Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan

Musikhistoria, datering, tryckta källor och litteratur m.m.

Adolf Lindgren, "Om polskemelodiernas härkomst", ur "Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv", XII. 5, tryckt 1893 (2015-10-19)

Datering av notmaterial tryckt under 1800-talet, tidskriftsartikel med bilagor utgiven av Svenskt musikhistoriskt arkiv 1970 (2013-08-02)

Folkmusikpublikationer, ordnade efter utgivningsår/första tryckår (2013-08-xx)

Bibliografi för litteratur med noter och texter till och med anknytning till folkvisor, hämtade från utgåvorna av Gotländska visor och Gotländska lekar (2013-08-xx)

Nils Andersson, "Musiken i Skåne", ur "Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv", XIV. 2, jämför uppteckningarna av Nils Andersson i "Skånska melodier" (2013-09-13)

Musikaliskt tidsfördrif, tidskrift utgiven 1789-1834 av Olof Åhlström (2013-09-10)Senast ändrad 2015-10-19