Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanÖster-Färnebo, Folkliv och melodier
av K. P. Leffler
P. A. Norstedt & Söner 1910


Textdelen, från början till och med sida 38 (2015-08-11)     Musikdelen, från och med sida 39 till slutet (2015-08-11)

OCR-tolkad text (2015-08-11)


Brudmarscher
1. Brudmarsch efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
2. Brudmarsch efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
3. Steklåt efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
4. Skänklåt efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
5. Gånglåt från Arbrå efter J. Ahlström, Klappsta, Färnebo kyrkoby

Slängpolskor
6. Slängpolska efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
7. Fiapolska, slängpolska efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
8. Slängpolska efter "Kvicken", skomakare i By
9. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
10. Vi ska dansa med Sara, slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
11. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
12. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
13. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
14. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
15. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
16. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
17. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
18. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
19. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
20. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
21. Slängpolska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
22. Slängpolska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
23. Slängpolska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
24. Brudpolska. "Staffans Anna var en vacker flicka", från Husby i Dalarna efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
25. Slängpolska efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
26. Slängpolska från Ovansjö efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja

Polskor
27. Polska från Husby, Dalarna, efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
      Vistext:
            Mi jänta, mi jänta, ho ä hemma i Gränge
            Har inte sitt 'a, har inte sitt 'a, på länge

28. Polska efter Torn-Lasse, timmerarbetare från Åsunda
29. Polska efter bokhållare Hornberg från Värmland, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
30. Polska efter torparen och klarinettblåsaren Jon Ols Jonas, Stålbo, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
31. Polska upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
32. Polska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
33. Här dansar jag med lilla vännen min, polska och sånglek efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
34. Polska efter Bud Anders Larsson från Dalarna, vilken kom 1846 till Stålbo, upptecknad av stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
35. Polska efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
36. Polska efter Bud Anders Larson
      Vistext:
            Min vän han är långt borta, ja långt borta, han är icke här,
            min vän han är långt borta, ja långt borta i Mora

37. Polska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo, användes även som hambopolkett
38. Polska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
39. Polska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
40. Polska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
41. Polska efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
42. Hambopolkett efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
43. Hambopolkett efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
44. Polska efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
45. Polska efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja, enligt uppgift från Norge
46. Polska efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
47. Polska efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
48. Polska efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
49. Rättviks målarepolska efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
50. Polska från Gagnef efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
51. Polska, variant av föregående, mera i polkettstil, efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
52. Polska från Malung efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
53. Polska från Hedemora efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
54. Kopparbärgspolska efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
55. Polska från Äppelbo efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
56. Polska från Dala-Järna efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo, melodin ursprungligen en mazurka (av Faust?)
      Vistext:
            Ack, snälla mamrna, får jag gå bort!
            Jag är bjuden uppå balen i kväll
            Ack, snälla mamma, får jag gå bort!
            Jag är bjuden uppå balen
            Du får gå, min snälla rara, bara du vill skorna spara
            Du får gå, min snälla rara, bara du vill skorna spara

Jämför följande från Gävletrakten:
      Vistext:
            Söta mamma, får jag gå bort
            Jag är bjuden uppå balen i kväll
            ock jag lovar att inom kort
            åter vara här tillbaka
            Ja du får gå, men hör du bara,
            att du skall så ordentlig vara,
            ja du får gå o.s.v.

57. Från Floda i Västerdalarna; efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
      Vistext:
            Vad myttje kuller, vad myttje pojkar
            da-da-da-da da da, dadda da da
            Va' myttje kuller, vad myttje pojkar
            da-da-da-da da dad-da da da

58. Malungslåten, polska från Gysinge efter Karl Gösta Vilhelm Svinhufvud, bokhållare vid Gysinge bruk
59. Polska från Kilaforstrakten efter Karl Gösta Vilhelm Svinhufvud, bokhållare vid Gysinge bruk
60. Horgalåten efter Karl Gösta Vilhelm Svinhufvud, bokhållare vid Gysinge bruk

Gammalvalser
61. Vals efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
62. Vals efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
63. Vals efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
64. Vals efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
65. Vals efter Hornberg, från Värmland, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
66. Vals efter Hornberg, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
67. Vals efter Hornberg, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
68. Vals efter Hornberg, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
69. Vals efter Hornberg, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
70. Gilljams vals av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
71. Vals efter »Kasper», en tysk sjöman som gick i Stålbo ock spelade för mat och brännvin, upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
72. Vals upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
73. Vals upptecknad av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
74. Vals av stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
75. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
76. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
77. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
78. Murämsvalsen efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
79. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
80. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo, jämför "Kronprinsens vals"
81. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
82. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
83. Vals efter stångjärnssmeden och kolvedshuggaren J. E. Lyckner, Stålbo
84. Vals efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
85. Vals efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
86. Vals efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
87. Vals efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
88. Vals efter smeden och kolvedshuggaren J. P. Eklund, Stålbo
89. Vals efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
90. Vals efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
91. Vals efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
92. Vals efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
93. Vals efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
94. Sjureprisvalsen efter J. Ahlström, Klappsta, Färnebo kyrkoby
95. Vals efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
97. Bagarevalsen från Falun, efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
98. Vals efter skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo

Polkor
99. Polka efter J. Ahlström, Klappsta, Färnebo kyrkoby
100. Polka från By efter J. Ahlström, Klappsta, Färnebo kyrkoby

Hoppsa
101. Hoppsa från Dala-Husby efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
102. Hoppsa efter folkskoleläraren Vilhelm Carlström, Nässja
103. Hoppsa efter stångjärnssmeden och handlanden J. P. Herou, Stålbo
104. Hoppsa av skomakaren Jon Eriksson Rydberg från Äppelbo
105. Hoppsa efter Vesslén vid Florafabriken i Gävle


Senast ändrad 2015-08-11