllene regler. Musik av J-n
      Text:
            1. Flitig var och du skall vinna
            hälsa, munterhet och bröd
            Vägen till ditt hjärta finna
            då ej ledsnad eller nöd

            2. Men låt ordning taga vara
            på vad fliten samlat har
            Var betänkt en skärv att spara
            för din sena ålders dar

            3. Och var from, det är det sista,
            första utav alla bud
            Ty om världen all vi mista,
            hava vi dock allt i Gud

15. Rastvisa, marsch. Ord av Sofie Lüchou
      Text:
            1. Så, så, så! Nu vi rasta få
            Flitig bör man alltid vara
            men ändå på krafter spara,
            därför rastas må. Så, så, så, så, så!

            2. Ställning nu! Räkna ett och tu!
            Armar utåt, armar uppåt,
            armar framåt, armar bakåt,
            armar nedåt nu! Räkna ett och tu!

            3. Hör, hör, hör, vad man sedan gör
            Du skall dig på tårna höja,
            och så vackert knäna böja
            Åter rak dig för. Hör, hör, hör, hör, hör!

            4. Kom, kom, kom, och gör höger om!
            Högra armen upp du höjer,
            se'n du dig åt vänster böjer
            Ställning så byt om! Kom, kom, kom, kom, kom!

            5. Kom, kom, kom, och gör höger om!
            Vänstra armen upp du höjer,
            se'n du dig åt höger böjer
            Ställning byt nu om! Kom, kom, kom, kom, kom!

            6. Ställ, ställ, ställ, fot till sida ställ!
            Nu skall du igen försöka
            att på knäna sakta kröka
            Åter rak dig ställ! Ställ, ställ, ställ, ställ, ställ!

            7. Sträck, sträck, sträck, armar uppåt sträck!
            Vackert du dig framåt böje,
            sedan uppåt du dig höje
            Armar nedåt sträck! Sträck, sträck, sträck, sträck, sträck!

            8. Ja, ja, ja! Nu går det så bra,
            när vi åter ned oss sätta
            att vårt arbete förrätta
            Nu går det så bra! Ja, ja, ja, ja, ja!

16. Visas för fattiga barn. Ord av Nybom, musik av J-n
      Text:
            1. Jag är glad och ung, ingen sorg är tung,
            ty jag älska kan och sjunga
            Kärlek, hopp och tro, som små änglar bo
            uppå barnets späda tunga,
            Blåser stundom kallt uppå min levnads stig,
            hittar bönen vägen himmel upp till dig
            Jag är glad och ung, ingen sorg är tung,
            ty jag älska kan och sjunga

            2. Blomman är jag lik, med det lilla rik
            klandrar jag ej andras lycka
            Är man blott förnöjd, har ock hjärtat fröjd,
            gick man än på käpp och krycka
            Kommer dag, så kommer alltid även råd,
            och Guds rätter vila ytterst på hans nåd
            Blomman är jag lik, med det lilla rik
            klandrar jag ej andras lycka

            3. Därför ung och glad, båd' i land och stad
            sjunger jag min lilla visa
            Och i lust och nöd och i liv och död
            vill jag Herrans vägar prisa
            Träget arbete och sist en trogen bön
            göra dagen glad och göra kväll'n så skön
            Därför ung och glad, båd' i land och stad
            sjunger jag min lilla visa

17. Examenssång. Ord av G. Janzon
      Text:
            Åter en fröjdefull högtid vi sluta,
            provet är avlagt och omdömet fällt
            Käre föräldrar, o låtom oss njuta
            gländjen att höra: "I lästen så snällt"
            Men om av barnen I väntaden mer,
            dömen dock skonsamt! Vi lova nu Er:
            Aldrig skall fliten och viljan mer brista,
            fällen ock för oss en allvarlig bön:
            Att för examen som bliver den sista,
            vi må av nåd få de saligas lön

18. Marsch. Omarbetad från norskan
      Text:
            1. Vi äro svenskar, vi också, fastän vi äro nu så små
            Vårt fosterland, det älska vi och snart vi stora bli
            Vårt öga ser att skönt det är, att älska det vårt hjärta lär,
            och glatt vi sjunga om vårt land, vårt sköna fosterland

            2. Var är väl ängen mera grön, var är väl blomman mera skön,
            än i det land, där vi i frid framgå vår barndomstid
            Ja, vi det älska till vår död och byta ej om än man bjöd
            oss största skatt i annat land, vårt dyra fosteland

            3. Var finnes himmel mera blå och mera skön med stjärnor på,
            än den som välvs i högan Nord, ut över Sveriges jord
            Hur glatt den klara vinterdag på blanka isen åker jag
            och far med mod från backens höjd på kälken ned med fröjd

            4. Uti det raska snöbollskrig den svenska gosssen övar sig,
            att han en gång med lustigt mod må stå en kämpe god
            Om fienden oss kommer när, ett modigt folk han möter här,
            ty liksom fädren vilja vi rätt tappre männner bli

            5. Må svenska flickan någon gång ta' del i gossens lek och språng
            Men hon må vara god och mild och långt från flärden skild!
            Den lärdom vi ej glömma må, som vi av våra mödrar få!
            Att stilla dygd och godhet här vår största prydnad är

            6. Men gossen höves ej blott mod, han bör ock vara from och god
            Och vad den bästa grunden är, kung Oskars valspråk är:
            Må Rätt och sanning bland oss bo och växa samman med vår tro,
            att när vår barndom är förbi, vi goda svenskar bliSenast ändrad 2017-09-05