Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanOlof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936

1. Hambopolska efter kyrkvaktmästare Johan Karlsson 1885-1914, Betlehem, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Osteråker, MP3, med andrastämma av Spel-Arvid Karlsson, MP3 (2013-12-13)
2. Polska efter kyrkvaktmästare Johan Karlsson 1885-1914, Betlehem, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
3. Dricka vin, polska efter Ingra Per Olsson 1864-1925, Ättersta, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
4. Polska efter kyrkvaktmästare Johan Karlsson 1885-1914, Betlehem, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Österåker, jämför "D-durpolskan", Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, Dalarna, ur Paul Bäckström, "Låtar från Dalarna", nr 259, MP3 (2014-02-14)
5. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i moll, MP3, mollversionen med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
6. Polska efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i moll, MP3, mollversionen med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
7. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
8. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
9. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
10. Kom lilla flicka, vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
11. Vals av Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
12. Hambopolska efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
13. Vals efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
14. Vals efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
15. Polska efter fadern och Anders Andersson, upptecknad efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
16. Marsch efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
17. Hambopolska efter Henry Teller, född 1902, son till Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
18. Hambopolska efter Henry Teller, född 1902, son till Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
19. Vals efter fadern och Anders Andersson, upptecknad efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
20. Vals efter brodern Gustaf Källström, upptecknad efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
21. Midsommarvisa, vispolska efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland,
      Vistext:
            /:Gossar och flickor, kommen med fröjd,
            midsommaren att fira:/
            /:Majstång ska resas här på en höjd,
            kransar det ska vi vira:/ (2018-12-xx)
22. Vals efter Olof August Widmark, upptecknad efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
23. Polska efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
24. Polska efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
25. Polska från Julita upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
26. Vals efter mjölnare Boström, Julita, död i början av 1900-talet, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
27. Hambopolska efter modern, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
28. Vals efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
29. Gånglåt efter Vilhelm Andersson, Näs, Västra Vingåker, Södermanland, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
30. Hambopolska efter kyrkvaktare Karl Jonsson, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
31. Vals kompnerad vid 17 års ålder av Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
32. Polska av Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
33. Kaffepolketten efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
34. Vals efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
35. Excellensens polska efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
36. "Polska", slängpolska efter musikdirektören, organisten och klockaren Strand i Västra Vingåker, Södermanland, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, som lärt den av sin fader Erik Wester 1853-1907, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
37. Vals efter "Pillermolle", Per Persson Lundholm, Bilsbo, Västra Vingåker, Södermanland, född 1841, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
38. Polska efter morfadern Erik Andersson 1828-1884, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
39. Vals efter Gabriel Jonsson, murare och stenarbetare m.m. från Värmland, elev av Lomjansgutten, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
40. Gånglåt efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter sonen Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, med sångtext, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
41. Gånglåt efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter sonen Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
42. Polska efter August Widmark, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
43. Hambopolska efter banvakten Lindberg, Sävstaholm, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
44. Mazurka efter banvakten Lindberg, Sävstaholm, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
45. Polska efter morfadern Erik Andersson 1828-1884, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
46. Polska efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
47. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
48. Min lilla lön, polska efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter sonen, brevbärare Axel Wester, Västra Vingåker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 48, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i G-dur med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
49. Polska efter fadern fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester, Västra Vingåker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 49, MP3, med andrastämma av Evert Lindberg, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28) 50. Vals efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
51. Polska efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
52. Slängpolska efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
53. Vals nr 6 efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 53, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
54. Nymans vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
55. Kerstin på Lybeck, vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
56. Vals efter "Pillermollen", Per Persson Lundholm, Bilsbo, Västra Vingåker, född 1841, spelad av Carl August Lindblom, Rejmyre och upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
57. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
58. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
59. Tvåriksdalerspolskan, slängpolska efter "Nydalsskräddaren", Erik Åkerlind, Nydal, Högsjö station, upptecknad efter Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
60. Polska efter "Nydalsskräddaren", Erik Åkerlind, Nydal, Högsjö station, upptecknad efter Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
61. Vals efter "Nydalsskräddaren", Erik Åkerlind, Nydal, Högsjö station, upptecknad efter Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
62. Morbrors friarelåt, gånglåt från Regna, Östergötland, efter modern, upptecknad efter sonen Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
77. Visa efter Emil Larsson, Skiren, Östra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
78. En gumma har jag som är så snäll, vispolska efter Emil Larsson, Skiren, Östra Vingåker, Södermanland, ur Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 78, men transponerad till Gdur, MP3, med andrastämma av Spel-Arvid Karlsson, MP3
      Vistext:
            En gumma har jag som är så snäll,
            hon kan sin lilla gubbe sköta
            För ut i farstun varenda kväll
            i mörkret plägar hon mej möta
            Men så en kväll, då jag var sne',
            hon svor mig ve och förbanna
            Men då så sa jag i sansad ton;
            "Var snäll och seda (sansa) dej, Johanna" (2019-12-21)
80. Polska efter Djulöpojken, upptecknad efter Alfred Linde, Släntbacken, Östra Vingåker, Södermanland, som lärt den av sin broder Gustaf Pettersson, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 80, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
81. Polska efter Alfred Linde, Släntbacken, Östra Vingåker, Södermanland, som lärt den av sin broder Gustaf Pettersson, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 81, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
82. Skata satt på taket, vismelodi efter Alfred Linde, Släntbacken, Östra Vingåker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 82, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
108. Marsch efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 108, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
110. Slängpolska nr 1 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, spelas gärna med fiolstämning A-E-A-E, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 110, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-10-01)
111. Slängpolska nr 4 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 111, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11)
113. Slängpolska nr 2 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, spelas gärna med fiolstämning A-E-A-E, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 113, MP3 (2014-04-11)
115. Slängpolska nr 3 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 115, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11)
120. Vals efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 120, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2017-02-17)
128. Hin Håles polska, slängpolska efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Floda, född 1892, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 128, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
152. Grindstugens polska efter Axel Andersson, Hagstugan, Blacksta, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 152, MP3 (2013-04-30)
160. Polska efter Johan Harald Mossberg, Vadsbro, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 160 i Södermanland 1936, MP3 (2020-03-17)
161. Vals efter Johan Harald Mossberg, Vika grindstuga, Vadsbro, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 161, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11)
178. Hemmarsch, gånglåt efter Glaboln, Björkvik, Södermanland, upptecknad efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, född 1862, som hade den efter sin fader Gustaf Eriksson, Axtorp, Björkvik, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 178, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
179. Marsch efter Pelle i Kornboda, upptecknad efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, Södermanland, född 1862, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 179, MP3, i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-03-14)
187. NSG586
195. NSG453
196. Polska efter Klas August Gustafsson, Kristineberg, Öja, Flen, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 196, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-03-14)
201. Vals efter Lars Erik Ersson, Hällefors, Södermanland, upptecknad efter Oskar Fredrik Andersson, Hälleforsnäs, MP3 (2014-03-14)
211. NSG454
223. Polska efter "Lille Gustaf", Karl Gustaf Andersson, Husby, Aspö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 223, MP3, med andrastämma efter Allan Ljungdahl, MP3, och med variant av andrastämma efter Anders Mattson, MP3 (2020-03-17)
231. Hamburska efter Anders Jansson, Ytter-Selaö, Södermanland, spelad av Ulf Lundgren, Olof Anderssons uppteckningar nr 231, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-30)
242. NSG450
302. NSG482
307. NSG480
308. Vals efter Mälqvist, maskinist vid Granboda mejeri, upptecknad efter Sven Viktor Edvin Andersson, Täbylund, Åker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 308, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2017-05-02)
316. Annas polska, hamburska efter Johan Albert Ahlgren, Kobergsgården, Taxinge, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 316, utlärd av Kåre och Birgitta Widén, MP3, med andrastämma, MP3 (2020-02-21)
323. NSG460
334. Hambopolska efter Karl Lönnborg, Fridhem, Vallby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 334, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
335. Polska efter Karl Lönnborg, Fridhem, Vallby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 335, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
352. Gillbergavalsen efter Karl David Karlsson, Folkesta, Råby-Rekarna, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 352, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-26)
359. Farfars klocka, slängpolska efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, Södermanland, upptecknad efter Gunnar Olsson, Eskilstuna, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 359, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och i trestämmigt arrangemang av John A. Carlö, MP3 (2020-03-26)
367. Vals från Ärla efter Per Lundstedt, Ärla, Södermanland, upptecknad efter fadern Erik Alfred Olsson, Eskilstuna, av sonen Gunnar Olsson, Eskilstuna, född 1902, MP3 (2014-03-14)
386. Vals av bonden "Edeby Erik", upptecknad efter Erik Johannes Hellmark, Eskilstuna, född 1882 i Stockholm, MP3 (2014-03-14)
390. Polska från Jäder efter Erik Johannes Hellmark, Jäder och Eskilstuna, Södermanland, utlärd av Kåre och Birgitta Widén, Olof Anderssons uppteckningar nr 390, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-11-05)
403. NSG435
440. NSG418
459. Ridmarsch, gånglåt efter Evald Andersson, Åsta, Björnlunda, född 1869, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 459, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
460. Ridmarsch, gånglåt efter Evald Andersson, Åsta, Björnlunda, född 1860, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 460, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
480. NSG585
482. Slängpolska nr 7 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 485, MP3, i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-03-28)
484. Slängpolska nr 9 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 484, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-10-20)
485. Slängpolska nr 6 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 485, med andrastämma av Olof Andersson och i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson (2012-08-30)
489. Slängpolska nr 5 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 489, med andrastämma av Olof Andersson och med andrastämma av Stefan Lindén (2012-08-30)
491. Slängpolska nr 2 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 491, med andrastämma och i originalversion och med andrastämma (2012-08-30)
495. Slängpolska nr 10 efter fadern, trädgårdsmästaren Melker Andersson 1840-1936, Östtorp, Husby-Oppunda, Södermanland, född i Snesta, Råby, Rönö, upptecknad efter sång av sonen, lantbrukaren/arrendatorn Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 i Västerås, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 495, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-04-17)
497. NSG557A
Slängpolska nr 1 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 497, spelad av Ulf Lundgren, MP3, med andrastämma efter Ulf Lundgren, MP3 (2018-11-08)
511. Slängpolska nr 8 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 511, MP3, i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-03-28)
519. Slängpolska nr 4 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 519, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-08)
523. NSG446
529. Slängpolska nr 3, "En sup till", efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 529, spelad av Lästringe Låtar, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och i upptecknad version, MP3 (2020-03-26)
563. NSG587
571. Vals efter Karl Holmgren, Israelsberg, Svärta, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 571, med andrastämma av Olof Andersson (2012-09-20)
573. NSG441
578. NSG440
580. NSG437
582. Hamburska efter Axel Viktor Johansson, Kråklund, Svärta, Södermanland, ur Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 582, MP3, med andrastämma av Alfred Andersson, MP3 (2017-04-21)
585. Se vad loppor mor har, vispolska efter Axel Fredrik Bergström, Tystberga, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 585, MP3, med andrastämma, MP3, i sångversion, MP3, i sångversion med andrastämma, MP3, och i sångversion med alternativ andrastämma av Spel-Arvid Karlsson, MP3 (2020-03-26)
604. Vedklabben, slängpolska efter Axel Axelsson, Södermanland, ur Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 604, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-07-25)
608. Polska efter Oskar Andersson 1865-1959, Snesta, Spelvik, Södermanland, MP3 (2014-03-21)
Nr 608 2st (2013-12-xx)
618. Slängpolska efter snickar Öberg, Tullgarn, Södermanland, upptecknad efter Erik Ludvig Ljunggren, Trosa och utlärd av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 618, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-14)
634. Hölövalsen efter Karl Gustav Andersson, Häggnäs, Hölö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 634, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2017-10-20)
635. "Polska", mazurka efter Karl Olof Andersson, Häggnäs, Hölö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 635, MP3, med andrastämma av Folke Nordeman, MP3 (2018-11-08)
639. Slängpolska nr 2 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Ulf Lundgren, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 639, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-01)
641. Slängpolska nr 7 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 641, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-04-03)
642. Slängpolska nr 5 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 642, jämför den första reprisen med den första reprisen i en polska från Värmland, ur "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström", häfte 1, nr 54, tryckt 1840, MP3, med andrastämma bearbetad efter Robert Persson, MP3, och i originalversion och med andrastämma av Robert Persson (2013-10-15)
645. Slängpolska nr 10 från Mörkö, "En sup till", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 645, spelad av Lästringe Låtar, upptecknad version (2012-09-10)
648. Mörkömarschen, brudmarsch efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 648, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-02-14)
649. Slängpolska nr 12, "Lilla Lasse", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Lotta Franzén, Olof Anderssons uppteckningar nr 649, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-11-05)
650. Slängpolska nr 6 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 650, MP3, med andrastämma efter Robert Persson, MP3, och i originalversion och med andrastämma av Robert Persson (2013-10-15)
651. Hamburska, "Skinnbyxor", från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 651, MP3, med andrastämma efter Robert Persson, MP3, och i originalversion, MP3, med och i originalversion med andrastämma av Robert Persson, MP3 (2020-01-18)
653. Vals efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 653, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén (2018-05-xx)
654. Oktaven eller "Mörkö-oktaven", hamburska efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Ulf Lundgren, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 654, MP3, med andrastämma efter Ulf Lundgren, MP3 (2020-03-26)
655. Slängpolska nr 3 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 655, MP3, med andrastämma bearbetad efter Olof Andersson, MP3, och i originalversion, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2020-01-22)
656. Slängpolska nr 4 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 656, MP3, med förenklad andrastämma bearbetad efter Olof Andersson, MP3, i originalversion, MP3, i originalversion med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2018-11-08)
657. Slängpolska nr 11, "Pastor Per", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Lotta Franzén, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 657, MP3, med andrastämma av Allan Westin, MP3 (2018-11-01)
658. Slängpolska nr 9 från Mörkö, "Tiggarflickan", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 658 (2012-09-10)
659. Slängpolska nr 8 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar nr 659, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, upptecknad version (2013-10-15)
660. Vals från Mörkö efter klockare Andersson, Mörkö, Södermanland, upptecknad efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, född 1868, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 660, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-01-17)
662. Vi ska dansa med Sara, polska efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 662, MP3, jämför med nr 87 i Rosenbergs häfte 1, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-07)
663. Slängpolska nr 1 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 663, MP3, med andrastämma av Robert Persson, MP3, version enligt Ulf Lundgren, MP3, med andrastämma efter Robert Persson, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-01)
665. Brudmarsch nr 1 från Sorunda efter Carl Arvid Rosenberg, Sundsta, Sorunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 665, MP3, med andrastämma efter Spel-Arvid Karlsson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-02-20)
666. Brudmarsch nr 2 från Sorunda efter Carl Arvid Rosenberg, Sundsta, Sorunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermnland, nr 666, spelad av Ulf Lundgren, MP3, med andrastämma bearbetad av Stefan Lindén, MP3 (2020-02-20)
668. Vals från Sorunda efter Carl Arvid Rosenberg, Sorunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 668, på fiol spelas den gärna med stämningen A-E-A-E, MP3, med andrastämma av Allan Westin, MP3, och med förenklad andrastämma efter Allan Westin, MP3 (2015-03-20)
672. NSG447
689. Gökpolska efter Jan Petter Jansson, Ramtorp, Taxinge, Södermanland, upptecknad efter dottersonen Frans Pettersson, utlärd av Rolf Siwertz, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 689, MP3, upptecknad version, MP3 (2020-03-13)
690. Ja vi gubbar, polska efter Frans Pettersson, Taxinge, Södermanland, spelad av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 690, MP3, upptecknad version, MP3 (2020-03-13)
695. Rovpolskan, slängpolska efter Frans Pettersson, Södertälje, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 695, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-07)
697. Slängpolska efter Anders Gustaf Vahlström, Mariefred, Södermanland, upptecknad efter Nils Erik Vickman, Södertälje, utlärd av Rolf Siwertz, Olof Anderssons uppteckningar nr 697 (2013-01-10)
701. Slängpolska efter Nils Erik Vickman, Södertälje, Södermanland, spelad av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 701, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, upptecknad version, MP3 (2020-03-13)
702. Hamburska, "Ära vare Gud", efter Nils Erik Vickman, Södertälje, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 702, MP3, version utlärd av Rolf Siwertz, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-12)
705. Vals efter Nils Erik Vikman, Södertälje, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 705, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-14)
717. Gnestavalsen efter Hilmer Danielsson, död ca 1920, upptecknad efter Gustaf Lodin, Örby, Brännkyrka, född 1885 i Eneby, Floda , Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 717, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-10-24)
747. Grömstavalsen efter morfadern till Axel Viktor Johansson, Kråklund, Södermanland, MP3 - Grömsta är en gård i Lästringe - med andrastämma av Stefan Lindén (2013-05-03)


Olof Anderssons avskrifter i Södermanland 1936


23. Polska från Hov av Nils Bergholm, Eskilstuna, Södermanland, ur Olof Anderssons avskrifter i Södermanland, 1936, nr 23, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2017-02-17)
32. NSG588
51. NSG462
116. I vårskogen eller "Gånglåt från Halla", marsch komponerad 1927 av Ivar Hultström, Flodafors, Södermanland, Olof Anderssons avskrifter i Södermanland 1936, nr 116, arrangemanget ur "50 Sörmlandslåtar för två violiner", nr 45, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2013-11-01)
188. Hambopolska efter klockare Daniel Öhlander, Barva, Södermanland, upptecknad efter agronom Andersson, Olof Anderssons avskrifter i Södermanland 1936, nr 116, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
215. Vals från Kramnäs efter Gustaf Eriksson, Kramnäs, Mellösa, Södermanland, död omkring 1918 i Björkvik, upptecknad av Karl Rickard Ahlberg, Olof Anderssons avskrifter 1936 i Södermanland, nr 215, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-08-10)


Senast ändrad 2020-03-26