Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan"420 Svenska Danspolskor m.m. från Uppland, Östergöthland, Dalarne, Södermanland och Jemtland satta för Piano af A. G. Rosenberg"

Första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835 samt satta för Pianoforte af A. G. Rosenberg", första upplagan, utgivningsår 1875, tryckt 1876, framsida, sidor 1-48 (2020-04-24)

Första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835 samt satta för Pianoforte af A. G. Rosenberg", andraupplagan, utgivningsår 1876 enligt framsidan, 1877 enligt förordet, tryckt 1877, framsida, sida 1 och sida 48 (2020-04-25)

1. Polska från Södermanland
2. Polska från Södermanland
3. Polska av mjölnaren och urmakaren Lars Blom, Wigersberg kvarn, Floda, Södermanland
4. Polska från Södermanland
5. Svenska fackeldansen, slängpolska från Södermanland, även kallad "Skräddarepolskan
6. "Var jag mig en liten dräng", vispolska från Södermanland, skämtballad, även benämnd "Käringen på havsbotten" eller "Den ondsinta käringen"
      Vistext:
            Var jag mej en liten dräng,
            skulle gå sta' å fria
            Fria' till en gammal kärr'ng,
            trodde dä va en piga
            /:Aldrig fick jag någon ro för kärringen:/
7. Slängpolska från Södermanland
8. Polska från Norge
9. Polska från Södermanland
10. "Nils Nilsson i Vika", sånglek
      Vistext:
            /:Nils Nilsson i Vika,
            han fria' te' frökna/:
            /:Tack för du tog 'na!:/
            Tack, tack för du tog 'na!
11. Slängpolska från Södermanland
12. Polska från Södermanland
13. Slängpolska från Södermanland
14. Polska från Södermanland
15. Slängpolska från Södermanland
16. "Rosenbergs polska
17. Slängpolska från Södermanland
18. Polska från Södermanland
19a. Slängpolska från Södermanland, efter lankasterskolläraren, vice klockaren, sockenapotekaren, målaren och glasmästaren A. Andersson, Floda, Södermanland
19b. Slängpolska från Södermanland, högtidlig variant av föregående polska
20. Slängpolska från Södermanland
21. Slängpolska från Södermanland
22. "Vi ska ställa te en roliger dans", sånglek eller polska från Södermanland
      Vistext:
            /:Vi ska ställa te en roliger dans,
            vi ska binda både krona å' krans te' densen/:
            /:Hej, hopp san! roliger dans!/
            Hej, hopp! båd' krona å' krans te' dansen:/
            /:Vacker är du när du dansar å' ler,
            vacker när du på din käraste ser, skön' Anna/:
            /:Hej, hopp san! roliger dans!/
            Hej, hopp! båd' krona å' krans te' dansen:/
      Ofta sjöngs:
            /:Ful ä' du när du dansar och ler,
            ful ä' du uti alla manér, ja, du ä' ful/:
            /:Ful ä' du, vacker vill du vara:/
            du ä' ful!
23. Slängpolska från Södermanland
24. Flickan står på golvet, slängpolska eller sångleksmelodi från Södermanland
25. Slängpolska från Södermanland
26. Polska från Södermanland
27. Slängpolska från Södermanland
28. Slängpolska från Södermanland, jämför "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström", häfte 1, tryckt 1840, nr 41, "Slängpolska från Västmanland"
29. Polska från Södermanland
30. Slängpolska från Södermanland, jämför Julius Bagge, "75 polskor från Uppland och Södermanland", nr 22
31. Slängpolska från Södermanland
32a, 32b. "Kom fattigdom", polska från Södermanland i dur resp. moll
33. Polska från Södermanland
34. Slängpolska från Södermanland
35. Polska från Södermanland
36. Polska från Södermanland
      Vistext:
            Flicka lilla, vill du gifta dej?
            Säg straxt, om du vill ha mej!
            Vill du inte, så säg bara nej,
            Nog får jag den, som tar mej
            Tra, la, la, ...
37. Slängpolska från Södermanland
38. "När jag var i mina unga år", vispolska
      Vistext:
            När ja' var i mina unga år,
            då var ja' liten å' nätter,
            Då gjorde pappa mej en liten stol,
            ja' satt å värmde mina fötter
            Nu ä' ja' gammal, nu ä' ja' grå,
            nu har ja' ingen stol att sitt på,
            nu fryser ja' om mina fötter
39. Polska från Södermanland, jämför melodin till t ex visorna "Skomakarn, skolåda" och "Var inte ledsen du lilla Lotta
40. Tyska klockorna, slängpolska från Södermanland efter "Sjuttioåttan"
41. "Hej, lusteligt att dansa", "Valborgsmässodans", ringdans från Södermanland, text från Grythyttan, Västmanland
42. Polska från Södermanland, möjligen melodi till en sånglek
43. Polska från Södermanland
44. Wennerbergs polska, slängpolska efter organisten Wennerberg, Lilla Mellösa, Södermanland, jämför "Slängpolska från Dalarna, numera kallad "Östgötapolskan" eller "Klang min vackra bjällra", se "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 9
45. Slängpolska från Södermanland
46. Slängpolska från Södermanland
47. Polska från Södermanland
48. Slängpolska från Södermanland
49. "Ack, om den lilla vännen komme", polska från Södermanland
50. Polska från Södermanland, jämför "Slängpolska från Södermanland", ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 13
51. Slängpolska från Södermanland
52. "Hörer du Kersti", vispolska från från Västra Vingåker, Södermanland, allmän i Götaland och Svealand
      Vistext:
            /:Hörer du Kersti, kom vele vi svänja,
            ser jag rätt på dej så har du god lust:/
            Blinka nu lagom på herregålsdränja,
            granna ä' fäll de men de ha ingen must
            Sticka i maten och gapa på ängja,
            liksom kom' de från en främmande kust
53. Polska från Södermanland
54. Slängpolska från Södermanland, - polskan är allmän i Södermanland, Östergötland och Närke - jämför slängpolska ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 8
55. Polska från Södermanland, jämför vispolskan "Klar sol uppå blå himmelen lyser"
56. Slängpolska från Södermanland
57. "Mor satt i spisen. kokade rovor", visslängpolska från Södermanland
      Vistext:
            Mor satt i spisen. kokade rovor
            /:Smör te' doppa dem i:/
            Hem kommer far med tommer mage
            /:Skrov te' lägga dem i:/
            Tra, la, la, ...
58. Polska från Södermanland
59. "Nu så vill jag börja ...", vispolska från Södermanland
      Vistext:
            Nu så vill jag börja övergiva sörja,
            fastän hela världen står mig emot
            Fastän min olycka ville mig förtrycka,
            ändock är jag vid hurtigt mod
            Skönheten, som du bär uppå din kropp,
            den friskar hela kärleken opp
            Ögonen dina, täcka och fina,
            fötterna de gå liksom i dans
60. Ära vare Gud, polska från Södermanland
61. Slängpolska från Södermanland
62. "Hopp Pelle då", sånglek från Södermanland
      Vistext:
            /:Hopp Pelle då!
            Mej skall du få,
            var har du ringen:/
            /:Ringen jag har
            som en bra kar',
            Tala om 'et för ingen:/
63. Polska från Södermanland
64. Slängpolska från Södermanland
65. Polska från Södermanland
66. Polska från Södermanland
67. Bröllopsvisa från Vingåker, Södermanland
68. Slängpolska från Södermanland
69. Polska från Södermanland
70. Näckens polska från Södermanland, jämför "Näckens polska" från Västergötland i "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 15
71. Polska från Södermanland
72. Slängpolska från Södermanland
73. Slängpolska från Södermanland
74. Polska eller sångleksmelodi från Södermanland, jämför t ex melodin till sångleken "Här dansar jag med lilla vännen min"
75. Slängpolska från Södermanland
76. Polska eller sångleksmelodi från Södermanland, jämför melodin till sångleken "Handskarna du gav mej"
77. Min lilla lön, polska från Södermanland
78. Polska från Södermanland
79. Polska från Södermanland
80. Polska från Södermanland
81. "Klar sol uppå blå himmelen lyser", vispolska eller sånglek från Södermanland
      Vistext:
            /:Klar sol uppå blå himmelen lyser:/
            Månen tittar så trind å' röd,
            kalla vattnet som Herran böd
            i friska källorna fryser
82. Polska från Södermanland
83. Polska från Södermanland, jämför melodin till skämtvisan "Bonden och räven"
84. Slängpolska från Södermanland
85. Bonden och räven, polska från Södermanland
86. Slängpolska från Södermanland
87. "Jag ska dansa med Sara", polska från Södermanland, jämför Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland, nr 662
88. Polska från Södermanland, möjligen melodi till visa eller sånglek
89. "Hopp lustig på den ena foten", vispolska från Södermanland
90. Slängpolska från Södermanland, jämför Lefflers uppteckningar i norra Södermanland, sextondelspolska nr 12 efter Pehr Ericsson
91. Vispolska från Södermanland med "La folia"-melodi
92. Polska från Södermanland, jämför den andra reprisen med melodin till visan "Du ligger så illa nu" efter Axel Fredrik Bergström, Olof Anderssons uppteckningar
93. Polska från Södermanland
94. Polska från Södermanland, variant av "Nu är det jul igen"
95. Polska eller sångleksmelodi från Södermanland
96. Polska från Södermanland
97. Polska från Södermanland
98. Polska från Södermanland
99. "Tocke flicka vill jag fuller ha san", slängpolska från Södermanland
      Vistext:
            Tocke flicka vill jag fuller ha - san,
            som förstår te' pyssla om mig bra - san, etc.
100. Polska från Södermanland
101. Polska från Södermanland, jämför "Hej tomtegubbar"
102. "Det gick en jungfru uti en hage", polska från Södermanland
103. Slängpolska från Södermanland
104. Hambopolska från Södermanland
105. Gökpolska från Södermanland, "Ku, ku, sa göken"
106. Hambopolska från Södermanland
107. Hambopolska från Södermanland, jämför melodin till sångleken "Anders han var en hurtiger dräng"
108. Hambopolska från Södermanland
109. Polska från Södermanland, jämför melodin till visan "Jag gick mig ut en aftonstund" från Halland
      Vistext:
            Jag såg ett ljus i Österland,
            det lyste som en stjärna
            Det var så likt den lilla vän,
            jag älskade så gärna
            Jag tror den vännen lever än
            och honom väl jag känner
            Som tänder upp sitt ljus igen
            mellan såta vänner

            En liten fågel i en bur
            emellan fyra murar,
            han sjunger väl av sin natur,
            fast hjärtat är bedrövat
            Långt hellre vill han på fri fot
            kring hela jorden vandra
            än sitta i en bur av guld
            och taga mat av andra

110. Polska från Södermanland
111. Polska från Södermanland, "Hej tomtegubbar"
112. Polska från Södermanland, "När månen vandrar på fästet blå"
113. Polska från Södermanland, "Först skall det vara krona och krans",
114. Slängpolska från Södermanland
115. Polska från Södermanland, jämför vispolskan "Hur du vänder dig"
116. Polska från Södermanland
117. Polska eller sångleksmelodi från Södermanland, "Klippingshandskar jag dig giver"
      Vistext:
            Klippingshandskar jag dig giver,
            klippingshandskar jag dig ger
            Fast det är en ringa gåva,
            som jag lägger för dig ner
            Men betänk min lilla Lisa,
            att jag är en fattig karl
            Det är ju en gammal visa:
            Skälm som ger mer än han har
118. Slängpolska från Södermanland
119. Årdalapolskan, vispolska, "Nog minns jag när som länsmans Petter ...", från Årdala, Södermanland
      Vistext:
            Nog minns jag när som länsmans Petter
            kom sta' å' friade te' mej
            Ja' satt å' mölka herrgålskretter
            å' ga' mej te' å' svarte nej
            Nämndemans i Forsa Kari nätter,
            hon ger nog ja åt Petter
            Allri i väla skull' ja' neka
            te' dä' som ja' så gärna vill,
            baraste Petter ville leka
            friareleken en gång till
            Tänk hur ljuvligt vurte då
            att få bru'lakansväven bleka
            å' ej stå här å' neka
120. Polska från Södermanland
121. Polska eller långdansmelodi från Södermanland
122. "Jungfrun hon går i dansen", sånglek från Södermanland)
      Vistext:
            /:Och jungfrun hon går i dansen med rödan gullband,/:/
            /:det binder hon om allrakärestans hand:/

            /:Och käraste du min jungfru bind inte så hårt:/
            /:jag ärnar visst icke att rymma bort:/

            /:Och jungfrun hon lossar på rödan gullband:/
            /:och hastigt den gossen för alltid försvann:/
123. Slängpolska från Södermanland
124. Polska från Södermanland, "1814"
125. Polska från Södermanland
126. Polska från Södermanland, "Å jänta å ja"
127. Polska från Södermanland, jämför melodin till den norska folkvisan "Å kjöre vatten å kjöre ve"
129. Polska från Södermanland
130. Polska från Södermanland
131. Långdans från Södermanland, jämför t ex "Traditioner af Svenska Folkdansar", häfte 2, nr 1, "Lilla vallkulla" eller "Lilla vallpiga"
132. Polska från Södermanland, "Var har du varit, du lilla Karin"
133. "Gossen lilla på kyrkobacken", visa från Södermanland
      Vistext:
            Gossen lilla på kyrkobacken,
            som hade rosor å' knopp i hatten,
            han fria' te' mej
            När han kom te' den stora porten,
            då slog han näsan mitt i lorten:
            Hopp jungfru, hjälp mej!
            När rågen blir mogen
            och långer som skogen,
            då gifter ja' mej
134. Ringpolska, slängpolska från Södermanland, finns även i "50 polskor, visor och danslekar lätt arrangerade för flöjt, violin eller clarinett av Louis Möller", nr 25, jämför också "Slängpolska från Åland" ur "Traditioner af Swenska Folkdansar", häfte 4, tryckt 1815, nr 3
135. Glädjens blomster, polska från Södermanland
136. Polska från Södermanland, jämför melodin till visan Tiggargossen, "Fågel du lilla ..."
137. Polska från Ny [By?] socken, Dalarna
138. Kärleksvisa från Södermanland
139. Polska från Södermanland, "Gossen som jag valt"
140. Brudskålslåt, skänklåt från Floda, Södermanland
141. Skänklåt från Södermanland
      Vistext:
            Se så sjunga vi för spelmannen vår, etc.
            Haven tack, haven tack för eder goda skänk!
            Eder lön skall bliva hos en flicka på en bänk
            Haven tack! Haven tack! etc.
142. "En gång i bredd med mig", visa eller långdans från Södermanland
143. Visa från Södermanland
144. Hönsgummans visa, vismelodi från Södermanland
145. Vaggvisa från Södermanland
      Vistext:
            Tyst nu mitt socker (min lilla, min stumpa), dadda (mormor, Anna) ska nu
            sjunga en visa om oxarna (hundarna, grisarna)
            Oxarna gå på gärde å kör
            Buh säga oxarna, buh, buh, buh!
            Hundarna gå i skogen på jakt
            Vow säga hundarna, vow, vow, vow!
            Grisarna följa mamma sin
            Off säga grisarna, off, off, off!
146. Kärleks- och riddarvisa från Södermanland
      Vistext:
            Han sad', du skulle släcka ut de sköna vaxeljus
            - Vid de rosor vi lovom -
            Han sad', du är int' för god att ligga i det mörka hus
            - Vid de rosor vi lovom, vi lekte om en afton -
147. "Vem skall denna vimpelen hava", dryckesvisa från Södermanland
      Vistext:
            Vem skall denna vimpelen hava, med lustigt mod?
            Det skall brodren (Jönsson) hava, vår vän så god
            Så luta dig till
            och drick som du vill
            Tre klunkar å ra', å ra', å ra',
            så kommer du int' någe buller åsta'
            Ja, utan buller och utan bång
            skall denna vimpelen hava sin gång
            till ljusan dag
148. "Domaredansen", sånglek från Södermanland
      Vistext:
            Så vilja vi begynna en domaredans,
            medan domaren själv är hemma
            Alla de, som i domardansen gå,
            deras hjärtan skola brinna
            Alla säga de: hå, hå, hå!
            Alla säga de: så, så, så!
            Alla dricka de mjöd och vin,
            Alla dricka de mjöd och vin,
            alla sova de hos kärestan sin
            Har du sovit hos din käraste i natt,
            så skall du åt ljuset le och le!
149. "När Lasse var liten", visa från Södermanland
      Vistext:
            När Lasse var liten, så gick han till mor
            och fick en bit bröd och var glader
            Men Bertel, så hette hans närmaste bror,
            fick pengar och pung av sin fader
            Då skaffade Bertel hem peppar och salt
            han for med sin handel och reste
150. "Skära havre", sånglek från Södermanland
      Vistext:
            Vi ska skära havre,
            vem skall havren binda?
            Det skall allra kär'stan min,
            var skall jag henne finna?
            Jag såg na' i går afton
            i det klara månsken
            Hon lovad' mej att komma
            med stor lust och fromma
            När var tar sin,
            så tar jag min
            och då får udda ingen
151. "Maj Lena, salig gumman min", vispolska från Södermanland [Två verser ur skillingtryck tryckt 1801]
      Vistext:
            Maj Lena, salig gumman min,
            när som hon gick och slank i världen,
            med segelgarn knöt koftan sin
            och svor alltjämt om syndaflärden

            Maj Lenas näsa satt på sned
            och det var hänt i "gröna gången"
            Hon kom att gräla med en smed
            och han nöp hastigt tag med tången
152. S:t Staffans visa från Södermanland
      Vistext:
            Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng
            Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem
            - Flickorna låta oss lustiga vara,
            gossarna låta oss hädanfara
            Jul en gång om året! -

            God morgon, god morgon, kär' fader, kär' fader, kär' fader
            Gud låt eder vakna glader, vakna glader, vakna glader

            God morgon, god morgon, kär' moder, kär' moder, kär' moder
            Gud låt eder vakna goder, vakna goder, vakna goder

            Vi se på er förstugdörr, förstugdörr, förstugdörr,
            att edra flickor haft friar' förr, friar' förr, friar' förr

            Vi se på edra fönster blank, fönster blank, fönster blank,
            att här finns brännvin å inte lank, å inte lank, å inte lank

            Sitta vi längre för er vägg, för er vägg, för er vägg,
            fryser det is uti vårt skägg, i vårt skägg, i vårt skägg
153. Kärleksvisa från Södermanland
154. Visa om olika yrken från Södermanland
      Vistext:
            Det var en gång en skräddare,
            som bodde i en by
            Att stjäla var han mästare,
            men kludder till att sy
            Var gång han såg sin fästemö,
            sjöng han så gladelig:
            Min nål skall mig till döden fö'
            och aldrig svika mig

            Det var en gång en sockensmed,
            som bodde vid en ström
            Han skröt av sinneslugn och fred
            och smidde skor och söm
            Visst gick han sotig veckan om,
            men han belöning fick,
            när ren och snygg, då sönda'n kom,
            han till sin fästmö gick

            En sotare, så svart som fan,
            uppå en skorsten stod
            Han ropte över hela sta'n
            och var vid glättigt mod
            Men ack, hans glädje blev snart all,
            han föll från taket ner
            och ropte: "Högmod går för fall"
            Se'n sjöng han aldrig mer

155. "Havsfrun", medeltidsballad från Södermanland
      Vistext:
            Herr Wallborg, han går sig till sjöastrand
            - Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön -
            Där fick han se var havsfrun sam
            - Det blåser så kalleligen nordan

156. "Simon i Sälle", sånglek från Södermanland
157. "Stora lunser går i dansen", sånglek från Södermanland
      Vistext:
            (a) Stora lunsen (Ungersven han, Nätta jungfrun) går i dansen
            plockar rosor fager och fin
            Binder ihop den sköna kransen
            åt sin lilla flicka (gosse) fin
            Ty hon (han) är allt som en lilja,
            den han (hon) själver utvalt har
            Skall det vara något mera,
            så kom nu och giv mig ja

            (b) Se, så jag är så hjärtligt nöjder
            och kan roa både dej och mej
            Herren give oss tusen fröjder,
            om det så behagar dej
            Kyss och klappa uppå kinder,
            kyss och klappa, ta i famn!
            Jag önskar, att jag en gång finge
            sova i din famn

158. "Anna lilla tog sin knyppeldyna", sånglek från Södermanland
      Vistext:
            (a) Anna lilla tog sin knyppeldyna
            och satte sig ijemte fönstret
            Mera titta' hon på Anders lille,
            än hon titta' på mönstret
            Hå, hå, du Anna lilla!
            Så, så, du Anders lille!
            Du är min och jag är din
            i alla våra livsdagar

            (b) Se, vad jag fick uti min hand,
            se vad jag fick att äga
            En stolter munchör,
            En vacker madam,
            nätter uti sin kläder
            Han (Hon) håller mig kär,
            det tror jag väl,
            jag törs inte säga,
            hur vacker han (hon) är
            Ändock lyster mig ur dansen gå,
            låter honom (henne) en annan få

            Efter (a) Anders lille tog sin skrivarpenna
            och satte sig ijemte bordet
            Mera titta' han på Stina lilla,
            än han titta' på ordet
            Hå, hå, du Anders lille!
            Så, så, du Stina lilla!
            Du är min och jag är din
            i alla våra livsdagar

159. "Jägarinnan av ett hastigt mod", sånglek från Södermanland
      Vistext:
            (a) Jägarinnan (Jägaren ut-) av ett hurtigt mod,
            hon (han) månde sig utrida
            att jaga efter de vilda djur
            i skog och markerna vida
            Och jakten hade hon (han) i sin hand
            och djuret, som hon (han) eftersprang,
            det var en hjärtans vacker gosse (flicka)

            (b) Tag nu gossen (flickan) uti snövit hand,
            som svenska jungfrur (svenner) pläga göra,
            och förer honom (henne) till sitt rätta land
            Ty, lyckan månde sig föra
            Ja, lyckan är som flor i lund,
            som förstör så mången man i grund,
            så mången redeligen hjälte

            Efter (c) Förrän det sker, vi må nu avsked taga,
            förrän vi dö, låt oss i famnen taga
            Ja, aldrig går du utur mitt minne
            och aldrig glömmer jag ditt fromma sinne
            förrän den bleka döden

160. "Gustafs skål" eller "Gustaf III folksång"


Andra häftet, "160 Svenska Danspolskor m.m. från Uppland, Östergöthland, Dalarne, Södermanland och Jemtland (2dra Samlingen) satta för Piano af A. G. Rosenberg", utgivningsår 1879, framsida, sidor 2-26 och sidor 27-52 (2020-05-06)


48. Slängpolska från Uppland efter Byss-Kalle, spelad av Matts Wesslén


Tredje häftet, "100 Svenska Danspolskor förnämligast från Södermanland och Östergöthland. 3dje Samlingen satta för piano af A. G. Rosenberg", utgivningsår 1882, hela häftet (2020-05-14)

12. Slängpolska från gränstrakterna mellan Södermanland och Östergötland


Senast ändrad 2020-05-14