Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan

Skannade låtsamlingar och låthäftenPå Förstukvisten
50 omtyckta låtamelodier för fiol spelta på Skansen utå Lars i Svarven, L. J. Sundell


Hela häftet som en PDF-fil (2014-09-05)


Beskrivning av låtarna (2014-09-05)


1. Västerdahlsmarsch
2. Landsvägstrall
      Text till den första versen:
            "Jag, har trott att ditt hjärta var ett tempel,
            där varken svek eller falskhet uti kunde bo,
            men du var för mig ett lärorikt exempel,
            att det finns väl ingen 'flecka',
            som man riktigt kan tro" etc.
3. Stuta-Zakris luffarelåt efter sockenhjonet "Stuta-Zakris"
      Text till den första versen:
            "Jag är en liten lilja, som nyligen uppvuxit
            uti detta ogräs, som ännu står kvar,
            och falskhet och svek, de vill förföra mig,
            och snarorna de ligga så fördolda på min stig
            Trall"
4. Flötaretrallen, gånglåt trallad eller visslad av flottare vid Bulsjö-ån i Sund, Östergötland
5. Mormors visa efter Lars Sundells mormoder Eva Bom, som lärt den av sin farmoder
6. Offerkasten, visa som skildrar ett mord och hur på mordplatsen en stor offerkast småningom kom till
7. Somma-visan skildrar hur nio ynglingar, som skulle ro över sjön Sommen i en lånad, bristfällig båt, alla funno sin grav i vågorna
      Textbörjan:
            "Döden mötte dem allt i ett ögonblick"
8. Kärleksvisa använd som gånglåt
      Text:
            "/:När jag lägger mig om kvällen,
            så tänker jag så här:
            om jag hade min flicka hos mig här:/
            Då skulle jag ej sörja,
            ty du är min och jag är din,
            och nu vilar jag hos dig"
9. Knektens kärleksvisa sjungen av soldaten Sandin, Svinhult, Östergötland
      Text till den sista versen:
            "Adjö, hulda vän, du mig dårat
            Ja, nu får jag aldrig mera tänka uppå dig,
            fast hjärtat lilla mitt,
            det har du sårat
            Nu får jag dig förglömma
            och leva lyckelig
            /:Inte vill jag sörja,
            skönt om intet jag får dej:/
            Si, Herren Gud, han har lovat
            att ge en bättre tös åt mej"
10, Sånglek, allmän i Sund, Östergötland
      Text:
            "/:Gosse lille, håller du mig kär,
            skall du få vila på armen:/
            Vill du, vill du bygga bo med mej,
            aldrig nånsin överger jag dej
            Tro och kärlek leva blott för dej,
            så länge kärleken håller sej"
11. Äggavalsen
12. Schelins vals från Ydre, Östergötland
13. Kindavals från Kinds härad, Östergötland
14. Ydrevals spelad på herrskapsbaler
15. Klarinettvals
16. Trigrepen, vals
17. Klockvalsen med melodimotiv hämtat från visan: "Fordomdags drucko götarna ur horn ..."
18. Prinsessvalsen efter A. Larsson, Svinbult, Östergötland
19. Sammels vals efter smeden Samuel Kindgren, Rumskulla, Småland
20. "Spotta i taket"-valsen efter smeden Samuel Kindgren, Rumskulla, Småland
21. Vikbolandsvals från Norrköpingstrakten
22. Soldatvals
23. Ydrehambo efter kusken E. Valström, Buhlsjö, Sund, Östergötland
24. Kindahambo från Tidesrum och Kisa, Östergötland
25. Knäpphambo efter "Göran i Läpp", Göran Aronsson, Tidesrum, Östergötland
26. Görans hambo av "Göran i Läpp", Göran Aronsson, Tidesrum, Östergötland
27. "Pater Katt", schottis av en snickare, sedermera bosatt i Närke
28. Kindapolkett nr 1 från Tidesrum, Östergötland
29. Kindapolkett nr 2 från Tidesrum, Östergötland
30. Ydrepolketten
31. Rivarepolka
      Text till de två förta takterna:
            "Klia, klia tårna på dej?"
32. Görans polka av "Göran i Läpp", Göran Aronsson, Tidesrum, Östergötland
33. Knäpp-polka, numera kallad "Länsman", efter kusken E. Valström, Buhlsjö, Sund, Östergötland
34. Signalpolka
35. Pelles polka av urmakaren Per Engstrand, Malexander, Östergötland
36. Garnmal polska ur notbok tillhörande en sjöman från trakten av Bråviken
37. Etterpolska efter smeden Samuel Kindgren, Rumskulla, Småland
38. Kindgrens polska efter smeden Samuel Kindgren, Rumskulla, Småland
39. Tripp, trapp, trull, polska från Östergötland
      Text till de två första taktema:
            "Tripp, trapp, trull,
            Lötta trillar ikull"
40. Körpolska, dansas som lång- eller slängpolska
      Text:
            "Fyra vita hästar för en ljusblå vagn,
            hopp fadiralladiralla etc.
            Fyra spruckna bjällror, di ger ingen klang,
            hopp faderiaderia etc."
41. Mjölnarens polska efter mjölnaren "Anners Joan", Anders Johan Mjölnare, Ånstad kvarn, Sund, Östergötland
42. Trätarepolskan
      Text:
            "Spelman är arg, gumman ute och skvallrar
            (mumlar m-o-m-o etc.)
            (Gumman kommer med en flaska "skärpt" inom tröjan och gläntar sakta på dörren)
            "Söta du, va' inte ond på mej"
            "Jo, må själve Håken taga dej!"
            "Ser du inte lille, va' ja' har?"
            "Ja, nu ska vi ha så roligt uti alla dar"
43. Grisapolska
44. Näckapolskan, upptecknad av musikdirektör Törnvall, Linköping
45. Polska i d-moll efter gamla noter erhållna från "Göran i Läpp", Göran Aronsson, Tidesrum, Östergötland
46. Östgötasverpen eller "Sverpadansa", efter nämndemannen Anders Gustav Johansson, Lövåsa, Sund, Östergötland
47. Hins polska efter Söderberg, Västervik
      Text:
            (Pintorpafrun, första reprisen) "Söte Håle, ta mej inte än!"
            (Hin Håle, andra reprisen) "Joo duu, joo du, ja tar dej!"
48. Snickarepolska av Styrlander, Kinda, Östergötland
49. Visslarepolska av Styrlander, Kinda, Östergötland
50. Nöcklahärpa ("Nyckelharpan"), gammal polska efter nämndemannen Anders Gustav Johansson, Lövåsa, Sund, ÖstergötlandSenast ändrad 2014-09-05