Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan

Musikhistoria, datering, tryckta källor och litteratur m.m.

Adolf Lindgren, "Om polskemelodiernas härkomst", ur "Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv", XII. 5, tryckt 1893 (2015-10-19)

Carl Envallsson, "Svenskt musikaliskt lexikon", Stockholm 1802 Ej fullständigt (2017-11-20)

Datering av notmaterial tryckt under 1800-talet, tidskriftsartikel med bilagor utgiven av Svenskt musikhistoriskt arkiv 1970 (2013-08-02)

Folkmusikpublikationer, ordnade efter utgivningsår/första tryckår (2013-08-xx)

Bibliografi för litteratur med noter och texter till och med anknytning till folkvisor, hämtade från utgåvorna av Gotländska visor och Gotländska lekar (2013-08-xx)

H. Grüner Nielsen, "Folkelig vals" med melodibilag (2018-01-xx)

H. Grüner Nielsen, "Vore Ældste Folkedanse" Langdans og polskdans (2018-01-xx)

Nils Andersson, "Musiken i Skåne", ur "Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv", XIV. 2, jämför uppteckningarna av Nils Andersson i "Skånska melodier" (2013-09-13)

Musikaliskt tidsfördrif, tidskrift utgiven 1789-1834 av Olof Åhlström (2013-09-10)

Rurik Holm, "Våra sånglekar som kulturarv och som nöjesform", Göteborg 1921 (2017-11-20)

Tobias Norlind, "Dansens historia" Med särskild hänsyn till dansen i Sverige (2018-01-xx)

Tobias Norlind, "Studier i svensk folklore" (2018-01-xx)

Tobias Norlind, "Svensk folkmusik och folkdans" (2018-01-xx)

C. W. von Sydow, "God afton om ni hemma är", En studie över de nordiska majvisorna, Malmö 1927 (2019-04-23)Senast ändrad 2019-04-23