Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanDansar och låtar för piano
samlade af Philochoros i Upsala
Abr. Lundquists Kongl. Hof-musikhandel, Stockholm 1900


Hela häftet som en PDF-fil (2015-11-06)


      Efterföljande "Dansar och Låtar" hafva utvalts ur föreningens rika samling af folkmelodier och äro till större delen upptecknade af hr. C. F. Sundling efter bondspelmän, bland hvilka framför andra bör nämnas A. F. Andersson från Knappekulla, V. Tryserums socken i Småland.
      Vid utgifvandet har med afsigt accompagnement utelemnats till en del af dessa låtar, då, såsom Andersson uttryckte sig,"det är bättre te hålla sej i de små vikera, än ge sej ut på de store haf".
Ur ett inköpt musikmanuscript, som leder sitt ursprung från baron Adelsvärds på Adelsnäs kapell, ha som praf medtagits: "Hedvig Charlotta Hammarskjöld" samt "Clas på Hörnet".
      Sist följer "Gammalpolkan," sedan länge utgången ur musikhandeln.

Upsala i November 1900
Philochoros

- - -

Marsch nr 1, "Kryckgänge", efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland. "På första lysningsdagen tåga brudens och brudgummens ungdomsvänner till skogen der de under skämt och glam fälla en s. k. syskonbjörk. Denna taga de på sina axlar, spelmannen sätter sig på björkens storända, och så bära de den till brudens hem. Vid framkomsten gifves salut och spelmannen spelar."

Marsch nr 2, brudmarsch efter klockaren och organisten Hornvall i Hannäs, N. Tjust
Marsch nr 3
Polonäs nr 1, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polonäs nr 2, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polonäs nr 3, "Karl Gustaf Landstedts polska", efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland. Av Anderssons berättelse framgår det, att Landstedt var ett snille i alla möjliga avseenden."Landstedt söp ihjäl sig."

Vals nr 1, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
      Textbörjan: "Dalgubben dansar och dalgumman med ..."

Vals nr 2, "Känner du Kerstin på Lübeck"
Vals nr 3, meddelad av I. O. Nyblad, Skellefteå
Vals nr 4, meddelad af P. Nilsson, Helsingborg
Vals nr 5, efter spelman Löfgren, Fällfors
Vals nr 6, "Tafle -valsen", från Västerbotten
Vals nr 7, spelad på dragspel
Vals nr 8, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Vals nr 9, från Västerbotten
Vals nr 10, spelad på dragspel
Vals nr 11, spelad på dragspel
Vals nr 12, efter P. Nilsson, Helsingborg
Vals nr 13

Låt nr 1, visa efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
      Vistext:
            "Den som har en liten vacker flicka, visserligen tycker han om den
            Tycker om aa bra både natt å da, tycker om aa bra både natt å da,
            för sådan flicka ska man alltid ha"

Låt nr 2, visa från Ångermanland
      Vistext::
            "Det står en oxe på herrgårsänge,
            denna oxen har stått där länge
            Är han fet så ska vi slagta'n,
            Herrgårsgetarn!"

Låt nr 3, visa efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
      Vistextens början: "Kära flickor I går vall med fåra etc."

Låt nr 4, från Småland efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Låt nr 5, steklåt från Östergötland, som spelades på bröllop, när steken bars in
Låt nr 6, triolpolska efter T. v. Teuchler. "Denna bizarra och egendomliga polska hade Pehr Pehrsson i Wettershaga lärt af sin morfar, som var vestgöte."

Polkett nr 1, från Uppsalatrakten
Polkett nr 2, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polkett nr 3, spelad på dragspel
Polkett nr 4, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polkett nr 5, "Lille David", efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland

Polkett nr 6, från. Roslagen
      Vistext:
            "Har du sett min kille ko, kulle ko,
            har du sett min kille ko, kulle ko,
            har du sett min l kalv

Polkett nr 7, från Roslagen
Polkett nr 8, från Västerbotten
Polkett nr 9, spelad på dragspel
Reinländer nr 1, från Värmland
Reinländer nr 2, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Reinländer nr 3 från Västerbotten, spelad på dragspel
Folkdans, "Gustafs skål", jämför Gustaf den tredjes folksång i A. G. Rosenberg, "Svenska danspolskor"
      Vistext:
            "Gustafs skål den bästa är av alla skålar,
            Gustafs skål den i bästa skålen är
            Hej, fallerallala ...
           ... la-la Gustafs skål"

Folkdans eller sånglek, "Väva vadmal"
Folkdans, "Trekarlspolska"
Gillesdans, "Snurrebocken"
Folkdans, "Rillen"
Polska nr 1, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polska nr 2, hambopolska, spelad på dragspel
Polska nr 3. "Svarpa", spelad på klarinett av Stam-Pelle i Hannäs, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polska nr 4, slängpolska efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polska nr 5, hambopolska från Västerbotten
Polska nr 6, efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polska nr 7, Akerströms i Marsättra "favverit"
Polska nr 8, mazurka efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland
Polska nr 9, slängpolska efter A. F. Andersson, Knappekulla, Västra Tryserums socken, Småland

Kontradans med Tour och Menuett., "Hedvig Charlotta Hammarskjöld", ur ett musikhäfte från början av 1800-talet, erhållet från baron Adelsvärds på Adelsnäs kapell
      Beskrivning:
      P. P. ger höger hand till sin moitié och gör chaine omkring till sitt ställe. S. P. detsamma. Var och en vänder sig mot sin moitié och dansar menuett med fyra steg åt vardera sidan. Ballancé, höger hand till moitié med två gånger fyra steg omkring. Derpå fyra steg åt vardera sidan och åtta steg tvärsöver. Åter fyra steg åt vardera sidan, cadence.
      Cav: Vals med vänster dam till contre place. P.P. valsa tvärsöver till sina ställen..P. Cav. ställa sina Damer rygg emot rygg och S. P. valsar under detsamma omkring till contre place; sedan ställa S. Cav. sina damer på samma sätt, och P. P. valsar omkring till sin place och S. P. valsar till sina ställen.

"Clas på Hörnet", marsch? ur Adelsvärds samling
Gammalpolka


Senast ändrad 2015-11-06