Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanLekstugan [Första samlingen]
Gamla svenska folkdansar
sådana de upptagits inom Sällskapet Folkdansens Vänner i Stockholm
Abr. Hirschs Förlag, Stockholm


Hela häftet som en PDF-fil (2015-11-06)


- - - - -
Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner egnas denna samling af A. Ö. [Axel Österlöf 1869-1953]

Föreliggande samling afser att omfatta samtliga de gamla svenska foikdansar, som inom sällskapet »Svenska folkdansens vänner» i Stockholm för närvarande öfvas och på dess »lekstugor» förekomma. De flesta dansarna återfinnas utförligt beskrifna i »Beskrifning öfver Svenska Foikdansar», och har till lättnad för dem, hvilka önska på egen hand taga del af nämnda dansbeskrifningar, den derstädes angifna taktnumreringen i musikhäftet blifvit angifven.

- - - - -
Kadriljer
1. Gotlandskadrilj
2. Skånsk kadrilj, innehålller den senare delen av "Landskronakadriljen"
3. Kadrilj, innehålller den första delen av "Landskronakadriljen"
4. Kadrilj

Valser
1. Vals, jämför "Malm-Lasses ruckare" från Södermanland
2. Vapperstavalsen från Södermanland
3. Vals
4. Vals, "Vingåkersdansen" (melodin från Gästrikland?)
5. Vals

Polketter
1. Polkett
2. Polkett, jämför "Jag har vart i Höja" från Skåne
3. Polkett, "Skåningen" eller "Stoppen"
4. Polkett

Rheinländer
1. Rheinländer
2. Rheinländer
3. Rheinländer

Polskor
1. Polska av mazurkatyp
2. Polska
3. Fjällnäspolska
4. Trekarlspolska.
5. Östgötapolska, jämför "Klang min vackra bjällra"
6. Fryksdalspolska, jämför långdansmelodin "Nu är det jul igen"
7. Daldans
8. Skrälåt från Värmland
9. Jössehäradspolska från Värmland

Folkdanser och sånglekar
1. Hallingen från Bohuslän
2. Varsovienne
3. Gustafs skål
4. Oxdansen
5. Klappdans
6. Tantoli.
7. Lott' ist tod
8. Bleking
9. Väfva vadmal


Senast ändrad 2015-11-06