Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanFolklåtar från södra Värend
efter framstående spelmän upptecknade för fiol av
Bror Strand
Abr. Lundquists Musikförlag, Stockholm


Hela häftet som en PDF-fil (2015-10-23)


Folklåtar från södra Värend spelade av Johan på Tuvan, Spel-Ola, Bengt i Washult, Karl Magnus på Ramsberg, Frans Wickenberg samt Johan Strand i Dunshult

1. Marsch efter K. Pettersson
2. Polka efter Spel-Ola
3. Polka efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
4. Vals efter K. Petterson
3. Polka efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
6. Vals efter E. Holm
7. Marsch upptecknad efter F. A. Strand
8. Vals efter Johan på Tuvan
9. Min lilla flicka, vi gå åstad och plocka blommor i hagen, gånglåt
10. Polka efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
11. O, vad det är gott med sill och bröd, brännvin med, trala, la, la, "Bonddrängens polka"
12. Vals upptecknad efter Johan Strand, Dunshult
13. Vals upptecknad efter Johan Strand, Dunshult
14. Polska efter Spel-Ola
15. Kom lilla flicka valsa med mej!, mazurka efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
16. Marsch upptecknad efter A. Juhlin
17 Hambopolska efter Bror Strand
18. Vals efter Spel-Ola
19. Gånglåt upptecknad efter Johan Strand, Dunshult
20. Måndagen är en frivillig dag, "Sotarevals"
21. Vals upptecknad efter Johan Strand, Dunshult
22. Polka efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
23. Schottis efter Bengt i Washult
24.Gånglåt efter Johan Strand, Dunshult
25. Polka efter Johan på Tuvan
26. Hambopolska efter Johan på Tuvan
27. Vals upptecknad efter Johan Strand, Dunshult
28. Polka efter Johan på Tuvan
29. Polka efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
30. Schottis efter Karl Magnus Olsson, Ramsberg
31. Mazurka
32. Marsch upptecknad efter Frans Wickenberg
33. Polka upptecknad efter Frans Wickenberg
34. Marsch upptecknad efter Frans Wickenberg
35. Polka upptecknad efter Frans Wickenberg
36. Polka upptecknad efter Frans Wickenberg
37. Polka efter Johan Dahl
38. Polka efter Johan Dahl
39. Mazurka upptecknad efter Johan Dahl
40. Polka efter Johan Dahl
41. Vals efter O. Alvin upptecknad av Spel-Ola
42. Vals efter O. Alvin upptecknad av Spel-Ola
43. Vals efter O. Alvin upptecknad av Spel-Ola
44. Sotarepolka. upptecknad efter Walström
45. Polka efter Johan på Tuvan
46. Förflutna äro de glada stunder, visa upptecknad efter Frans Wickenberg
47. Om du har livets sällhet rönt, visa efter klockarns Jösse i Tingsryd
48. Visa upptecknad efter Frans Wickenberg
49. Visa. upptecknad efter F. A. Strand
50. I min ungdom jag roar mig att sjunga, visa upptecknad efter F. R. Strand
51. Där bodde en riker flicka i en enstaka gård, visa upptecknad efter Frans Wickenberg
52. Och minns du, när vi sutto uti den gröna lund, visa upptecknad efter Frans Wickenberg
53. Visa upptecknad efter Frans Wickenberg
54. Sång
55. Sång
56. Sång
57. Jag sjunger likt en sparv i linden, sång
58. Vaggvisa
59. O, det blåser, så att jag fryser, sång


Senast ändrad 2015-10-23