Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenSörmländska låtar upptecknade av Gustaf Wetter


Från början till och med sida nr 25 Uppteckning nr 1-22 (2013-07-29)
Sidor nr 26-50 Uppteckning nr 23-60 (2013-07-29)
Sidor nr 51-75 Uppteckning nr 61-103 (2013-07-29)
Sidor nr 76-100 Uppteckning nr 104-149 (2013-07-29)
Sidor nr 101-125 Uppteckning nr 150-196 (2013-07-29)
Sidor nr 126-150 Uppteckning nr 197-246 (2013-07-29)
Sidor nr 151-175 Uppteckning nr 247-291 (2013-07-29)
Sidor nr 176-200 Uppteckning nr 292-324 (2013-07-29)
Sidor nr 201-225 Uppteckning nr 235-364 (2013-07-29)
Sidor nr 226-250 Uppteckning nr 365-388 (2013-07-29)
Sidor nr 251-275 Uppteckning nr 390-414 (2013-07-29)
Sidor nr 276-300 Uppteckning nr 415-453 (2013-07-29)
Sidor nr 301-325 Uppteckning nr 456-480 (2013-07-29)
Sidor nr 326-350 Uppteckning nr 481-507 (2013-07-29)
Sidor nr 351-375 Uppteckning nr 508-524 (2013-07-29)
Sidor nr 376-400 Uppteckning nr 525-545 (2013-07-29)
Sidor nr 401-425 Uppteckning nr 546-558b (2013-07-29)
Sidor nr 426-450 Uppteckning nr 559-583 (2013-07-29)
Sidor nr 451-475 Uppteckning nr 584-601 (2013-07-29)
Sidor nr 476-505 Uppteckning nr 602-611 (2013-07-29)


"Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm

1. Sköldinge skänklåt efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
2. Ja må han leva, gånglåt upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Amen på psalmen,
            nu resa vi till Malmen,
            där tror jag vi får oss en sup eller två
            Å får vi inte dä,
            så följa vi inte mä,
            då stanna vi hemma med blanka gevär
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 962
      Text till liknande soldatvisa från Vingåker (med annan melodi):
            Långt från mitt hem och från hembygds stränder
            vandrar jag nu över Malmheden fram
            Jag äter mitt bröd uti främmande länder,
            nöjd med den lott, som försynen mig gav
3. Skänklåt, även spelad som fransäs, efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
4. Brudmarsch upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
5. Brudmarsch upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför nr 59
6. Brudpolska efter A. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför A. G. Rosenberg, "160 polskor, visor och danslekar", nr 19
7. Slängpolska efter Nils Styrlander, Östergötland, spelad av August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför Johan Frans Clarins notbok, nr 4, och Svenska låtar, Östergötland, nr 337
8. Slängpolska efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
9. Slängpolska efter "Adol i Rösne", Adolf Pettersson, Rösarne, Lerbo, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
10. Fermens polska, slängpolska efter sadelmakaren "Fermen", f d soldat, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
11. Slängpolska efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
12. Björnmyrgubbens hambopolkett efter "Björnmyrgubben", Jan Erik Jansson, Sköldinge, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
13. Slängpolska efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför "Blinde excellensens polska" spelad av Axel Wester, Olof Anderssons uppteckningar, nr 37??
14. Widmarksvalsen av August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
15. Vals av J. Gustavsson, Dunker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
16. Vals efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, spelad av skolläraren Hökerberg, Bie, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
17. Gammal vals efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför nr 62, Kung Karls vals, och Svenska låtar, Dalarna, nr 703
18. Vals efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför nr 20 och nr 19
19. Kung Rings vals efter "Pattalan", Lars Erik Larsson, Pattala, död omkring 1923, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            När kung Ring med sin drottning på gästabud far
            på sjön ligger isen så spegelklar
            Tra la la ...
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 93
20. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
21. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Noterad för fiolstämningen AEACiss
22. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
23. Gammalvals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
24. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
25. Vals efter August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, (pastor Nylund)upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
26. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
27. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
28. Färdpolska, slängpolska upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
29. Skrattpolka upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
30. Brudpolska upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
31. Gammalvals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
32. Vals efter Johan Gustafson, Ekeby, Dunker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
33. Gammalvals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
34. Polska, mazurka eller hambopolkett upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
35. Gökpolska upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
36. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
37. Den drillande valsen efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
38. Vals efter Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
39. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
40. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
41. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
42. Gånglåt upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
43. Gånglåt upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
44. Brudmarsch upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför nr 413 och 414
45. Slängpolska upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Närke, nr 276
46. Slängpolska upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
47. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför nr 609
48. Mazurka upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Just nu så vaknar Grindstugen upp ...
      Alternativ text:
            Hej, hopp, nu kommer Nåp-Olle fram
            Tra la la
            Sen dansar han med svinstumadam
49. Prästevalsen efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
50. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
51. Polska efter nämndemannen Erik Ersson, Öknaby, Flodafors, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
52. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
53. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
54. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
55. Tyska klocko', polska efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
56. Gammalvals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
57. Vals upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
58. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, spelad av John Gustafsson, Ekeby, Dunker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)
59. Marsch efter klarinettspelaren John Gustafsson, Ekeby, Dunker, upptecknad efter "Carl Erik i Lind", Carl Erik Erikssson 1856-1938, Katrineholm (2013-07-29)


"Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, född i Nästorp, Floda, sedermera bosatt i Katrineholm

60. Vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
61. Vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalsland, nr 83, och nr 51 i den här samlingen
62. Gammelvals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
63. Gummetorparns vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
64. Slängpolska efter "Spel-Erker i Bie", upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
65. Vals upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
66. Färdpolska, slängpolska upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
67. Slängpolska efter "Spel-Erker i Bie", upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
68. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
69. Vals upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
70. Kerstin på Lybeck, vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 201
71. Slängpolska efter "Sjuttioåttan", Johansson, Winterros, Katrineholm, född i Västra Vingåker, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
72. Vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
73. Vals komponerad av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
74. Emmas vals, vals till hustrun komponerad av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
75. Vals efter skollärare Hökerberg, Bie, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
76. Vals efter skollärare Hökerberg, Bie, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
77. Hägerstavalsen komponerad av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
78. Vals komponerad av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
79. Slängpolska upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
      Vistext:
            Nu så är den lilla vännen kommen,
            som jag har så länge väntat på
      Jämför Nils Denckers uppteckning efter Albert Boström, Floda, och hans moder
80. Vals komponerad 1933 av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
81. Vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
82. Vals efter "Gummetorparn", Gummetorp, Floda, död 1899 eller 1900, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
83. Vals efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
84. Slängpolska komponerad 1933 av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
85. Vals upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
86. Gånglåt efter Albert Boström, Floda, och "Spel-Erker", Bie, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
87. Gånglåt efter Albert Boström, Floda, upptecknad efter "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
      Jämför nr 42
88. Slängpolska komponerad 1938 av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
89. Slängpolska komponerad 1941 av "Per Johan i Hissjö", Per Johan Andersson 1853-1948, Katrineholm, född i Nästorp, Floda (2013-07-29)
      Jämför Södermanlands Spelmansförbund, "Sörmländska låtar", nr 61, och Södermanlands Spelmansförbunds festskrift 1950, sid. 22-23


Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo

90. Saknas
91. Våra getter och våra bockar, vals efter Anders Petter Andersson, Himlinge, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Våra getter och våra bockar,
            de gnaga barken av trä
            Våra pigor och våra dränger,
            de sätta knä emot knä
            Ser du himmel och jord,
            ser du fittan på mor,
            ser du bassen på far,
            en tocken rulling han har?
92. Gånglåt upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
93. Låt ej en ros bedraga dig, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Låt ej en ros bedraga dig, som ljuvligt lukta må,
            ty uti den finns taggar små, som hjärtat stinga må
            Gift dig du, när du är ung, snart blir du gammal, trött och tung
            Se'n åldern börjat på dig ta, se'n vill dig ingen ha
94. Var inte ledsen, du lilla Ann Sofi, polska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Var inte ledsen, du lilla Ann Sofi,
            för jag ska' pussa dig
            och dä' ska du få si
95. Slängpolska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
96. Schottis upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför första reprisen med schottismelodin "Rullan går" och Svenska Låtar, Dalarna, nr 550
97. Schottis efter Albert Boström, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
98. Men när det lider till nästa vår, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Men när det lider till nästa vår, farväl då kossorna mina!
            Om Lasse står vid sina ord, i brudstol skall jag då skina
            När kvällen skymmer så småningom, då ropar jag: "Mina kossor kom!"
            De komma då så brått till mig, när de se stäva och stola
99. Slängpolska efter Anders Petter Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
100. Jag föddes till världen, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Jag föddes till världen helt liten och rar,
            där nere i stugan vid grinden
            "Välkommen till världen, min gosse:" sa' far
            och klappa mig vänligt på kinden
101. Slängpolska efter Port-Lass, Väla, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
102. Polska efter Hellström, Hälleforsnäs, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Troligen efter K. L. Hellqvist, Östergötland, se Svenska lätar, Östergötland, nr 10-24
103. Han är födder i Skåne, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Han är födder i Skåne och hon i Dalarne,
            just där som de svänger sig med skinnpälsarne
            Sjung hopp hopp fallerallalej ...
104. Alla flickor de äro som en blomstrande ros, visa efter brodern E. J. Eriksson, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Alla flickor de äro som en blomstrande ros
            och som liljan uti en grön ängd
            Deras hjärtan de klappar blott om kärlek och tro
            och om hans ludi ludi ludi ludilej
            2. En flicka så nätt fick en fästeman så rar
            och gick hem i sitt lilla kabinett
            Där lade de sig neder i en oppbäddad säng
            och gjorde ludi ludi ludilej
            3. När 40 veckor gått omkring så blev magen så trind
            och vem haver väl gjort honom så?
            Jo, det har den lilla vännen, som jag hållit så kär,
            han gjort det med sin ludi ludilej
105. Marsch, gånglåt upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
106. Aldrig jag mitt hjärta ger, polska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Aldrig jag mitt hjärta ger
            åt några rådumma bönder,
            som ligger hårt och trycker svårt
            och klämmer så mitt hjärta sönder
107. Liten pilt i vattnet stod, visa efter modern, upptecknad efter sonen Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Liten pilt i vattnet stod uti det kalla regnet,
            där fick han se, var flickan stod uppå den gröna ängen
            /:Och ängen var grön, och flickan var skön:/
            men gossen var fuller med falskhet
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 527
108. När jag var en liten stritt, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            När jag var en liten stritt,
            då fick jag sova hos flickera fritt
            och ingen på mig klandra
            Men se'n jag vart lite stor,
            så fick jag höra fula ord
            utav käringer gamla
            Käringa med sin krokiga käpp,
            ho körde mig ur sänga öpp,
            så håre' sto' i väre
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 527b
109. Vals efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, Arvid Johansson, Sjögöle, Vingåker, och Albert Gustafsson, Ekeby, Dunker, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
110. Var det du eller var det jag, "Var-det-du-valsen", efter brodern E. J. Eriksson, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Var det du eller var det jag,
            som gjorde valsen så bra?
            Var de du eller var det jag,
            som skulle flickan bedra?
            För kaffe och brännvin
            och länsman och stämning,
            allt för den lilla vännen,
            som roade mig så bra
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 284
111. En gång så såg jag, polska efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            En gång så såg jag sju och sjutti käringar
            och en gång så såg jag tre och tretti
      Jämför Svenska låtar, Jämtland, nr 387
      Jämför vispolskan till "Ack, om den lilla vännen komme"
112. Polska efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
113. Vals efter "Spel-Erker", Bie, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
114. Dragspelsvals upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
115. Polska efter brodern Karl August, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
116. När soldaten kommer hem, gånglåt upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            När soldaten kommer hem till sin gamla
            och han tar på dess hopväxta mus,
            då började han till att sjunga:
            "Kör'en in, vri'n ikring, dra ut'en igen!"
            Se'n sjunger han den visan till slut, slut, slut
            Se'n sjunger han den visan till slut ...
117. Carl XII:s marsch vid Narva upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
118. Björndansen och Sju skäve lappen, danslekar efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
119. När som gräset börjat gro, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            När som gräset börjat gro i hagen
            och flickan börjat få små hår på magen,
            då ä då' tid för gossen bom falleria knulla,
            bomfalleria --- etc --- hej!
120. Min fader var en köpeman, gånglåt efter brodern E. J. Eriksson, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Min fader var en köpeman i livstiden han och han levde så väl
            Han tänkte sig bli riker, som mången efterfiker,
            han samlade tillhopa både rätt och orätt
121. Gånglåt efter den äldste brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            ... för hon har vurti stucken utav en annan man
122. När duvan bliver änka, visa efter den äldste brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            När duvan bliver änka,
            hon sig till freds ej ger,
            så länge hon ej finner den hon söker
      Jämför visan "Förgäves uppå stigen ...."
123. Kom Kersti, så skola vi svänga, polska efter Erik Hjulander, Gustavsberg, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Kom Kersti, så skola vi svänga
            Ser jag rätt på dig, så har du nog lust
124. Vill du mala på min lilla skvalta?, polska efter Erik Hjulander, Gustavsberg, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Vill du mala på min lilla skvalta?
125. Vals efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 1366 och 66, och Södermanlands Spelmansförbund, "Sörmlandslåtar", nr 19
126. Gånglåt om pojken som inte vill gifta sig, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            För om jag någon gång skulle komma hem på rus,
            så får jag utav käringa sura miner
            För maten och kläder och hyran för rum,
            kan någon säga min uträkning är dum
            Nej, ack om jag levde i ett hundrade år,
            jag ej någon hustru mig tager
127. Vals efter Albert Boström, Flodafors, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
128. Vals efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
129. Men flickan vill ej längre, gånglåt efter soldaten Halldin, Himlinge, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Men flickan vill ej längre han i barmen röra skall,
            hon förer honom vänligt ned i den stilla dal
            Där i dalen så varm, där är glädje och alarm,
            där trives skogen härligt bredvid den sköna strand
130. Vals efter nämndeman Erik Larsson, Öknaby, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
131. Polska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
132. Polkett upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
133. Vals efter Albert Boström och A. P. Andersson, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
134. Tre vise män, trettondagsvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Tre vise män de kommo ifrån Median, de kommo ifrån Median till Betlehem
            De följde stjärnan efter, som var Guds ord och klara ljus
            på vägen, jämn och räter, till Herrens helga hus.
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 112
135. Herodes han sporde, trettondagsvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            1. /:Herodes han sporde, han sade alltså:/
            "Var äro de tre vise, vise männena ifrå?"
            2. /:De tre männena de svarte med stor glädje och fröjd:/
            "Vi sågo hans stjärna uppå himmelens höjd"
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 112
136. Ingen dager synes än, trettondagsvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Ingen dager synes än
            det är den ljusa stjärnan, som om natten plägar gå
            Och stjärnorna på himmelen de blänka
      Jämför Svenska låtar, Södermanland nr 112
137. Mor hon sitter i spisen, Staffansvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Mor hon sitter i spisen
            - håll fast fålan min -
            och skiftar julegrisen
            - Friskom dager av alla ljusa stjärnor -
      Jämför Svenska låtar, Skåne, nr 452
138. Odla och plöj din jord, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Odla och plöj din jord!
            Valla vår hjord i skog!
            Jag vid min slända jag spinna skall var dag
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 527
139. Med sin käpp i gödselhögen, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Med sin käpp i gödselhögen pustar han, den luktar bra
            Vore jag blott så förmögen, att jag kunde benmjöl ha
            Jag med klockarn ville tala om vårt benhus, högt i tak
            Att allt skräpet där få mala vore en välsignad sak
      Jämför nr 357
140. Tänk uppå Karl XII, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Tänk uppå Karl XII, som Nordens lejon var
            När han hörde danska kulorna, då sade han så glad:
            "Ja, det skall hädanefter bli min dagliga musik
            Jag vill strida, tills fienden ångrat sig"
141. Där bodde två rövare, visa [vers ur en medeltidsballad] efter fadern, upptecknad efter sonen Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Där bodde två rövare allt uti en skog emellan två konungsriken
            De stulo bort en jungfru så fager och så skön
            I världen finns ej hennes like
142. Vals efter A. P. Andersson, Himlinge, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Västmanland, nr 78
143. Vals efter Albert Boström m.fl., upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Bohuslän, nr 248
144. När gubben min är full, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            När gubben min är full,
            då är han svår att styra
            Han ramlar lätt omkull
            och går på alla fyra
145. Stackars dräng i alla fall, visa efter fadern, upptecknad efter sonen Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Stackars dräng i alla fall,
            som hos en bonde tjäna skall
            Han ska' va en faslig träl,
            om det ska låta väl
146. Vals efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
147. För om jag med dig, visa efter fadern och brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext till andra reprisen:
            För om jag med dig hela världen kunde vinna,
            så skulle jag aldrig förhöja mitt mod
148. Vismelodi efter fadern, upptecknad efter sonen Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför "Kavaljersvisa från Värmland: Då gör dä samma vart du kommer, när du dör ..."
149. Vals efter Albert Boström m.fl., upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
150. Vi sålde våra hemman, emigrantvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut
            likt fågeln, som bortflyger, när sommaren är slut
            Men dock han kommer åter, när våren träder fram,
            men vi få aldrig skåda vårt kära fosterland
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 108
151. Gånglåt upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
152. Slängpolska efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
153. Slängpolska, "danska polka", efter Albert Boström, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
154. I Stockholm där bodde, visa efter brodern Erik-Johan Eriksson, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            I Stockholm där bodde den vackraste flicka
            - sjung faddiraddi ralla ... -
            Hon sig så artigt mot gossarna skicka
            - sjung faddiraddi ralla ... -
155. Men ack den flickan, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Men ack, ack, ack den flickan, som gjorde mig så här
            Först stal hon mina penningar, se'n skämde hon bort mig här
            Innan du sticker in, träd in fingrarna och känn,
            men svartnar det på naglarna, bor satan där igen
156. Skarvdansen upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Så kliver jag på skarven
            och skarven är min del
            och brännvin är mitt fel
            Se'n tager jag ett steg
157. Var morgon när jag vaknar, visa efter fadern och brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Var morgon när jag vaknar, jag får en liten gök,
            blott man ej pannan saknar på hällen i sitt kök
            Se'n röker jag min pipa så beleautligt (=gentilt?) som de rika förutan något stök
            /:Falle-juk-juk-juk falleralle ra:/ förutan något stök
158. Polska efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
159. Minns du när vi lekte alla dar, visa efter fadern och brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Minns du när vi lekte alla dar
            och smekte med varann som mor och far?
            Vi gick ner till stranden,
            byggde slott i sanden
            Ack, hur lätt och lustigt livet var!
            Men den ljuva tiden snart försvann
            och du fick lära tröska och jag spann
            Jag gick vall i skogen
            och du följde plogen
            Mera sällan sågo vi varann
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 262, och visan "Lilla vackra Anna om du vill" av H. Alstermarck
160. Polska efter brodern Karl August, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
161. Här sjungom vi för spelmannen, visa efter fadern och brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Här sjungom vi för spelmannen vår,
            liksom flickan hon sjöng för sin käresta i år
            Här fattas, här fattas, lägg i!
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 112c
162. Marsch efter brodern August, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
163. Flickan som trampade på brödet, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            En visa jag nu sjunga vill
            om ett förfärligt under
            Du som det hör märk noga till
            och minns det alla stunder
164. Akta dig, mitt barn, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Akta dig, mitt barn,
            för att icke falla uti mannens garn!
            Akta dig att tro
            på mannens hala ord!
            Det är ju blott falskhet,
            som i hans hjärta bor
165. Korvlåten, skänklåt upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Västergötland, nr 134
166. Spiktunnevisan, "Vi går du här och svänger ...", upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Vi går du här och svänger dig på gatorna,
            du sakramenska lymmel och fähund?
            Nej, jag ska låta sätta Dig i spiketunnan in
            och låta arrestera dig på stund
167. Inte sörjer jag, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Inte sörjer jag /:fastän mina barn är små:/ (3 ggr)
            Den första han är stor och den andre han kan gå
            Den tredje ligger i vaggan och den fjärde bultar på
168. Vals efter Albert Boström, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
169. "När guldsmed detta hörde ...", visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            När guldsmed detta hörde, han i sitt sinne log
            Han fröken åt soffan förde och verktygen fram han tog
            ”Köp filar, köp filar”! hon står och ropar än
            Det sista ropet gällde kusken
170. Vals efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför motsvarande uppteckning efter Carl Erik i Lind och Svenska låtar, Dalarna, nr 703
171. Vals från Värmland efter A. P. Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
172. Gubben Noak, "Vi prisar högljutt Gamla Testamentets dar ...", visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Vi prisar högljutt Gamla Testamentets dar,
            då levde paradisets liv i en och var
            Vår Herre skipade själv både lag och rätt,
            men nu för ti'n så går det till på annat sätt
            Gunås tra la-la ...
      Fortsättning på en vers lydde så:
            I skjortan Noak då på däcket rusar opp i särken
            gumman efter kom i fullt galopp och skrek: Tra - la-la ...
173. Vals efter Anders Petter Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
174. Vismelodi till kärleksvisa efter fadern, upptecknad efter sonen Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
175. Kom muntrande bröder, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Kom muntrande bröder och sjungen en sång,
            en sång för vår trevnad och nöje
            Om skönheten ej bor i tonernas ljud,
            så är det dock likväl ett nöje
            att sjunga om arbetets gång, hur det går,
            vårt lustiga liv. när vi tager oss en tår
            på krogen i Tyskbågaberga (en krog söder om Stockholm, trodde A.G.)
      Jämför dikten av Franzén med musik av Åhlström:
            En blomma är glädjen, i dag slår den ut,
            i morgon förvissnar den redan
            Just nu när vi ska ha oss en trevlig minut,
            så tänk på det kommande sedan
176. På henna gör han, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext till refrängen:
            På henna gör han en liten rickelirick,
            en liten rackelerack, en rasker dräng
177. Har du lust till att jorden föröka, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Har du lust till att jorden föröka
            eller vill du förlusta din horfulla kropp
            eller vill du min katta försöka?
            Se då kavlar jag särken opp
178. "Lille Jon" eller "Midsommarnattsvisan", "Ja, midsommarnatten den var inte lång ...", visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Ja, midsommarnatten den var inte lång,
            hopp dom ta di å di å di - å dej,
            för fyrti par vaggor satte jag i gång,
            hopp dom etc.
179. Gubben och gumman satt och drog, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Och gubben och gumman satt och drog,
            men inte fick de opp rovan
            Men hade vi bara Enberg här,
            nog finge vi opp rovan
180. Jag är så ledsen, vispolska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Jag är så ledsen, jag får inte brännvin,
            jag tror jag går ifrån alltihop
            Finge jag brännvin, då vurti jag munter,
            då skulle jag roa er allihop
      Jämför Svenska låtar, Skåne, nr 1372 och Dalarna, nr 364
181. Hej hopp, modiga gosse, sånglek upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Hej hopp, modiga gosse, på den tid jag; höll dig kär,
            du har tänkt att narra mig, men nu ska jag purra (lura?) dig,
            gack bort sur och tvär! Aldrig jag dig mer begär!
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 671
182. Min hatt som förr har varit svart, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Min hatt som förr har varit svart,
            han är nu bliven grå,
            och skjortan, som jag spelat (supit) bort,
            och rocken likaså
            Nu har jag inga kläder mer,
            nu är det alltför gal’t (galet)
183. Vismelodi upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
184. Vid femton år var jag nöjd, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext av A.F. Dahlgren:
            Vid femton år var jag nöjd och glader,
            fastän jag mistat har båd' mor och fader
            Jag sjöng som fåglarne de pläga sjunga
            uti den ljuva sena sommarkväll
185. Året nitti elta, beväringsvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Året nitti elta (?), det var vår lärotid
            när vi fick slåss och fäkta, det fick vi kännas vid
            Vi exercerade för vårt befäl,
            var svensk till både liv och själ
            Vi knega och streta med gamla eldgevär
186. Beväringsvisa efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Det första vi fick göra, när vi till staden kom,
            då fick vi svära fanan för kung och fosterland
187a. Polska av "Nergårds-Lasse", Sibbe Malmberg, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
187b. För di hy, hy, hy, beväringsvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext till refrängen:
            För di hy, hy, hy, för di sen, sen, sen,
            för di hyssen som han gjorde
188. Polska efter skräddaren "Wiss-Johan", Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
189. En vacker dag frun hon sa, beväringsvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            En vacker dag frun hon sa'
            till jungfrun sin Kristina:
            "Till Kornhamnstorg en tur vi ta
            Nu ska vi klä oss fina"
190. Arton par på stubben (på stubbar efter mammutträden i USA), polska eller hamburska efter Albert Boström, Floda, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Jämför Bodapolskan "När mor (jag) var brud"
191. Schottis efter Oskar Andersson, Hälleforsnäs, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
192. Har inte du en krokig tand, vispolska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            /:Har inte du e' kroki tand, hm, hm falleralla?:/
            Hugg mig i pälsen och dra' mig te land!
            /:Hm, fallera:/, hm, hm, falleralla
      Jämför medeltidsballaden "Mjölnarens måg"
193. Har inte du en krokig tand, visa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Har inte du e' kroki tand, pirium?
            Hugg mig i pälsen och dra mig te land!
            Pirium e parium, tussilullian lullian pirium
      Jämför uppteckningen efter Josefina Andersson, Flenmo, och medeltidsballaden "Mjölnarens måg"
194. Polska eller hamburska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
195. I Värmland en fager tärna bodde, vispolska från Värmland upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            I Värmland en fager tärna bodde
            och många friare kring henne gnodde,
            För hon var vacker som en ros om våren,
            som sola uti Karlsta jämt hon sken
196. Per Mattsson, han var en livad fyr, dryckesvisa upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Per Mattsson, Per Mattsson, han var en livad fyr
            Han stupa från bordet och slog sig för pannan
            och stjälpte omkull både stopet och kannan
            och ropte och ropte: "Nu fick jag en idé!"
197. Polska upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
198. Udden, han är kvicker, sånglek upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Udden, han är kvecker, tra la ...
            han älskar bara flecker, tra la ...
            Udden är en drummel, tra la ...
            han älskar bara gummor, tra la ...
199. Ligger du här, visa efter brodern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Å ligger du här, du horefulla Gnet,
            så ska du få böta de plåtarna tre
            å dä' ska du få se - - tra la - la -
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 89
200. Vi ska ej uti Ryssland svälta, vistext upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Vi ska ej uti Ryssland svälta,
            vej heller lida utav kölden harm
            Björnskinnsfällar och luden myssa,
            de skola värma upp din blida barm
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 94, "Klippingshandskar jag dig giver", Nils Denckers uppteckningar och Svenska låtar, Dalarna, nr 305
201. Vismelodi från Närke upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
202. Finngubbens frieri, "Tre finnar de seglade från en ö ...", visfragment upptecknat efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Tre finnar de seglade från en ö,
            från Jute till Järva
            De tänkte att förvärva sig en Gotlands fästemö,
            men ni ska se, vad finnarna fick ärva:
            För här junta, skunta marijuntus - -
      Jämför August Bondesons visbok, "Finngubbens frieri", del 2, sid. 330, och del 1, sid. 274Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Råby

203. Slängpolska av Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
204. Kadrilj efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter sonen Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 (2013-07-29)
      Jämför Landskronakadriljen
205. Nu alla Sörmlands spelmän, visa diktad av Axel Axelsson, Östtorp, Husby, till Södermanlands Spelmansförbunds årsmöte 1937 (2013-07-29)
      Vistext:
            Nu alla Sörmlands spelmän, ja, de har samlats hit,
            och det har skett av Hultström, och så utav hans svit
            De hälsar oss välkomna, båd' stora och så små,
            båd' gamla och så unga, blott att de här kan stå
206. Slängpolska komponerad 1938 av Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
207. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter sonen Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
208. Vals från Årdala efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
209. Lundblads polska efter snickaren Lundblad, Lid, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, som lärt den av sin fader Melker Andersson 1840-1936 (2013-07-29)
210. Hambopolkett efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
211. Tjo, flicka lilla, polska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Tjo, flicka lilla, mitt på,
            troheten finns i byxorna på mej
            För om jag skulle ta dej mitt på,
            så ligger du se'n blott och runkar
212. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 886
213. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
214. Polska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
215. Polska från Dalarna efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
216. Vals från Skåne efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
217. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
218. Polska av mazurkatyp efter dalmasen Nyberg, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 (2013-07-29)
219. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
220. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 495, och Svenska låtar, Närke, nr 72
221. Polska efter Albert Ceder, Sättersta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
222. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 494
223. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 678 och 580
224. Polska efter Albert Ceder, Esta, Sättersta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
225. Polka efter flöjtspelaren Vålberg, Nyköping, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
226. Polska av mazurkatyp efter Albert Ceder, Esta, Sättersta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
227. Polska efter Albert Ceder, Esta, Sättersta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
228. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
229. Polka efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
230. Polska av mazurkatyp från Selaön efter en skogvaktare vid Täckhammars gård, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 (2013-07-29)
231. Nu är jag gammal, visa från Ripsa efter Lill-Karl-Jon, Tuneberga, Runtuna, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Nu är jag gammal och till åren kommen
            att jag min släkt månde vara lik
            Min gamle farfar i galgen hängde
            och far min hade där ock en spik, tra la la
            Min gamle farfar i galgen hängde
            och far min hade där ock en spik
      Jämför visan "Min morsa var en beskedlig gumma ..."
232. Bonden det är en förbannader kropp, visa från Runtuna efter prästen och stenarbetaren Karlsson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            För bonden, det är en förbannader kropp,
            han motar sina tjänare så bittida opp
            Först piskar han sin kvinna,
            så knullar han sin hynda
            För dinglar och dinglar och voj, voj, voj
233. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
234. Vals från Lid efter Gustaf Lundberg, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
235. Karl XII:s vals efter smeden Johansson, Östtorp, Husby, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
236. Polska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, även spelad av Målar-Olle, Kappsta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
237. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
238. Vals, "Har du sett min gumma ...", efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Har du sett min gumma, hur rarer hon är?
            Aldrig trumpen och aldrig hon svär
239. Polska, "Ful är du ...", efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Och ful är du, när du går till din vän
            och ful är du, när du kommer igen, och du är ful
            /:Ful är du, vacker vill du va’:/ ja du är ful
            2. För när som jag rider, rider jag min märr,
            och när som jag knullar, står det som ett kärr i fitta
            Hej hoppsan, håll i å dra, hej hoppsan, håll i å dra i tasken
      Jämför "Finvisan" från t ex Västmanland och Hälsingland
240. Polska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
241. Vals efter Kjellberg, Bogsta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869, som lärt den av sin fader Melker Andersson 1840-1936(2013-07-29)
242. Skräddarvisan [eller Va-dä-du-valsen], "Som du minns så var det du ...", visa efter Vilhelmina Karlsson, Sköndal under Östtorp, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Som du minns så var det det du,
            som sydde rocken åt mig
            Den rocken han var för liten,
            det säge' jag Dig
            Jag var aldrig i stånd få dit'en,
            så den vart aldrig sliten
            Så den rocken han har då aldrig då räntat sig för mig
243. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
244. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
245. Polska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Lafs Kalle har en tolvtums kuk
            - Tjo falleri å tjo fallerej -
            Den sätter han i Vass-Britas mus
            - Tjo faderi de ralla -
246. Polska från Bogsta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
247. Grannas flickor, polska efter Spel-Andersson, Spånga, Råby, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Grannas flickor är så roliga,
            när de kniper och dansar polska
            Rude ruttan å hode rej
      "kniper" = arbetar
248. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
249. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Östergötland, nr 97 och 256
250. Fordom fick jag blombuketter, slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Fordom fick jag blombuketter alla slag,
            men min smak den aldrig efterfrågas mer
            Nu jag aldrig mera blombuketter ser
            och min smak den aldrig efterfrågas mer
251. Vals ur gammal notbok tillhörande Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
252. Vals ur gammal notbok tillhörande Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför nr 70 och Svenska låtar, Dalarna, nr 201
253. Slängpolska efter Glaboln, Björkvik, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar nr 526
254. Polska, "Hejsan, gamla gubbar ...", efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter sonen Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 (2013-07-29)
      Vistext:
            Hejsan, gamla gubbar, vill ni låna hus?
            Å tjoliantan, å tjoliantan
            Vill ni se min gamla svarta fula mus?
            Å tjoliantan, å tjoliantan
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 167
255. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
256. Polska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
257. Polska efter Spel-Anders, Spånga, Råby, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
258. Hambopolkett efter Spel-Anders, Spånga, Råby, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
259. Polska efter Spel-Anders, Spånga, Råby, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
260. Slängpolska efter Glaboln, Björkvik, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, även spelad av Anders Andersson, Lästringe (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 30
261. Vismelodi till beväringsvisa, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 93
262. Slängpolska efter Glaboln, Björkvik, och fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter den senares son Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 92
263. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 506
264. Polska efter bl.a. G. Syrén, Södertälje, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
265. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
266. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför nr 6 och en polska i ett av A. G. Rosenbergs häften
267. Vals efter en flicka i Årdala, gift i Nyköping med efternamnet Åkerman, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, som lärt den av sin fader Melker Andersson 1840-1936 (2013-07-29)
      Samma som Olof Anderssons uppteckning nr 533 men upptecknad av Gustaf Wetter i C-dur
268. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
269. Vals efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
270. Slängpolska av Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
271. Slängpolska, "Jag har e lita gumma ...", efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Jag har e' lita gumma,
            känner ni den sa'n - tra la la
            ho går i backen där
            och drar mä sme'n sa'n - tra la la la
272. Nu rinner solen upp, visa av Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Nu rinner solen upp, nu vaknar Blommens Greta
            med sina finger små i röven börjar peta
            Det är en skamlig sak, som Greta borde veta
            att tu med fingren bak och rep på väggen smeta
273. Polska efter Albert Ceder, Esta, Sättersta, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
274. Hambopolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför nr 7 och 54
275. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
276. Polkett eller "hoppare" efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
277. Vals upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Tredje repris till en vals i Södermanlands Spelmansförbund, "50 Sörmlandslåtar". Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 521
278. Mazurka upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
279. Slängpolska från Runtuna efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 (2013-07-29)
      Jämför nr 55
280. Polska, "Runtunapolska", efter Alfred Karlsson, Egersta, Runtuna, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, som lärt den av sin fader Melker Andersson 1840-1936 (2013-07-29)
281. Polska upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
282. Mazurka upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
283. Polska, "I fjol jul", från Västmanland efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            I fjol jul, när jag stod brud,
            då var mi kutta som e rova
            Nu ä' ho vänd och söndersprängd,
            nu ä ho alldeles förlorad
284. Polska efter smeden Hagström, Runtuna, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
285. Kadrilj efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
286. Gotlandskadriljen upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      [Jämför den vanliga Landskronakadriljen]
287. Välgörenhetsvisan efter målaren Nyberg, Nyköping, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            Om välgörenheten vill sin uppgift vinna,
            mindre bitter vore fattigdomens lott
            Om ett milslångt tal nå'n lindring kunde bringa
            tårens glöd på kinden. Tal, om än så gott,
            mättar ingen mage. Broder, akta Dig:
            Minns din egen barndom: Giv en skärv och tig!

            2. Om du ser en usling, börja ej att leta
            på hans röda näsa skälet till hans nöd
            Kanske har hon rodnat utav harm att veta,
            huru ofta munnen lidit brist på bröd
            (här saknas två versrader)

            3. Höljd i trasor står en grändens Magdalena,
            barnet invid barmen äger ingen far
            Rynka pannan ej Du hittilldags så, rena,
            vet du ej att mången ängel fallit har?
            Ömkan för de arma, bön till Gud för dig
            hindra ingendera: Syster, akta dig!

            4. Mästarns bud du följer, när du hemligt håller
            för den vänstra handen, vad den högra gör
            Gärningen skrivs upp i himlens protokoller
            kommer oss en gång till godo, när vi dör
            Gott att då du samlat, ty vid himlens tron
            står till sist vi alla såsom fattighjon
288. Slängpolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 885
289. Skall det vara klänning, visa upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Skall det vara klänning eller nya band,
            varje skilling räknas utur mannens hand
            Knot man jämt får höra, svaret blir så här:
            "Jag har ej mera penningar, jag är ej mera kär"

            2. Fordom sade mamma: "Akta dig, mitt barn,
            akta dig att falla uti mannens garn!
            Akta dig att tro uppå mannens fagra ord,
            ty sällan någon trohet uti mannen bor"
      Jämför nr 164
290. Slängpolska efter Glaboln, Björkvik, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, som lärt den av sin fader (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 95
291. Hambopolska efter fadern Melker Andersson 1840-1936, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 95Knut Eriksson, Gersnäs, Katrineholm

292. Polska efter Anders Petter Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Knut Eriksson, Gersnäs, Katrineholm (2013-07-29)
293. Polska efter morbrodern, skolläraren Anders Eriksson, Fjällskäfte, Floda, upptecknad efter Knut Eriksson, Gersnäs, Katrineholm (2013-07-29)
294. Polska efter Anders Petter Andersson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Knut Eriksson, Gersnäs, Katrineholm (2013-07-29)Gustaf Lodin, Örby

295. Hambopolska upptecknad efter Gustaf Lodin, Örby (2013-07-29)Elis Gedin, Örby

296. Sågargubbens vals från Älvkarleö, Uppland, upptecknad efter Elis Gedin, Örby (2013-07-29)
297. Vals från Älvkarleö, Uppland, upptecknad efter Elis Gedin, Örby (2013-07-29)"Kalle på Näset", Karl Eriksson, först bosatt på Näset norr om Gersnäs, senare bosatt i Österåker

298. Vals upptecknad efter "Kalle på Näset", Karl Eriksson, Näset, Gersnäs (2013-07-29)
299. Vals upptecknad efter "Kalle på Näset", Karl Eriksson, Näset, Gersnäs (2013-07-29)Förvaltare Josef Lindeskog, Ringarum, Östergötland

300. Slängpolska efter fadern, upptecknad efter Josef Lindeskog, Ringarum, Östergötland (2013-07-29)
301. Slängpolska efter fadern, upptecknad efter Josef Lindeskog, Ringarum, Östergötland (2013-07-29)
302. Vismelodi, "Harpan", upptecknad efter Josef Lindeskog, Ringarum, Östergötland (2013-07-29)
303. Vals efter fadern, upptecknad efter Josef Lindeskog, Ringarum, Östergötland (2013-07-29)Direktören i Sparfrämjandet S. G. Svensson, Uppsala

304. Minns I Karl den nionde, visa upptecknad efter S. G. Svensson, Uppsala (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Å minns I Karl den nionde? Å tänk en tocken kär!
            Slog huve utå trettan, som ej ville Sveriges väl!
            Men det bästa, som han gjorde, det va välan ändå
            Gusten Agul, som blev konung därpå

            2. Å minns I Gusten Agul? Och kom ihåg hans ol:
            Ett hundra tjugufyra, den psalmen själv han gjol
            Förfäras ej I pöjka, fast fienden ä stor,
            vi ska slöss emot lag och rellanjon

            3. Å minns I Karl den tötte (XII) vid hans åttonde år
            i slaget vid Pultava, där själv han i spetsen står,
            där 20 stycken svenskar slog 80 000 man?
            Ryske kejsarn va mä te stor skam

            4. Å minns I Gusten III? Han dog, o ve och ack,
            den stackars Ankarströmmen, han sköt’en, så han sprack
            När kongen klutat ut sej å komm frå si konselj,
            trodde Ankarström att kungen va en älg

            5. Å minns I Oskar II? En kämpe på vår jol,
            den skäggigaste könung, som skådats här i Nol
            Han befria' oss från Norge till Brödrafolkens väl,
            annars hade vi tatt skada till vår själ

            6. Å Gusten VI Agul, den ende vi har kvar
            av alla disse konga, som jag besjungit har
            Först grävde han opp kruker, men nu har han befallt:
            "Svenska folket, det är plikten framför allt"Ingenjör Lars Erik Åke Alftán, Katrineholm, född 1895 i Helsingfors, Finland

305. Tyttöni tumma, visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Nytt nuotio liedellä hültyy
            Tuuli ulopan vaipoi jo pois
            Mitä sanoisit tyttöni tumma
            jos mun lauluni enemmän ei sois
      Översättning till svenska:
            Nu flamman på härden förkolnar
            och vinden på fjärden dör bort
            Vad skulle du säga, min mörka flicka,
            om min visa ej ljöde mer (längre)
306. Kulkuri-Laulu, visa från Österbotten upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Minä kulkuri poika olen mailmassa, eikä
            surut mua paljon paina. Hej! Huputiti,
            puputiti, juputiti eikä surut mua paljon paina
      Översättning till svenska:
            Jag är en ung vagabond i världen
            och sorgerna trycka mig ej mycket o.s.v.
            (Alftán ville ej översätta fortsättningen)
307. En ros har växt uti dalen, visfragment upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            En ros har växt uti dalen ...
308. Enkä minä sillä, visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Enkä minä silti laulele jot' mull oi'a hyvä ääni.
            Laulelehan silti vaan kun olen niin yksiväni
      Översättning till svenska:
            Jag sjunger inte därför att jag har vacker röst
            Jag sjunger bara därför att jag är så ensam
309. Alla säger, rysk visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Alla säger, att jag brukar vara lättsinnig
            Alla säger, att jag älskar många
            Men varför glömmer jag alla?
            Men henne kan jag ej glömma
310. Tähdet ovat taivahalla, visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Tähdet ovat taivahalla, tähdet ovat taivahalla,
            keskellä kolot nurjat
            Enkä minä sure herkuni päivät
            sillä ne olivat niin kurjat
      Översättning till svenska:
            /:Stjärnorna tindra på himlen:/
            (och i mitten brinner)
            Men jag sörjer icke min älsklings dagar,
            ehuru de äro så bedrövliga
311. Mä tiädän järven, visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Mä tiedän järven joss ei vesi jäädy
            Ei paista aurinko ei loista kun
            Ja vaikea on sinne sisään päästä
            Tiheän ruohon peitos on se sun

            Jag vet en sjö, där vattnet aldrig fryser,
            där ej en vindfläkt över spegeln går,
            där sol ej ler och icke måne lyser
            och kring dess stränder växa täta snår
312. Hjärtesorg, "Unden kullan ...", visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Unden kulan kellon ketjut ne jäinun käteheeni
            Voi kuinka kuumia kyyneleitä kultani silmistä vuoti
      Översättning till svenska:
            Min nya ä1sk1ings klockkedja den blev kvar i mina händer
            Och vilka heta tårar kom från min älsklings ögon
313. Stackars gosse, "Oi minä poika parka ...", visa upptecknad av Erik Alftán, Katrineholm, född i Finland (2013-07-29)
      Vistext:
            Oi minä poika perka, kun olen turva ton
            Ikään kun taivaan lintu mikä lentoon luotu on
      Översättning till svenska:
            Ack jag stackars gosse som är så skyddslös
            Som en himmelens fågel som är skapad till att flygaRedaktör Ernst Granhammar, Stockholm, död 1946 i Fors, Flodafors

314. Jag är en pilgrim, visa upptecknad efter Ernst Granhammar, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Jag är en pilgrim från Delos' länder
            till Vänskapsöarnas vackra stränder
            Min vandringsstav är av rankan lindad
            och ibland vänner så sjunger jag

            2. Ja, jag är Bacchus och ingen annan,
            fast ingen flicka har kransat pannan
            Min vandringsstav är av rankan lindad,
            och ibland vänner så sjunger jag

            3. Må ingen dåre min lära klandra:
            att njuta, själv och att glädja andra
            Min vandringsstav är av rankan lindad,
            och ibland vänner så sjunger jag"Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna

315. Polska efter fadern Erik Pettersson, död 1902, upptecknad efter "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
316. Vals efter Wallin, Nyköping, född omkring 1870, upptecknad efter "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
317. Vals efter Wallin, Nyköping, född omkring 1870, upptecknad efter "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
318. Polska efter "gubben Isak", född i Eskilstuna omkring 1840, upptecknad efter "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 886
319. Marsch från Västermo, "Västermo brudmarsch", efter Knut Hellsberg, Eskilstuna, upptecknad efter "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
320. Vals efter gårdsmusikant Gustaf Blomkvist, Stockholm, född i Vallby, Södermanland, upptecknad efter "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Västmanland, nr 60
321. Sista semesterdan, vals av "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)
322. Vismelodi av "Hugo-Pelle", Hugo Pettersson, Eskilstuna (2013-07-29)Syskonen fröken Hilma Söderström, Lund, Skåne, född i Ludgo 1883, och distriktschefen för Svenska Lif, "Oscar i Bogsta", Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877

323. Sotarevalsen efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Hilma Söderström, Lund, född i Ludgo 1883 (2013-07-29)
324. Polska efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Hilma Söderström, Lund, född i Ludgo 1883 (2013-07-29)
325. Sparrunkan, vals efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
326. Polka upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
327. Vals efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
328. Polska efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
329. Polska efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Hilma Söderström, Lund, född i Ludgo 1883 (2013-07-29)
330. Polska upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
331. Slängpolska upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
332. Polska efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
333. Polska efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
334. Vals från Gåsinge efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Hilma Söderström, Lund, född i Ludgo 1883 (2013-07-29)
335. Vals efter fadern 1845-1911, upptecknad efter Oscar Söderström, Västerås, född i Ludgo 1877 (2013-07-29)
336. Gånglåt upptecknad efter Hilma Söderström, Lund, född i Ludgo 1883 (2013-07-29)Rickard Forsman, Oxelösund, död 1954

337. Polska upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
338. Kalle Häggs vals efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
339. Hambopolska upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
340. "Den höga och låga", vals efter byggmästare Karl Andersson, Oxelösund, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund, se Olof Anderssons uppteckningar, nr 553 (2013-07-29)
341. Polska efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund, se Olof Anderssons uppteckningar, nr 543 (2013-07-29)
342. Polska efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
343. Vals, "Nu har jag äntligen kommit på balen", efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
344. Brudmarsch upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
345. Hambopolska komponerad av Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
346. Marsch eller gånglåt upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
347. Slängpolska efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Östergötland, nr 301
348. Vals efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
349. Marsch eller gånglåt upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 548
350. Vals efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 201
351. Marsch eller gånglåt upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
352. Polska efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 466
353. Marsch eller gånglåt upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
354. Polska efter Lundin från Stockholmstrakten, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
355. Polska upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
356. Polska efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
357. Lantprästen, "Vaxduksöverdrag på hatten ...", visa upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
      Vistext:
            Vaxduksöverdrag på hatten, pipan dinglande i mun,
            skäggig haka, som ej vatten skådat fått på veckans rund,
            går herr prosten lördagskvällen med sin stora isterbuk,
            snokande kring alla ställen efter kärt och gammalt bruk
      Jämför nr 49 och 139
358. Usch, så hemskt och kallt, visa upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund (2013-07-29)
      Vistext:
            Usch, så hemskt och kallt det är i Polen,
            ruskigt väder hela året om
            Den som finge sitta mitt i solen,
            dit som ingen vinterkyla komHjalmar Björklund, Oxelösund, död 1956

359. Gånglåt från Tunaberg upptecknad efter Hjalmar Björklund, Oxelösund (2013-07-29)
360. Slängpolska efter fjärdingsman Trygg, Stigtomta, "Slängpolska från Oxelösund", upptecknad efter Hjalmar Björklund, Oxelösund (2013-07-29)
      Vistext:
            Fyra flickor dansade kring e kista
            tra la la la la tra la la tra la la la
            bara ... syntes på den sista
            tra - - - - - la
361. Gånglåt, melodifragment upptecknat efter Hjalmar Björklund, Oxelösund (2013-07-29)
362. Kling klang, gånglåt efter Blinda Kalle, Stigtomta, upptecknad efter Hjalmar Björklund, Oxelösund (2013-07-29)
363. Vals efter Spel-Anders, Spånga, Råby, upptecknad efter Hjalmar Björklund, Oxelösund (2013-07-29)
364. Magstångsmarsch spelad på Ericsberg, upptecknad efter Hjalmar Björklund, Oxelösund (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 962Fröken Matilda Eriksson, Löketorp, Floda, född 1873

365. Kom hela världen och hjälp mig igång, spinnvisa efter modern, upptecknad efter Matilda Eriksson, Löketorp, Floda (2013-07-29)
      Vistext:
            Kom hela världen och hjälp mig igång,
            så skall jag spinna en ände så lång
            Å när den går å, så lägger jag på
            å spottar i totten å lägger på slan
            Kling klingeli klang, kling käringmadam!Karl Axel Eriksson, Löketorp, Floda, född 1875, broder till Matilda Eriksson

366. Ack hur hastigt, spinnvisa efter modern, upptecknad efter Karl Axel Eriksson, Löketorp, Floda (2013-07-29)
      Vistext:
            Ack, hur hastigt flyger ej minuten,
            ingen dödlig hindra kan dess lopp
            Knappt den är begynt förr'n den är sluten,
            knappt den hinner öppna rosens knopp
            Likväl kan uppkomma på densamma
            både kärlekens och hatets frö,
            mången liten eld till låga flamma,
            mången ljuvlig sällhetskänsla dö,
            sällhetskänsla dö
367. Krinolinvisa, "För tänk er, krinolinen ...", upptecknad efter Karl Axel Eriksson, Löketorp, Floda (2013-07-29)
      Vistext:
            1. För tänk er, krinolinen
            har kommit hit igen!
            Bli ej förskräckt', go’ vänner,
            ty den är så liten än
            Den fruktas som koléran
            av alla äkta män,
            ty växer gör den lilla krinolinen

            2. Då först den kom till Sverige,
            den mycket liten var,
            och varje fager tärna
            uppå ryggen honom bar
            Den kalltes för turnyrer,
            ett "mystiskt" namn det var,
            men nu den kallas åter krinolinen

            3. På våra "trattoarer"
            blir svårt att komma fram,
            när krinolinen begagnas
            utav fröken och madame
            På bron, (ja) tänk så lustigt,
            när stormen ej är klen,
            till väders går då alla krinoliner

368. Ökna hergårdsvisa, "En sång och en hälsning ...", efter drängen Hellqvist, Sörtorp, Floda, upptecknad efter Karl Axel Eriksson, Löketorp, Floda (2013-07-29)
      Vistext:
            1. En sång och en hälsning till dig vill jag sända,
            en flicka jag håller så innerligt kär
            Jag vill dig erinra, till dig vill jag skriva,
            fast icke jag mera din käraste är
            Men du må ej tro, jag tappat mitt mod,
            fast du mig föraktat, du var mig för god

            2. Den tid vi i kärleken hade till varandra,
            vi hade så mången förnöjelig stund
            Den stig, som så ofta för din skull jag vandrat,
            så ofta jag gick den i midnattens stund
            För kärlekens tvång har lättat min gång
            och vägen förkortas av fåglarnas sång
      Jämför August Bondesson, "Visor", nr 294"Smens Axel", Axel Johansson, Stettin, Östra Vingåker, född 1853 i Sjöholm, död 1949

369. Polska efter August Widmark, Östra Vingåker, även spelad av spiksmeden August Lundström, Krämbol, upptecknad efter "Smens Axel", Axel Johansson, Stettin, Östra Vingåker (2013-07-29)
370. Vals upptecknad efter "Smens Axel", Axel Johansson, Stettin, Östra Vingåker (2013-07-29)
371. Polska upptecknad efter "Smens Axel", Axel Johansson, Stettin, Östra Vingåker (2013-07-29)Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa

372. Staffansvisan, "Staffan var en stalledräng ...", efter Lövåkersgubben, upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Staffan var en stalledräng. Hållfast, fålan min!
            Han vattnar sina fålar fem, allt för den ljusa stjärna
            Ingen dager synes än, fast Eder synes så
            Det är den ljusa stjärna, som för dagen plägar gå
            Solen skiner högt över lindelöven gröna
            Gossar och flickor låt oss lustiga vara
            En gång jul och jul en gång om året
      Jämför nr 46 ovan, Svenska låtar, Södermanland nr 112 och 112b, och A. G. Rosenberg, "160 Danspolskor", nr 152
373. Ro, ro, rankom rej, vaggvisa, ursprungligen en sånglek, upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Ro, ro, rankom rej, svina går i rågen
            Pojkarna de vill gifta sig, men flickorna har inte hågen
            Pojkarna de tigger och ber,
            flickorna vänder ryggen te'
            och säger de har inte hågen
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 527
374. I dag har jag fyllt, visa efter pigan Amanda Högberg, upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            I dag har jag fyllt mina arton år,
            i dag skall mitt unga bröllop stå,
            då blodet utav mig skall rinna
            som vatten i springande källa
375. En ungersven jag älskat, visa upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            En ungersven jag älskat, som jag aldrig kan få,
            men honom jag älskar i tysthet ändå
            Han är i mina tankar, han är min enda tröst,
            så länge som blodet rinner varmt i mitt bröst
376. Tordyveln och flugan, "Bromsen fria te flugan upp ...", skämtballad upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Bromsen fria te flugan upp, perrum
            Och vill du bliva min kära fru,
            som kulleri du, som perrum
            Per i mostrom, jar i junkom,
            kulleri du virrjar i junk
377. Majstångsvisa, "Gossar och flickor, kommen med fröjd ...", upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Gossar och flickor, kommen med fröjd, midsommar att fira
            Majstång ska resas här på en höjd, kransar ska vi vira
            Blommor på ängen plocka vi må, röda och vita, gula och blå
            Kommen nu alla, stora och små, majstången ståtligt sira

            2. När den blir färdig, högrest och brann, då alla må (vi) sjunga:
            Vackrare majstång finnas ej kan. Dansa skall de unga
            Kommen nu alla, stora och små! Raskt uti ringen hopp låt det gå!
            Den som först tröttnar han får se på. Kan han, så må han sjunga
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1121
378. Skänklåt till spelman, "Så sjunga vi för spelemannen vår ...", upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Så sjunga vi för spelemannen vår
            liksom flickan sjöng för sin käraste i går
            Här fattas, här fattas, lägg i!
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 112
379. Ossioli, ralioli, visa med nonsenstext upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Ossioli, ralioli, o filli filli kvarsioli,
            hårdu munserdi. En per en goss. En per en gos,
            gosseli goss tel mi no kvassioli, simola fim
            simola king gruden tall
      Jämför Svenska låtar, Södermanland, nr 112
380. Byssan lull, "Vipsa lull, koka kittelen full ...", vaggvisa upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Vipsa lull, koka kittelen full:
            Det kommer tre hungriga mågar
            Den första han var halt,
            den andra han var blind,
            den tredje var full utav klåda
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 527
381. En Per och Två Per, "Gubben och gumman satt och drog ...", visa upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Gubben och gumman satt och drog, men inte fick de opp rova
            Hade jag min En Per här nog fick jag opp rova
            En Per kom och En Per drog
            En Per och gubben och gumman mä
            satt och drog och inte fick de opp rova
      Lämplig takt bisseras efter omständigheterna. Då 12-Per kommer till hjälp och de äntligen får opp rovan, bisseras takten 12 ggr sålunda:
            En-Per och 2-Per och 3-Per och 4-Per och ... 11-Per och 12-Per och gubben och gumman mä
            satt och drog och då fick de opp rovan
382. Det satt en gubbe på en bänk, vispolska efter fadern, upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Det satt en gubbe på en bänk,
            han hade gråvita vantar
            Se'n kom där fram en speleman
            och hade gubben te dansa
            Och gubben dansa, å skägge vicka
            å har du russin uti din ficka så ge mej mä!
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 498
383. Hör upp nu gossar alle, visa om en drunkningsolycka upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Hör upp nu gossar alle, ty ordern lyder så,
            att andra klass beväring till Malmahed ska gå
            Den tjuguförsta juni för oss,
            som tas emot av löjtnant och kaptener och även av major
384. Mjölnarens dotter, "Det var två skälmar som lade råd ...", skämtballad efter Metodius Andersson, Gorgnäs, Floda, upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Det var två skälmar som lade råd
            - Hm hm, faderalla -
            om hur mjölnardötra skulle få't
            - Hm, fallera, Hm, fallera, hm, hm, falleralla -
      Jämför Svenska låtar, Skåne, nr 771, August Bondessons visbok nr 194 och nr ??? i föreliggande samling
385. Ifrån Stockholm på järnvägen, visa om mordet på ingenjör Upmark, upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Ifrån Stockholm på järnvägen for herr Upmark glad i sinn',
            sedan han farväl har tagit utav ömma makan sin
            Ifrån staden Eskilstuna mot sig skjuts betingat har
            till Sparreholm, där järnväg mer ej lämplig var
386. Nog vet jag vad jag ville vara, kärleksvisa upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Nog vet jag vad jag ville vara:
            en liten blå förgätejmig
            Skulle blomstra, blomstra bara,
            beständigt finnas på din stig
387. Farväl min älskade, kärleksvisa med melodi av och upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Farväl, min älskade! Timman skrider
            mot avskedsstunden alltmer det lider
            När solen sjunkit i väster ner,
            då är din älskling hos dig ej mer
388. Jerker var ortens raskaste dräng, "Vingåkersvisa", upptecknad efter Josefina Andersson 1875-1960, Flenmo, Mellösa (2013-07-29)
      Vistext:
            Jerker var ortens raskaste dräng, kunnig i plog och spade
            Gällde det ock att ta sig en sväng, glad var han med de glade
            Hände sig dock vid midsommartid Anna och Karin talades vid
            Anna och Karin talades vid allt uti prostens hageKarl Axel Gustafsson, Katrineholm

389. Vid Sörtorp börjar det dagas, nidvisa från Floda upptecknad av Karl Axel Gustafsson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Vid Sörtorp börjar det dagas,
            i Löketorp där sover de än
            (och) Stenstorpen läser upp lagen
            och Bjursviken piskar sin dräng
            Vid Skarendal har dom en kviga,
            som inte mjölkar en tår
            Vid Dirstorp har dom en piga,
            som inga friare fårKarl Arvid Gogman, född 1877 i Vrena, vid uppteckningstillfället bosatt i Strökärr, Bettna, död 1964 i Katrineholm

390. Vals efter Konrad Lindberg, Bettna, upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
391. Polska efter Peter Nilsson, Bögeltorp, Berga Tuna, Tuna socken, upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
      Vistext:
            Pytt, pytt, står i väre ...
392. Sjuskävelappen, danslek efter Konrad Lindberg, Bettna, upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
      Vistext:
            Kom nu allihopa får Ni se, hur sjuskävelappen dansar
393. Polska efter "Nisse i Börtorp", Petter Nilsson, Bogetorp, upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
      Vistext:
            Var inte ledsen, du lilla Lotta
            Du ska få ligga hos mig i natt
394. Polska efter August Eriksson, Bredgården, Bergshamra, upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
395. Polska från Tuna upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
396. Kemikan upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)
      Vistext:
            Bom, bom, bom, /Kung Karl, kung Karl, kung Karl/
            Bom, bom, bom /han stod, han stod, han stod/
            Bom, bom, bom
397. Brudmarsch från Askersundstrakten upptecknad efter Arvid Gogman, Bettna (2013-07-29)Robert Nordström, Lerbo, född 1868 i Österhaninge, död 1958

398. Slängpolska av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
399. Hambopolska eller mazurka av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
400. Dans på logen, vals av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
401. Vals av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
402. Vals efter grosshandlaren G. Pettersson, Valla, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
403. Vals av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
404. Vals efter "Lasse i Tallbacken", Erik Larsson, Näset, Årsta, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo, som lärt den av sin broder Vilhelm Nordström (2013-07-29)
405. Polska av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
406. Vals efter "Lasse i Tallbacken", Erik Larsson, Näset, Årsta, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
407. Polska efter fadern, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
408. Polska efter Anders Bergström, Grindsvreten, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
409. Vismelodi efter modern, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 192
410. Orrspelet, vals efter Anders Bergström, Grindsvreten, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
411. Linnean, "Bland ljung och mossa i djupa skogen ...", visa upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
      Vistext:
            Bland ljung och mossa i djupa skogen,
            där trasten sjunger från furens gren,
            där aldrig jorden har rörts av plogen,
            där står en blomma, en liten en,
            med rosenflammor på fina kinden
            och hjässan djupt emot jorden böjd
            Hon strör sin doft uti aftonvinden
            och doften stiger mot himlens höjd
412. Brudmarsch efter Anders Bergström, Grindsvreten, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
413. Ridmarsch från Österhaninge, efter "Lasse i Tallbacken", Erik Larsson, Näset, Årsta, Österhaninge, och Andersson, Sandemar, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo, i trestämmigt arrangemang av Gustaf Wetter (2013-07-29)
414. Ridmarsch från Österhaningen, efter "Lasse i Tallbacken", Erik Larsson, Näset, Årsta, Österhaninge, och Andersson, Sandemar, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo, i trestämmigt arrangemang av Gustaf Wetter (2013-07-29)
415. Vals efter brodern Vilhelm Nordström, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
416. Slängpolska av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
417. Kari, slängpolska av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
418. Gökpolska av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
419. Vals efter Edvard Vretman, Kängsta, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
420. Vals upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
421. Vals efter brodern Vilhelm Nordström, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
422. Brudmarsch efter Anders Bergström, Grindsvreten, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
423. Vals upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
424. Brudmarsch av Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
425. Brudmarsch upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 199, 319 och 690
426. Vals efter fastighetsmäklare Edvin Gustavsson, Katrineholm, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)
427. Vals upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo (2013-07-29)Erik Fogelström, Stockholm, född 1881 i Kila

428. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
429. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
430. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
431. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
432. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
433. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
434. Polska efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Minns inte du, så minns fälle ja!
            När dalkullan satt på tuvan"
435. Polska efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Konjaken kostar 1.75 ...
436. Håll takten, mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
437. Schottis efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
438. Polka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
439. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
440. Polka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
441. Skomakarvalsen efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Jämför valsen "Yxmassakern", ur "Andersson & Pettersson"
442. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext till första reprisen:
            När jag kommer hem, när jag kommer hem,
            får jag uggel (stryk) utav mamma,
            går jag bort igen, går jag bort igen
            får jag brännvin utav pappa
443. Vals efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
444. Vals efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext till första reprisen:
            Lycklig den flicka, som får en spelman,
            för orkar hon dansa, nog spelar väl han
445. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
446. Vals efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
447. Vals efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
448. Angläs eller möjligen polka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
449. Mazurka efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Om jag hade mig en vän, fallera,
            skulle jag gå till den i kväll, fallera
450. Polska upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
451. Mazurka upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Skräddar Augusta pojken! Kom och åk med!
            Kom och skjut mig, kom och skjutsa mig på kälken!
452. Slängpolska upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Kom, ska du få se på, vilken käraste jag månde få
            Lusti la la lej, lusti la la lej
            Kom ska Du få se på, vilken käraste jag månde få
453. Mazurka upptecknad efter Erik Fogelström, Stockholm (2013-07-29)454. Saknas.
455. Se 392.


Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta, född 1880

456. Vals av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
457. Polka av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
458. Hellbyvalsen av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
459. Marsch eller gånglåt av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
460. Vals av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
461. Polka av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
462. Petterslundsvalsen av Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
463. Polska efter fadern, upptecknad efter Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
464. Skål och botten opp, dryckesvisa upptecknad efter Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
      Vistext:
            Skål och botten opp för denna rosenknopp,
            så länge som man har en tår i flaskan kvar
            Kom Backus bli min gäst på denna glada fest,
            så länge som man har en tår i flaskan kvar
465. Det är ju nittonhundraett, beväringsvisa upptecknad efter Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
      Vistext:
            Det är ju nittonhundraett, som vi beväring går,
            på sista "excisstiden" jämnt nitti dar vi får
            Se'n får vi ännu mera, ett hundrasjutti dygn,
            så vi kan vara glada, att vi har fått ryckt in
466. Vår vallgosse har, beväringsvisa upptecknad efter Vilhelm Hjalmar Weiner, Årsta (2013-07-29)
      Vistext:
            Vår vallgosse har en så långer en an-an - an-nan,
            en långer an-an - an-an-nan, en långer an-an - an-an,
            så ingen i hela vårt land har en så långer som han
            Det långa som jag sade, att vår vallgosse hade,
            det var hans långa fårastav
            Det var ej det fula som damerna tänkte
            Nej, det var det vackra jag mente
            Vers 2 handlar om en vallflicka, som hade en luden fårahjord
            Vers 3 handlar om en köksa, som hade en rund kjol
            Vers 4 handlar om en domare, som hade en tjock domarbok.
Folkskollärare Karl G. Hellman, Björkvik

467. Tegnebols blåbandsmarsch av E. G. Eriksson, Tegnebol, upptecknad av Karl G. Hellman, Björkvik (2013-07-29)
468. Sköldingemarschen av E. G. Eriksson, Tegnebol, upptecknad av Karl G. Hellman, Björkvik (2013-07-29)
469. Björkviks blåbandsmarsch av E. G. Eriksson, Tegnebol, upptecknad av Karl G. Hellman, Björkvik (2013-07-29)
470. Tegnebolslåten av E. G. Eriksson, Tegnebol, upptecknad av Karl G. Hellman, Björkvik (2013-07-29)
471. Bröllopsmarsch av E. G. Eriksson, Tegnebol, upptecknad av Karl G. Hellman, Björkvik (2013-07-29)Erik Lindell, Katrineholm, född 1897 i Juresta, Floda

472. Brudmarsch efter morfadern "Malar-Lasse", Karl Larsson, mjölnare i Eriksbergs kvarn, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
473. Lille David, "springvals" i tvåtakt, efter morfadern "Malar-Lasse", Karl Larsson, mjölnare i Eriksbergs kvarn, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
474. Vi är så sams, visa efter Klara Engström, Himlinge soldattorp, Floda, morfadern "Malar-Lasse", Karl Larsson, mjölnare i Eriksbergs kvarn, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Vi är så sams, vi är så sams, vi skola aldrig träta
            Vi är så sams, vi är så sams, vi skola aldrig slåss
            Tra-la-la ...
            Tra-lala vi är så sams, vi är så sams, vi skola aldrig slåss
      Jämför nr 3
475. Schottis efter morfadern "Malar-Lasse", Karl Larsson, mjölnare i Eriksbergs kvarn, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
476. Sov du, min lilla, vaggvisa efter modern, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Sov du, min lilla, min älskling du är,
            sov, och var fluga bortfläktar jag här
            Allt är så tyst, som i graven det är
            Sov, och var fluga bortfläktar jag här
477. Polska efter "Kalle i Nässtuga", byggmästare Karl Karlsson, Skogsborg, Stora Malm, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 176
478. Slängpolska av Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
479. Skomakaren är en viktiger man, skomakarvisa efter soldaten Ferm, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm, som lärt den av sin fader Erik Emil Lindell, född 1874 (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Skomakaren är en viktiger man,
            av hela socknen behöves han
            Åt prästen och klockarn, åt länsman och patron
            gör han skor efter nyaste fason
            - Hoppsan sulanlej trallalej -

            2. Galoscherna jag gjorde åt Prostefar så grant,
            de ska fodras med fårskinn galant,
            och sant är det visst, som i skriften det står,
            att ulvar uti fårakläder går
            - Hoppsan sulanlej trallalej -

            3. Länsman, som har fötter så stora som så,
            ska ha rum för en liktorn också,
            och skaften ska fodras med röd saffian
            och sen prutar han värre än fan
            - Hoppsan etc. -

            4. Men bönderna och torparn vill ha alnslänga skaft
            och sulorna ska sålas med kraft,
            och allting ska vara båd' varmt och bastant
            Men bönderna betalar ju kontant
            - Hoppsan etc. -

            5. Alla vackra flickor, de småler så gott,
            och mitt hjärta det bullrar så brått
            Och jag vet ju på pricken, vems minsta foten är:
            just lilla vännen, som jag håller så kär
            - Hoppsan sulanlej trallalej -

480. Jag minns de glada dagar, gesällvisa efter soldaten Ferm, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm, som lärt den av sin fader Erik Emil Lindell, född 1874 (2013-07-29)
      Vistext:
            Jag minns de glada dagar från mina läroår,
            då det fanns krummelagar, som nu tillbaka står,
            då själva mästarns gumma i vadmalskläder gick,
            och döttrarna ej dumma fasoner lära fick
481. Elin och herremannen, visa efter "Karl August bonde", hemmansägare Karl August Eriksson, Himlinge, Floda, upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            1. En herreman, så rik och båld,
            han ägde tunnor guld
            och flera hemman i sitt våld,
            fick se en flicka huld
            bland parkens stammar ensam gå
            och talade till henne så:

            2. Mitt vackra barn, vad heter du?
            Säg mig ditt ljuva namn!
            Kom, sätt dig vid min sida nu
            i skogens blomsterfamn
            Vi vilja språkas vid en stund,
            det roligt är i enslig lund

            3. Mitt namn är Elin, men jag får
            ej längre stanna här,
            ty dagens sol snart nedergår,
            och jag skall plocka bär
            i korgen, som jag har,
            åt mor, hon väntande i hyddan borFrans Andersson, Stigtomta, född 1873 i Lid

482. Gånglåt efter klockare Nyberg, Ludgo, död 1950, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
483. Polska, "tre-takt-polkó", efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
484. Vals efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 473
485. Målar-Pelles polska efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
      Vistext:
            Målar-Pelle drog uppå sin basfiol
            och se mamsellerna uppå golvet dansa
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 472
486. Polska efter "Spel-Anders", Andersson i Spånga, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
487. Polska efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
488. Vals efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 474
489. Hambopolska av Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
490. Polska efter Melker Andersson, Husby-Oppunda, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
491. Polska efter Ernst Eriksson, Nykyrka, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
492. Stockholmsresan, polska upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
      Vistext:
            Nu är vi vid Svärta krog trala ...
      Jämför Svenska låtar, Närke, nr 29
493. Vals upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
494. Polska troligen efter Melker Andersson, Husby-Oppunda, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
495. Vals upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
      Jämför Olof Anderssons uppteckningar, nr 475
496. Polska, "tre-takt-polkó", troligen efter Hjalmar Björklund, Oxelösund, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
497. Polska efter "Spel-Anders", Andersson i Spånga, Råby, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
498. Polska upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
499. Polkett efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
500. Polska, "tre-takt-polkó", upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
501. Polska efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
502. Vals efter "Spel-Anders", Andersson i Spånga, Råby, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
503. Vals troligen efter fadern Anders August Pettersson, upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
504. Polska upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)
505. Vals upptecknad efter Frans Andersson, Stigtomta (2013-07-29)Ivar Boström, Valla, född 1876

506. Gamla kväsarvalsen efter fadern Albert Boström, född 1853, upptecknad efter Ivar Boström, Valla (2013-07-29)
507. E-dursvalsen efter muraren Dal-Lasse från Dalarna, upptecknad efter Ivar Boström, Valla, som lärt den av sin fader Albert Boström, född 1853 (2013-07-29)
      Jämför nr 37
508. A-dursvalsen efter mjölnaren Pillermålle, Granö, Floda, upptecknad efter Ivar Boström, Valla, som lärt den av sin fader Albert Boström, född 1853 (2013-07-29)
509. Springvals, äkta värmlandsvals efter mjölnaren Pillermålle, Granö, Floda, upptecknad efter Ivar Boström, Valla, som lärt den av sin fader Albert Boström, född 1853 (2013-07-29)"Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge

510. Gå vall, gå vall, vaggvisa efter Johanna, Väla, faster till modern, upptecknad efter "Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            Gå vall, gå vall, min lilla grå kalv!
            Jag ska säljä bört den, köpä kjortel igen
            Då blir jag grann, då får jag man,
            då får jag heta faster Lisen
511. Kattvisan, "Kisse låg uppå ungen sjuk", skämtballad efter soldatänkan Anna Maria Fredriksson, född 1833, upptecknad efter "Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            1. :/Kisse låg uppå ungen (ugnen) sjuk
            Han va inte go te rörä foten:/
            för då va lillä katten sjuker,
            å då va lillä katten sjuker

            2. Då kom där e lita råtta fram
            Ho böckade å ho nigde
            Ska dä varä någoen färsker stek,
            söm ä så läcker å behaglig?
            för då va lillä katten sjuker

            3. Di skickä bô å di skickä bô
            ätter doktaren uti Motä.
            Han skulle vara go å kommä dit
            å lillä kisse-katten bota
            för då va lillä katten sjuker

            4. /: Men när di kom på halvä vägen fram,
            då gav kisse upp sin anda:/
            för då va lillä katten döder

            5. Di skickä bô å di skickä bô
            ätter snickaren uti Histä
            Han skulle vara go å komma dit
            å görä kissekattens kistä
            för då va lillä katten döder

            6. Di skickä bô å di skickä bô
            ätter prästefrue uti Vepä
            Ho skulle varä go å kommä dit
            å lilla kissekatten svepä
            för då va lillä katten döder

            7. Di skickä bô å di skickä bô
            ätter prästefar uti Havä
            Han skulle varä go å komma dit
            å lilla kissekatt begravä
            För då va lillä katten döder

            8. Di skicka bô å di skicka bô
            ätter klockären uti Hungä (eller Lungä)
            Han skulle varä go å komma dit
            å ve lillä kissegraven sjungä
            För då va lillä katten döder

            9. Åtta bor (= sockenbor?) å di större möss,
            di skulle bärä å ringä
            Åtta bor å di mindre möss,
            di ätter båren skulle springä
            För då va lillä katten döder

512. Ack, om jag skulle mig gifta, visa efter Brita-Stina, född 1821, upptecknad efter "Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            Ack, om jag skulle mig gifta
            och en gammal gubbe ta,
            som har alla kistor fulla
            men alls ingenting förmår
            Jag i tysthet tänker,
            så att ingen mig hör:
            får fälle gubbens skänker,
            bara gubben dör
513. Öpp, piger, å tänd på ljus, visa efter Brita-Stina, född 1821, upptecknad efter "Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            Öpp, piger, å tänd på ljus;
            Vi haver tjuvar i vårat hus:"
            "Nej, kära farmor, nej kära farmor,
            då va e löppä, som tog e lus"Snickaren Erik Andersson, Valla, född 1893 i Fräntorp vid Ericsberg

514. Brudmarsch eller majstångsmarsch efter "Kalle i Nässtugan", byggmästare Karl Karlsson, Skogsborg, Stora Malm, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
515. Polska efter "Adel i Hult", Adolf i Hult, upptecknad efter Erik Andersson, Valla, som lärt den av sin moder (2013-07-29)
516. Schottis efter Lasse i Forssjö, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
517. Polska efter Rik. Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
518. Polska upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
519. Polska efter Rik. Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Erik Andersson, Valla, som lärt den sin moder, död 1931 (2013-07-29)
520. Polska efter modern, död 1931, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
521. Polska troligen efter modern, död 1931, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
      Vistext:
            Skräddarpojken å ja :/: å pojken
            kom å skjutsa mej, ./., ./., på kälken
522. Herre Gud i himmelen, visa upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
      Vistext:
            Herre Gud i himmelen,
            Götbols pojkar de lever än,
            å inte rår de, å inte får de,
            ta mig tusan att de dom vill ha
523. Polska upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
524. Hambopolska efter hustrun, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
525. Polska efter Dahlgrenarna, Ramsjöhult, upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
526. Polska upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)
527. Polska upptecknad efter Erik Andersson, Valla (2013-07-29)Förre lantbrukaren Rikard Larsson, Lideborg, Värmbol, född 1882 i Tibble, Stora Malm, död 1970

528. Polska efter arrendator Lars J. Karlsson, Öja, Stora Malm, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
529. Slängpolska efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
530. Vals efter brodern Alfred, född 1869, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
531. Vals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
532. Polska efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
533. Polska efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
534. Polska efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
535. Vals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
536. Gammalvals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
537. Vals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
538. Vals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
539. Polska, hambopolkett eller mazurka efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
540. Polska, hambopolkett eller mazurka efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
541. Hambopolska efter en snickare i Stockholm, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
542. Polska, hambopolkett eller mazurka efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
543. Morfarsbiten, polska, hambopolkett eller mazurka efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
544. Polka eller hoppare efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
545. Vals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
546. Polkett eller hoppare efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)
547. Vals efter skräddare Kalle Dahlgren, Ramsjöhult, upptecknad efter Rikard Larsson, Värmbol (2013-07-29)Byggnadssnickaren "Gammalängen", Erik Andersson, Katrineholm, född 1881 i Gammaläng, Floda

548. Polska troligen efter August Widmark, Västra Vingåker, upptecknad efter "Gammalängen", Erik Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
549. Bröllopsvisa, "Det bodde i Vingåkers socken en gång ...", författad 1846 av prosten J. P. Vålin, upptecknad efter "Gammalängen", Erik Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Det bodde i Vingåkers socken en gång
            en bonde som inte var fy skam
            Och hemmanet hade sitt namn utaf Spång
            fast ej ån gick i den byn fram

            2. Den bonden en duglig och välbergad man
            for ofta till Karlstad och Kumla
            Det finaste vetemjölet sålde han
            samt osyftad Vingåkers humla

            3. Den bonden han hade en hustru också
            den lär ingen av oss förtryta
            Väl var hon liten men duktig ändå
            och knapt tros han velat byta

            4. Hon smekte sin gubbe och skötte sitt hus
            och bar honom söner så rara
            och döttrar så smala och raka som ljus
            och snälla, det kan jag försvara

            5. Och sönerna gifte sig var efter ann
            och bröllop det var kan ni veta
            Så ville ock döttrarna ha sig en mann
            Den fick de ock utan att leta

            6. Till Anna kom fager ungersven en dag
            och sa: Vill du ha mig, kär Anna
            och hustru min bli, så lofvar ock jag
            dig hjerta och lästyg så granna

            7. Och flickan hon svarte ett darrande ja
            och tryckte sig ömt till hans sköte
            och purprande kinden gav åter ett ja
            var gång vid de älskandes möte

            8. Och hösten kom åter med skördarnas gull
            åt söder drog foglarnas skaror
            och himlen blef åter av tjernor så full
            Och norrskenen lyste så klara

            9. Då hördes i templet av Vingåkers präst
            ett äkta förbund der förkunnas
            för Erik och Anna och flere därnäst
            O må dem all sällhet förunnas!

            10. Och närmare drog Julen, den heliga tid
            och kom med hellsning till jorden
            af ära i höjden, välvilja och frid
            och grenljus och dukade borden

            11. Då sändes en hälsning till grannar och slägt
            att komma till gästabudshuset

            12. Och bröllopsal'n siras på grannaste satt
            och brudparets namn syns i taket
            Och borden fullsättas av gudslån så tätt
            och vetebröd av finaste baket

            13. Och dit kommo bönder och herrskap också
            och prästen den ingen kan slippa
            Mamseller och fröknar båd stora och små,
            så snörda och fagra och sippa

            14. Och platser anvistes de bjudna var sin,
            med bränvin matlusten retas
            Och värden har göra att få gästerna in,
            ty mycket det krusas och stretas

            15. Ty det hör till saken att göra sig till
            och låta med sig resonera
            Likt jungfrun hon nekar fast gerna hon vill
            Och sen tänker kapitulera

            16. Och prästen han sade: Nu äro vi här
            och nu skall vi minsann ej spara
            Förödelsens styggelse texten den är,
            som jag denna dag skall förklara

            17. Och spelmän införa den kräsliga mat,
            som hissas som liten i linda
            Och in kommer steken och soppa och fat
            och bringor och skinkor så trinda

            18. Och värden han sade vill prästen som jag
            så ta vi en sup uppå fisken
            Må göra, sa prästen, så är och mitt lag
            och du Lars åtar dig väl risken

            19. Och kors vad det suptes och kors vad det dracks
            och lätt gingo flaskor kring bordet
o             ch hjertat på prästen blev mjukt som ett vax,
            då äntligen han tog till ordet:

            20, "God vänner, nu vilja vi dricka en skål
            af välgång för nygifta paret.
            som hunnit det glada och lyckliga mål,
            der hjerta åt hjerta ger svaret

            21. Må himlen välsigna det dyra förbund,
            som blifvit vid altaret knutet
            Må i dess tjäll liksom i Mamrelund
            det blifva av Guds frid omslutet

            22. Må kärlek och hoppet förljufva det lif
            åt dygdiga mödorna ägnat
            och friden plantera sin gröna oliv
            vid hyddan, som Guds nåd har hägnat

            23. I fäder och syskon må länge ni få
            åt brudparets lycka er glädja
            Och se dem uppväxa de vikingar små,
            som i edra fjät skola träda

            24. Jag önskar dig lydnad Lars av dina barn
            av sällhet så är den väl renast
            På tidens ström bortföres all glädje och flarn,
            den glädjen dock lämnar oss senast

            25. Må barnen förvaras med fädernas dräkt
            och fädernas fromhet och ära
            Och hedra med dygden sin bygd och sin slägt
            och ofläckat släktnamnet bära"

            26. Nu allas glas höjas och kring laget går
            en skål för de sällas förening
            och i modersögat sig smyger en tår,
            som uttrycker bäst hjertas mening

            27. Och så kommer faten för insamling fram
            till bohag för de kontrahenter
            och där läggas sedlar och kvigor och lamm
            och silver och andra presenter

            28. Och prästen han räknar det tyst för sig själv
            och säger: "Vad ni varit rara
            Ni riktigt tagit spänderbyxor på,
            fördömt att jag glömt mina bara

            29. Men nu skall minnas de fattiga ock,
            förrän vi här borden klarera
            Ty snömos till rätten och trasor till rock
            har många när vi oss traktera

            30. Vi skiljas snart vänner och mötas igen
            om Gud vill och Erik som till året
            då sitter en brudgum i högsätet än
            vid bruden med lockiga håret

            31. Men innan vi uppbryta har jag ännu
            en önskan för någon i laget
            och meningen deraf skall sägas er nu
            i rim utaf renaste slaget

            32. Hvad skall jag er önska er, brudtärnor små,
            med kransar och blommor i håret
            Ett dussin av friare vill det förslå
            och myrten och krona till året

            33. Du Erik skall göra kalas nästa år
            och skaffa dig hustru som andra
            Om du fråga flickor i socknen jag spår,
            att de det beslutet ej klandra

            34. I Spånga mör finnes som vilja dig ha,
            i Karlstad, i Kumla och Regna,
            i Skedevi i Floda som straxt svara ja
            och sig åt det anbudet fägna

            35. Du Lars, du skall tämja med betslet kapsion
            de slynglar som skrämde din fåle
            För marsvin och gökar som ha reson
            finns länsman och tingsrätt och påle

            36. Du Olof skall skaffa dig starkare ben
            och ej såna der svavelstickor
            Om någon får veta att du hafver men,
            får du inga af våra flickor

            37. Jag önskar vår nämndeman uti Vads by,
            som är bland vår allmoge kaxen,
            god tur uti fiske och det just förty
            jag tionde fordrar av braxen

            38. Jag önskar dig Olle du redliga man
            att du ej må spricka i skinnet
            Nog vill jag ha ko-lik men helst av en ann
            Det kan du ju lägga på minnet

            39. Vår granne Stor-Erik jag önskar dernäst
            förhöra minst en gång om året
            Och som han kan läsa och det som en präst,
            skall han lära Erik i Snåret

            40. Kyrkorådet Lars Erson, en vakande man
            må tillse att hönsen i Lunda
            ej stjälas av Kåfalln Dahlin eller ann,
            då stackarna sitta och blunda

            41. Må tuppen, som gol så fin och så rar,
            nu gala i skrofvet på tjufven
            och packat i Kåsta der räfmålet var
            tills mästerman får den i luven

            42. Du Nästorpen, du må dig hålla i styr
            af alla bestyr ej det bästa
            Men kafling och strykning är stundom rätt dyr
            och likså att klappa sin nästa

            43. Från Kåsta skall du drifva tionde in
            och tillse att barnen i byen
            ej uppsätta märken i salmboken sin,
            som nog kan förarga och bry'en

            44. Dess sexman den lilla med hjelp av sin slägt
            skall orgerna trampa i häljen
            Hvad vet man väl eljest den ringaste fläkt,
            de icke gå sönder i bäljen

            45. Vår granne från Hacksta skall sätta ett lås
            för skräddarn jag ej kunde tysta
            Tills Rydberg vid Stensjö får sturen i bås
            och ger honom vad han tyks lysta

            46. Per Nilsson i Berga att blifva mig kvitt
            skall gälda en skuld för de döda
            Ty äfven de döda ska var en ha sitt
            och orätt ger vanskelig gröda

            47. Dig, Vads Pelle hade jag så när glömt
            men det var orätt att göra,
            men saken är den att jag suttit och drömt,
            då jag smorde ihop denna röra

            48. Jag unnar dig Pelle den sällhet du nått,
            om dig endast godt jag fått höra
            Ej alla dig likna tyvärr men lik godt de,
            var skall för sig redogöra

            50. Ol. Larsson i Marsjö, en pålitlig man,
            jag gör till byns förman och herre
            Med sederna eljest det går som det kan
            och med socknen maras det värre

            51. Och jelp mig från Marsjö, min kassa är klen,
            rätt nu har jag ingenting öfver
            Krediten står äfven på svagaste ben,
            en penningbutelj jag behöfver

            52. De i det hedrade laget jag glömt
            om fredag erhålla ersättning,
            då sångmön har samlat de krafter hon tömt
            och varför hon nu vill ha lättning

            53. Er gubbar och gummor jag nu slår ihop
            och gör utaf eder ett röse
            Men innan det händer ska vi ha ett stop
            och tiden vi icke förslöse

            54. Se bruden, den unga sig önskar en dans
            och se hur i flickorna spritter
            Re'n kjolarna vifta som ekorrens svans
            och sitta der sedan som glitter

            55. Fiolerna kalla och polska begyns,
            de dansande slå sina ringar
            och glädjen och flottet i pannorna syns
            och brudgum med bruden omsvingar

            56. I prästlunk med farmor och mormor med fler
            med kragen på sned dansar prästen
            Och utaf de knakande knäna man ser,
            att det går för nära på gästen

            57. Med brudgum och pojkar gå fruarna på
            och säga vad ni äro vata
            Ack om våra gubbar så voro ändå,
            de tråkiga äro och lata

            58. Mamseller och fröknar och herrar också
            minnsann icke heller de skolka
            Och gapande skaror de undra på,
            hur det dansas sjuka och polka

            59. Och gubbar och gummor de röras i takt
            och loppo i pelsarna undra
            och pojkar och flickor med hela sin makt
            de flänga och flyga och dundra

            60. Och kronan nu dansas av flämtande brud
            Kristina blir den jag först spår den
            och sedan den vandrar med jublande ljud
            kring laget och var flicka får den
Ivar Karlsson, Stockholm, född i Björkvik

550. Polska av Ivar Karlsson, Stockholm, upptecknad av Lennart Bergström (2013-07-29)
551. Gånglåt efter Ivar Karlsson, Stockholm, upptecknad av Lennart Bergström (2013-07-29)- - - -

552. Pintorparfrun, "I Södermanland, på sitt slott Ericsberg ...", författad av Wilhelm von Braun, 1813-1860 (2013-07-29)
      Vistext:
            1. I Södermanland, på sitt slott Ericsberg,
            där bodde en änka, fru Anna,
            hon sög sina bönders och torpares märg
            och ägde av galla en kanna

            2. Hon trätte och svor ifrån morgon till kväll
            och nyttjade nageln och näven,
            och pigorna fingo okristligt med smäll,
            och spöstuga hade hon även

            3. Där hängde hon bönder och tjänare opp
            och gav dem på pälsen så svåra
            Fru Anna hanterade människokropp,
            så ögonen månde sig tåra

            4. Hon hetsade hundar på tiggare små
            och log när de skreko för bettet
            Bad någon on mat, blev hon gulblek och blå
            och for som hon varit från vettet

            5. Hon svälte sitt folk, lät det äta ur ho
            den skällaste välling och grina,
            men hade en bonde en mjölkande ko,
            den drev hon i stallet till sina

            6. Så levde fru Anna. Men ryktets basun
            om namnet och minnet tog vården:
            i trakten hon kallades Pintorparfrun
            och Pintorp kallades gården

            7. Vid solens uppgång en morgon hon stod
            som vanligt på trappan att tälja
            arbetarnas styrka, så arg i sitt blod,
            som hade hon velat dem svälja

            8. För sent då en torparegubbe där kom
            och genast så började leken:
            "Gå genast till skogen och se dig väl om
            allt efter den tjockaste eken!

            9. Och är du ej åter förr'n dagen är slut
            med denna tillbaka till slottet,
            så hel som hon står där med kronan förut,
            du pliktar med torpet för brottet"

            10. Bedrövad till skogen den gamle nu gick
            och satte sig neder att klaga
            Då kom där en dvärg, som med vänlig en nick
            den sörjandes hand gick att taga

            11. "Vad sörjer du över? Säg genast ifrån,
            jag kunde dig hjälpa törhända"
            Och torparn berättade ... "Mödornas son,
            jag olyckan från dig vill vända"

            12. Här ser du bredvid dig den tjockaste stam
            av ekar, som finnas i skogen
            Och Erik och Svante nog draga den fram ...
            Farväl! Snart Fru Anna är mogen ...

            13. Och gubben tog yxan ... "Försök då, stor sak!"
            Tre hugg blott behövde han göra
            och eken den föll med ett hiskeligt brak
            och strax den begynte sig röra ...

            14. När gubben på stammen väl krånglat sig opp,
            han hörde det flåsa och springa,
            och eken för av i det starkaste lopp -
            men hästar, det såg han dock inga ...

            15. Med kronan förut, som mor Anna befallt,
            flög trädet mot slottet som vinden
            och med sig i farten det släpade allt,
            staketet och herregårdsgrinden

            16. På trappan stod frun, men hon bleknade då,
            ty hästarna vore bekante
            Hon såg dem allena men hörde också
            ett hånskratt: "Ha knäar du, Svante?"

            17. Ty eken i porten tog mot, då han for
            och stod för ett ögonblick stilla
            Men hästarna,, de voro - make och bror,
            som också i livet gjort illa

            18. Nu skulle man tro, att fru Anna blev from,
            men hon blev dock endast allt värre ...
            En afton en svartmålad vagn där framkom
            och ur steg en svartklädder herre

            19. Han gick in i salen. Fru Anna förstod
            på stund vem den herrn månde vara ...
            Då föll hon till fota: "Herr Djävul, var god
            att ännu tre somrar mig spara"

            20. "Omöjligt, min nådiga", svarade han,
            "upplupen är redan min ränta"
            "Tre månar åtminstone, sötaste Fan!"
            "Nej genast, ty hästarna vänta"

            21. "Jag måtte väl dock få ta med mig min präst"
            "Må göra, han tillhör mig redan!"
            "Och även min kammarfru?" - "Gör som ni bäst
            det rinner, men följ mig blott sedan"

            22. Med frun under armen den svartklädde kom
            snart neder i vagnen att stiga,
            och förd utav prästen, som rädd såg sig om,
            gick kammarfrun, eljes en piga

            23. "Hopp, Erik och Svante", den svartklädde skrek,
            och vilt de begynte att skena
            Då ryste fru Anna och hon vart så blek,
            som ingen lär henne förmena

            24. De välte dock icke, ty vägen var bred
            och särdeles jämn och lätt-farig
            "Kurage, mina damer, det går med besked,
            dock är för ert liv jag ansvarig"

            25. Snart komo de fram till ett lysande slott,
            utvändigt så skönt till att skåda
            "Välkomna", den svartklädde ropade brått
            åt prästen och damerna båda

            26. Han förde dem upp i en skimrande sal,
            helt artig, den svartklädde sprätten
            "Tillåt mig", så var till fru Anna hans tal,
            "att hjälpa er vid toaletten"

            27. En klänning av grovaste vadmal och grått
            hon tvangs att ta på sig, fru Anna,
            och tofflor av bly, vilka klämde så gott,
            men därvid det skulle ej stanna

            28. Av skarpaste stål tog han därpå en kam
            och började håret att ansa,
            så blodet det flöt, och så förde han fram
            sin dam att med henne få dansa

            29. Hon valsade ett varv, hon valsade två,
            i yrande fart, så det kändes
            Sin gullring hon satte på kammarfrun då,
            men genast det fingret förbrändes

            30. "Blott ännu en vals", skrek den svarte så hes,
            "här hjälper det icke att mucka"
            Så trådde hon dansen, då plötsligen ses
            på golvet där öppnas en lucka

            31. Fru Anna, hon störtade andfådd dit ned,
            en lukt som av svavel man kände
            Och prästen han följde sin matmor med,
            till jorden blott kammarfrun vände

            32. Av henne man denna berättelsen har,
            tre år fick på vägen hon pallra,
            men aldrig den käringen gladare var
            än när om sin färd hon fick skvallraAlbert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta

553. Gubbpolka, polska eller hambopolkett av Albert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta (2013-07-29)
554. "Valsa lätt", vals av Albert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta (2013-07-29)
555. Polska efter Karl Olsson och Karl Larsson, Hedensö, upptecknad efter Albert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta (2013-07-29)
556. Polska efter Karl Olsson och Karl Larsson, Hedensö, upptecknad efter Albert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta (2013-07-29)
557. Polska av Albert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta (2013-07-29)
558. Marsch eller gånglåt efter Karl Olsson och Karl Larsson, Hedensö, upptecknad efter Albert Andersson, Katrineholm, född 1890 i Näshulta (2013-07-29)Målaren Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs

559. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Jämför Karl Petter Lefflers uppteckningar, nr 81, sid 138
560. Vispolska, "Skönheten som du har på din kropp ...", efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Vistext:
            Skönheten som du har på din kropp,
            den lyser hela kärleken opp
            Å fram kom det gubbar, gula och blå,
            och skinnbyxor det hade dom på sig
561. Sjögrens-polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Jämför Karl Petter Lefflers uppteckningar, nr 82
562. Känner du den som dansar med mig, "Sorunda-visan", vispolska upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Vistext:
            Känner du den som dansar med mig
            och gula skinnbyxor hade han på sig
            men min man han hade gröna
            Tra la la, ./., ./.,
            men min man han hade gröna
563. Vispolska, "Å när jag dansar med min lilla vän ...", efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Vistext:
            Å när jag dansar med min lilla vän,
            då får de andra ont i magen!
564. Sorundamarschen, gånglåt efter Ellen Johansson, Sorunda, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
565. A-dursvalsen från Aspön och Morrarön efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Jämför Karl Petter Lefflers uppteckningar, nr 84, sid 120
566. Skrattpolska upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
567. Skrattpolska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
568. Aspöpolska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
569. Aspöpolska efter skogvaktare Mård, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs, jämför t ex nr 435 och 578 och hambopolketten "Konjaken kostar en å sjuttifem" efter August i Grindstugan, Lästringe, Södermanland (2013-07-29)
570. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
571 Polska efter modern Josefina Andersson, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
572. Peters polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
573. Blomkvists-Pelles vals efter vagnmakare Pelle Blomkvist, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
574. Polska från Aspön efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
575. Barvapolska efter Johan i Mågla och morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
576. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
577. Ytterselaöpolskan efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
578. Polska efter Johan i Mågla och morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Vistext:
            Konjaken kostar 1.55
579. Barvapolska efter Johan i Mågla och morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
580. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
581. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Jämför Karl Petter Lefflers uppteckningar, nr 77
582. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
583. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Vistext:
            Just nu så vaknar Grindstugen upp
            å just nu så tappar han pipan
      Jämför Karl Petter Lefflers uppteckningar, nr 72 och 93
584. Timlåten, "Klockan är tio slagen ...", väktarrop från Västerås (2013-07-29)
      Vistext:
            Klockan är tio slagen
            Guds härliga milda mäktiga hand
            bevare vår stad från eld och brand!
            Klockan är tio slagen
585. Tornlåt, "Klockan är tio slagen ...", väktarrop från Strängnäs, efter fadern, torntutaren Kalle Andersson, upptecknat efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
      Vistext:
            Klockan är tio slagen
            Gud bevare vår stad från eld och brand
            och tjuvars hand!
            Klockan är tio slagen
586. Ekrothas polska av morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)
587. Polska efter morfadern Karl Gustaf Sjögren, född 1836 i Västmanland, död 1825 i Strängnäs, upptecknad efter Gunnar Sjögren, Bandhagen, Stockholm, född i Strängnäs (2013-07-29)Gerda Zetterlund 1888-1969, Katrineholm

588. Nu är det jula, "Lantzens julpolska", visa efter fadern, soldaten Johan Alfred Lantz 1863-1919, från Adolfsfors soldattorp, Lind, Sköldinge, upptecknad efter dottern Gerda Zetterlund, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Nu är det jula, för hej och hopp,
            för mor har nyss slutat baka
            Å far han hugger en granetopp
            å sätter kärvar på taka
            I kväll ska tändas de fyra juleljus,
            då dricker spelman ur farfars stora krus,
            å hela natta det vakas
589. Utställningsvisan, "Från gumman och barnen ...", upptecknad efter dottern Gerda Zetterlund, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Från gumman och barnen jag for
            till Stockholms utställning så stor
            En matsäck mig gumman har gett
            med pannkaka, fläsk, o så fett
            och dito en plunta så rar
            Nu ner till stationen det bar
            I en damkupé vilse jag gick
            och sedan jag utställning fick"Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge

590. Staffansvisan, "Staffan han var en ...", upptecknad efter "Kattrinä i Klövhälla", Edit Söderberg 1888-1975, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            Staffan han var en stalledräng
            Eder tackom vi så gärna
            Han vattna' sina fålar fem
            allt för den ljusa stjärna
            Ingen dager synes än,
            fast stjärnorna på himmelen de blänkaErik Lindell, Katrineholm, född 1897 i Juresta, Floda

591. Polska upptecknad efter Erik Lindell, Katrineholm (2013-07-29)Elisabeth Lindbom, Stockholm

592. Morfarspolskan efter morfadern, torparen Anders Persson, Gnallen, Sköldinge, upptecknad efter Elisabeth Lindbom, Stockholm (2013-07-29)Abel Valfrid Andersson, Katrineholm, född 1898, Täckhammar, Bärbo

593. Hör du gamla farbror göken, "Sommarvisa" av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Hör du gamla farbror göken,
            säg vem sjunger du väl för?
            Är det någon gökefröken,
            som nu din stämma hör?
            Eller är det väl din maka,
            som du sjöng för ren i fjol?
            Hon vill ej din sång försaka,
            ty hon hörde, när du gol

594. Midsommarkväll, drömmarnas kväll, "Midsommarvisa" av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Midsommarkväll, drömmarnas kväll,
            du skönaste kväll uti Norden
            Just nu svävar drömmarnas fe över jord,
            hon vandrar bland dukade borden
            Hon rör med sin hand vid rodnande kind
            och viskar så ljuvliga orden
            Små älvor nu leka kring midsommarstång
            Hör, göken, han ropar i skogen!

595. Fagertärns ros, "När björkarna lövas ...", visa av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            När björkarna lövas på Fagertärns strand
            uti Tiveden, skogarnas land,
            då stiger en blomma ur Fagertärns famn
            som en glödande eld med sin kalk
            Den vilar på vågen så lycklig och fri
            och tonar sin livsmelodi

596. Julens klockor härligt ringa, "Julpsalm" av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Julens klockor härligt ringa över hav och land och stad
            De ett ljuvligt budskap bringa: född är Jesus, min själ var glad!
            Himlabarn, du glädje bjuder åt en värld så hård och kall
            Änglaskarans lovsång ljuder än i dag över världen all

597. Var hälsad gryning, "Hymn" av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Var hälsad gryning i rosengården
            Mitt hjärta fylles med jubelsång
            När Gud om blommorna tager vården,
            jag ville vandra här dagen lång
            och se Hans under i sköna syner
            som Edens lustgård i morgonstund
            Med himmelsk renhet i håg och sinne
            på knä i Skaparens blomsterlund

598. Det sjunger i skyn, visa av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Det sjunger i skyn, det sjunger i byn,
            det sjunger så vackert i skogen
            Var gryende dag till Herrens behag
            med lovsång jag vill vara trogen
            O, härliga lott! O ljuvliga lott!
            En medlem av Gudsriket vorden
            O, härliga lott! O ljuvliga lott!
            En försmak av himlen på jorden

599. Liljornas sång, "Gömd uti skuggan ...", visa av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Gömd uti skuggan av lundarnas tempel
            jag växer bland syskon vita som jag
            Renhetens färg i klockornas kalkar
            skyddad av dräkten: grönaste blad
            Dräkten blev skänkt av den Eviges händer,
            doften mig gavs på Hans skapareord
            Växer jag vit vid åkrar och stränder,
            dofta jag vill till Guds ära på jord

600. Bara en liten silverton, "Bara en liten fågel ...", visa av Abel Valfrid Andersson, Katrineholm (2013-07-29)
      Vistext:
            Bara en liten fågel, som sjunger i tidig vår
            kan stämma vår själ till jubel,
            och sången till hjärtat går
Lilly Ahlsén, Sköldinge, född 1914 i Enånger, Västmanland

601. Skogstorparens dröm, "Invid Storskogens bryn ...", visa av Elka Neslha, upptecknad efter Lilly Ahlsén, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Invid Storskogens bryn
            strax vid vägen från byn
            ligger torpet, som du håller kärt
            För dig lugn, ro och frid
            långt från oro och strid:
            en idyll för din längtande själ
            Där ville du drömma i vårkvällen blå,
            där ville bland blommor och grönska du få
            känna odlarens glädje, när mognad ger lön,
            ja först då, vore världen din skön

            2. Uti ängstjärnen säv
            synes smygande räv
            söka middag av and och fasan
            I en svävande sky
            dimmor komma och fly,
            finna hägn mellan tallar och gran
            Du stannar på tunet, hör trastarnas sång
            i lärkgran och björkar, och åter en gång
            ser du borta i backen hur vårsolens lek
            följer binen bland enar och ek

            3. Där gav du rådjuren hö
            och i nyfallen snö
            såg du spår efter harar som flytt
            Snart skall sipporna blå
            invid skogsstigen stå
            Kanske grävlingen kommer på nytt
            Här ville du dröja att återigen
            höra uggla och duva, som svara sin vän
            I din hand vill du hålla den rogivna stund,
            som ger längtan och tankarna grund

602. Visst skall du minnas, "När skogarna susa ...", visa av Elka Neslha, upptecknad efter Lilly Ahlsén, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            1. När skogarna susa
            och bäckar brusa
            och vårvinden smeker din kind
            Visst skall du minnas då
            sippor blå,
            viol och liljekonvalj,
            och trasten dig åter hälsa vill
            med sin glada aftondrill
            Då kanske du stannar en kort minut
            och ler åt minnen som ej plånas ut

            2. När skogsblommor dofta, då skall du ofta
            förnimma ett svar på din dröm
            Det var din hemlighet
            som ingen vet
            men ekarna viskar därom
            Och när skyarna liksom mönster strör
            på himmelens mörkblå pell,
            då skall du få svar på din fråga varför
            du längtat till sommarens kväll

            3. När höstdagar grånat
            och bladen gulnat
            och fåglar mot södern har flytt,
            då blicka stjärnor ner
            och månen ler
            mot en värld som i höstdräkt sig prytt
            Den blånande vikens böljor slå             mot berghällen kal och grå,
            men efter snöstormar åter vi möta får
            en blomstrande lockande vår
            Refräng:
            Du skall aldrig glömma, du skall städs minnas,
            ty vinden skall susa ditt namn,
            stilla skall den viska, den skall ömt dig smeka,
            och det gör den som en hälsning ifrån mig

603. Han har en egen stuga, visa av Einar Malmkvist, upptecknad efter Lilly Ahlsén, Sköldinge (2013-07-29)
      Vistext:
            1. Han har en egen stuga
            i Heby by, minsann
            Där fattas dock en fruga,
            de till prästen aldrig hann
            Anbuden var nog många
            men kortvarig lyckans mått,
            så ofta känslor svalna,
            ty Einar hade brått
            Nu bygger han fioler
            och målar uppå duk,
            men var gång våren kommer
            av längtan blir han sjuk

            2. Hans dröm är Näckens melodi,
            han ville spela den
            inunder bron vid grannens teg
            och fresta kärleken
            med hemgjorda fioler och stråkar i sin hand
            kanhända får med böljans mö
            han knyta vänskapsband
            Men kanske blir det inte så
            som han i drömmen tänkt,
            det blir kanhända åter då
            minkfröken vattenstänkt
            Då får han drömma vidare
            bland sina tavlor små
            och uppå sköna flickor
            får blicken stanna då

            3. Jag sport ur säkra källa
            om Einars chans igen,
            han hade i sin fälla
            den sköna minkfröken
            Men iverns hala fingrar
            ett felgrepp synes få,
            minkfröken ut sig smyger,
            han ensam hem fick gå
            Men dragningskraft från Einar
            hos minkfröken fick svar,
            ty se om ett par dagar
            hon på nytt i fällan var
            Nu får han smeka skinnet
            och känna segrarns lust
            och hoppas att han snarast
           

            4. Men ändå Näckens melodi
            den frestar honom än,
            det är en längtan däruti,
            han känner den igen,
            fast böljan snart är bunden
            av Bores kalla hand
            Han stämma vill fiolen,
            hans hjärta står i brand
            Men kanske blir det skogens ro,
            som han vill finna då
            och ibland fur och ljung måntro
            han möter skogens rå
            Då tar han fram sin pensel
            och spänner tavlans duk
            och målar denna sköna,
            ty så är Einars brukWilhelm Andersson, Torsås, Småland

604. Karl XV:s vals upptecknad efter Wilhelm Andersson, Torsås, Småland (2013-07-29)
605. Polska från Torsås upptecknad efter Wilhelm Andersson, Torsås, Småland (2013-07-29)
606. Polska upptecknad efter Wilhelm Andersson, Torsås, Småland (2013-07-29)C. G. Olsson, Skogstorpsstugan, Bie, tidigare bosatt i Hagaberg, Julita

607a. Österåkers brudmarsch upptecknad efter C. G. Olsson, Skogstorpsstugan, Bie (2013-07-29)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1027
607b. Österåkers brudmarsch, vanligen spelad version efter Gustaf Wetter (2013-07-29)
608. Wingströmsvalsen efter C. G. Johansson, Olstorp, Floda, upptecknad efter C. G. Olsson, Skogstorpsstugan, Bie (2013-07-29)
609. Johnssons vals efter "Vas-Lasse" eller "Lasse Kafling", Lars Persson, Båsenberga, död omkring 1920, upptecknad efter C. G. Olsson, Skogstorpsstugan, Bie (2013-07-29)A. E. Bolling, Gränna

610. Vispolska, "Låt oss dansa, när vi är unga ...", efter modern Greta Lisa Bolling, född 1838 i Ulrika, död 1923 i Gränna, upptecknad efter A. E. Bolling, Gränna (2013-07-29)
      Vistext:
            Låt oss dansa, när vi är unga!
            Lusti' Kersti lilla känner du mej?
            Ja vi ska dansa, när vi är unga
            Det kommer snart en dag, när det osar igen
611. Bökarns polska från Gränna upptecknad efter A. E. Bolling, Gränna (2013-07-29)
Senast ändrad 2020-12-26