Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanGamla spelmanslåtar från Kinnevalds härad
efter framstående spelmän upptecknade för fiol av August Strömberg
Abraham Lundquists Musikförlag, Stockholm
Två häften, häfte 1 tryckt 1927


Hela häfte 1 som PDF-fil (2020-11-15)
Hela häfte 2 som PDF-fil (2020-11-15)

Häfte 1
1. Hej-Olas polska efter Klarinett-Algot, Tävelsås
2. Tuppens polka efter Masse Tupp, Stenslanda
3. Polka efter Träskojödde. Ryd
4. Polska sjungen av Anna Qvist, Rinkaby, Tävelsås, född 1828
5. Polka efter Träskojödde, Ryd
6. Vals efter Gustaf Elfström, Jät
7. Vals efter F. A. Strand, Urshult
8. Visa efter Petter Olas Anna, Jät
      Vistext:
            Inte sörjer jag för mina barn är små,
            trall-fallerall-falleralla,trade-litterallanlej!
            Fyra kunna krypa, lika många gå,
            trall-fallerall-falleralla,trade-litterallanlej!
9. Polska från Tävelsås
10. En vals i sorgen efter Petter Olas Anna, Jät
11. En liten polska efter Petter Ola, Jät
12. Polska efter Petter Ola, Jät
13. Vals efter Peter Skön, Jät
14. Polska efter Klarinett-Algot, Tävelsås
15. Vals efter Gustaf Elfström, Jät
16. Polska efter Petter Olas Anna, Jät
17. Polka efter Träskojödde, Ryd
18. Polska efter Johan Dahl, Skatelöv
19. Vals efter Peter Skön, Jät
20. Vals efter Gustaf Elfström, Jät
21. Polka efter Peter Skön, Jät
22. Vals efter Gustaf Elfström, Jät
23. Visa efter Petter Olas Anna, Jät
      Vistext:
            /:Hör du lilla såta,
            Varför skall du gråta så för mej?:/
            /:Får jag litet leva,
            skall jag brevet skriva hem till dej:/
24. Visa efter Petter Olas Anna, Jät
      Vistext:
            /:Jag har ett äpple uit min lomme,
            det vill jag giva till min lilla vän:/
            /:Men trodde jag att han inte komme,
            så åte jag väl upp mitt äpple själv:/
25. Vallflickan, sånglek efter F. A. Strand, Urshult
26. Polska efter Bengt Håkansson, Jät
27. Polka efter Johan Dahl, Skatelöv
28. Vals efter Gustaf Elfström, Jät
29. Vals efter Peter Skön, Jät
30. Vals efter Johan Blixt, Dänningelanda
31. Vals efter Träskojödde, Ryd
32. Polska efter Bengt Håkansson, Jät
33. Mazurka efter Johan Dahl, Skatelöv
34. Vals efter Petter Olas Anna, Jät
35. Vals efter Ingrid i Hejden, Urshult
36. Vals efter F. A. Strand, Urshult
37. Vals efter Peter Skön, Jät
38. Vals efter Petter Olas Anna, Jät
39. Vals från Tävelsås
40. Vals efter Gustaf Elfström, Jät
41. Gammelvals efter Peter Skön, Jät
42. Vals efter Johan Jäng, Väckelsång
43. Polska efter Johan Jäng, Väckelsång
44. Landsvägstrall från Jät
45. Visa från Tävelsås
      Vistext:
            /:Aldrig är det så roligt
            som få dansa med sin lilla flicka:/
46. Polska efter Träskojödde, Ryd
47. Engelska från Åsnen-trakten
48. Fransäs efter Johan Dahl, Skatelöv
49. Vals från år 1859 av Johan Granstrand
50. Vals efter M. I. Trolle, Jät
51. Polonäs av M. I. Trolle, Jät
52. Vals efter Petter Ola, Jät
53. Visa efter Petter Olas Anna, Jät
      Vistext:
            /:Men hör du Karin, var har du varit?
            Du är ju böschig på ryggen din!
            Jo, jag har varit i gröna salen,
            där alla vackraste gossar finns:/
            /:Där har jag varit, dit vill jag gå
            Ja, jag har varit i gröna salen,
            där alla vackraste gossar finns:/
54. Marsch från början av 1800-talet efter M. I. Trolle, Jät
55. Bröllopsmarsch av August Strömberg, Jät


Häfte 2
1. Bröllopsmarsch av August Strömberg, Jät
2. Vals efter skolläraren Blommendahl, Jät, 1870-80
3. Landsvägstrall från Tävelsås
4. Ringpolska efter Petter Ola, Jät
5. Vallflickans polska av August Strömberg, Jät
6. Ägirs döttrars vals av August Strömberg, Jät
7. Trippen efter organisten M. J. Trolle, Jät, 1870-80
8. Mazurka efter organisten M. J. Trolle, Jät
9. Polonäs efter organisten M. J. Trolle, Jät
10. Polketta, "På lövklädd loge", av August Strömberg, Jät
11. Polska, "Midsommar", av August Strömberg, Jät
12. Kadrilj efter organisten M. J. Trolle, Jät
13. Kadrilj efter F. A. Strand, Urshult, 1877
14. Marsch efter Klarinett-Algot
15. Nattväktarrop på Jätsbergs gård, Jät, efter Petter Olsson
      Vistext:
            Klockan är tio slagen
            Gud bevare vård gård för eld och brand
            Klockan är tio slagen
16. Nattväktarrop på Lidhems gård, Väckelsång, efter Isak på Sjölyckan
      Vistext:
            Klockan är tio slagen
            Gud bevare vård gård för eld och brand
            Klockan är tio slagen
17. Vals efter Spel-Ola, Allmundsryd, 1885
18. Vals efter Djurfeldt, Kalvsvik
19. Vals, "ABCD-visan", efter Bengt Håkansson, Jät
      Vistext:
            1. ABCD, finge jag se, finge jag se! Hm, hm, hm
            ABCD, finge jag se, finge jag se! Hm
            Se blott på dig, min vän, se blott för kärleken!
            ABCD, finge jag se, finge jag se!
            2. EFGH, kunde jag få, kunde jag få! Hm, hm, hm
            EFGH, kunde jag få, kunde jag få! Hm
            Få blott av dig, min vän, en kyss för kärleken!
            EFGH, kunde jag få, kunde jag få! Hm
            3. IJKLM, hjärtat i kläm, hjärtat i kläm! Hm, hm, hm
            IJKLM, hjärtat i kläm, hjärtat i kläm! Hm
            I kläm för dig min vän, i kläm för kärleken!
            IJKLM, hjärtat i kläm, hjärtat i kläm! Hm!
            4. NOPQ, vad säger du, vad säger du? Hm, hm, hm
            NOPQ, vad säger du, vad säger du? Hm
            Vad säger du, min vän, om den där kärleken!
            NOPQ, vad säger du, vad säger du? Hm
            5. RSTU, ack bliv min fru, ack bliv min fru! Hm, hm, hm
            RSTU, ack bliv min fru, ack bliv min fru! Hm
            Ack bliv min fru, min vän, bliv det för kärleken!
            RSTU, ack bliv min fru, ack bliv min fru! Hm
            6. WX och Y, i nästa ny, i nästa ny! Hm, hm, hm
            WX och Y, i nästa ny, i nästa ny! Hm
            gifta vi oss, min vän, blott utav kärleken!
            WX och Y, i nästa ny, i nästa ny! Hm
            7. ZÅÄÖ, jag vill ej dö, jag vill ej dö! Hm, hm, hm
            ZÅÄÖ, jag vill ej dö, jag vill ej dö! Hm
            Leva för dig, min vän, leva för kärleken!
            ZÅÄÖ, jag vill ej dö, jag vill ej dö! Hm
20. Husarhästens marsch av August Strömberg, Jät
21. Schottis, "Gamla minnen", av August Strömberg, Jät
22. Vals efter Djurfeldt, Kalvsvik
23. Vals efter Spel-Ola, Allmundsryd, 1880
24. Polska, "Lucifer spelar harpa för konung David", av August Strömberg, Jät
25. Vals efter bleckslagaren G. Johansson, Jät
26. Landsvägstrall från Jät
27. Marschpolka av August Strömberg, Jät
28. Landsvägstrall från Tävelsås
29. Bröllopsmarsch efter Magnus Pettersson, Fålaboda, Urshult
30. Polska ["Ungkarlspolskan"] efter skolläraren Blommendahl, Jät
      Vistext:
            Ja, när man äntligen blivit gifter,
            hopp fallerallaralla, hopp fallerallalej
            då får man veta var kärlek sitter,
            hopp fallerallaralla, fallalej
            Mannen gnor och trälar,
            kär'ngen glor och grälar,
            barnen slåss och skrika
            Ingen giver vika
            Säger man nå't, blir det etter värre
            Ungkarlslivet dock det bästa är
31. Polska, "I dalgläntan", av August Strömberg, Jät
32. Polketta, "Stina å ja'", av August Strömberg, Jät
33. Kadrilj av August Strömberg, Jät
34. Vals efter bleckslagaren G. Johansson, Jät
35. Bröllopsmarsch av August Strömberg, Jät
36. Schottis av Johan Dahl, Skatelöv
37. Polka efter Träskojödde, Allmundaryd, 1880
38. Väva "vallman" i Kinnevalds härad, sånglek 1870
      Vistext:
            Så väva vi vallman,
            så slå vi tillsamman
            /:Väva vallman, slå tillsamman,
            låta skälet gå rätt:/
39. Slängpolska efter Johan Jäng
40. Vals av August Strömberg, Jät
41. Strömkarlens polska av August Strömberg, Jät
42. Kadrilj av August Strömberg, Jät
43. Gammal vispolska efter Peter Jonasson, Jät, 1878
      Vistext:
            Ä' vi födda, ska vi leva, leva uppå bästa vis,
            liksom Adam med sin Eva gjorde uti paradis
            Låt oss ta' suparna, två på ra', hej hurra!
            Denna da', den va' bra, var och en ä' full och gla'
44. Mazurka efter F. A. Strand, Urshult
45. Gammal visa, gångtrall efter Peter Ola, JätBR>       Vistext:
            I hela socknen finns ingen kro',
            ingen kro', ingen kro'
            Därför sliter vi så många sko',
            för att få den lilla supen
            Men tacka vet jag Göteborg!
            Där finns krogar vid alla torg,
            där glömmer man strax bort livets sorg,
            ty där få vi klara strupen
46. Bröllopsmazurka av August Strömberg, Jät
47. Marsch på hemväg från gillet av August Strömberg, Jät
48. Bröllopskadrilj av August Strömberg, Jät
49. Vals tillägnad min mormor på hennes födelsedag av August Strömberg, Jät
50. Gammal hantverkarevisa
      Vistext:
            1. Måndagen är en suparedag, hej falleri, hej fallera!
            Tisdagen haver just samma lag, hej falleri o lej!
            2. Onsdagen är en sovaredag, hej falleri, hej fallera!
            Torsdagen haver just samma lag, hej falleri o lej!
            3. Fredagen kommer mästaren hem, hej falleri, hej fallera!
            Lördagen då går sabbaten in, hej falleri o lej!
            1. Söndagen är en sabbatsdag, hej falleri, hej fallera!
            då ska' man vara lustig och gla', hej falleri o lej!
51. Vals av August Strömberg, Jät
52. Vals efter Djurfeldt, Kalvsvik, 1879
      Vistext:
            Giv du flickan en kyss, när som ingen det ser
            och se, när hon fått en, ja då vill hon ha fler
            Oro och kval nu beklämmmer mitt bröst,
            men hos dig, ja hos dig, där finner jag tröst:/
            /:Och vad gör det dej, om jag får mej,
            en liten son, som liknar dej.
            med ljusblåa ögon och krulligt hår,
            som kanske liknar oss båda två:/


Senast ändrad 2020-11-15