Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarFrån berg och dal
Samling af svenska folkvisor och folklekar utgifven af A. E.

P. A. Norstedts förlag, Stockholm 1878

Hela boken som PDF-fil (2016-09-15)

1. Du gamla, du friska, text av Richard Dybeck (20xx-xx-xx)

I. Visor
2. Näckens polska, "Djupt i havet ...", text av Arvid August Afzelius
3. Den bergtagna, "Och jungfrun, hon skulle sig åt ottesången gå ...", medeltidsballad
4. Grevens döttrar vid Älvabolid, "Det bodde en greve vid Älvabolid ...", medeltidsballad
5. Skades klagan, "Satt i sin sal ...", text av Arvid August Afzelius
6. Hillebrand, "Hillebrand tjänte på konungens gård ...", medeltidsballad
7. Hertig Silverdal, "Och kära mina hovmän ...", medeltidsballad
8. Liten Karin, "Och liten Karin tjänte på unga kungens gård", medeltidsballad
9. Den underbara harpan eller "De två systrarna", "Det bodde en bonde vid sjöastrand ...", medeltidsballad
10. Sven i Rosengård, "Var har du varit så länge ...", medeltidsballad
11. Det voro två vänner, två ädela barn
12. Oväntad bröllopsgäst, "Det var två såta vänner ..."
13. Glädjens blomster, vispolska
14. Lilla Rosa, "Rosa lilla tjänte på konungens gård ...", medeltidsballad
15. Konungabarnen, "Det vora två ädla konungabarn ...", medeltidsballad
16. Liten Kerstins bröllop och begravning, "Stallbroder talte till stallbroder sin ...", medeltidsballad
17. Duvans sång på liljekvist, "Det sitter en duva på liljekvist ...", medeltidsballad
18. Till Österland vill jag fara
19. Liten vallpiga, "Liten vallpiga, hon tullade vall ...", medeltidsballad
20. Inga, liten kvarnpiga, "Konungen han vaknade, i högan loft låg ...", medeltidsballad
21. Kristallen den fina
22. Jungfrun i ängen, "Och jungfrun gick sig åt ängen ..."
23. Och minns du, vad du lofte mig?
24. Två turturduvor hade växt upp
25. Den övergivna, "När jag var ett litet barn ..."
26. Allt under himmelens fäste
27. Den övergivne, "Jag ser uppå dina ögon ..."
28. Värmlandsvisa, "Ack Värmeland, du sköna ...", melodi från Östergötland, text av Anders Fryxell
29. Friarevisa, "Jag tror jag får börja överge att sörja ..."
39. Bonden och kråkan, "Och bonden han körde till furuskog ...", medeltidsballad
40. Dalvisa, "Om sommaren sköna ...", text av Anders Wallenius, Mora

II. Sånglekar
41. Höga berg och djupa dalar
42. Så havre, "Viljen I veta ..."
43. Skära havre
44. Kom, kom fager ungersven!
45. Räven raskar över isen
46. Vipp lustigt i gröna dalen
47. Stekta harar, gödda svin
48. Jungfrun, hon går i dansen
49. Ut rider Rodes
50. Det underliga djuret, "Det är ett underligt djur uti vår herres hage ..."
51. Jag gick mig ut i främmande land
52. Fyra flickor uti en ring
53. Bro, bro bre'a
54. Abborren leker
55. Nisse var en konstiger man
56. Vi gånga oss på tiljor
57. Den vandrande dalern
58. Ungersven tager sig en vän, "Behagar ungersven att taga sig en vän ..."
59. Lussi, "Se dej åt sidan ..."
60. Det gingo två flickor åt skogen
61. Hök och duva, "Duvan flaxar i buren sin ..."
62. Kulldansen, "Å vill ej du ..."
63. Simon i Sälle
64. Väva vadmal
65. Rävleken, "Gåsa går på gården ..."
66. Jag ser dej
67. Nigleken

68. Orsamarsch, "Mandom, mod och morske män ..."


Senast ändrad 2016-09-16