Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström

Häfte 1, tryckt 1840

1. Svenska fackeldansen eller "Skräddarepolskan", allmän slängpolska, MP3, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 13, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
2. Polska från Västmanland, melodi till sånglek "Först skall det vara krona och krans", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
3. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, motsvarande finns i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 15, men där i något annan form och i F-dur (2015-02-13)
4. Polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
5. Vingåkers höglarf nr 1, polska eller långdans från Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version enligt "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 17, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
6. Vingåkers höglarf nr 2, polska från Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
7. Allmän slängpolska, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 8, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, jämför även "Slängpolska från Södermanland", upptecknad av A. G. Rosenberg, 1:a samlingen, nr 54 (2015-01-30)
8. Slängpolska eller långdans från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
9. Polska från Västergötland, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 5, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
10. Å jänta å ja, polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
11. Orsapolskan från Dalarna, melodi till visan "Så ödsligt molnen på fästet gå ...", har också använts som melodi till visan "När månen vandrar på fästet blå", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
12. Polska från Roslagen i G-dur, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version av samma polska i F-dur hämtad från "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 21, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, jämför för övrigt med melodin till sångleken "Två vänner gör ett par" (2015-02-13)
13. Slängpolska från Norrbotten, MP3, finns även i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 4, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-01-30)
14. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-12-13)
15. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-12-13)
16. Slängpolska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-12-13)
17. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
18. Polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
19. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
20. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
21. Polska från Uppland, ur "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström", nr 21, ursprunglig version, version med den första reprisen sänkt en oktav, MP3, den ändrade versionen med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
22. Den vanliga Jössehäradspolskan
23. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
24. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
25. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
26. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
27. Slängpolska från Närke, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
28. Slängpolska från Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
29. Polska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
30. Slängpolska från Östergötland, jämför Liv-Anders polska från Hälsingland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
31. Slängpolska från Blekinge, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
32. Polska från Värmland, jämför visan "Dansa vill du och dansa vill jag", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
33. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
34. Bond-Schultza, polska från Roslagen, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
35. Flickan står på golvet, polska av långdanstyp från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
36. Stabbdansen från Dalarna
37. Slängpolska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
38. Polska från Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
39. Slängpolska från Norrland, MP3, finns även i "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 2, nr 24, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
40. Slängpolska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
41. Slängpolska från Västmanland, jämför A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 28, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
42. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
43. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
44. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
45. Polska från Lappland, MP3, finns även i "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 2, nr 18, jämför "Slängpolska från Floda, Södermanland" hämtad ur A.G. Rosenberg, 3:e samlingen nr 86, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version enligt "Traditioner" med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
46. Slängpolska från Gotland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
47. Ringdans från Småland, MP3, med enkel andrastämma av Stefan Lindén, MP3, med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med svårare andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
48. Kom Kersti, polska från Västergötland, MP3, finns även i "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, nr 12, tryckt 1814, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
49. Tyska klockorna, slängpolska från Kalmar, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-10)
50. Slängpolska från Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-10)
51. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-10)
52. Hör du Kari, polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-10)
53. Jössehäradspolska, polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-10)
54. Polska från Värmland, MP3, jämför den första reprisen med den första reprisen i en slängpolska från Mörkö, Olof Anderssons uppteckningar nr 642, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
55. Polska från Värmland, MP3, jämför visan "Kom fattigdom och häng dej på ...", med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
56. Polska från Roslagen, MP3, jämför den andra reprisen med polskan "Kucku, sa göken ...", med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
57. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
58. Polska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
59. Polska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
60. Vimmerbypolskan från Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version enligt "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 31, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-01-30)
61. Tiggargossen, polska från Västergötland, finns även i "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 14, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
62. Slängpolska från Norrbotten, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
63. Polska från Lappland, MP3, jämför visan "När jag var en liten gosse ...", med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
64. Slängpolska från Gotland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
65. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
66. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
67. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
68. Slängpolska från Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
69. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
70. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
71. Slängpolska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
72. Slängpolska från Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
73. Polska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
74. Folkdans eller slängpolska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-17)
75. Polska från Särna i Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11)
76. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
77. Polska från Blekinge, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
78. Näckens polska från Västergötland, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 15, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
79. Polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
80. Ära vare Gud, slängpolska från Södermanland, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 25, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
81. När månen vandrar, polska från Västmanland, den vanliga melodin till visan "När månen vandrar på fästet blå", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
82. Slängpolska från Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
83. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
84. Polska från Närke, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
85. Gökpolska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
86. Polska från Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
87. Polska, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
88. Polska från Västervik, Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
89. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
90. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
91. Slängpolska eller långdans från Södermanland, jämför melodin till visan "Fyra daler har jag supit opp", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
92. Polska från Värmland, jämför melodin till visorna "Skomakarn, skolåda" och "Ja ä så lessen, ja få'nte brännvin", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
93. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
94. Slängpolska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
95. Hambopolska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
96. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
97. Slängpolska från Hälsingland, jämför polskan "Tyska klockorna", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
98. Slängpolska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
99. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, finns även i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 11 (2015-02-13)
100. Polska från Värmland, jämför melodin till sångleken "Vi ska ställa till en roliger dans", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
101. Polska, triolpolska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
102. Polska från Hälsingland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
103. Polska från Södermanland, ofta kallad "1814", version utskriven efter den tryckta förlagan, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 22, ändrad version såsom den ofta spelas, MP3, och i den senare versionen med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
104. Polska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, jämför "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 30 (2015-02-13)
105. Polska från Västergötland i d-moll, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i e-moll ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 7, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
106. Slängpolska från Norrland, se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 11, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-01-30)
107. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)
108. Polska eller långdans från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 9, från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-02-13)


Häfte 2, troligen tryckt 1842

109. Polska från Dalarna, jämför melodin till visan "Glädjens blomster", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
110. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
111. Polska från Västmanland, jämför melodin till sångleken "Två vänner gör ett par", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
112. Polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
113. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
114. Slängpolska från Närke, jämför melodin till sångleken "Två vänner gör ett par", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-04-10)
115. Polska från Södermanland, jämför melodin till visan "Det står ett ljus i Österland", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
116. Polska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
117. Slängpolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 26, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
118. Slängpolska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 23, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
119. Polska från Västergötland, densamma som finns i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 4, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-01-30)
120. Simon i Sälle, allmänt spridd sånglek, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
121. Polska från Norrland, "Horgalåten", hambopolska, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
122. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
123. Polska, triolpolska från Fryksdalen, Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, finns även i "50 polskor, visor och danslekar lätt arrangerade för flöjt, violin eller clarinett av Louis Möller", nr 25 (2015-07-15)
124. Slängpolska från Norrland, jämför melodin till visan "Klara stjärnor med de ögon snälla", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version från Uppland, ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 2, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
125. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 28, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
126. Polska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 13, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
127. Slängpolska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 2, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
128. Slängpolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 35, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
129. Slängpolska från Uppland, samma som finns i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1815, nr 33, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-24)
130. Skära havre och havre , sånglek från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 36, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
131. Slängpolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
132. Polska från Kalmar, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
133. Polska från Västmanland, troligen melodi till sånglek, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
134. Melodi till allmän sånglek, jämför t ex melodin till "Klara solen på himmelen lyser", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
135. Slängpolska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
136. Slängpolska från Värmland, jämför melodin till folkdansen "Fryksdalspolska" och långdansmelodin "Nu är det jul igen", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
137. Polska, triolpolska från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
138. Nigdansen, allmän långdansmelodi, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
139. Polska från Jämtland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
140. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
141. Polska från Södermanland, troligen melodi till långdans eller sånglek, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
142. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
143. Polska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
144. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
145. Slängpolska från Öland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
146. Polska från Västmanland, densamma som finns i "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 18, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-01-30)
147. Hambopolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
148. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
149. Polska från Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
150. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
151. Slängpolska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, finns även i Julius Bagge, "75 polskor från Uppland och Södermanland", nr 22 (2015-07-15)
152. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
153. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
154. Polska från Småland, vispolska "Bonden och räven", ej text, densamma som finns i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 2, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
155. Slängpolska från Blekinge, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, de första och andra repriserna motsvarar slängpolska från Blekinge, ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 19, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och de tredje och fjärde repriserna motsvarar slängpolska från Uppland, ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 29, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, jämför för övrigt "Blekingepolskan" från Uppland (2015-07-15)
156. Folkdans från Blekinge, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
157. Slängpolska från Gotland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
158. Polska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
159. Polska från Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
160. Polska från Västmanland, jämför melodin till visan "Nu så vill jag börja övergiva sörja", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
161. Tänker du att jag förlorader är, vismelodi från Gotland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
162. Slängpolska eller långdans, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 3, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
163. Slängpolska från Dalarna, "Respolska" eller "Klang min vackra bjällra", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 9, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
164. Halling från Bohuslän, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
165. Polska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 11, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
166. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 20, från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
167. Slängpolska från Öland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
168. Polska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
169. Polska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
170. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 3, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
171. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
172. Ringdans från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
173. Slängpolska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 8, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
174. Slängpolska, "Randig kjortel", från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
175. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
176. Polska från Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
177. Ringpolska eller slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
178. Skrälåten, folkdans från Värmland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
179. Midsommardans, lång- eller ringdansmelodi från Dalarna och Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
180. Hättepolska, triolpolska från Bohuslän, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
181. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 33, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
182. Slängpolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 29, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
183. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
184. Valsborgsmässodans, melodi till sånglek ("Hej lusteligt att dansa") från Västmanland och Dalarna, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
185. Ringpolska, slängpolska från Södergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, finns även i "50 polskor, visor och danslekar lätt arrangerade för flöjt, violin eller clarinett av Louis Möller", nr 25, jämför också "Slängpolska från Åland" ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 3 (2015-07-15)
186. Polska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
187. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
188. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
189. Polska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
190. Skuvadansen, polska från Västergötland, jämför "Hej tomtegubbar", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
191. Polska från Kalmar, densamma som finns i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 13, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-04-24)
192. Slängpolska från Östergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
193. Slängpolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 17, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
194. Polska från Västergötland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
195. Glädjens blomster, polska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
196. Polska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 1, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
197. Polska, menuett eller långdans från Hälsingland, jämför polskan "Tyska klockorna", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 33, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
198. Polska från Bohuslän, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
199. Slängpolska från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 28, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
200. Polska från Västergötland, jämför melodin till visan "Första gången som det vart lyst", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
201. Slängpolska från Södermanland, densamma som finns i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 16, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-01-03)
202. Slängpolska, "Allmän", densamma som finn i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 37, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-01-30)
203. Slängpolska från Östergötland, jämför melodin till sångleken "Två vänner gör ett par", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
204. Gökpolska, slängpolska från Gotland, "Ku, ku, sa göken", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
205. Slängpolska från Gotland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
206. Polska från Närke, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
207. Polska från Dalarna, jämför melodin till sångleken "Klar sol uppå blå himmelen lyser", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
208. Polska eller långdans från Västervik, Småland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
209. Polska från Västmanland, jämför melodin till sångleken "Mormors lilla kråka", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
210. Polska från Hälsingland, jämför melodin till visan "Fyra daler har jag supit upp", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
211. Slängpolska från Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, tryckt 1815, nr 20, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
212. Stampdansen, folkdans, jämför melodin till sångleken "Petter Magnus han har lovt oss", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
213. Lilla vallkulla, långdans, jämför visan "Lilla vallkulla, dra på dej små skorna" från Medelpad, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 2, nr 1, tryckt 1814, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
214. Polska från Norrland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 26, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
215. Polska från Ångermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
216. Polska från Småland, jämför melodin till visan "Gossen som jag valt bland alla", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 8, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
217. Slängpolska från Västmanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
218. Polska från Västmanland, jämför melodierna till visorna "Inte sörjer jag för morgondagen" och "Rätt nu lider det mot Mikaeli", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
219. Fiskardansen, folkdans från Bohuslän, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)
220. Polska eller långdans från Uppland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-07-15)


Senast ändrad 2015-07-15