Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanFolkmusik i Västmanland
Västmanlands Spelmansförbund 1988Traditioner af Swenska Folk-Dansar, fyra häften utgivna 1814-1815

1. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, utgivet 1815, nr 14
2. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, utgivet 1815, nr 23
3. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, utgivet 1815, nr 22
4. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, utgivet 1815, nr 20
5. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, utgivet 1815, nr 3
6. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, utgivet 1815, nr 21
7. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, utgivet 1815, nr 24

Ur notbok tillhörande Anders Olof Sjöqvist 1821-1883, Smedby, Medåker

9. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
10. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
11. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
12. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
13. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
14. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
15. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
16. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
17. Albertina, kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
18. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
19. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
20. Sömngångerskan, kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
21. Friarvalet, kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
22. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
23. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
24. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
25. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
26. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
27. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
28. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
29. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
30. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
31. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
32. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
33. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
34. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
35. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
36. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
37. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
38. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
39. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
40. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
41. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
42. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
43. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
44. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
45. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
46. Livlig och munter, kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
47. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
48. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
49. Danslek efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker, jämför melodin till sångleken "Väva vadmal"
50. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker, jämför Svenska fackeldansen och "När jag skulle fria"
51. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
52. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
53. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
54. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
55. Kadrilj efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
56. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
57. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
58. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
59. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
60. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
61. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker, med melodier för fem turer
62. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
63. Fransäs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
64. Angläs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
65. Angläs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
66. Angläs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
67. Angläs efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
68. Polka av Fårback, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
69. Midsommarmarsch efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
70. Schottis efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
71. Schottis efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker

Valser komponerade av Anders Olof Sjöqvist 1821-1883, Smedby, Medåker, ur notbok tillhörande Johan Hedberg, Köping, född 1837

72. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
73. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
74. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
75. Vals komponerad 1848 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
76. Vals komponerad 1847 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
77. Vals komponerad 1847 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
78. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
79. Vals komponerad 1853 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
80. Vals komponerad 1848 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
81. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
82. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
83. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
84. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
85. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
86. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
87. Vals komponerad 1848 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
88. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
89. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
90. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
91. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
92. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
93. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
94. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
95. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
96. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
97. Vals komponerad 1848 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
98. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
99. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
100. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
101. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
102. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
103. Vals komponerad 1856 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
104. Vals komponerad 1858 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
105. Vals komponerad 1857 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
106. Vals komponerad 1852 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
107. Vals komponerad 1852 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
108. Vals komponerad 1852 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
109. Vals komponerad 1848 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
110. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
111. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
112. Vals komponerad 1852 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
113. Vals komponerad 1848 av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
114. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker

Ur notbok från omkring 1850 tillhörande Anders Olof Sjöqvist 1821-1883, Smedby, Medåker

115. Vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
116. Vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
117. Vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
118. Första april, vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
119. Vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
120. Vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
121. Emelie, vals efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
122. Vals av Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
123. Kadrilj från Ljusnarsberg efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
124. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
125. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
126. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
127. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
128. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
129. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
130. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
131. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
132. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
133. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
134. Bondpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
135. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
136. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
137. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
138. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
139. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
140. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
141. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
142. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
143. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
144. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
145. Slängpolska av organisten J. G. Wassell, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
146. Slängpolska från 1820 efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
147. Slängpolska från 1819 efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
148. Fälsbro-flickan (Fellingsbro-flickan), slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
149. Slängpolska av Segerberg, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
150. Slängpolska av organisten J. G. Wassell, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
151. Slängpolska av organisten J. G. Wassell, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
152. Slängpolska av organisten Blomberg, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
153. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
154. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
155. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
156. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
157. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
158. Slängpolska av Segerberg, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
159. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
160. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
161. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
162. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
163. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
164. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
165. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
166. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
167. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
168. Frans Ols livstycke, slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
169. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
170. Smulan, slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
171. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
172. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
173. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
174. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
175. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
176. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
177. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
178. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
179. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
180. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
181. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
182. Slängpolska av Falkenberg, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
183. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
184. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
185. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
186. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
187. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
188. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
189. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
190. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
191. Hör du jungfru lilla, polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
192. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
193. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
194. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
195. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
196. Triolpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
197. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
198. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
199. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
200. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
201. Polska av Erikson, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
202. Polska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
203. Polska, samma som nr 127, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
204. Slängpolska, samma som nr 128, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
205. Slängpolska, samma som nr 129, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
206. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
207. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
208. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
209. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
210. Slängpolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
211. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
212. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
213. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
214. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
215. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
216. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
217. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
218. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
219. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
220. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
221. Ut med ringen, hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
222. Hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
223. Ebb och flod, hambopolska efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
224. Februaripolka av G. Mehlin, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
225. Kardinalpolka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
226. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
227. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
228. Glatt liv, polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
229. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
230. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
231. Schottis efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
232. Polka av "Bejby-Janne", Medåker, efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
233. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
234. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker
235. Polka efter Anders Olof Sjöqvist, Smedby, Medåker

Ur notbok tillhörande Johan Hedberg, Köping, född 1837

236. Vals efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
237. Vals av Sävström, efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
238. Angläs efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
239. Denna pannkaka smakar bra, slängpolska efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
240. Slängpolska efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
241. En sup till, slängpolska efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
242. Inte är jag någon fyllehund, slängpolska efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
243. Slängpolska efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
244. Hambopolkett efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
245. Polska efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
246. Vals efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
247. Hambopolkett efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
248. Polkett efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
249. Hambopolkett efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
250. Vals från Sura kanal efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
251. Vals från musikanterna i Sala efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
252. Vals efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780, efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
253. Farfars positivvals efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
254. Vals efter Johan Hedberg, Köping, född 1837
255. Vals efter Johan Hedberg, Köping, född 1837

Ur notbok från 1842-1846 tillhörande August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, musiker vid Westmanlands Regemente

257. Slängpolska av G. Klingvall, muaiker vid Westmanlands Regemente, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
258. Slängpolska av G. Klingvall, muaiker vid Westmanlands Regemente, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
259. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Erik Gustavsson, Karlstad
260. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Erik Gustavsson, Karlstad
261. Polka efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
262. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
263. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
264. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
265. Maskeradpolonäs, slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma Erik Gustavsson, Karlstad
266. Klarinettvals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma Erik Gustavsson, Karlstad
267. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
268. Polonäs, polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
269. Polska från Salbohed efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
270. Vals av G. Hedin, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
271. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
272. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
273. Vals av organisten Löfvin, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
274. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
275. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
276. Angläs efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
277. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
278. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
279. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
280. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
281. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
282. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
283. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
284. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
285. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
256. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
287. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
288. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
289. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
290. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
291. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
292. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
293. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
294. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
295. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
296. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
297. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
298. Kadrilj efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
299. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
300. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
301. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
302. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
303. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
304. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
305. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
306. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
307. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
308. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
309. Angläs efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
310. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
311. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
312. Marsch, gånglåt efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
313. Vals av Lundberg, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
314. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
315. Kvarndansen, polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
316. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
317. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
318. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
319. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
320. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
321. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
322. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
323. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
324. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
325. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
326. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
327. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
328. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
329. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
330. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
331. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
332. Slängpolska av G. Klingvall, anställd vid Vestmanlands Regemente, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
333. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
334. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
335. Slängpolska av militärmusiker G. Klingvall, anställd vid Vestmanlands Regemente, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
336. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
337. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
338. Angläs efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
339. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
340. Kadrilj efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
341. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
342. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
343. Galopp, polka efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
344. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
345. Angläs efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
346. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
347. Kadrilj efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
348. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
349. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
350. Polska eller melodi till sånglek efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
351. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
352. Polska eller vismelodi efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
353. Vals efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
354. Polska eller melodi till sånglek efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
355. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
356. Slängpolska av Lars Hansson i Balund, efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
357. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
358. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
359. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
360. Polska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
361. Polska eller vismelodi efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
362. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
363. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås
364. Slängpolska efter August Fromhold Georg Lindström 1826-1850, född i Västerås

- - - - -

366. Promenadpolonäs ur notbok tillhörande klarinettisten Jakobsson vid Westmanlands Regemente, Salbohed
367. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, utgivet 1815, nr 23
368. Vals ur notbok tillhörande klarinettisten Jakobsson vid Westmanlands Regemente, Salbohed
369. Vals från Salbohed
370. Polska
371. Stockholmsliv, vals ur notbok från Westmanlands Regemente, Salbohed
372. Polska efter Norman, ur notbok från Westmanlands Regemente, Salbohed
373. Polka
374. Hambopolska
375. Gråbergsmarschen, gånglåt ur notbok från 1860-talet tillhörande klarinettisten Jakobsson vid Westmanlands Regemente, Salbohed
376. Vals
377. Vals
378. Hambopolska

Ur notbok tillhörande klockare Gustav Landin 1816-1900, Möklinta

379. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
380. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
381. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
382. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
383. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
384. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
385. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
386. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
381. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
387. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
388. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
389. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
390. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
391. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
392. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
393. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
394. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
395. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
396. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
397. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
398. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
399. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
400. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
401. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
402. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta

Ur notbok tillhörande klockare Robert Landin 1850-1907, son till klockare Gustav Landin 1816-1900, Möklinta

403. Polska eller melodi till sånglek efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, jämför nr 350
404. Polska eller melodi till sånglek efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
405. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, , Möklinta
406. Polska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
407. Polska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
408. Polska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
409. Polska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, samma som nr 422 men i C-dur
410. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
411. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
412. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
413. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
414. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
415. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
416. Herrmans polonesse, slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
417. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
418. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
419. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
420. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
421. Slängpolska av Nordgren, efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
422. Polska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, samma som nr 409 men i A-dur
423. Slängpolska, "Eybecks polska", efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta

- - - - -

424. Polska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
425. Polska ur notbok, daterad 1837, tillhörande Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
426. Vals ur notbok, daterad 1855, tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila socken

- - - - -

427. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
428. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
429. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
430. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
431. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
432. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
433. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
434. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
435. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
436. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
437. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
438. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
439. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
440. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
441. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
442. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
443. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
444. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
445. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
446. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
447. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
448. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
449. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
450. Vals av Nyman, efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
451. Kadrilj efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
452. Kadrilj efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
453. Kadrilj efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
454. Kadrilj efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
455. Kadrilj efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
456. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
457. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
458. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
459. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
460. Kadrilj efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
461. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
462. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
463. Vals efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma
464. Slängpolska efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta
465. Marsch eller gånglåt efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson 1908-1985, Sunnankil, Möklinta
466. Brudmarsch från Möklinta efter Robert Landin 1850-1907, Möklinta, med andrastämma av Kvintus Söderkvist
467. Bröllopsmarsch efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, och organist Robert Landin 1850-1907, Möklinta
468. Bröllopsmarsch av organist Robert Landin 1850-1907, Möklinta

- - - - -

469. Marsch eller gånglåt från Möklinta efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
470. Slängpolska efter Gustav Landin 1816-1900, Möklinta
471. Lilla Anna, hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Medåker
482. Vals efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, Västerbo, Möklinta
483. Kirtapolka från Möklinta, upptecknad av och försedd med andrastämma av Kvintus Söderkvist
484. Emelie, polka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta
485. Polka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta

Ur notbok från Västerbo, Möklinta

486. Polka av A. J. Brunnqvist, ur notbok från Västerbo, Möklinta
487. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
488. Sidenpolka ur notbok från Västerbo, Möklinta
489. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
490. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
491. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
492. Lagerpolka ur notbok från Västerbo, Möklinta
493. Aftonpolka ur notbok från Västerbo, Möklinta
494. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
495. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
496. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
497. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
498. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
499. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
500. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
501. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
502. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
503. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
504. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
505. Julpolka ur notbok från Västerbo, Möklinta
506. Polka av "Spel-Kurre" Norman, ur notbok från Västerbo, Möklinta
507. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
508. Fingerklåda, polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
509. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
510. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
511. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
512. Marsch eller gånglåt ur notbok från Västerbo, Möklinta
513. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
514. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
515. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
516. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
517. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
518. Midsommarpolka ur notbok från Västerbo, Möklinta
519. Kadrilj ur notbok från Västerbo, Möklinta
520. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
521. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
522. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
523. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
524. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
525. Kadrilj ur notbok från Västerbo, Möklinta
526. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
527. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
528. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
529. Hans och Greta, polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
530. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
531. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
532. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
533. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
534. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
535. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
536. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
537. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
538. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
539. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
540. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
541. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
542. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
543. Hambopolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
544. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
545. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
546. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
547. Triolpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
548. Helena, mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
549. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
550. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
551. Fågelgalopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
552. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
553. Polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
554. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
555. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
556. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
557. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
558. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
559. Tillfällighetspolka av M. W. Jansson, ur notbok från Västerbo, Möklinta
560. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
561. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
562. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
563. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
564. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
565. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
566. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
567. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
568. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
569. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
570. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
571. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
572. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo, Möklinta
573. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
574. Mazsch eller gånglåt ur notbok från Västerbo, Möklinta
575. Mazsch eller gånglåt ur notbok från Västerbo, Möklinta
576. Mazsch eller gånglåt ur notbok från Västerbo, Möklinta
577. Stekmarsch ur notbok från Västerbo, Möklinta
578. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
579. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
580. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
581. Olga, mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
582. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
583. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
584. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
585. Triolpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
586. Polska av Brunnqvist, ur notbok från Västerbo, Möklinta
587. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
588. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
589. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
590. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
591. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
592. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
593. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
594. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
595. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
596. Polska av "Blinda Calle", ur notbok från Västerbo, Möklinta
597. Polska av A. Brunnqvist, ur notbok från Västerbo, Möklinta
598. Slängpolska av A. Brunnqvist, ur notbok från Västerbo, Möklinta
599. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
600. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
601. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
602. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
603. Polska av Pettersson, ur "Posetiven", ur notbok från Västerbo, Möklinta
604. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
605. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
606. Triolpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
607. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
608. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
609. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
610. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
611. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
612. Polska eller vismelodi ur notbok från Västerbo, Möklinta
613. En sup till, slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
614. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
615. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
616. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
617. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
618. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
619. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
620. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
621. Vårblommnan, mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
622. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
623. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
624. Läppsnuva, hambopolkett efter "Spel-Kurre", "Spel-Norman", "Lill-Norman", "Lissel-Hin" eller "Läppsnuva", Anders Gustaf Norman 1846-1905, född vid Sala gruva på 1840-talet, ur notbok från Västerbo, Möklinta
626. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
627. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
628. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
629. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
630. Hambopolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
631. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
632. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
633. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
634. Polska av Brunnqvist, ur notbok från Västerbo, Möklinta
635. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
636. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
637. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
638. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
639. Paradis, vals från Gotland, ur notbok från Västerbo, Möklinta
640. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
641. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
642. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
643. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
644. Marsch eller gånglåt ur notbok från Västerbo, Möklinta
645. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
646. Hambopolkett av Edberg, ur notbok från Västerbo, Möklinta
647. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
648. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
649. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
650. Slängpolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
651. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
652. Hambopolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
653. Mazurka ur notbok från Västerbo, Möklinta
654. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
655. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
656. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
657. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta

- - - -

658. Mazurka efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1900, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta

Ur notbok från Västerbo, Möklinta

659. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
660. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
661. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
662. Vårafton, vals av "Blinda Calle", ur notbok från Västerbo, Möklinta
663. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
664. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
665. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
666. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
667. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
668. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
669. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
670. Hambopolkett ur notbok från Västerbo, Möklinta
671. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
672. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
673. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
674. Polska ur notbok från Västerbo, Möklinta
675. Slängpolska av Johansson, ur notbok från Västerbo, Möklinta
676. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
677. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta

- - - -

678. Barvalappen, polska efter Erik Carlsson, Västerbo, Möklinta, sonson till "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta

Ur notbok från Västerbo, Möklinta

679. Polska av Wiktor Bergström, ur notbok från Västerbo, Möklinta
680. Polska av A. J. Brunnqvist, ur notbok från Västerbo, Möklinta
681. Hambopolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
682. Hambopolska ur notbok från Västerbo, Möklinta
683. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
684. Vals ur notbok från Västerbo, Möklinta
685. Carolina, vals av "Spel-Kurre" Norman, ur notbok från Västerbo, Möklinta

- - - -

687. Vals från Möklinta, av Erik Carlsson, Västerbo, Möklinta, sonson till "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, i trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
688. Vals efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, Västerbo, Möklinta, upptecknad efter Anders Johan Andersson, Österbo, Möklinta, ur Svenska Låtar, Västmanland, nr 207, i trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
689. Gånglåt efter Albert Hellberg, Klotbacken, Ljusnarsberg, född 1871, ur Svenska Låtar, Västmanland, nr 134, i trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
690. Mazurka efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, Västerbo, Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta<
691. Polska efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, Västerbo, Möklinta, upptecknad efter Anders Johan Andersson, Österbo, Möklinta, ur Svenska Låtar, Västmanland, nr 206, i trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
692. Möklintavalsen av "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson, Västerbo, Möklinta, upptecknad efter Carl Lundgren och försedd med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
693. Reinländer från Fellingsbro, efter August Andersson, Nyckelby, Medåker
694. Charlotta, polka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta
695. Galopp, snabb polka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta

Ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

696. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
697. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
698. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
699. Jenny, polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
700. Manilla, polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson, Österbo, Möklinta, född 1872
701. Galopp, snabb polka av "Spel-Kurre" Norman, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
702. Polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
703. Polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
704. Polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
705. Karolina, polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
706. Schottis ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
707. Schottis av J. Andersson, Bergshyttan, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
708. Schottis ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, MöklintaBR> 709. Schottis ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
710. Norapolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
711. Björk-Pelles polska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
712. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
713. Ölins polska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
714. Gammal hambopolkett från Möklinta ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
715. Rosen, mazurka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
716. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
717. Skarpskyttepolka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
718. Ett litet troll, polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
719. Polska från Västmanland ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
720. Gammal polska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
721. Kring majstången, mazurka av Carl Bernström, Westmanlands Regemente, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
722. Hambo ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
723. Vals ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
724. Allmogevals ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
725. Vals ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
726. Vals av Hallin ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
727. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
728. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
729. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
730. Möklintahambo av Edvin Jansson 1919, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
731. Hambopolska av Sjöberg ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
732. Polska av W. Åkerlund ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
733. Virvel, polska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
734. Utställningsmarsch, upptecknad av K. E. Eriksson, Västankil, Möklinta, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
735. Vals ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
736. Hedboms vals av Hallin ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
737. Vals av A. Brunnqvist ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
738. Polska från Nora efter fjärsman Anders, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
739. Favoriten, hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
740. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
741. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
742. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
743. Hambopolkett från Möklinta ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

- - - -

744. Vals från Möklinta efter Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 205, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
745. Brudmarsch eller ridmarsch efter fadern till Erik Nordström, Möklinta, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 209, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

Ur notbok från Österbo, Möklinta

746. Vals från Salbohed, ur notbok från Österbo, Möklinta, 1850-talet
747. Vals av musikfanjunkare Carl Bernström, Westmanlands Regemente, ur notbok från Österbo, Möklinta, 1850-talet
748. Vals av musikfanjunkare Carl Bernström, Westmanlands Regemente, ur notbok från Österbo, Möklinta, 1850-talet
749. Vals ur notbok från Österbo, Möklinta, 1850-talet

Ur notböcker från Västerbo och Österbo, Möklinta

750. Plutonmazurka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta, 1850-talet
751. Mazurka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta, 1850-talet
752. Vals ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta, 1850-talet
753. Vals ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta, 1850-talet
754. Polka ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta, 1850-talet
755. Schottis ur notbok från Västerbo eller Österbo, Möklinta, 1850-talet

Ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

756. Gånglåt eller marsch ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
757. Gånglåt eller marsch av baron Hjärta, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

- - - -

758. Brudmarsch efter Erik Nordström, Möklinta, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 208, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

759. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
760. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
761. Hambopolkett ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
762. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
763. Polka ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
764. Polska efter A. E. Nordström, Möklinta, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
765. Galopp ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
766. Polska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

- - - -

771. Hambopolska efter Herman Landberg 1894-1978, Forneby, Möklinta, upptecknad av och försedd med andrastämma av sonen Bror Landberg
772. Vals av Herman Landberg 1894-1978, Forneby, Möklinta, upptecknad av och försedd med andrastämma av sonen Bror Landberg
773. Brudvals från Möklinta efter Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 203, fyrestämmigt arrangemang i A- och D-dur av Sven Kjellström
774. Gammal brudmarsch från Götlunda efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
775. Polska efter musikfanjunkare Carl Bernström, Westmanlands Regemente, efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
776. Polska från Bergslagen efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, treestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
777. Vals efter musikfanjunkare Carl Bernström, Westmanlands Regemente, treestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
778. Vals från Möklinta efter "Lill-Norman" eller "Spel-Kurre", Möklinta, bearbetad av och försedd med andrastämma av Stig Norling

Ur notböcker från Möklinta

781. Gammal hambopolkett ur notbok från Möklinta
782. Hambopolska av musikfanjunkare Carl Bernström, Westmanlands Regemente, ur notbok från Möklinta

- - - -

783. Polska efter Arvid Larsson, Sala, upptecknad av och försedd med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
784. Slängpolska eller polonäs efter Arvid Larsson, Sala, upptecknad av och försedd med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
786. Brudmarsch från Enåker
788. Mazurka efter Arvid Larsson, Sala, finns även i nobok från Västerbo, Möklinta, andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
789. Polska-mazurka efter Arvid Larsson, Sala, upptecknad av och försedd med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
790. Gamla takter, vals efter Arvid Larsson, Sala, andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
791. Hambopolska
792. Polska-mazurka
793. Polska efter järnvägstjänsteman Arvid Larsson, Sala, upptecknad av och försedd med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta

Ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

794. Prästfruns vals ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
795. Kopparbergsvalsen efter P. J. Sander, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta
796. Vals efter "Västerbo-Kalle", Carl Erik Andersson 1834-1902, ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta

- - - -

797. Polska från Möklinta efter John Erik Schedin 1876-1966, Sala, ur Svenska låtar, Väsmanland, nr 226, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
798. Polska efter Karl Eriksson, Vestanvik, Möklinta, upptecknad 1932 av Karl Sporr
799. Polska efter Karl Eriksson, Vestanvik, Möklinta, upptecknad 1932 av Karl Sporr
800. Steklåt efter Karl Eriksson, Vestanvik, Möklinta, upptecknad 1932 av Karl Sporr
801. Blåsens polska, efter "Näverdön-Blåsen" Andersson
802. Polska
803. Polska
807. Bröllopsmarsch efter John Erik Schedin 1876-1966, Sala, ur Svenska låtar, Väsmanland, nr 226, andrastämma av Alfred Andersson 1908-1985, Möklinta

Ur notbok daterad 1855 tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila

808. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
809. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
810. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
811. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
812. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
813. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
814. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
815. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
816. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
817. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
818. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
819. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
820. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
821. Prästen uti Mariestad, vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
822. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
823. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
824. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
825. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
826. Emelies hjärtklappning, vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
827. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
828. Maria, vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
829. Kadrilj ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
830. Kadrilj ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
832. Militärpolkett ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila
833. Vals ur notbok tillhörande "Lövås-Janne", Johan Jansson, Lövåsen, Kila

- - - -

838. Vals från Ljusnarsberg efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780

839. Hambopolska av J. Andersson
840. Grisapolska

841. Polska från Nora efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780
842. Polska efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780
843. Polska från Nora efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780

844. Vals efter "Lissel-Jan", Jan Nyström 1828-1904, Kärrgruvan
845. Vals efter "Lissel-Jan", Jan Nyström 1828-1904, Kärrgruvan
846. Hambopolska efter "Lissel-Jan", Jan Nyström 1828-1904, Kärrgruvan

847. Prästfruns vals efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780

848. Kontraktsprostens vals efter Samuel Nordström, farfader till Anders Erik Nordström, Möklinta, född 1859, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 214, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
849. Vals efter Albin Söderkvist, Norberg, upptecknad efter gruvarbetaren Leonard Gröning, Kärrgruvan, Norberg, född 1877, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 198, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

Ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga

850. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
851. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
852. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
853. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
854. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
855. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
856. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
857. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
858. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
859. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
860. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
861. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
862. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
863. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
864. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
865. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
866. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
867. Slängpolska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
868. Polkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
869. Polska av Brunnqvist ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
870. Polkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
871. Polkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
872. Polkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
873. Höstmarknadsafton, polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
874. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
875. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
876. Hambopolkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
877. Hilma,hambopolkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
878. Hambopolkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
879. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
880. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
881. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
882. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
883. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
884. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
885. Hambopolkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
886. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
887. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
888. Vals av Book ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
889. Hambopolkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
890. Polska av kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, ur notbok tillhörande denne, med andrastämma
891. Slängpolska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
892. Polka eller polkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
894. Hambopolkett ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
895. Mazurka ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
896. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
897. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
897. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
899. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
900. Piggelin, vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
901. Gullungen, vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
902. Oskyldigt vacker, polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
902. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
903. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
904. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
905. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
906. Polska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
907. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
908. Polka ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
909. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
910. Vals ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
911. Kuckeliku, drucken är du nu!, polka ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
912. Gånglåt eller marsch ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
913. Polka ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
914. Mazurka ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
915. Mazurka ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga
916. Slängpolska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma
917. Slängpolska ur notbok tillhörande kantor L. Johansson, Hubbo, Tillberga, med andrastämma

- - - -

918. Vals av C. Hägerström, Västerås, ur notbok från 1850-talet
919. Vals av C. Hägerström, Västerås, ur notbok från 1850-talet

920. Polka eller polkett efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
921. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora

922. Grå gösens polska efter Axel Andersson, Norberg, från omkring 1830-1840

Ur notbok tillhörande Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora

923. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
924. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
925. Slängpolska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
926. Slängpolska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
927. Hambopolska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
928. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
929. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
930. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
931. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
932. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
933. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
934. Slängpolska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
935. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
936. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
937. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
938. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
939. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
940. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
941. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
942. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
943. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
944. Polska efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora
945. Polska, triolpolska, efter Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora

- - - -

946. Gammal vals från Norberg, upptecknad 1920 av Axel Andersson, Furulund, Skåne, bosatt i Norberg till omkring 1900
947. Tegmans havervals från Norberg, upptecknad 1920 av Axel Andersson, Furulund, Skåne
948. Polkett från Norberg, upptecknad 1920 av Axel Andersson, Furulund, Skåne
949. Vals från Norberg, upptecknad 1920 av Axel Andersson, Furulund, Skåne

950. Blinda Kalles polska, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta

951. Mazurka efter skogvaktare Johan Wilhelm Johansson, född 1870 i Skinnskatteberg, senare bosatt i Lövsta, Almunge, Uppland, upptecknad 1896 av Karl Petter Leffler
952. Polska efter skogvaktare Johan Wilhelm Johansson, född 1870 i Skinnskatteberg, senare bosatt i Lövsta, Almunge, Uppland, upptecknad 1896 av Karl Petter Leffler
953. Polska efter skogvaktare Johan Wilhelm Johansson, född 1870 i Skinnskatteberg, senare bosatt i Lövsta, Almunge, Uppland, upptecknad 1896 av Karl Petter Leffler
954. Polska efter skogvaktare Johan Wilhelm Johansson, född 1870 i Skinnskatteberg, senare bosatt i Lövsta, Almunge, Uppland, upptecknad 1896 av Karl Petter Leffler
955. Polska efter skogvaktare Johan Wilhelm Johansson, född 1870 i Skinnskatteberg, senare bosatt i Lövsta, Almunge, Uppland, upptecknad 1896 av Karl Petter Leffler

"Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker

956. Medåkers bondemarsch av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, fyrstämmigt arrangemang av Sven Kjellström
957. Larittza, polska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

958. Gånglåt eller marsch ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

959. Liten lever än, polka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

960. Polska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
961. Polska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

962. Höstkvällen, vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström

- - - -

963. Storm-Lottas polska efter gruvfogden Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 19, med andrastämma

- - - -

964. Vårtankar, vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
965. Pingstliljan, vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
966. Hambopolska
967. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

968. Februaripolka av fanjunkare Wallin, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

969. Polska, triolpolska, av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, fyrstämmigt arrangemang av Sven Kjellström

- - - -

970. Triolpolska från Järnboås efter fadern, skogvaktaren P.E. Eriksson, upptecknad av skolläraren Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 40, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson

- - - -

971. Hälsning till flamman, mazurka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker

- - - -

972. Himmetapolskan

- - - -

973. Polka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
974. Hambopolska
975. Förgät mig ej, polka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
976. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
977. Fransäs av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
978. Ljungblomman, vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
979. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

980. Galopp, snabb polka, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

981. Miranda, polka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
982. Charlotten, polska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
983. Mazurka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker

- - - -

984. Polska från Bergslagen, ur notbok tillhörande Anders Nilsson, Vretberga, Medåker

- - - -

985. Waldblume, polka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
986. Polskamazurka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
987. En liten skälm, mazurka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
988. Les persientes, vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
989. Majrosen, polska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
990. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
991. Brudmarsch av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

992. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

993. Vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

994. Hildas minne, polka av Carl Johansson 1874-1933, Himmeta, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

995. Gånglåt eller marsch av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

995. Hambopolska av Carl Johansson 1874-1933, Himmeta, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

997. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
998. Polka ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
999. Polska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1000. Polka ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1001. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1002. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1003. Hambopolska av Oskar Nylöf, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1004. Novembersnuvan, polska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1005. Hambopolska av Gustaf Eriksson, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1006. Polka av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker
1007. Vals ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1008. Första april, vals av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1009. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1010. Hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1011. Galopp, snabb polka, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

"Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåke

1018. Medåkersvalsen av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1019. Mazurka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1020. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1021. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1022. Vals av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson
1023. Hambopolkett av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1024. Vals av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1026. Polka efter "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1027. Mazurka efter "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker

- - - -

1028. Vals av C. Johansson 1854

- - - -

1029. Festmarsch, gånglåt av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, efter Linus Danielsson, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström 1030. Gånglåt eller marsch av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson
1031. Hambopolska efter "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1032. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1033. Polska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1034. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1035. Vals av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1036. Grenadierpolska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1037. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker

- - - -

1038. Mazurka av Anders Olof Sjöqvist 1821-1883, Smedby, Medåker

- - - -

1039. Framsäs av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1040. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1041. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker

- - - -

1042. Polka av Anders Olof Sjöqvist 1821-1883, Smedby, Medåker
1043. Vals
1044. Vals

- - - -

1045. Vals av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1046. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1047. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1048. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1049. Hambopolska upptecknad av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1050. Gånglåt eller marsch av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1051. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1052. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1053. Polska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1054. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1055. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1056. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1057. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1058. Majstångsmarsch, gånglåt av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker

- - - -

1059. Brudmarsch av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker

- - - -

1060. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1061. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1062. Vals av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker

- - - -

1063. Glada jäntor, polska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Ekeby, Medåker

- - - -

1064. Bröllopsmarsch av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1065. Polka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1066. Minne från Himmeta, mazurka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta

- - - -

1067. Februaripolka av Melin, ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1068. Polska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1069. Ebb och flod, hambopolska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta

- - - -

1070. Hambopolska av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker
1071. Vals av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1072. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1073. Kommandopolka av "Bejby-Janne", Johan Carlsson 1864-1940, Bejby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1074. Hambopolska av Anders Olof Sjöqvist 1821-1883, Smedby, Medåker, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng
1075. Hambopolska av Carl Sjöberg, Ålsäng, ur notbok tillhörande August Andersson, Nyckelby, Ålsäng

1076. Hambopolska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1077. Polka ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1078. Polska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1079. Polska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1080. Hambopolska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1081. Galopp, snabb polka, ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1082. Polska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta
1083. Hambopolska ur notbok tillhörande G. A. Tapper, Himmeta, med andrastämma

1084. Dragonmössan, polska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1085. Polska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1086. Vals efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping

1087. Kadrilj efter fadern, upptecknad efter August Andersson, Uttersberg, upptecknad 1933 av Ellen Lagergren

1088. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1089. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1090. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1091. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1092. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1093. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1094. Brudpolska, slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1095. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1096. Polkett efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1097. Polska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1098. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1099. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping
1100. Slängpolska efter smeden C. E. Pettersson, Himmeta, upptecknad av G. Weirulf, Köping

Ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng

1103. Polka ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1104. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1105. Lilla Anna, polska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1106. Polka ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1108. Polska-mazurka av Sandberg, ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1109. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1110. Slummer, polka ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1111. Polka ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1112. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1113. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1114. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1115. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1116. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1117. Polka ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1118. Hambopolska av Carl (Karl) Sjöberg 1873-1959, Ålsäng, ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1119. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1120. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1121. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1122. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1123. Polka ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1124. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1125. Julpolska av Erik Sjögren, ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1126. Hambopolska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1127. Hej hopp, Anders Ersa, polska ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng, jämför polskan "Skinnbracka med lucku
1128. Schottis av Carl Johansson, Himmeta, ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1129. Klitsch, klatsch, polka av Oskar Nylöf, ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng
1130. Du och jag, polska av Oskar Nylöf, ur notbok tillhörande August Andersson 1881-1968, Nyckelby, Ålsäng

- - - -

1131. Vals

"Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

1137. Vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855, upptecknad av Ellen Lagergren 1930
1138. Vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855, upptecknad av Ellen Lagergren 1930
1139. Vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855, upptecknad av Ellen Lagergren 1930
1140. Vals efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1141. Vals efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1142. Hambopolska efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1143. Futter-Pelles polska efter "Dal-Anders, spelad av "Futter-Pelle" Pettersson, Ingelshyttan, född i slutet av 1700-talet, efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1144. Hambopolska efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1145. Polska efter Anders Ersson, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1146. Gammal vals efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1147. Vals från Västra Skedvi efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1148. Vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1149. Vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1150. "Första gången säger flickan nej ...", slängpolskas efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1151. Hambopolska efter "Spel-Jucke", Anders Jansson, född 1835, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1152. Polska efter "Futter-Pelle" Pettersson, Ingelshyttan, född i slutet av 1700-talet, efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1153. Hambopolska efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1153. "Dansa med din flicka ...", slängpolska efter fadern, spelad av sonen "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
      Vistext:
            /:Dansa med din flicka m'ens du har 'na
            sjung faderi faderallala lala, lalla lalla
            annars kommer speleman å tar 'na
            /:sjung faderi, faderi, faderi, faderej:/

1155. "Liten oxe, lita ko ...", vallvisa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
      Vistext:
            Liten oxe, lita ko,
            lockar ja', så kommer ho'
            Dä vet ja'

1156. Hambopolska efter Nils Andersson från Värmland, född 1827, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1157. Hambopolska efter "Dal-Andes", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1158. Gammal vals efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1159. "Fast inte ja' har ...", vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
      Vistext:
            Fast inte ja' har så mycke' som far,
            så få ja' väl re' mej mä penga' ja' har
            Jo, pengar dä har å flickor dä får du.
            ja, om dä vore, vore sjua för tu

- - - -

1160. Vals från Hjulsjö
1161. Polkett från 1870-1800 från Norberg
1162. Visa i ålderdomligt stil

1163. Hambopolska efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1164. Hambopolska efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

- - - -

1165. Slängpolska från Västra Skedvi efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1166. Kattstena-Pelles polska efter "Kattstena-Pelle", Köping, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

- - - -

1167. Näckrosen, polka
1168. Polka

- - - -

1169. Vals efter "Spel-Jucke", Anders Jansson, född 1835, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1170. Hambopolska efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1171. Hambopolska efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

- - - -

1172. Vals från Västmanland, med andrastämma av Olof Andersson

- - - -

1173. Polska efter en skinnare från Dalarna, född 1830, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1174. Hambopolska efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1175. "Jag river å ja klår ...", polska efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1177. Vals från Västra Skedvi efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1178. Vals efter "Dal-Anders", född 1833, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1179. Vals efter folkskolläraren och klockaren Mård, Västra Skedvi, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

- - - -

1180. Hambopolska från Kila, Västmanland, efter Johan Gottfrid Söderkvist 1872-1933, Kärrgruvan, upptecknad av och försedd med andrastämma av Kvintus Söderkvist, Stockholm

- - - -

1181. Hambopolska efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1182. Hambopolska efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1183. Vals efter "Dal-Anders", spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
1185. Vals efter skogsarbetaren Per Andersson, Rämshyttan, "Dal-Anders", upptecknad 1930 efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855, av Ellen Lagergren
1186. Vals efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

"Spelkungen", snickaren August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg

1187. Långdans efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1188. Långdans efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1189. Polska efter efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1191. Slängpolska från Hjulsjö efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1192. Vals efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1193. Vals efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1194. Vals efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1195. Vals efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1196. Vals efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1197. Vals efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född omkring 1742, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1198. Vals efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född omkring 1742, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1199. Vals efter Anna-Lisa Norman, Ljusnarsberg, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1200. Vals efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1201. Vals efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född omkring 1742, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1202. Kvarndansen efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1203. Vals, även spelad av "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född omkring 1742, efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1204. Gammmalvals efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1205. Vals efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1206. "Augusts finaste vals", från Hjulsjö, efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1207. Vals efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1208. Vals efter "Holm-Kalle", Hjulsjö, född omkring 1810, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1209. Polska efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1210. Polska efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1211. Slängpolska efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1212. Slängpolska efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1213. Brudmarsch efter "Brax-Kalle", Braxudden, Ljusnarsberg, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1214. Vals från Ljusnarsberg, efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född omkring 1742 (slutet av 1700-talet?), spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1215. Slängpolska, polonäs, efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1216. Angläs efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1217. Slängpolska, polonäs, efter fadern och farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1218. Slängpolska från Hjulsjö efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1219. Slängpolska efter "Brax-Kalle", Braxudden, Ljusnarsberg, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1220. Polska från Ljusnarsberg, efter gumman Edgren, som arbetade på Kopparbergs Gästgivargård och var född omkring 1820, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1221. Slängpolska , efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1222. Fransäs efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1223. Kadrilj efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1224. Brudmarsch efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1225. Brudmarsch efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1226. Gånglåt eller marsch från Ljusnarsberg efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1227. Polska efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1228. Polska efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1229. Vals efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1230. Hamburska efter Anna-Lisa Norman, född 1816 i Uttersberg, upptecknad 1931 efter till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg, av Ellen Lagergren
1231. Polska från Fagersta efter Gustaf Ringström, Fagersta Bruk, född 1888 i Oxsjö, Västanfors, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1232. Långdans efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1233. Långdans efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1234. Långdans efter farfadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1235. Gånglåt efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1236. Polska efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1237. Vals efter fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1238. Vals efter "Holm-Kalle", Hjulsjö, spselad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1239. Gånglåt eller marsch efter "Holm-Kalle", Hjulsjö, spselad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg

- - - -

1240. Slängpolska eller polonäs ur notbok tillhörande Johan Hedberg, Köping, född 1837

- - - -

1241. Hambopolska efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1242. Vals från Ljusnarsberg efter Anna-Lisa Norman, född 1816 i Uttersberg, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1243. "Aldrig har jag känt ...", polska efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
1244. Polska efter Anna-Lisa Norman, född 1816 i Uttersberg, spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1245. Slängpolska efter "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1246. Vals efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född omkring 1742 (slutet av 1700-talet?), spelad av "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
1247. Kadrilj efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1248. Gånglåt efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1249. Kadrilj eller marsch efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1250. Gånglåt eller marsch efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1251. Gånglåt efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1252. Gånglåt eller marsch efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg
1253. Kadrilj eller gånglåt efter farfadern och fadern till "Spelkungen", August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, Hed, född i Ljusnarsberg

- - - -

1254. Gammal marsch efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son, gjutaren Carl Carlander, född Andersson, Uttersberg, Hed, född 1846 i Laxåsen, Ljusnarsberg
1255. Gammal vals efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son Carl Carlander, född Andersson
1256. Polska efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son Carl Carlander, född Andersson
1257. Polska efter Carl Carlander, född Andersson, Uttersberg, Hed, född 1846 i Laxåsen, Ljusnarsberg
1258. Gammal gånglåt efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son Carl Carlander, född Andersson
1259. Gånglåt efter gjutaren Carl Carlander, född Andersson, Uttersberg, Hed, född 1846 i Laxåsen, Ljusnarsberg
1260. Polska efter gjutaren Carl Carlander, född Andersson, Uttersberg, Hed, född 1846 i Laxåsen, Ljusnarsberg
1261. Gökpolska efter gjutaren Carl Carlander, född Andersson, Uttersberg, Hed, född 1846 i Laxåsen, Ljusnarsberg
1262. "Se va' lopper mor har ...", vispolska efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son Carl Carlander, född Andersson
      Vistext:
            Se va' lopper mor har,
            se de hopper på far
            Allra värst om våra,
            när dom klipper fåra

1263. Gammal polska efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son Carl Carlander, född Andersson

- - - -

1264. Fattiga Linnsocken (Linda socken), vals efter "Slandrias", Anders Jansson, Fellingsbro, född omkring 1846, spelad av "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855

August Larssson, Kolsva, född 1872 i Jutbo, Odensvi, järnarbetare vid Kohlsva Bruk

1265. Farfars polska efter August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872
1266. Vals efter Holmgren, Norrslyta, Odensvi, efter August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872
1268. Polska efter farfadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872
1269. Skuvpolska efter farfadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872
1270. Polska efter farfadern och fadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872
1271. Vals efter farfadern och fadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872

- - - -

1272. Karl XII:s polska, efter fadern Anders Gustaf Andersson, Uttersberg, Hed, född 1821 i Lazåsen, Ljusnarsberg, broder till "Spelkungen, spelad av den förres son Carl Carlander, född Andersson, polskan även spelad av "Brax-Kalle", Braxudden, Ljusnarsberg

1273. Gånglåt eller marsch efter fadern, arbetare vid Baggå, Skinnskatteberg, upptecknad 1935 efter Konrad Pettersson, Västanfors, synare vid Fagersta Jernverk, född 1881 i Söderbärke, av Ellen Lagergren

1274. Brudmarsch från Huddunge
1275. Gånglåt efter Gustaf Strutz, Ingbo, Nora, född 1780

1276. Vals efter Holmgren, Norrslyta, Odensvi, spelad av fadern och meddelad av August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872
1277. Vals efter Holmgren, Norrslyta, Odensvi, spelad av fadern och meddelad av August Larssson, Kolsva, född i Odensvi 1872

1278. Brudpolska
1279. Vismelodi upptecknad av Richard Dybeck
1280. "Det gingo två jungfrur på vägen fram ...", vismelodi

1281. Vals efter Holmgren, Norrslyta, Odensvi, spelad av fadern och meddelad av August Larssson, Kolsva, född 1872 i Odensvi
1282. Vals efter farfadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född 1872 i Odensvi

1283. Gammal vals
1284. Slängpolska ur notbok tillhörande Friden Ahlström, Dalkarlsberg, Nora

1285. Vals efter farfadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född 1872 i Odensvi
1286. Odensvi, polska efter farfadern, spelad av August Larssson, Kolsva, född 1872 i Odensvi

1288. Polska från Västmanland, ur "50 polskor, visor och danslekar Lätt arrangerade för flöjt, violin eller klarinett af Louis Müller"
1289. Polska från Västmanland, ur "50 polskor, visor och danslekar Lätt arrangerade för flöjt, violin eller klarinett af Louis Müller"
1290. Polska från Västmanland, ur "50 polskor, visor och danslekar Lätt arrangerade för flöjt, violin eller klarinett af Louis Müller"

1292. Majstångsvals från Jölmesta, ur "Fyra gamla spelmansvalser från Vestmanland för piano av Gustaf Björkquist", nr 1
1294. Trollvals från Tidö slott, ur "Fyra gamla spelmansvalser från Vestmanland för piano av Gustaf Björkquist", nr 2
1295. Gubbklubbsvalsen ur "Fyra gamla spelmansvalser från Vestmanland för piano av Gustaf Björkquist", nr 3
1296. H.K.H. Kronprins Joseph Frans Oscars (Konung Oscar I) vals, ur "Fyra gamla spelmansvalser från Vestmanland för piano av Gustaf Björkquist", nr 4

1298. Bröllopsstycke i Westmanland, ur "Svenska gång-låtar (Folk-marscher) upptecknade och samlade af Richar Dybeck samt harmoniskt bearbetade av Leonard Höijer"

1299. Granbergavalsen av Henning Johansson, Stymne, Huddunge, bearbetad av Stig Norling, med andrastämma av Agneta Wärn

1300. Polska från Västmanland, upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
1301. Polska från Västmanland efter Erik Jansson, Havsta, Guldsmedshyttan, upptecknad 1922 av C. Jansson, Kopparberg
1302. Näckens polska upptecknad i Hörken på 1930-talet av Karl Sporr
1303. Vismelodi upptecknad av Jacob Niclas Ahlström
1304. Vsls efter "Brax-Kalle", Braxudden, Ljusnarsberg, meddelad av Fredrik Pettersson, Gunnelby
1305. Slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 3, utgivet 1815, nr 14

A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar

1306. Promenadpolonäs upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar
1307. Polska upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar
1309. Polska upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar
1310. Polska upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar
1311. Vals upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar
1312. Vals upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar
1313. Vals upptecknad av A. H. Ramström, Gröndal, Hallstahammar

- - - -

1314. Vals från Fläckebo upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1315. Tuppen och lilla hönan, vismelodi från Fläckebo upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1316. Polska efter "Gustav på Skogen", Gullvalla, Kila, upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1317. Brudmarsch efter "Härsvi-Fredrik", Kumla, upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1318. Gånglåt från 1880 efter "Gustav på Skogen", Gullvalla, Kila, upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1319. Vals upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1320. Harakers glöggesmarsch efter "Nyby-Daniel", Fläckebo, upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933
1321. Vals efter "Nyby-Daniel", Fläckebo, upptecknad av kantor Gösta Lundborg, ur Westmanlands Läns Tidnings julläsning 1933

"Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors

1322. Polska efter "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1323. Gånglåt eller marsch efter "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1325. Gånglåt efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, upptecknad 1935 efter sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors, av Ellen Lagergren
1326. Gånglåt efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, upptecknad 1935 efter sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors, av Ellen Lagergren
1327. Vals efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors, med andrastämma av Nils Isaksson, Fagersta
1328. Polska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1329. Polska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1330. Hambopolska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1331. Gånglåt efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1332. Hambopolska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1333. Polska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1334. Polska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1335. Polska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors
1336. Polska efter fadern Anders Persson, född 1851 eller 1852, spelad av sonen "Vitmoss-Anders", hemmansägare Per Andersson, född 1873 i Vitmossen, Melingsby, Västanfors

"Spel-Gustaf", Gustaf Lindberg, Fagersta, född omkring år 1852 i Dalvik

1337. Spel-Gustafs schottis, av "Spel-Gustaf", Gustaf Lindberg, Fagersta, född omkring år 1852 i Dalvik, med andrastämma av Torvald Larsson

- - - -

1339. "Lycklig är den ungdom", visa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, född 1855
      Vistext:
            Lycklig är den ungdom. som slipper att tjäna,
            utan får vara hemma hos sin hulda far och mor
            Jag är väl en av dem, som själv får ta mig fram
            Gud give jag med ära kan få bära mitt namn

- - - -

1340. Vals efter "Spel-Gustaf", Gustaf Lindberg, Fagersta, född omkring år 1852 i Dalvik, meddelad av Fride Hammarsten, Fagersta, uppteckand av Ellen Lagergren 1935

Gjutaren Fride Hammarsten, Fagersta, född 1883 i Västanfors

1345. Polska efter A. Larsson, Fläckebo, sedermera bosatt i Sala, spelad av gjutare Fride Hammarsten, Fagersta, född 1883 i Västanfors
1346. Polska efter A. Larsson, Fläckebo, sedermera bosatt i Sala, spelad av gjutare Fride Hammarsten, Fagersta, född 1883 i Västanfors
1347. Hambopolska efter A. Larsson, Fläckebo, sedermera bosatt i Sala, spelad av gjutare Fride Hammarsten, Fagersta, född 1883 i Västanfors
1348. Slängpolska efter A. Larsson, Fläckebo, sedermera bosatt i Sala, spelad av gjutare Fride Hammarsten, Fagersta, född 1883 i Västanfors
1349. Gånglåt efter A. Larsson, Fläckebo, sedermera bosatt i Sala, spelad av gjutare Fride Hammarsten, Fagersta, född 1883 i Västanfors
      Jämför skänklåt efter J. E. Schedin, Västmanlands Spelmansförbunds låthäfte nr 1, låt nr 33

Järnverksarbetare Alrik Erland, Västanfors, född 1879 i Gunnilbo, Noddebo

1351. Vals efter fadern, Söthage, Gunnilbo, född omkring 1842, upptecknad 1935 efter sonen Alrik Erland, Västanfors, född 1879 i Gunnilbo, Noddebo, av Ellen Lagergren
1352. Vals efter fadern, bosatt i Söthage, Gunnilbo, född omkring 1842, upptecknad 1935 efter sonen Alrik Erland, Västanfors, född 1879 i Gunnilbo, Noddebo, av Ellen Lagergren

- - - -

1353. Vals efter järnverksarbetare Per Håkanssosn 1878-1979, Fagersta, född i Gafsele, Västerbotten, med andrastämma av Ingvar Granqvist

Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857

1355. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1356. Gamal vals från Norberg upptecknad 1920 av Axel Andersson, bosatt fram till omkring 1900 i Norberg
1357. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1358. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1359. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1360. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1361. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1362. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1363. "En sup till", polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1364. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1365. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1366. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1367. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1368. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1369. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1370. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1371. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1372. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1373. "Var-det-du-valsen" efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1374. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg

- - - -

1375. Angläs ur notbok från Salbohed

- - - -

1376. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857
1377. Polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857
1378. Spel-Eriks polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1379. Vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1913 av P. J. Sander, Kopparberg, kontorsskrivare vid Frövi-Ludvika Jernvegs station i Kopparberg
1380. Nordvalls vals efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1930 efter Erik Karlsson, Finnhyttan, Ljusnarsberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 143, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1381. Nyårspolska av Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, upptecknad 1930 efter Erik Karlsson, Finnhyttan, Ljusnarsberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 139a, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1382. Gånglåt eller marsch efter "Långrök", hemmansägare Jan Ersson, uppteckand 1930 efter Henrik Åsberg, Kärrgruvan, Norberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 192, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

1384. Polska efter den blinde spelmannen "Ängla-Fredrik", Fredrik Pettersson, Kopparberg, upptecknad 1930 efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 135, fyrstämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

1385. Elisebergsvalsen efter Karl Eric Ericsson, Seglingsberg, upptecknad 1894 av musiklärare Wästerdahl, Norberg, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta

1386. Hambopolska
1387. Hambopolska

1391. Vals efter Karl Haglund, Tappen, Ljusnarsberg, upptecknad efter Albert Hellberg, Klotbacken, Ljusnarsberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 132, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

1392. Polska från Norberg efter metallarbetare Henning Kullman, Västerås, född i Norberg, upptecknad efter Leonard Gröning, Kärrgruvan, Norberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 197, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

1393. Vals efter "Brax-Kalle", Karl Brax, Björkäng, Ljusnarsberg, upptecknad efter Albert Hellberg, Klotbacken, Ljusnarsberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 133, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda


Kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs Bruk, född 1877

1394. Klarinettpolka efter kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, med andrastämma av Kvintus Söderkvist
1395. Klarinettpolska efter kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, upptecknad av och förseddd med andrastämma av Kvintus Söderkvist
1396. Färnbovalsen efter "Spel-Kurre" Norman, Möklinta, spelad av kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
1397. Polska efter farfadern Lars Jakob Larsson 1816-1902, upptecknad 1930 efter sonen kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 166, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1398. Polska efter kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 165, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1401. Polska efter Söderstedt, Korsnäs, sedermera avflyttad till Amerika, upptecknad efter kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 172, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1402. Polska från Salbohed efter kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, med andrastämma av Kvintus Söderkvist
1403. Polska efter Söderstedt, Korsnäs, sedermera avflyttad till Amerika, upptecknad efter kättingsmed "Ramnäs-Pelle", Karl Johan Pettersson, Ramnäs, född 1877, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 172, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1405. Polska efter kantor L. Johansson, Hubbo, med andrastämma

1410. Västmanlandsliv, polska efter Johan August Nordvall, Kopparberg, Ljusnarsberg, född 1857, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 138, fyrstämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

1411. Irjavalsen, möjligen efter "Calle Fjärsman", ur notsamling tillhörande Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

Gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker

1412. Vals efter den kringvandrande spelmannen "Spel-Kula", "Kulgubben" eller "Spel-Petter", Petter Ersson 1800-1878, Älvhyttan, och efter Jan Erik Wallin, Björntorp, Dalkarlsberg, född 1816, upptecknad efter den senares son gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 12, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1413. Vals efter "Holmagubben, upptecknad efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 34, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1414. Vals efter den kringvandrande spelmannen "Spel-Kula", "Kulgubben" eller "Spel-Petter", Petter Ersson 1800-1878, Älvhyttan, upptecknad efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 3
1415. Vals från Viker efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, fyrstämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1416. Yrvädersvalsen av Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker

- - - -

1417. Schottis ur notbok tillhörande Friden Ahlström, Dalkarlsberg

- - - -

1418. Strejkvalsen av gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, född 1841

- - - -

1419. Polska ur notbok tillhörande Friden Ahlström, Dalkarlsberg

- - - -

1420. Vals efter gruvfogde Gustaf Wallin, Dalkarlsberg 1841-1915, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 34, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1422. Mästermannavalsen efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 35, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1423. Slängpolska efter lantbrukare Anders Johan Johansson 1872-1929, Österbo, Möklinta, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 204, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

1424. Polkett efter banarbetare Karl Andersson, Hörken, Ljusnarsberg, född 1876, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 146, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1425. "Inte har ja' ont ...", polska efter den kringvandrande spelmannen "Spel-Kula", "Kulgubben" eller "Spel-Petter", Petter Ersson 1800-1878, Älvhyttan, upptecknad efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 27, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
      Vistext:
            Inte har ja' ont i den tå eller i den tå eller i den
            Inte friar ja' i den gård eller den gård eller i den gård eller i den

1426. Dikare Bengts hambo efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 29, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1427. Vals från Norberg efter Rydberg, Tägten, Norberg, upptecknad efter gruvarbetaren Leonard Gröning 1877-1945, Kärrgruvan, Norberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 196, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1429. Hambopolska ur notbok tillhörande Anders Johan Johansson, Möklinta
1431. Polska från Nora efter Fjärsman Anders

Lantbrukare Linus Danielsson 1883-1968, Hasta, Götlunda

1432. Polska från Västerås av musikdirektör Widéen, Westmanlands Regemente, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1433. Salbopolska efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1434. Polska från Norberg efter gruvarbetaren Leonard Gröning 1877-1945, Kärrgruvan, Norberg, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 199, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1435. Vals från Hörken efter August Björk, Hörken, upptecknad efter Jan Erik Hammarberg, Hörken, Ljusnarsberg, född i Silverhyttan 1863, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 154, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1436. Polska från Nora efter gruvfogde Gustaf Wallin 1841-1915, Dalkarlsberg, Viker, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 18, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1437. Polska efter Erik Karlsson, Finnhyttan, Ljusnarsberg, född 1857, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 140, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1439. Polska efter Blinda Lasse efter smedmästare Axel Inge, Storå, Guldsmedshyttan, född 1876 i Gåsborn, Värmland, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 111, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1441. Björkängs-Andersas vals efter "Blinda Petter", Per Olsson, född i början av 1800-talet och död på 1890-talet, upptecknad efter Arvid Pettersson, Pjättaboda, Guldsmedshyttan, fööd 1869 i Långåker, Guldsmedshyttan, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 78, trestämmigt arrangemang av Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1442. Pippla hönsa, polska efter Arvid Pettersson, Pjättaboda, Guldsmedshyttan, född 1869 i Långåker, Guldsmedshyttan, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 89, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1443. Anders Petters polska efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, fyrstämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1447. Vals efter fadern, skomakare Jan Erik Jansson, upptecknad efter sonen Jan Erik Hammarberg, Hörken, Ljusnarsberg, född i Silverhyttan 1863, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 156, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1448. Vals efter fadern, skogvaktare P. E. Eriksson, Järnboås, upptecknad efter skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 47, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1451. Hambopolska, fyrstämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1452. Vals efter fadern, skogvaktare P. E. Eriksson, Järnboås, upptecknad efter skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 52, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1453. Polska upptecknad 1876 av skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora
1454. Slängpolska eller polonäs upptecknad 1876 av skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora
1455. Slängpolska eller polonäs upptecknad 1876 av skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora
1456. Slängpolska eller polonäs upptecknad 1876 av skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora
1457. Polska efter efter skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 37, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1458. Novembersnuvan, hambopolska av "Calle Fjärsman", Carl Pettersson 1860-1938, Medåker
1459. Skräddarevalsen efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, född i början av 1800-talet och död på 1890-talet, upptecknad efter Arvid Pettersson, Pjättaboda, Guldsmedshyttan, fööd 1869 i Långåker, Guldsmedshyttan, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 83, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1460. Polska från Järnboås efter fadern, skogvaktare P. E. Eriksson, Järnboås, upptecknad 1879 av sonen, skollärare Per Persson 1846-1919, Timanshyttan, Nora, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 51

- - - -

1462. Polska kring majstången, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1463. Vals från Lindesberg efter "Bergstu-Janne", Linde, upptecknad efter Johan Vilhelm Magnusson, Fanthyttan, Guldsmedshyttan, född 1865 och död omkring 1826,ur Svenska låtar, Västmanland, nr 74, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1464. Hambopolska, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1465. Bondmarsch från Bergslagen, gånglåt efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1466. Liten hambopolska efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1467. Spelmansvals efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1468. Bergstugs-Jannes vals efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1469. Kronprinsens vals, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1470. Gånglåt efter Lundborg, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1471. Gånglåt efter "Spel-Kurre" Norman, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1472. Polska efter Erik Karlsson, Finnhyttan, Ljusnarsberg, född 1857, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 141, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1473. Hambopolska från Västmanland efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1474. Hambopolkett efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, fyrstämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1475. Norsockspolska från Nora socken, Västmanland, tvåstämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1476. Hambopolska från Västmanland, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1477. Stilpolka av Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1478. Mariebergspolka, upptecknad 1906 av Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1479. Hildas minne, polka efter Carl Johansson 1874-1933, Himmeta
1480. Polska efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, fyrstämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1481. Vals efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1482. Vals efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, som levde under 1800-talet, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1483. Klarinettpolka efter "Spel-Kurre" Norman, Möklinta, transponerad till B-dur, ur Svenska Låtar, Västmanland, nr 169, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1484. Polska från Västmanland efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström
1485. Gånglåt från Aspa av Rudolf Åstedt, Aspa, Valskog, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1486. Ny brudmarsch av Rudolf Åstedt, Aspa, Valskog, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1487. Slaske-Sara, polska efter "Blinda Petter", Per Olsson, Guldsmedshyttan, som levde under 1800-talet, upptecknad 1930 efter Arvid Pettersson, Pjättaboda, Guldsmedshyttan, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 88, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1488. Lottas polska från Västmanland, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1489. Gånglåt från Arboga efter Holmkvist Arboga, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1490. Klass-Jannes polska, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1492. Polska efter den blinde spelmannen "Skrap-Olle", född i Linde socken omkring 1750, meddelad av "Hyvlar-Pelle", Uttersberg
1493. Skrap-Olles polska efter den blinde spelmannen "Skrap-Olle", född i Linde socken omkring 1750, meddelad av C. Carlander, som lärt den av sin fader, född 1820

- - - -

1494. Midsommarpolska från Västmanland, trestämmigt arrangemang efter Linus Danielsson, Hasta, Götlunda
1495. "Nu är havren mogen ...", polska efter den kringvandrande spelmannen "Spel-Kula" eller "Spel-Petter", Petter Ersson 1800-1878, Älvhyttan, ur Svenska låtar, Västmanland, nr 32, trestämmigt arrangemang av Linus Danielsson, Hasta, Götlunda

- - - -

1496. Mycket gammal vals från Lersäter, spelad omkring 1900 av "Lars Ers Gustav", Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill, Västerås, född 1912 i Gisslarbo, efter den senares fader Karl Gill 1883-1960, Köping, född i Gisslarbo, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
1497. Vals från Lersäter, spelad omkring 1900 av Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill efter den senares fader Karl Gill
1498. Polka från Lersäter, spelad omkring 1900 av Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill efter den senares fader Karl Gill
1499. Vals från Lersäter, spelad omkring 1900 av Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill efter den senares fader Karl Gill
1501. Vals från Lersäter, spelad omkring 1900 av Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill efter den senares fader Karl Gill
1502. Vals från Lersäter, spelad omkring 1900 av Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill efter den senares fader Karl Gill
1503. Vals efter fadern Karl Gill 1883-1960, Köping, född i Gisslarbo, upptecknad av sonen Uno Gill
1504. Polka efter fadern Karl Gill 1883-1960, Köping, född i Gisslarbo, upptecknad av sonen Uno Gill
1505. Polka efter "Lars Ers Gustav", Gustav Larsson, Kallviken, Lersäter, upptecknad av Uno Gill efter den senares fader Karl Gill
1506. Polka efter fadern Karl Gill 1883-1960, Köping, född i Gisslarbo, upptecknad av sonen Uno Gill

1507. Vals efter "Lill-Norman", även kallad "Spel-Kurre" , Möklinta, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta

1508. Dans i Bergsmansgården, vals från Norberg, komponerad och försedd med andrastämma av Kvintus Söderkvist 1904-1986, Stockholm, född i Kärrgruvan, Norberg
1509. Nordansjövalsen från Norberg, komponerad och försedd med andrastämma av Kvintus Söderkvist 1904-1986, Stockholm, född i Kärrgruvan, Norberg

1513. Berggubben, polska av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, upptecknad 1974 av Alvar Pettersson
1514. Fjällblomman, vals av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Erik Lindstedt, Kärrgruvan
1515. Polska i moll och dur, av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Erik Lindstedt, Kärrgruvan
1516. Rallarpolska av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Alvar Pettersson
1517. Spelmansdrömmar, polska av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Erik Lindstedt, Kärrgruvan
1518. Våryra, polska av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Alvar Pettersson
1519. Polkett av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Alvar Pettersson

1520. Samma som nr 1495, "Nu är havren mogen ...", polska efter "Spel-Kula", ur Svenska låtar, Västmanland, nr 32, trestämmigt arrangemang av Sven Kjellström (Linus Danielsson, Hasta, Götlunda)

1521. Vårbäcken, polska av Erik Gustafsson 1906-1977, Ängelsberg, med andrastämma av Erik Lindstedt, Kärrgruvan

1524. Huggarhambo av Fontin Jansson 1900-1987, född i Ombenning, Norberg, upptecknad 1968 av Alvar Pettersson, Ängelsberg
1527. Vals från Sörbyskogen av Fontin Jansson 1900-1987, född i Ombenning, Norberg, upptecknad 1968 av Alvar Pettersson, Ängelsberg
1528. Sörbyvalsen av Fontin Jansson 1900-1987, född i Ombenning, Norberg, upptecknad av Kjell Forsberg, Västerås
1529. Midsommarafton på Munså, vals av Fontin Jansson 1900-1987, född i Ombenning, Norberg, upptecknad av Kjell Forsberg, Västerås

1532. Polka av Axel Brodin, Kungsör
1533. Kungsörspolska av Axel Brodin, Kungsör
1534. Midsommarpolska av Axel Brodin, Kungsör

1535. Gånglåt från Stallmästarhagen av Sixten Lindström, Kungsör

1537. Smältar-Anders vals av "Smältar-Anders", Erik Andersson 1885-1964, Kungsör, smältare vid Nordiska Armaturfabrikens gjuteri, upptecknad av sonen Erik Andersson, med andrastämma av Erik Gustavsson, Karlstad
1538. Ekuddens blommor, vals av "Smältar-Anders", Erik Andersson 1885-1964, Kungsör, upptecknad av sonen Erik Andersson, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
1541. På Jägaråsen, vals av "Smältar-Anders", Erik Andersson 1885-1964, Kungsör, upptecknad av sonen Erik Andersson, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
1542. Syster Märtas vals av "Smältar-Anders", Erik Andersson 1885-1964, Kungsör, upptecknad av sonen Erik Andersson, med andrastämma av Alfred Andersson, Möklinta
1543. Kungsörsvalsen av "Smältar-Anders", Erik Andersson 1885-1964, Kungsör, smältare vid Nordiska Armaturfabrikens gjuteri, upptecknad av sonen Erik Andersson, med andrastämma av Erik Gustavsson, Karlstad


1545. "Ur forntida djup ...", visa eller gånglåt med melodi upptecknad i Västmanland av Richard Dybeck eller R _a, med ord av Richard Dybeck 1811-1877, fyrstämmig körsats av J. E. Gille
1546. "Du gamla, du fria ...", visa med melodi upptecknad i Västmanland av och försedd med andra ord av Richard Dybeck 1811-1877, fyrstämmig körsats av J. E. Gille

1548. "Liten flicka ståndar uppå golvet ...", sånglek upptecknad 1842 i Västmanlands skogsbygder av Richard Dybeck
      Vistext:
            /:Liten flicka ståndar uppå golvet liksom en ros:/
            /:Hon tänker söka, ja söka sig en vän att vara hos:/

1549. "I Nora socken och ...", visa upptecknad i Västmanland upptecknad av Jacob Niclas Ahlström 1805-1857?, Stockholm, född i Visby
      Vistext:
            I Nora socken och Backetorps by ett bröllop reddes till
            En änke av sämre stånd brudgumme skulle bli

1550. "En visa vill jag sjunga ...", visa från Västmanland
      Vistext:
            En visa vill jag sjunga fast tåren kväljer mig,
            allt om den raska drängen, som dog så hastelig

1551. "En visa vill jag sjunga ...", visa från Västmanland
      Vistext:
            En visa vill jag sjunga fast tåren kväljer mig,
            allt om den raska drängen, som dog så hastelig

1552. De två konungadöttrarna, "Det gingo två jungfrur ...", medeltidsballad från Västmanland upptecknad av Ahlström
      Vistext:
            Det gingo två jungfrur på vägen fram
            - Två rosor och adeliga blommor -
            Där möter dem sig en god höveligan man
            - Från Frankrike ärom vi komne -

1553. "Jungfrun gick sig åt ängen ...", sånglek från Västmanland upptecknad av Richard Dybeck 1811-1877
      Vistext:
            /:Och jungfrun gick sig åt ängen en fager morgonstund:/
            att hämta sig de rosor, bå' röda och blå
            Där möter dem sig en god höveligan man

1554. "Det bodde en konung ...", medeltidsballad från Västmanland upptecknad av Ahlström
      Vistext:
            /:Det bodde en konung allt uppå en ö:/
            Han hade en dotter, så fager och så fin
            - Den sorgen gror aldrig -

1555. "När som flickorna de gifta sig ...", slängpolska från Västmanland upptecknad av Richard Dybeck 1811-1877
      Vistext:
            /:Och när som flickorna de gifta sig,
            så får de annat att tänka på:/
            Ta din lilla vän, dansa om i fläng,
            aldring nånsin övergiva den,
            förrän döden dem åtskiljer

1556. "Hör du unga Dora ...", visa från Västmanland upptecknad av Ahlström
      Vistext:
            /:Och hör du unga Dora, vill du gifta dig i år?:/
            I år är de åtta åren gångna förbi, uti rosor

1557. "Grannas mora talte ...", vispolska från Västmanland
      Vistext:
            /:Grannas mora talte dess ola (orden):
            "Om jag hade min Johanna gift:/
            Hej, med Sara är det ingen fara,
            för ho' är så gruvligt kry och sipp
            Än gör hon så här, än gör hon så där
            Grömma gossarna de ser därpå

1558. Hertig Henrik, balladfragment från Västmanland
      Vistext:
            Hertigen tjänte på konungens gård
            - Sadel utav malmostenar -
            och där var han väl stalledräng åt fålarna små
            för ho' är så gruvligt kry och sipp
            - Det rinner i silkesträngar -

1559. Ängsövisan, "Stolts Ingeborg ...", ur visbok från 1800-talet
      Vistext:
            Stolts Ingeborg, hon var den fagraste mö,
            som nånsin givit riddare plågor
            Hon uppföddes hos sin frände på en ö,
            på Ängsö vid Mälaren vågor
            - Till Hofva är stolt, men Ängsön har tusende nöjen -

1560. Herr Heimer och Margareta, "Stolts Margaretha ...", medeltidsballad från Västmanland upptecknad av Ahlström
      Vistext:
            Stolts Margaretha sittter i höganlofts bur,
            Herr Heimers gyllene gingo
            Stolts Adelin giver ett så ynkeligt ljud,
            hon vill dem båda åtskilja
            - Ty kärleken dårar så mången -

1561. Samma som nr 1553, "Jungfrun gick sig åt ängen ...", sånglek från Västmanland upptecknad av Richard Dybeck 1811-1877
      Vistext:
            /:Och jungfrun gick sig åt ängen en fager morgonstund:/
            att hämta sig de rosor, bå' röda och blå
            Där möter dem sig en god höveligan man

1562. De sju rövarna, "Det bodde sju rövare ...", medeltidsballad från Fläckebo, Västmanland
      Vistext:
            Det bodde sju rövare vid sjögestrand
            - För guld och för ädela stenar -
            De rövade bort konungdotteren vår
            och hon kallades skön Anna
      Alternativ text:
            Det bodde sju rövare allt uppå en skog
            emellan sju konungariken
            De stulo bort en jungfru allt medan hon var ung
            - För guld och för ädelina stenar -

1563. Midsommarsång, "Träden de lövas ...", ur visbok från 1800-talet
      Vistext:
            Träden de lövas och marken är grön
            Varendaste blomma hon ståndar så skön
            Lilla fågeln, han sjunger med ljuvelig röst,
            han är fälle glader allt uti sitt bröst
            Så prisen vi sommaren fager och fin,
            sjungom:"Ljuveli, ljuveli midsommartid!"

1564. Gammal dryckessång, "Vem skall denna vimpelen ...", från Västmanland och Dalarna
      Vistext:
            Vem skall denna vimpelen hava? Med lustigt mod
            Den skall brodren N.N. have, vår vän så god
            Så luta nu till och drick som du vill,
            tre klunkar å ra', å ra', å ra',
            så kommer du inte nå' buller å stad
            Och utan buller och utan bång
            skall denna vimpelen hava sin gång, till ljusan dag

1565. Den gamle gruvkarlens förnöjsamhet, upptecknad av Gustav Norman, Sala, ej melodi
      Vistext:
            Om jag hade pengar nog,
            skull' jag köp' en tunna råg
            Jag skull' sitt' i spisen,
            bara må som grisen,
            aldrig låta ett enda ord

1566. Stadsbon och bonden, upptecknad av Alarik Färnkvist, ej melodi
      Vistext:
            1. Stadsbon, han har det i alla fall bra,
            han får till sig allt vad han ska ha
            Och kommer en bonde och ska sälja nånting,
            så samlar sig stadborna runt däromkring
            I timtal de stå, innan de pruta få
            De så lite sej bry att vår tid är så dyr
            - Fast jag är bara en bonde,
            så har jag väl hjärta ändå -

            2. Om jag kör till stan med ett vedlass nångång,
            överst där lägger jag ved, torr och lång
            För stadsbon ska tänka: "Den veden är bra"
            Och priset blir uppgjort och det ska jag ta
            Men i botten - sur ved och smått -,
            ty den värmer så gott
            Men i staden, min själ, går den åt likaväl
            - Fast jag är bara en bonde,
            så har jag väl hjärta ändå -

            3. När smöret blir gammalt, så smakar det härskt,
            då har vi ett medel, så att det blir färskt
            Gräddmargarin blandas genast däri,
            som färskt går det åt likaväl ska ni si
            Och stadsbon, han blir så glad och så nöjd
            och viskar så glatt: "O, vad bonnsmör är gott!"
            - Fast jag är bara en bonde,
            så har jag väl hjärta ändå -

1567. Friarevisa, ur visbok från början av 1800-talet
      Vistext:
            Jag tror jag får börja överge att sörja,
            fast hela världen står mig emot
            Fastän en flicka gjorde min olycka,
            därför är jag vid gott mod
            Fägringen den du bär på din kropp,
            den livar hela kärleken opp
            Ögonen dina, täcka och fina
            Fötterna gå i dans

            När jag var ett litet barn, begravde de min far
            Inte var jag gammal, när de jordade min mor
            Vi skulle jag inte sörja?

1568. Medeltidsballad, upptecknad i Västmanland av Jacob Niclas Ahlström
      Vistext:
            /:Det bodde en konung allt uppå en ö:/
            Han hade en dotter så fager och så fin
            - Den sorgen gror aldrig -

1569. "När som flickorna de gifta sej ...", visa upptecknad av Richard Dybeck
      Vistext:
            /:När som flickorna de gifta sej,
            så får det annat att tänka på:/
            Ta din lilla vän, dansa om i fläng,
            aldrig nånsin övergiva den
            förrän döden den åtskiljer

1570. De två konungadöttrarna, medeltidsballad upptecknad i Västmanland av Jacob Niclas Ahlström
      Vistext:
            Det gingo två jungfrur på vägen där fram
            - Två rosor och två redeliga blommor -
            Där möter dem sig en god höveligan man
            - Från Frankrike ärom vi komne -

1571. "Jag gick mig ut åt lunden ...", visa efter Gustaf Bergman, Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Jag gick mig ut åt lunden att söka mig en vän
            Jag drömde att jag vilade uti din ädla säng
            Jag drömde att jag lekte liksom de fåglar små
            Men när jag sedan vaknade, så var det inte så

            2. Av hjärta jag dig älskar i all min levnads tid
            Men det kan jag väl veta, jag får visst aldrig dig
            Fastän du mig har lovat att trogen mig förbli,
            så är jag alltför ringa att kunna äga dig

            3. Av hjärta jag dig älskar från tå och upp till topp,
            så länge såsom blodet är varmt uti min kropp
            Nej, förr skall bergen smälta och vattnet varda lann (land)
            förr'n jag dig övergiver och tager mig en ann'

1572. "Hör du Erik Munter ...", visa efter Gustaf Bergman, Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Och hör du Erik Munter, vad haver du nu gjort,
            du är nu så fängslad från hand å te fot, ja från hand å te fot

            2. Jag gjorde mot min konung, jag bröt emot min ed,
            jag rymde ifrån gardet åt Västerdalarne, ja åt Västerdalarne

            3. Men när som jag kom uppå Salbo-ängarne
            och efter mig så kommo de Salbo-drängarne, ja de Salbo-drängarne

            4. De voro visst ej mer än etthundratjugofem
            å allihop så piska' jag så när som på en, ja sånär som på en

            5. Och hör du .....

            6. Den svarta, bruna hjälten, han bjöd mig på en sup
            Men när jag kom i stugan, så slapp jag inte ut, ja då slapp jag inte ut

            7. Ja nu så får jag fara som vattnet kring en sten
            med stora järnbojor omkring mina arma ben, ja omkring mina arma ben

            8. Om någon sjunger visan och något lägger till,
            han pliktar fem riksdaler och mister äran sin, ja mister äran sin

1574. Tiggar-Erker, visa efter Gustaf Bergman, Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            Ser du Tiggar-Erker skalar pepparrötter,
            ser du Tiggar-Erker skalar pepparrötter,
            ser du Tiggar-Erker skalar rot
            Se hur han sitter, se hur han står,
            se hur han ligger, se hur han går
            Ser du Tiggar-Erker skalar pepparrötter,
            ser du Tiggar-Erker skalar pepparrötter,
            ser du Tiggar-Erker skalar rot

1575. "Din kind är så röd ...", visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Din kind är så röd som vallmonros,
            dim mun så sockersöt
            /:Var gång jag dina ögon ser,
            var bloddroppe i mig rörs:/

            2. Kom och följ mig ned till strand,
            där skall du skåda få,
            /:likkistan min skall du få se,
            med flagg och vimpel på:/

            3. Kom och följ mig ned till strand,
            ned till min lilla båt
            /:att jag må räcka dig min högra hand
            och sedan skiljas vi åt:/

1576. "Min bok den är ...", visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Min bok den är allaredan skriven
            med förgyllande bokstäver däruti
            Den är allaredan skriven,
            den är allaredan skriven,
            med förgyllande bokstäver däruti

            2. En flicka dä har jag redan älskat,
            Albertina, det var den flickans namn
            Albertina, hela världen,
            Albertina, hela världen,
            Albertina, ja det var den flickans namn

            3. Min grav den är allaredan graven,
            den är graven uti böljorna de blå
            Den är allaredan graven,
            den är allaredan graven,
            den är graven uti böljorna de blå

1577. "Jag har varit glad ...", visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            Jag har varit glad uti alla mina dar,
            blott en halva och en flicka älskar jag
            Prott, trarajera, prott, trajerat,
            prott, trarajera, prott, trajerat
            Blott en halva och en flicka älskar jag

1578. "Och vi ska bygga stuga ...", visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Och vi ska bygga stuga uppå tallemo
            - Hopp sullan, sullan, sullulullan läj -
            Å jämte breve vägen ska vi hålla krog
            - Hå, hi och häj,
            kom fallala läj -

            2. Å Petter-Ola kom, han var så fet om mun
            - Hopp sullan, sullan, sullulullan läj -
            å fläsket åt han opp, dä va hart annat punn
            - Hå, hi och häj,
            kom fallala läj -

            3. Jag har inga pengar, men ja har en slant
            - Hopp sullan, sullan, sullulullan läj -
            men ja har en flicka, ho' ä rätt galant
            - Hå, hi och häj,
            kom fallala läj -
/hart annat punn = ett halft pund, ungefär 1/4 kg/

1579. "Lite te väggar", visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            Lite te väggar å ass inte te tak,
            det gör uti stugan, det gör en stor sak
            För bi, bi å bi å bom, bom, bom,
            bi, bi å bi å bom, bom, bom
            bi, bi å bi å bi, bi å bi, bi, bi å bi å bom
            Åker å äng,
            åker å äng
            å alla små fåglar de sjunga så väll,
            så väll, så väll
            För bi, bi å bi å bom, bom, bom,
            bi, bi å bi å bom, bom, bom
            bi, bi å bi å bi, bi å bi, bi, bi å bi å bom

1580. Tiggaren, visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Skänk en slant åt gubben, nådigaste herre,
            gumman min är död och åtta barn jag har
            Tog jag mig i högra sidan och dess värre,
            skänk en slant åt gubben som är blott och bar
            Varför skulle jag, som står på dödens brant,
            skämmas för att tigga utav er en slant?

            2. Själva kungen tigger utav rikets ständer,
            folkets ur sin fickor, de tar sin million
            Tog jag mig i högra sidan och dess värre,
            skänk en slant åt gubben som är blott och bar
            Varför skulle jag, som står på dödens brant,
            skämmas för att tigga utav er en slant?

1581. "Stundom på heden", visa efter Karl Svärd, Gäsjö, Norberg, född 1825, upptecknad efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Stundom på heden vi ligga helt stilla,
            stundom vi excera för vår nådige kapten
            Stumdom befälen hantera oss illa,
            vi hoppas snarligen i tält få gå in

            2. Skål för kaptenen som bjuder oss dricka,
            skål för de gossar som excera i dag
            Skål för min trogna och utvalda flicka,
            jag önskar att hon levde så roligt som jag

1582. Jag är en ung och fattig dräng, visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg, upptecknad 1934 av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Jag är en ung och fattig dräng,
            har inte hus, har intet hem
            Min moder lade sig i ro,
            hon ville helst i graven bo

            2. Min fader har jag aldrig känt,
            min moders hjärta har jag bränt
            Hon grät så tungt, hon tärders ut
            Hon bleknat bort och bad till Gud

            3. Så går jag här för var mans dörr
            och inget är som det var förr
            Jag hör så många glada små,
            som ger mig bröd och ber mig gå

            4. På denna långa breda väg,
            så mången herre möter jag
            Han kör så stolt och glatt i trav,
            han aktar ej på smådrängsklag

            5. När kusken kör, så slår han på
            Hans fru ber mig ur vägen gå
            En liten skilling för mitt väl,
            åt fattig drängs så sorgsna själ

            6. Det var en sommaraftonstund,
            jag gick förbi en lövrik lund
            Där hörde jag så skön en klang
            Ett bönehus, små barn som sang

            7. De sjöng om Gud i himmelrik,
            de tacka honom så hjärteligt
            Där bads för alla, när och fjär',
            där bads för dem som fattig är

            8. Så går jag här i moln och natt,
            se'n alla mänskor sig nederlagt
            Här går jag hungrig, trött och våt
            och ingen hör min stilla gråt

1583. Tus, tus, mina får! vallvisa från Västmanlands skogsbygd, ur Richard Dybeck, "Vallvisor och hornlåtar", 1846
      Vistext:
            Tus, tus, mina får!
            Lika många som i går
            Fåren små, mina två
            Glader är jag
/"tus" av tussa = driva, valla/

1584. Tutelitoven, vallåt blåst på horn i Gäsjö, från Västmanlands skogsbygd, efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg
      Vistext:
            Tutelitoven, tolv man i skogen
            Skällkona bundo de,
            tjuren den stungo de,
            lösfäna går i skogen och ryter

1585. Det roar mig uti lunden, efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg
      Vistext:
            1. Det roar mig uti lunden till att vara
            förgäves jag ropar ditt namn, söta du
            Där eko ifrån bergen mig svarar,
            förgäves du söker dig brud

            2. Vad har jag för jag har varit trogen,
            du som var så falsk emot mig
            Jag tänkte till att bygga mig en hydda
            där berg och djupan dal skall skydda mig

1586. Flickan som vill ha man, ur Filikromen
      Vistext:
            1. Kära du min dotter, du gör mig ingen sorg
            Och jag ska ge dej huset grannt och det ska stå på torg
            - Nej, far! Jag vill ha man
            Du får ta honom var du kan,
            om det finns någon råd till -

            2. Kära du min dotter, du gör mig intet bry
            Och jag ska ge dej skeppet grannt, med segel upp i sky
            - Nej, far! Jag vill ha man
            Du får ta honom var du kan,
            om det finns någon råd till -

            3. Kära du min dotter, du gör mig ingen harm
            Och jag ska ge dej pälsen grann och den ska bliva varm
            - Nej, far! Jag vill ha man
            Du får ta honom var du kan,
            om det finns någon råd till -

            4. Gud ge dej en galen man - och aldrig någon vis -
            som ständigt kommer drucken hem och piskar dej med ris
            - Ja, far! Jag vill ha man
            Han må nu bli hur dan han kan,
            om det finns någon råd till -

1586. Slå i en sup
      Vistext:
            1. Slå i en sup åt farfar stadig,
            ska ni få se, va han blir farlig
            Men får han två,
            han kan int' stå
            Sen ä han inte mer farlig

            2. När ja' blir gift å får en gumma,
            mitt uti veckan står ho' som en blomma
            Men är hon sur,
            ve veckans slut,
            så är hon inte mera blomma

1588. En öm och en skön, visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg
      Vistext:
            1. En öm och en skön maka
            har bortgått från mig
            Men Herren Gud i himmelen
            har tagit den till sig
            Jag har gått i ensamhet på jorden

            2. I ensamhet jag sitter,
            i ensamhet jag går
            Besinna din ungdom
            och så de gångna är,
            som vi haver levat tillsammans

            3. Jag såg ej någon annan
            än barnen som sprang,
            och tårarna på kinderna
            så stritt och ymnigt rann,
            när hon sina dagar haver slutat

1589. Selmas klagan, visa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            1. Vid lindens fot vid Mälarstrand
            Selma med sin luta satt
            Solen sjönk ifrån himlaranden
            ned i vågen, det blev natt

            2. Fredrik, Fredrik, detta hjärta,
            som så troget slår för dig
            Kände du dess bittra smärta
            du visst aldrig glömde mig?

            3. Naturen vilar, lärkan tystnar,
            duvan flyr till makens bröst
            Näktergalen tjusas, lyssnar
            uppå Selmas milda röst

            4. Natten, kvalen och en luta
            skaptes för mitt ömma bröst
            Att i tystnad tår gjuta
            var den övergivnas tröst

            5. Så i natten Selma kvider,
            fäller lutan från sin hand
            Reser sig och spöklikt skrider
            ned mot flodens dunkla strand

            6. Selmas öga följer vågen,
            följde flodens stilla lopp
            Tår i ögat, sorg i hågen,
            blev den övergivnas hopp

            7. O, vad är det där som flyter?
            Är det silversvanen vit?
            Nej, den hårda böljan bryter
            sig mot Selmas kalla liv

            8. Ack, då fram ur skogen hastar
            en yngling fort mot stranden ned
            Djupt i vågen han sig kastar,
            kämpande mot böljan vred

            9. Älvkungen log från jordens salar:
            "Fredrik, söker du din mö?
            Kärleken bor i dessa dalar,
            älskar du, välan så dö"

1590. Min fader han var, visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg
      Vistext:
            1. Min fader han var en beskedelig gubbe,
            beskedelig gubbe, si gunn å hä
            Han sålde en märr å en stadig skinka,
            en stadig skinka,
            på galjen gungade an på en spik

            2. Min moder det var en beskedelig gumma,
            beskedelig gumma, si gunn å hä
            Ho sålde brännvin å brännvins mumma,
            å brännvins mumma,
            så att hon drunknade uti nordanflo(d)

            3. Min syster det var en beskedelig flicka,
            beskedelig flicka, si gunn å hä
            Till Borås, dit så bleve hon gifter,
            bleve hon gifter, si gunn å hä
            Och självaste rackaren fick hon te man

1591. Ack, om jag hade, visa efter Gustaf Bergman, född 1859 i Gäsjö, Norberg
      Vistext:
            Ack, om jag hade en så brännvin,
            en surströmming, en vacker flicka
            och en kanna öl
            Då skulle ni få se på hej, surultakulta,
            surultakulta, surultakulta,
            då skulle ni få se på hej, surultakulta,
            surultakulta, kulta

1591(a). Harsbergs-Nisse, visa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            Harsbergs-Nisse med ett hurtigt mod,
            han skulle sig uti älskogstankarna gånga
            Där fick han se var Karin stod
            i herrgårdsgrinden och locka' grisarna många
            Å, här du Kari - jänta,
            vill du töva vänta?
            Vill du vara trogen?
            Jag är redobogen
            till att älskogen sköta

1592. När jag kom till den stora, visa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            När ja köm te den stora brända,
            bevar öss väl,
            då resta alla gössar sej på ända
            För Sven Andersson
            å Gusta' Karl Persson
            å Karl-Per speleman
            å ja, min fästeman
            Å Knip-Olles son å Ickre-Bänke
            å Kike-Nissa, Kisse Abram Svensson
            å Fingre i Kråka
            å Petter i Saxan
            å Åkra Spik

1593. När som jag tjänte torparedräng, visa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            1. När som jag tjänte som torparedräng,
            så tog jag mig en vän
            /:Men nu har hon giftat sig med en annan
            och mig har hon borglömt:/

            2. Minns du i den gröna ängen,
            när vi taltes vid?
            /:Och jag frågade och du lovade, trohet utan svek:/

            3. Kyssar och klappar, det var ju det första
            jag i dina ögon såg
            /:Din mun så söter som klara vinet,
            i pressad druvan låg:/

            4. Nog är det svårt att se sin kära
            med en ann' stå brud
            /:Men jag hoppas att Gud han ger mig
            en vän så huld som du:/

1594. När som jag friar, visa efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            1. (Han:) När som jag friar,
            så tar ja' mitt omkring dej,
            liten puss dä vill ja' ha

            2. (Hon:) Sticker du dit,
            ja' biter trynet av dej
            Ja' har tänner som en treårs gris

1596. Gesällvisa med gånglåtsmelodi efter snickarmästaren Mäster Hans, född 1798 i Göteborg, efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, som hörde den 1878
      Vistext:
            1. På landsvägen jag vandrat har
            i nära tretti' år
            Ibland var väderleken bra,
            ibland så var den svår
            Å bönderna va' si och så
            men flickorna jag tryckte då,
            ty utav dem jag fick logi
            och slapp att utestängder bli
            /:Å, se på stjärnorna de små,
            ut på himmelen den blå
            De nickade så vänligt ned till mig också:/

            2. På landsvägen jag vandrat har
            kring hela jordens ring
            Sökt har jag efter mycket
            men funnit ingenting
            Jag räknat milena ihop,
            likt sjöman' gör med sina knop,
            men min seglats är ändå
            att helst om kvällarna få gå
            /:Å, se på stjärnorna .../:

            3. Jag lagt ut mina krokar
            och kastat mina garn
            Och många har jag fångat
            av Evas sköna barna
            Ja, mången gång jag huvudstup'
            har svurit trohet för en sup
            Men hur härligt är ej då
            att på knä för köksan stå
            /:Å, se på stjärnorna .../:

            4. I Vimmerby en flicka
            jag trohet svurit har
            I hjärtat har jag lagt 'na,
            där får hon ligga kvar
            Men Herre Gud, vad stackarn grät,
            när ur min famn jag henne slet
            Vart jag vänder eller går,
            hon mig städse följa får
            /:Å, se på stjärnorna .../:

            5. Och när jag åter kommer hem,
            jag strax till prästen går
            Då skall han fråga henne,
            som vid min sida står:
            "Säg, vill du älska detta stöd,
            Kalle Pihl, i lust och nöd?"
            Då skall hon skrika till ett: "Ja!"
            så taket lyfts av väggarna
            /:Å, se på stjärnorna .../:

            6. Och om du resan skulle ta
            förbi mitt enkla hus,
            så kan du titta in till mig
            förutan något krus
            Och när vi sedan skakat hand
            å tar en duktig tår på tand,
            vi gamla minnen tänka på,
            se'n vi på landsvägen fick gå
            /:Å, se på stjärnorna .../:

1597. Polska efter "Blinda Lasse", född omkring 1830, efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, som hörde den 1878

1598. Gammal gesällvisa från Västra Skedvi efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, som hörde den 1878
      Vistext:
            1. Det hände sig en lördagsafton,
            när jag mig några supar tog
            Och sedan så blev det så sent uppå kvällen,
            flickan mig åt sängen drog

            2. Vi hurrum, vi surrum, vi hurrum, vi surrum,
            vi hurrum med flickor tills dagen blev ljus
            Men värre blev det för den stackars gesällen,
            när han får taga sin bindel och gå

            3. Om söndags morgon, när jag uppvaknar,
            frågar min flicka huru jag mår
            Sedan så tar hon fram glas och puteljen:
            "Gosse, ta dig nu en tår!"

            4. Om måndags morgon, när jag uppvaknar,
            frågar min mästare mig hur jag mår
            Efter kom käringen, dundrar å svärjer:
            "Pojkar, gesäller, åt verkstaden gå!"

            5. En stund därefter blev jag desparater,
            hastigt jag på mig stövlarna drar
            Sedan så går jag till min kamrater,
            frågar om de penningar har

            6. Ja ännu, ja ännu, ja ännu, ja ännu,
            ja ännu så ha vi riksdalerna tu
            "Kom, låtom oss gå till den närmaste krogen,
            ta oss två supar - kanhända sju!"

            7. Om någon vill veta vem visan har diktat,
            så var det tre pojkar från Vinåkers bruk
            Den ene het' Renholt, den andre het' Vassberg,
            den tredje hette Karl, sjunger visan slut

1599. Var ska jag ställa hästar och vagn, visa efter Nils Amdersson, upptecknad 1930 efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, av Ellen Lagergren
      Vistext:
            1. Var ska ja' ställa hästar å vagn,
            vännen så finer å så kär?
            Var ska ja' ställa hästar å vagn,
            vännen så kär?
            Uppå min gård, där är lir å stall, där ska du ställa hästar å vagn,
            vännen så finer å så kär, vännen så kär

            2. Kom lilla vännen, nu går vi in,
            vännen så finer å så kär
            Kom lilla vännen, nu går vi in,
            vännen så kär?
            Här är mitt rum, här ska vi bo, här ska du finna kärlek å tro,
            vännen så finer å så kär, vännen så kär

            3. Var ska ja' hänga handskar å hatt,
            vännen så finer å så kär
            Var ska ja' hänga handskar å hatt,
            vännen så kär?
            Invid min dörr, där är en knapp, där ska du hänga handskar å hatt,
            vännen så finer å så kär, vännen så kär

            4. Var ska ja' lägga strumpor å skor,
            vännen så finer å så kär
            Var ska ja' lägga strumpor å skor,
            vännen så kär?
            Invid mitt bord, där ståndar en stol, där ska du lägga strumpor å skor,
            vännen så finer å så kär, vännen så kär

            5. Var ska ja' väl ligga i natt,
            vännen så finer å så kär
            Var ska ja' väl ligga i natt, vännen så kär?
            Uti min säng, invid mitt bröst, där ska du finna kärlek å tröst,
            vännen så finer å så kär, vännen så kär

1600. Inte har jag havre, visa till stegvals efter Nils Amdersson, efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            Å inte har jag havre,
            ej heller några vetekorn
            men flickan min får höra
            att jag kan spela horn
            Tralilala, tralila, tralle lala,
            tralila, lallila, trella, tralla
            Men flickan min får höra
            att jag kan spela horn

1601. Skam å bonn eller "Djävulen och bonden", polska efter "Dal Anders", född 1833, upptecknad i Hed 1931 efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg, av Ellen Lagergren

1602. Inte må du tro jag går och friar, sånglek från Västra Skedvi efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            1. Inte må du tro ja' går och friar,
            fastän ja' hittar på att slinka in
            /:För dä finns flickor i andra byar,
            som faller bättre uti mitt sinn':/

            2. Å inte kan ja' te vännen komma,
            varken åka, rida eller gå
            /:Men ja' ska glömma't te nästa sommar,
            då ska ja' segla över böljan blå:/

1603. Inga rikedomar, visa från 1850-talet efter mormodern till Jacob Lundberg, Sala
      Vistext:
            Inga rikedomar har jag haft
            och inga rikedomar att ärva
            Give Gud mig mitt dagliga bröd
            å himmelriket en gång när jag är död,
            så har jag rikedom att ärva

1604. En visa jag nu sjunga vill, visa från 1850-talet efter mormodern till Jacob Lundberg, Sala
      Vistext:
            En visa jag nu sjunga vill,
            fast världen gör mig tung,
            fast världen är bekymmersam
            för mig som är så ung
            Att träda fram i världen här
            med möda, sorg och stort besvär
            Så väl de stora som de små, sin lön de skola få

1605. Spelmansskålen, "Skänklåt till spelman", visa från 1850-talet efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            Si, så sjungom vi så för den spelemannens skål,
            såsom flickan sjöng för sin käraste i går
            Och hon sade, det fattas uti,
            kära hjärtanes gossar, lägg i, lägg i!
            Haver tack, haver tack för den redeliga skänk
            Er belöning ska bliva med en flicka uit säng,
            ja, det lovar jag er
            Fallera, falliralla, ralla rej,
            falleralla lej

1606. Ack, om jag vore en blommande ros, visa efter Lotta Eldh, född omkring 1929 i Hed, upptecknad efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            1. Ack, om jag vore en blommande ros
            i min käraste örtagård
            Då hade jag honom att blomma hos,
            då hade jag huld och vård

            2. Och se'n när jag bleve en vissnande ros
            i min käraste örtagård
            Då hade jag honom att vissna hos,
            då hade jag huld och vård

1607. Mina getter, vallvisa upptecknad av Richard Dybeck
      Vistext:
            Mina getter, ä ni hännä?
            Skällgeta, ä du mä?
            Mina getter, ä ni mä, mä?
            Sleke-vita ä här

1608. Hornlåtar från Västmanlands skogsbygd upptecknade av Richard Dybeck
      Vistext till den andra:
            Lise ko! Lise ko! Kona mina stackare, kom!

1609. Lars å Mas, skämtballad från Västra Skedvi, upptecknad i Hed 1930 efter "Hyvlar-Pelle", Per Erik Persson, Uttersberg
      Vistext:
            1. Lars å Mas gick åt skogen en gång,
            gick dit för att höra på fåglarnas sång
            "Ska vi skjuta?", sa Mas
            "Ja, dä gör vi", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            2. Så sköto de höken, som satt på en gren,
            å höken föll ned å blev död som en sten
            "Ä han döder?", sa Mas
            "Ja, dä ä han", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            3. Och Mas, han tog höken uppå sin rygg
            och vandrade hem så glad å så trygg
            "Ä han tunger?", sa Mas
            "Ja, dä ä han", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            4. När de kom hem å den höken skulle flå,
            så gick dä inga knivar att bita därpå
            "Ska vi slipa?", sa Mas
            "Nej, vi brynjar", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            5. Så koka de höken å han smaka så gott
            å trehundra käringar drunkna i flott
            "Blev de mätta?", sa Mas
            "Ja, dä blev de", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            6. Lars å Mas skulle gå över en bäck
            å Mas han hoppa så förbannade lätt
            "Ä du mä?", sa Mas
            "Ja, dä ä ja", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            7. Lars å Mas nu till helvetet drog,
            Lars med en harv å Mas med en plog
            "Ska vi plöja?", sa Mas
            "Nej, vi harvar", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            8. Men fan blev rädd å sprang mot e vägg
            Men Mas var ej sen att få tag i hans skägg
            "Håller du i?", sa Mas
            "Ja, dä gör ja", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            9. Å Mas fick tag i en rakkniv i hast
            å Lars var ej sen att få tag i en kvast
            "Ska vi raka'n?", sa Mas
            "Ja, dä ska vi", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            10. Så raka de gubben å gjorde'n så fin,
            så han såg ut som ett nyskållat svin
            "Ä han fin nu?", sa Mas
            "Ja, dä tror ja", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

            11. Men svansen läto de gubben ha kvar,
            så de kunde se vad väg han skulle ta
            "Får han ha den?", sa Mas
            "Ja, dä får han", sa Lars
            "Dä va bra, du Mas", sa Lars

1610. Den bakvända visan, ramsa efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo
      Vistext:
            1. I fjol ve jul så grisa mi ko
            å då kalva mi so
            å då drunka mi märr uti solsken
            Jag sadla min stövel å smorde min häst
            å sporrarna band ja ve döra
            Så red ja över solen, då skogen gick ned,
            där hängde två murknade bromsar,
            där hang två präster, där sang två lik
            - Jag låg där ja satt
            å ja drömde den natt,
            ja drömde den visan var bakvänder satt -

            2. Den döve han hörde, den dumbe han log,
            den handlöse spela på lyra
            Den blinde han skulle gå ut å bese,
            vad natten han här månde lida
            Då fick han se en så underlig ting,
            den handlöse lekte med flickan sin
            - Jag låg där ja satt
            å ja drömde den natt,
            ja drömde den visan var bakvänder satt -

            3. Det var två skator som byggde ett bo,
            de byggde ett bo på vår loge
            Det va två hönor som spände en hök
            å flögo med honom åt skogen
            Laxen han kliver i eketopp
            å ristar ner stora lövgrenar
            Å ekorren springer på havsens bott
            å vältar upp stora stenar
            - Jag låg där ja satt
            å ja drömde den natt,
            ja drömde den visan var bakvänder satt -

1611. Bebåda din grymhet, gammal visa från Gunnilbo efter en gubbe i Färna, upptecknad efter Lovisa Eriksson, Färna, född 1857
      Vistext:
            1. Bebåda din grymhet, du store monark,
            som här uti världen regerar så stark
            Din höghet och ära förgås inom kort,
            när glaset urrunnet, då måste du bort

            2. Du måste bortvandra från allt vad du har
            å lämna åt andra allt vad som är kvar
            Dina släktingar och vänner, de tager ditt gull
            å dej lägger de ner i den mörkaste mull

1612. Herr Strandberg sköt ut båten, visa efter Erik Jansson, Västra Skedvi, upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo
      Vistext:
            1. Herr Strandberg sköt ut båten,
            han var så hjärtligt glad
            /:Han skall till Ramnäs fara
            i tankar att få ja:/

            2. Men när han kom till Ramnäs,
            sköt han sin båt i land
            /:Där möter han sin svärmor
            och så sin lilla madam:/

            3. Gudagen, ni min svärmor,
            kan jag er dotter få?
            /:Hon är min hela begäran
            och hela min åtrå:/

            4. Hav tack, min hjärtans gosse,
            det går väl icka an
            /:Den flickan är för unger
            att taga sig en man:/

            5. För inte kan hon baka bröd,
            ej heller brygga öl
            /:Och inte kan hon göra
            de sysslor, som hon bör:/

            6. Flickan börjar gråta
            och fäller tår på kind
            /:En sådan vacker gosse
            går aldrig ur mitt sinn':/

            7. Gossen börjar gråta
            och fäller tår på tår
            /:En sådan vacker flicka
            går aldrig ur min håg:/

            8. Sjalen som jag fick
            med fransar runt omkring,
            /:den kan du få tebaka,
            det gör mej ingenting:/

            9. Boken som du gav mej
            med pärmar röd' som gull
            /:den får du nu igenta,
            för den var sviker full:/

            10. Ringen som jag fick
            med namnet ditt och mitt,
            /:den får du nu igen,
            så bliver vi nu kvitt:/

1613. Kom till mig om lördagskväll, visa efter modern Anna-Greta, upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping, av Ellen Lagergren 1931
      Vistext:
            1. Kom te mej om lördakväll,
            - Hopp faralla lalla, lördakväll -
            så ska du få dä ja ha lovat dej, Kalle lilla

            2. För jag törs inte gå te dej,
            - Hopp faralla lalla, gå te dej -
            för herrgårdshundarna biter mej, Kalle lilla

            3. Den svarta hunden, den ska dö,
            - Hopp faralla lalla, den ska dö -
            den vita kan du ge ett stycke brö, Kalle lilla

            4. När du kommer till min port,
            - Hopp faralla lalla, till min port -
            då får du inte rida fort, Kalle lilla

            5. När du kommer på min gård,
            - Hopp faralla lalla, på min gård -
            då får du inte dundra hårt, Kalle lilla

            6. När du kommer te min trapp,
            - Hopp faralla lalla, te min trapp -
            så får du ta åv dej skor å hatt, Kalle lilla

            7. När du kommer te min dörr,
            - Hopp faralla lalla, te min dörr -
            så sitter nyckels strax ovanför, Kalle lilla

            8. När du kommer i kammarn in,
            - Hopp faralla lalla, i kammarn in -
            så ska du ta dej ett glas brännvin, Kalle lilla

            9. När du kommer i min säng,
            - Hopp faralla lalla, i min säng -
            låt se du är en rasker dräng, Kalle lilla

1614. Kjortil å tröja, lusvisa från Hed efter bl a "Trogen-Pelle", upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Kjortil å tröja brände hon i ugnen
            å särken kokade hon i lut
            för löss å lopper å deras ongar,
            de tänkte göra på mej ett slut
            Men skall dä inte bli e gruvlig sôrg
            när kroppen förvandlas te löss å skôrv
            Å stackars kvinna
            ska sitta spinna
            å ingen bot för lössen finna kan

            2. Jag har löss utav tretti sorter
            förutom dem som på ryggen går
            Men jag tror nog att det är att ljuga,
            för jag har säkert de trettitvå
            Å dom ä stora å dom ä små
            å dom ä vita å dom ä grå
            Å de ä vita,
            ja liksom krita,
            dom löss som på min rygg spatserar små

            3. Å jag har hängelus å jag har flängelus
            å jag har lôppa å jag har gnet
            Å jag har satlus å jag har flatlus
            å mycke annat som ingen vet
            Å jag har löss av så många slag,
            så om jag sutte här i år å dag,
            så kan jag inte för er omtala
            så många slag utav löss jag har

1615. Den flickan som ville, visa efter soldaten Tun, Västra Skedvi, upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Den flickan som ville uti äktenskapet gå,
            men se alls inte ville jag så
            Därför skola vi till tingssalen gå
            för att höra vem det är som ska rå
            Och därför så bliver det ingen annan rå'
            än att ta flickan under armen och till tingssalen gå
            - Hej sjung hopp, faderallan lej,
            hej sjung hopp, faderallan la lian lej -

            2. Hör nu på herr Lagman, om ursäkt jag ber,
            om jag kan få tala med er
            Jag vet ju att jag vållar att denna har två liv
            och den ena är jag orsaken till
            Och därför så bliver det väl ingen annan råd,
            än att ta flickan uti armen och till prästfadern gå
            - Hej sjung hopp ...

            3. Kära söta pastor, sätt dej ned å skriv
            en lysning som jag nu hava vill
            Jag vet ju att jag vållar att denna har två liv
            och den ena är jag orsaker till
            Jäkeln, sa prästen, ja dä va rätt galant
            så lätt kan ja förtjäna en två riksdalers slant
            - Hej sjung hopp ...

            4. Alla mina penningar, de hava nu gått åt
            Två riksdaler haver prästfadern fått,
            fem riksdalern te körkan dä pliktade jag
            för ett otidigt sängelag
            Men ja ä lika lustig å ja sjunger ännu,
            jag super ut mitt brännvin å så klappar ja min fru
            - Hej sjung hopp ...

1616. Skomakarvalsen, "Skômmarvalsen", visa från Västra Skedvi, upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Gott folk, ja' vill sjunga en visa igen,
            Den bästa på jorden är skomakaren,
            ty fanns ej hans sylar,
            hans becktråd och prylar,
            så gick det i världen för den och för den

            2. Baroner och grevar, de äro ej små,
            så stora som hus ibland oss månd' de gå,
            de gyllene frackar
            Men när de får klackar,
            så bliver de högre och längre ändå

            3. Flickan gick barfota uppå en bal,
            för hon skulle bliva förlägen och skral
            Fick stickan i foten,
            i bröstet lungsoten
            Nej, förr kan hon umbära klänning och sjal

            4. Vad trevligt när damerna håller igen
            med tagel och tygel de älskade män
            Men mannen, stoffeln,
            kom ej under toffeln,
            om toffeln ej gjordes av skomakaren

1617. Det var en gång uti förra veckan, visa efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Dä va en gång uti förra vecka,
            när Anders gjorde å ett herretal
            Hanses käring, ho va så finer
            å vit i snoka som ett äggeskal
            - Ha, ha, ha, dä va bra,
            å vit i snoka som ett äggeskal -

            2. Hennes ögon i skallen blänkte
            liksom tallrikar av vit postelin
            Å hennes kinder å hennes tänder
            å kors i Jespe mej, va ho va fin!
            - Ha, ha, ha, dä va bra,
            å kors i Jespe mej, va ho va fin! -

            3. Hå, tänkte Anders, va dä skulle smaka,
            om ja kunne få e lita puss
            Fast ja har e så skäggi haka
            å munnen stor som en trollhättesluss
            - Ha, ha, ha, dä va bra,
            å munnen stor som en trollhättesluss -

            4. Ho kom smilande, tog mej om live,
            å inte vet ja hur dä sen gick tä
            Men pussen fick ja, å dä va givet,
            å så fick ja en, å en därte
            - Ha, ha, ha, dä va bra,
            å så fick ja en, å en därte -
/göra ett herretal = tala på fint sätt/

1618. Det underbara bältet, medeltidsballad efter farfadern, Per Jansson, Hed, född på 1700-talet, upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Det var en söndagsmorgon,
            jag till körkan skulle rida
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            te körkan skulle rida -
            Då knäppte ja på mej bältet mitt,
            dä knäppte ja ve min sida
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            2. När som jag på vägen kom,
            då mötte ja en bonde
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            då mötte ja en bonde -
            När som han mitt bälte fick se,
            han trodde det var Hin Onde
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            3. När som jag till körkan kom,
            där jag min häst skulle sätta
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            där jag min häst skulle sätta -
            Folket som mitt bälte fick se,
            dom lyfte på hatt och hätta
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            4. När som jag i körkan kom,
            där satt både gamla och unga
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            där satt både gamla och unga -
            Folket som mitt bälte fick se,
            dom glömde att läsa och sjunga
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            5. Prästen som vid altaret stod,
            han skulle på knä nedfalla
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            han skulle på knä nedfalla -
            När som han mitt bälte fick se,
            han glömde att Gud åkalla
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            6. Prästen bjöd mej korna sju
            å alle va de vite
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            å alle va de vite -
            Dä kunde ja inte ta för bältet,
            ja tyckte dä va för lite
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            7. Kungen bjöd mej dotra sin
            å hälften av sitt rike
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            å hälften av sitt rike -
            Dä kunde ja inte ta för bältet,
            ja tyckte dä va för lite
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            8. Det var en söndagsmorgon,
            dä föll mej så tokiga tankar
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            dä föll mej så tokiga tankar -
            Då bytte ja bort bältet mitt
            mot ett par lappiga vantar
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

            9. Mitt bälte var nog ej så grannt,
            som vad man trodde och tänkte
            - Hoppsan sej, sulitan tej,
            som vad man trodde och tänkte -
            Ty dä va gjort å sillafjäll
            å hopsatt utav länker
            - Hoppsan sej, sulitan tej -

1619. Jungfrun och båtsmannen, medeltidsballad efter modern Anna-Greta, född 1828 i Bro, upptecknad efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Jungfrun satt i kammaren
            och sydde guld på skinn
            Då kom det en sjöman
            gångandes därin

            2. Hör på, du lilla sjöman,
            vill du spela gulltärningen med mig?
            Nej, jag har icke rödan guld
            att sätta emot dig

            3. Ja, sätt du ut din kappa,
            fast den är mycket grå
            För däremot så sätter jag
            min ära och min tro

            4. Den första guldtärningen,
            som uppå bordet rann,
            sköna jungfrun tappade
            och lilla sjöman vann

            5. Den andra guldtärningen,
            som uppå bordet rann,
            sköna jungfrun tappade
            och lilla sjöman vann

            6. Den tredje guldtärningen,
            som uppå bordet rann,
            sköna jungfrun tappade
            och lilla sjöman vann

            7. Och hör du, lilla sjöman,
            gå genast ut från mig!
            Tre silkessydda skjortor,
            det vill jag giva dig

            8. Tre silkessydda skjortor,
            dä tar ja när jag kan
            Men jag tar sköna jungfrun,
            som jag med tärning vann

            9. Oh, hör du lilla sjöman,
            gå genast ifrån mig!
            Tre skepp uti floderna,
            det vill jag giva dig

            10. Tre skepp uti floderna,
            det tar jag när jag kan
            Men jag tar sköna jungfrun,
            som jag med tärning vann

            11. Oh hör du, lilla sjöman,
            gå genast ut från mig!
            Ett slott och en befästning,
            det vill jag giva dig

            12. Ett slott och en befästning,
            det tar jag när jag kan
            Men jag tar sköna jungfrun,
            som jag med tärning vann

            13. Oh, hör du lilla sjöman,
            gå genast ifrån mig!
            Mitt halva kungarike,
            det vill jag giva dig

            14. Ditt halva kungarike,
            det tar jag när jag kan
            Men jag tar sköna jungfrun,
            som jag med tärning vann

            15. Jungfrun går kring golvet
            och friserade sitt hår
            Gud nåde mig och Gud tröste mig,
            sånt giftermål jag får!

            16. Jag är väl ingen sjöman,
            fast jungfrun tycker så
            Jag är den bästa kungason,
            som uti England går

            17. Är du den bästa kungason,
            som uti England går,
            så ska du få min jungfrudom,
            ja, om ja hade två,
            ja, om jag hade två!

1620. Lasse å lasset, "Frieriet i hölasset", visa från Västra Skedvi efter Karl Fredrik Karlsson, Karmansbo, född 1848 i Bro vid Köping
      Vistext:
            1. Tänk, så Lasse, om ja skötte lasse
            å lasse kullra över dej, sa Lasse,
            å du, ditt arma kräk, kom unner lasse,
            hur skulle dä då gå mä dej?

            2. Men Lasse hann knappt få ol ur munna,
            förrän i dike lasse var på stunna
            å ja, mitt arma kräk, kom unner lasse
            å hållde på att rent fördärvad bli

            3. Men Lasse han va starker som en oxe
            å inte sto han länge där å koxe,
            förrän i dike Lasse ryggen krökte
            å fick lasse ut ur dike i ett enda tag

            4. Så kom en herreman, han ville ha na,
            en sådan friare han skull få ta na,
            för han har gods å gull å gröna ängar
            En sådan måg det vill ju gubben ha

            5. Men flickan sa: "Ja tycker inte om en,
            om än han vore ifrån himmel kommen,
            ty ja mitt hjärta ga åt grannens Lasse,
            för om sommarn, när vi körde hö

1621. Polska efter svärfadern Johan Johansson, Västra Djupkärra, född 1819, upptecknad efter Johan Lövgren, född 1858 i Hinsbo, Norberg

1622. Vaggvisa i kråkslottet efter Lovisa Jansson, född 1848 i Bäckagruvan, Ramsberg
      Vistext:
            Liten pilt på berget stod
            i det kalla regnet
            Fick han var flickan gick
            i den gröna ängen
            Ängen grön, flickan skön,
            ängen grön, flickan skön
            Pilten var full av falskhet

1623. Byskomakaren, visa efter Lovisa Jansson, född 1848 i Bäckagruvan, Ramsberg
      Vistext:
            1. Godagen, gode bonde, nu haver du mig här
            Var haver du din smörja, var haver du ditt lär!
            Då sätter jag mig neder till att rita
            - Ibland huder å skinn
            med krokkniven min,
            så den stackars bonden månde hisna -

            2. Det första som jag gjorde va tofflor åt kär mor
            Den ena vart för liten, den andra vart för stor
            Så satte jag mig neder till gråta
            - Ibland huder å skinn
            med krokkniven min,
            så den stackars bonden månde hisna -

1624. Det var en liten flicka, visa efter Lovisa Jansson, Skinnskatteberg, född 1848 i Bäckagruvan, Ramsberg
      Vistext:
            Dä va e litta flicka, sôm va så nätt å fin å grann,
            ho kunn båd sy å sticka å väva vackra bann
            /:Ho kunne plôcka blommer, ho kunne plôcka bär,
            ho töckte ôm små gôssar, så liten sôm ho är:/

1625. Syster sopar stugan ren, ur "Ute blåser sommarvind", visa från Ramsberg efter Lovisa Jansson, Skinnskatteberg, född 1848 i Bäckagruvan, Ramsberg
      Vistext:
            1. Syster sopar stugan ren,
            sätter löv i taket sen
            Uppå golvet ska hon så
            liljor och konvaljer små,
            rosorna så rara,
            där ska barnet vara

            2. Lindorm solar sej på sten,
            som av sammet vit och len
            Vill i barnets vagga gå,
            men det ska han aldrig få
            Han ska bliva bunden
            uti gröna lunden

1626. Skômarvisa efter "Spelkungen", snickaren August Andersson 1842-1938, Snarhem, Uttersberg, född i Ljusnarsberg
      Vistext:
            Skômaren, skolåda, lästeknippa å pinnesyln
            å tummeringen å sölehansken
            å gå te fleckera i månesken

1627. Det var en lördagsafton, visa efter Haglund, född 1810, upptecknad efter P. E. Holm, Kärrgruvan, född i Gäsjö, Norberg
      Vistext:
            Det var en lördagsafton
            i ljuva sommartid,
            jag gick till lilla vännen
            så glad uti mitt sinn'
            Det var så ljust i lunden,
            jag hörde fåglakväden
            och näktergalen spelade
            sin underbara sång

1628. Över allt på jorden, visa från Västmanland
      Vistext:
            1. Över allt, över allt på jorden
            dig jag älskade och trodde väl
            Trodde vännen på fasta orden,
            annat var det, nu vet jag de'
            Bara leka och så te neka,
            omsider välja sig en ann'!

            2. När du säger, jag ska int' gråta,
            då så gråter jag allramest
            När så ögonen de bli våta,
            då så ler du som allra bäst
            Då så ler du, för då så ser du,
            att vännen sörjer sig i grav

1629. Och hör du unga Dora, visa från Västmanland, jämför nr 1556
      Vistext:
            1. /:Och hör du unga Dora, vill du gifta dig i år?:/
            I år är de åtta åren gångna förbi - uti rosor -

            2. /:Ja, väl vill jag gifta mig men aldrig med dig:/
            Jag har en vän på böljorna, han kommer snart igen - uti rosor -

1630. Det står en krigsman på vår gård, skämtballad efter modern Johanna Risberg, född 1843 i Bäckagruvan, Ramsberg, upptecknad efter dottern Berggren, Gisslarbo
      Vistext:
            1. /:"Dä står en krigsman på vår gård", sade bonden:/
            "Lätt opp dörr'n å be'n gå in, kanhända dä ä vännen min",
            svarade bondens hustru

            2. "Var ska den krigsman sitta då?", sade bonden
            "På en stol, breve mitt bord, dä passar väl en krigsman god",
            svarade bondens hustru

            3. "Var ska ja' själver sitta då?", sade bonden
            I e vrå, på en kvast, å dä ska ske med största hast",
            svarade bondens hustru

            4. "Va' ska den krigsman äta då?", sade bonden
            "Ägg å fläst på silverfat, då passar väl te krigsmansmat",
            svarade bondens hustru

            5. "Va' ska ja' själver äta då?", sade bonden
            "Rutten sill å surekål, dä går väl i en bonde snål",
            svarade bondens hustru

            6. "Var ska den krigsman ligga då?", sade bonden
            "I min säng uppå min arm, där ligger han så trygg å varm",
            svarade bondens hustru

            7. "Var ska ja' själver ligga då?", sade bonden
            "I e vrå, bakom ett kar, där ligger du i gott förvar",
            svarade bondens hustru

            8. "Men om lopporna biter mej?", sade bonden
            "Vänd dej om å bit igen å kommer fler, så dräp du dem",
            svarade bondens hustru

1631. Masse och Lasse, "Mas och Lars", skämtballad ur Filikromen
      Vistext:
            1. Å Masse å Lasse, de tänkte nu slå rå'
            tre helasta dagar te ända,
            hur fanken de skulle komma björnen åt
            "Jag skjuter'n", sa Masse
            "Akta huden själv du!", sa Lasse
            "Sa du de du?", sa Masse te Lasse

            2. Å sen spände Masse bågen opp för sitt knä
            tre helaste dagar te ända
            Så sköt han björnen, så han trilla ner
            "Där ligger han nu!", sa Masse
            "Ta'n om du kan!", sa Lasse
            "Sa du de du?", sa Masse te Lasse

            3. Å Masse drog björnen till Byxelösa by
            tre helaste dagar te ända
            Där stod ena gumma å gapad i sky
            "Bits en?", sa Masse
            "Tror'n fan!", sa Lasse
            "Säjer du de du?", sa Masse te Lasse

            4. Å Masse slog klorna i unggumsens skinn
            tre helaste dagar te ända
            Å vände nog ut'e som fordom va' in
            "Jag tror en får dö?", sa Masse
            "Så gott ä de", sa Lasse
            "Säjer du de du?", sa Masse te Lasse

            5. Å Masse å Lasse gick te Byxelösa by
            tre helaste dagar te ända
            Å där va e förgrömli susan å dus
            "Nog dricker ja me", sa Masse
            "Tills ja ligger där", sa Lasse
            "Säjer du de du?", sa Masse te Lasse

            6. Å Masse hyv in björnen på stugonegolv
            tre helaste dagar te ända
            Så alla kvinnfolk i stug de skalv
            "Blev du rädd?", sa Masse
            "Fan heller!", sa Lasse
            "Sa du de du?", sa Masse te Lasse

            7. Å Masse å Lasse sen gingo te bords
            tre helaste dagar te ända
            Så högg de sej en korv,
            som va stadig å smord
            "Varm ä han nog", sa Masse
            "Å flöttig sen!", sa Lasse
            "Sa du de du?", sa Masse te Lasse

            8. Å Masse han ställde tu tunner öl på bord
            tre helaste dagar te ända
            Så so han i halsen Gu varennaste tår
            "De va mej en hund att dricka!", sa Lasse
            "Åh, tig du!", sa Masse
            "Sa du de du?", sa Lasse te Masse

            9. Då vart nu en Lasse en så ilsken som en tysk
            tre helaste dagar te ända
            Han spotta å han svor som om han vari rysk
            "Du ska blö!", sa Masse
            "De tror ja int blir nåe å!", sa Lasse
            "Tror du de du?", sa Masse te Lasse

            10. Då drog sist den Lasse ut sin stora täljkniv
            tre helaste dagar te ända
            Så körde han in'en i unga Masses liv
            "Oj, oj, oj!", sa Masse
            "Ble du dö nu?", sa Lasse
            "Nu låg du där!", sa Lasse te Masse

1632. Räven ligger i solen och sover, sånglek efter Karolina Hedlund, född 1865 i Västra Skedvi
      Vistext:
            Räven ligger i solen å sover
            mä si långa rompa
            Han stjäl getter,
            han stjäl får,
            han stjäl kungens enda dotter,
            om han får

1633. Vad skall vi få till bröllop i år, sånglek efter Karolina Hedlund, född 1865 i Västra Skedvi
      Vistext:
            /:Va ska vi få te bröllop i år,
            för vi ha fått så lite rötter?:/
            /:Trettiåtta rötter ha vi fått i år,
            felar bara två i förti:/

1634. Skål för kaptenen, visa efter Karl Fredrik Ersson, Lersäter, Odensvi
      Vistext:
            Skål för kaptenen, som bjuder oss dricka,
            skål för de gossar, som excera i år
            Å skål för vår ömma och käraste flicka
            Jag önskar hon var lika sorgfri som jag

1635. Jag har sport att du ska gifta dig, vispolska efter smeden Oscar Hellström vid Karmansbo bruk, Hed, född 1859
      Vistext:
            Å ja har sport att du ska gifta dej
            å ja har sport vem du ska ha
            Å du ska ha en ung å vacker gosse,
            som har penningar å står sej bra
            Ja, du må taga'n å du må hava'n
            å du må tacka'n, för du må tro,
            att han har blanka spännen i sina skor
            Å han har silverknappar å han har pärlekransar
            å svansedoser å gullet glimmar i vartenda hår
            /svansedoser= knutna band vid knäna på knäbyxor

1636. Stina sa till Matses dräng, visa efter Axel Inge, Storå, Guldsmedshyttan
      Vistext:
            1. Stina sad' till Matses dräng,
            som var med i samma sväng,
            när denna saken hände:
            "Vill du bli en redlig karl,
            säg dig vara barnets far
            och lindra mitt elände"

            2. Karl, han spottade och svor:
            "Aldrig uppå denna jord
            jag nånsin det vill höra
            Vi skall fram för lag och rätt,
            domaren på bästa sätt
            skall denna saken döma"

1637. Vid femton år, visa efter Albert Hellberg, Klotbacken, Ljusnarsberg
      Vistext:
            Vid femton år, när jag var rask och glader,
            fast jag var utan både mor och fader,
            jag sjöng som fåglarna de pläga göra
            uti den tysta, stilla sommarkväll

1638. Leta, vallvisa upptecknad 1932 efter änkefru Ulla Törnkvist, född 1852
      Vistext:
            Här ä getter, här ä får,
            här ä dä du gråter för

1639. Aldrig får den bruden krona mera, brudpolska efter fadern, född 1819, upptecknad 1934 efter dottern Matilda Lövgren, Kylsbo, född 1857 i Lövkärra, Norberg
      Vistext:
            /:Aldrig får den bruden krona mera,
            fa la, la, la, lalla la,;/
            Hon har haft den å hon har taft (tappat) den,
            tra la, la, la, la, la, lalla la

1640. Ett nytt år är begynt, visa från Järnboås, upptecknad 1867 av skollärare Per Persson, Jernboås och Finshyttan
      Vistext:
            1. Ett nytt år är begynt,
            lilla vännen har mig glömt
            Ingen ro finner jag någon dag
            Ingen människa vet jag
            uti hela Sveriges lag,
            som kan göra mig munter och glad

            2. När jag går och tänker på
            att jag skall till andra gå,
            så dä är mitt hjärta emot
            till att gå på friarväg,
            när som hjärta säger nej
            Si, det är en börda som är svår

            3. När jag går till dig min vän,
            då är vägen inte lång,
            ty du är uti tankarna på mig
            Först får du glömma mig,
            sen får jag glömma dig
            och sedan så är vänskapen slut

            4. Du har en sockersöter mund,
            du är falsk utav hjärtats grund
            Du har narrat mång flera än mig
            Du har legat vid mitt bröst,
            Gud han vet det allra bäst,
            huru falsk du har varit emot mig

            5. Du är, du är min enda tröst,
            du har legat vid mitt bröst,
            mitt hjärta har du klämt så hårt
            Men Herren uti himlen bor,
            han ser hur det går,
            han vet att det faller sig så svårt

            6. Om det skulle hända sig en gång,
            att jag reser utav land
            ifrån dig, allrakäraste min,
            så glöm du aldrig bort
            denna tid så kort,
            vi har hållit varandra så kär

            7. Men huru skall det gå,
            när som jag tänker på
            till att taga en annan till vän
            Först får du glömma mig,
            sen får jag glömma dig
            och sedan så är vänskapen slut

1641. Nu hi det till en blomstrande vår, visa från Järnboås, upptecknad 1867 av skollärare Per Persson
      Vistext:
            1. Nu hi det till en blomstrande vår,
            att söka sig en gosse för ett år
            Jag bär dig i mitt hjärta,
            visst gör det mig stor smärta,
            Gud vet om jag nånsin dig får

            2. Att sörja ett år eller tu
            det gör väl varken jag eller du
            Men om du mig bedrager
            och dig en annan tager,
            ack, si då bliver ansvaret stort!

            3. I fjol hade jag och en vän,
            i år har en annan tagit den
            Han var ej av de rara,
            jag låter honom fara,
            jag får en mycket rarare igen

            4. Det var en herrgårdspiga så fromm,
            hon satte för sin kammardörr en bom
            Men när som gossar komma,
            då hjälper inga bommar,
            för då skall kammaren stå ren och tom

            5. Nu slutar jag min visa så här
            Inga sörjer vi mitt hjärta jag bär
            Men roligt är att leva
            och få med gossar sväva,
            så länge som vi ogifta är

1642. Grisen Serimner eller "Kolorumgris", skämtballad efter fadern, upptecknad efter Signe Björling, född 1877
      Vistext:
            1. Grisen gick på berget blå, berget blå, berget blå
            Det syntes efter vareviga tå, var eviga tå, var eviga tå
            - Kolorumgris, kolorum -

            2. Så kom där en ryttare ridandes, ridandes, ridandes,
            så kom den grisen skriandes, skriandes, skriandes
            - Kolorumgris, kolorum -

            3. Och ryttaren drog upp sitt rostiga svärd, sitt rostiga svärd, sitt rostiga svärd,
            och stack så där den grisen ihjäl, grisen ihjäl, grisen ihjäl,
            - Kolorumgris, kolorum -

            4. - - - - -
            Blo'n rann, blo'n rann, åtta ämbar och så en spann
            - Kolorumgris, kolorum -

            5. Så saltades grisen i tunnor och kar, i tunnor och kar, i tunnor och kar,
            och ändå fanns mer av den grisen kvar, grisen kvar, grisen kvar
            - Kolorumgris, kolorum -

1643. Uti Nordens isbetäckta dalar, "En sorgelig visa om ett land i hungersnöd"
      Vistext:
            1. Uti Nordens isbetäckta dalar
            härjade en gruvlig hungersnöd
            En sorgsen röst till modershjärtat talar
            "Tag dina barn och gack och sök ditt bröd!"

            2. Det minsta barnet uppå ryggen hänger,
            uti en påse gjord av rot och bast
            Vid varje steg den dinglar och den slänger,
            men barnet håller sig vid halsen fast

            3. Dessutom trenne hon vid handen leder
            så fromt och undergivet gård från gård
            När hom om bröd för sig och barnen beder,
            vem kan för dessa böner vara hård?

            4. "Gode vän, du hör till undantagen,
            beklagansvärda dina likar så"
            Ty herrbetjänten läste upp den lagen,
            att tiggarn får blott inom socknen gå

            5. På afton kom hon till en riker bonde
            att över natten där få stanna kvar,
            men han var stel och inbilsk som den onde:
            "För tiggarpack jag intet nattrum har"

            6. Till prästgårn ville hon då det blev kväller
            och där få vila ut till nästa dag
            Men där var fullt av druckna vandringsmänner,
            som hutlöst pockade på vederlag

            7. Så måste hon då ut igen att vandra
            till nästa by och där härbärge få
            Försynens vägar vill hon ej klandra:
            "Gud har nog rum för mig och mina små"

            8. När hon nu hör de båda barnen gråta,
            hon lyfter upp dem uppå var sin arm
            De fryser så, av snö de blivit våta
            Hon klappar dem och värmer vid sin barm

            9. Men det var slut på hela hennes styrka,
            med alla barn i snön hon dignar ner
            "Min Gud", sa hon, "se där en vacker kyrka,
            i den en helgedom jag ser"

            10. En resande helt tidigt andra dagen,
            bestört av denna fasansfull syn
            Med samaritens ädla känslor slagen
            han denna hälsning bringar med till byn

            11. Men nu blev alla hjärtan veka
            och enig var nu sinnesstämningen
            Så herrgårdsbonden kunde icke neka
            en liten skärv ge till begravningen

            12. Man lade alla fyra i en kista,
            två fingo vila uppå var sin arm
            Och så den tredje, minsta och den sista,
            blev lagder uppå moderns barm

            13. Och med vemod såg man sista tåren
            på kinden isad, hindrad i sitt lopp
            Och flickans min, där hon nu låg på båren,
            förrådde salighetens glada hopp

1644. Tänk på flickan, visa upptecknad av den indelte soldaten E. Wikland
      Vistext:
            1. Tänk på flickan, som klagar och gråter,
            och på makan i hembygdens tjäll
            Ja, dom längtar och vänter oss åter,
            tanken ilar till oss varje kväll

            2. Fyra månader äro väl lång,
            det är sant men det går nog ändå
            Men på vakten är nätterna långa,
            fast man postar blott timmarna två

            3. Oh, du krigsman var tapper och modig
            och försvara ditt fädernesland
            Dessförinnen du är icke värdig
            att få kallas en son av vårt land

            4. Ja, för konung och fäderneslandet
            vill jag kämpa och dö här en gång
            Och låt sorger och vänner bortfara
            och låt modet uppliva vår sång

1645. Erik och Karin, visa upptecknad efter Anna Gustavsson, Fliken, Norberg, född 1869
      Vistext:
            1. Ung Erik mötte Karin sin
            på skogens öde stig
            och sade: "Vill du bliva min,
            så skall jag älska dig
            som maka uti nöd och lust
            allt intill livets sista pust!"

            2. Skön Karin rodnade och log
            och svarade: "Välan,
            jag älskar dig, det vet du nog,
            så ömt som älskas kan
            Men om du skulle svika mig,
            den högste Guden löne dig!"

            3. "Förr skulle stjärnor falla ner
            som solar till vår jord,
            än jag dig nånsin överger
            Gud höre mina ord
            och straffe mig till evig tid,
            om jag ej trofast blir därvid!"

            4. Så talte Erik ömt och slöt
            skön Karin i sin famn
            och från dess rosenläppar njöt
            en kyss så lång och varm
            Och sälla voro båda två
            Till julen skulle bröllop stå

            5. Ur Eriks famn sig Karin slet
            och flydde som en hind
            På munner brände kyssen het
            och blek var hennes kind
            När kvällens sista stråle brann,
            de måste skiljas från varann

            6. Och lugnare hon blev när som
            hon allt för modern sagt
            Och denne med ett men och om
            sitt bifall därtill lagt,
            samt även några varningsord,
            att falskheten är stor på jord

            7. Att Erik ej otrogen var,
            det visste Karin väl
            och därför alla söckendar
            med livad håg och själ
            så snällt från rock till vävstol gick
            att allt till julen ha i skick

            8. När äntligt veckan var förbi
            och söndagssolen sken,
            flög hon så glättigt som ett bi
            till täppans åkerren
            och blomman plockade i hast
            och band en färgrik blomsterkvast

            9. Med denna och en psalmbok gick
            hon sedan till Guds hus
            Och säkert är att Erik fick
            den innan solens ljus
            han sjunka bakom bergen ner
            och kanske han fick ändå mer

            10. En söndag satt hon hemma själv
            i ljuva drömmar säll
            roch speglade sig i den älv,
            som rann förbi dess tjäll
            Hon satt där än, när modern kom
            helt rörd från Herrens helgedom

            11. "Oh, Karin", sade modern ömt,
            "jag sorgen till dig bär
            Ung Erik haver dig förglömt,
            han har en annan kär
            Det lyser första gång i dag,
            att det är sant försäkrar jag"

            12. Med upprört mod och bleknad kind
            steg Karin hastigt upp
            och lätt som skogens unga hind
            hon tog ett rysligt hopp
            djupt ned i älvens kalla våg,
            där hon som vattenlilja låg

            13. Ur templet bröllopsskaran skred
            med fröjdefull musik
            allt efter ortens skick och sed
            Men mötte där ett lik
            vid kyrkogårdens gröna port
            Det bars till gravens stilla ort

            14. "Vem är den döda som man bär?"
            ung Erik sporde nu
            "Du säkert henne minnas lär,
            skön Karin är det ju,
            som döden i förtvivlan fann",
            så svarade en gammal man

            15. Blek såsom döden till att se
            och mörk som stjärnlös natt,
            med hemska ögon stirrande
            hov Erik upp ett skratt
            så vilt som uvens hesa skrän
            och lopp från bröllopsskaran hän

            16. Nu irrar han båd natt och dag
            i vanvett bygden kring,
            med dystert vridna anletsdrag
            Ej ro på jordens ring
            han får i sina levnadsdar,
            ty falskt han kärlek svikit har

1646. Dä va en gång eller "Den ondsinta käringen", visa upptecknad efter änkan Grönberg, född 1854 i Riddarhyttan
      Vistext:
            1. Dä va en gång ja skulle ut å fria,
            då tog jag mej e gammal käring för en piga
            Å dä blev bara tobak uti näva (näven),
            ho kunne varken spinna eller väva

            2. Ho bytte bort linet å ulla (ullen),
            bytte åt sej stora tobaksrullar
            Ho satte sej på bänken å garva (skratta)
            å särka han var sönner uti slarva (=nattlinnet var sprucket där bak)

            3. Sen gjorde ho mej den stora harmen,
            största osten stoppa hon i barmen
            Den skulle ho ha henna (=ha hem) åt barna,
            den tog ho mä sej te kvarna

            4. När som ho kom te bäcken,
            stalp (=föll) ho döder under säcken
            Väl gjorde Herren som tog 'na,
            men bättre gjorde prästen som begrov 'na
           
            5. Prästen gav ja koa mi, Kulla,
            för han skulle läsa 'na djupt ner i mulla
            Klockarn gav ja en sup å en kringla
            för han skulle både sjunga å ringa

            6. Kära gossar, gå sakta mä båra,
            så hon inte kommer igen framåt våra
            Lägg stockar å stenar på bena,
            så ho inte kommer opp, då det tar te å lenar

1647. Polska efter klarinettspelaren Jakob Erson 1821-1900, upptecknad efter Johan Häll, född 1860 i Rönningen, Norberg

1648. Mi ko å lilla ros, vallvisa upptecknad 1933 efter Ida Norström, Skinnskatteberg, född 1889 i Flena, Gunnilbo
      Vistext:
            Mi ko å lilla ros, lydelyde ly,
            lockar ja så kommer ho, lydelyde ly
            Mi ko ho mjölkar stäva full, lydelyde ly,
            di ko ho mjölkar näven full, lydelyde ly

1649. Jag älskar dig min flicka, visa efter Fina Andersson, född 1849 i Hed
      Vistext:
            1. Jag älskar dig min flicka, fastän du hatar mig
            Men varav detta kommer, kan jag ej säga dig
            Men detta säg min lilla vän, tro att jag vandrar ärligen,
            om Herren mig ledsagar, på rätta vandringen

            2. Vandringen i världen är svår att tänka på
            Det är så många öden för oss att genomgå
            Men den som har en trogen vän, en trogen och uppriktig vän,
            den lättar livets mödor och sorg förskingar den

1650. Flickan fick brev, visa upptecknad 1941 av Olov Alvén efter Anna Andersson 1858-1946, Buckarby, Nora
      Vistext:
            1. Flickan fick brev från farsgubben sin,
            att hon sku kom hem å få en fästman
            Gifta sej med en dalkarleson,
            som va hemma i Leksand

            2. (Flickan:) "En dalkarleson, det vill ja inte ha,
            den har jag lagt ur hågen"
            (Fadern:) "En västmanlandsson, den kan du inte få,
            inte har du såna kläder"

            3. (Flickan:) Mina gamla kläder säljer ja väl bort,
            alla mina röda strumpor,
            å kjortelen min å skinntröjan min
            å alla mina röda strumpor"

1651. Katten tog en lång korv, visa från Österfärnebo efter Ingrid Björklund, Norra Nävde, Avesta
      Vistext:
            Katten tog en lång korv,
            drog den under sängen
            Gumman tog en lång en tång,
            katten han fick dängen
            Gumman, hon var hushållsam,
            tvätta korven, satt den fram
            åt sin man och drängen

1652. Allt om en söndagsmorgon, visa efter G. E. Hellström, Kilvägen, Sala
      Vistext:
            1. Allt om en söndagsmorgon jag gick mig ut på jakt,
            och när jag kommer fram till den obekanta trakt,
            då framför mig på berget stod en flicka så skön
            och jag skådade den undersköna mön

            2. Jag skådade den flickan med ett tjusande behag
            och mina ögon de vände sig för varje andetag
            Och jag kan aldrig förglömma, om det kosta skall mitt liv,
            jag ville se detta unga, sköna viv

            3. Jag fängslade mitt koppel och min bössa vid en stam
            och ilade genast till flickans fötter fram
            Då blev jag så förvirrad av denna spökgestalt,
            att framför mina ögon det vimlade allt

            4. Å, är du en gudinna, som störts utav mitt larm,
            kom vilja vi oss gånga ur vilda skogen fram
            Och i min låga koja skall vi njuta lugn och frid,
            jag vill dig också sörja för den kommande tid

            5. Jag är ej nå'n gudinna, fast berget är mitt slott,
            kom följ mig, det är icke långt, långt bort
            Hellre vill jag vara där än i den koja grå,
            än att uppå vandrarens bädd vila få

            6. Vad ville jag nu göra, jag var i flickans våld,
            hon ville mig förföra, jag var ju redan såld
            Hon förde mig till berget och viskade mitt namn
            och jag slumrade så tryggt i hennes famn

            7. Ack hör ni unga gossar, som går i skogen kring,
            akta er för jungfrun, hon är ett farligt ting
            Hon är ej någon jungfru, fast hon synes skön och ung,
            ty hon hör säkert hemma hos bergaråets kung

1653. Skära havre, skära havre, visa efter "A-Lis", Västmanland
      Vistext:
            1. Skära havre, skära havre,
            vem skall havren binda?
            Det skall allra käraste min
            Var skall jag honom finna?
            Jag gick mig ut en morgon klar,
            daggen låg i gräset kvar,
            men intet spår av honom var
            och hem så kom jag utan

            2. Skära havre, skära havre,
            vem skall tröska i logen?
            Vem skall mala mitt gryn i kvarn?
            Den som blir mig trogen
            Jag gick mig ut i middagsro,
            solen sken på fågelbo
            Men ingen fågel sjöng om tro
            och hem så kom jag utan

            3. Skära havre, skära havre,
            vem skall gröten smaka?
            Den som får min gyllne sked
            och ger en ring tillbaka
            Jag gick mig ut en afton sen
            uti den klara månens sken
            Och var tog din och jag tog min
            och så blev trollet utan

1655. Vaggvisor och barnvisor från Medåker efter Lovisa Andersson, Ekeby, Medåker
      Vistext:
            1. Ro, ro, mammas barn,
            tjäna mej en bulle!
            Om jag ingen bulle får,
            ska jag låta lulla (=vaggan) stå,
            låta lilla barnet gråta

            2. Ro, ro, rakiti katten!
            Mor körde ut 'en,
            far tog ifatt 'en

            3. Rida, rida ranka,
            hästen heter Blanka
            Vart ska ha rida?
            Till en liten piga
            Vad ska hon heta?
            Jungfru Margareta,
            satt i lorten å peta
            å det ska hon heta

            4.


Senast ändrad 2018-01-30