Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanLekstugan [Andra samlingen]
Gamla svenska folkdansar
sådana de upptagits inom Sällskapet Folkdansens Vänner i Stockholm
Ny samling
Abr. Hirschs Förlag, Stockholm 1903


Hela häftet som en enda PDF-fil (2015-11-06)
Från början till och med sida 7 som PDF-fil (2015-11-06)
Sidor 8 - 13 som PDF-fil (2015-11-06)
Sidor 14 - 31 som PDF-fil (2015-11-06)


- - - - -

      Efterföljande samling beskrifningar är afsedd att utgöra en fortsättning af den samling, som redan förut finnes utgifven under namnet »Lekstugan», och är utarbetad efter samma plan som denna.
      Beskrifningarna - något som äfven titelbladet gifver vid handen - göra ej anspråk på annat än att innefatta en framställning af de föreliggande dansarna, sådana de inom föreningen »Svenska Folkdansens Vänner» öfvas. Den rikliga och värdefulla medverkan, som vid beskrifningarnas granskning lemnats ej mindre af »Allmogedansens Vänner» i Gefle än äfven alldeles särskildt af nuvarande och f. d. medlemmar i studentföreningen »Phllochoros», gifver dock utgifvaren anledning hoppas att samlingen äfven för sistnämnda föreningar må kunna tjena till gagn.

Stockholm i November 1903
A. Ö. [Axel Österlöf 1869-1953]

- - -

Folkdanser
1. Hallingen, dansbeskrivning (2015-11-06)
2. Snurrbocken, dansbeskrivning (2015-11-06)
3. Skånska kadriljen, "Landskronakadriljen", dansbeskrivning (2015-11-06)
4. Skobodansen, dansbeskrivning (2015-11-06)
5. Oxdansen, dansbeskrivning (2015-11-06)
6. Schottisch, dansbeskrivning (2015-11-06)
      Schottis nr 1, från Rångedala, Västergötland
      Schottis nr 2, från Rångedala, Västergötland
      Schottis nr 3
7. Rillen, dansbeskrivning (2015-11-06)

Valser
1. Vals
2. Vals, jämför melodin till "Långt nere i dala där björka står vit"
3. Norske valsen från Rångedala, Västergötland

Polketter
1. Polkett, jämför Tillbergs polkett
2. Polkett från Fristad hed, Västergötland

Polskor.
1. Slängpolska] från Eneby, Östergötland
2. Hej hopp, Anders Ersa, hambopolska efter Per Olsa, Leksand, jämför "Skinnbracka med lucku"
3. Polska från Uppland, sångleksmelodi, jämför "Nu ska vi skörda linet"
4. Polska eller hamburska från Östergötland, jämför "Sist när jag stod upp ett källarvalv"
5. Hambopolska från Eneby, Östergötland


Senast ändrad 2015-11-06