Stefans musik

Kontakta mig gärna på


Datering av notmaterial tryckt under 1800-talet, artikel med bilagor ur Bulletin 4, Svenskt Musikhistoriskt Arkiv 1970, sid. 6-26
Något om musikaliedatering av Axel Helmer (2013-08-02)

Litet förläggarlexikon, bilaga 1 (2013-08-02)

Förlagskataloger, bilaga 2 (2013-08-02)

Förlagsnummer, bilaga 3 (2013-08-02)
Senast ändrad 2013-08-02