Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarVisbok Dikter, visor och barnramsor ur handskrifter och skillingtryck valda och utgivna av N. B. [Nanna Bendixson 1869-1923, född Sohlman]

Stockholm, Aftonbladet 1923Återutgiven 1935 av Kungholmens Bokhandel, Stockholm. Titeln på den nya framsidan är "Svensk visbok" medan titeln på titelsidan är oförändrad. Innehållet tycks vara detsamma förutom att förordet och avsnittet "VISOR OM ÄLDRE OCH NYARE OLYCKOR OCH BROTT" har utgåttHela häftet som PDF-fil Ej fullständig (2018-12-01)
Texter till visorna i häftet som Word-dokument (2019-02-05)


VISOR OM ÄLDRE OCH NYARE OLYCKOR OCH BROTT

1. En olycklig händelse
2. Ett brudpars olyckliga öde


Senast ändrad 2019-02-05