Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidanSvenska polskor Andra samlingen
75 polskor från Uppland och Södermanland för violin, samlade av Julius Bagge
Musikförlaget Julius Bagge


Samlingen utkom också senare på Carl Gehrmans musikförlag

Hela samlingen som en PDF-fil (2014-11-06)


Innehållsförteckning (2014-09-xx)


Häfte 1
24 Uplandspolskor
Julius Bagges musikförlag 1880
"Polskorna 1 - 24, ett urval ur framl. Fanjunkaren vid K. Uplands Regimentes Musikcorps C. P. Books samlingar, äro de som allmännast begagnats vid bröllop etc. på landsbygden i socknarne omkring Upsala och af honom för omkring 50 år sedan upptecknade"

1. Drottning Kerstins polska (2014-09-30)
2. Gökpolska (2014-09-xx)
3. Polska (2014-09-xx)
4. Slängpolska (2014-09-xx)
5. Slängpolska (2014-09-xx)
6. Gummornas polska, "Bara ideliga, bara ideliga kär'ngar" (2014-09-xx)
7. Gubbarnas polska efter Johans i Nolby (2014-09-xx)
8. Bondpolska (2014-09-xx)
9. Stenhus Jans polska, jämför "Trekarlspolska", se Svenska Ungdomsringen, "Gröna boken", musikdelen, sid 72 (2014-09-xx)
10. Polska, "Hör du Kari, var har ..." (2014-09-xx)
11. Polska eller sånglek, "Tummen opp i tak" (2014-09-xx)
12. Polska, jämför nr 1, Drottning Kerstins polska (2014-09-xx)
13. Polska (2014-09-xx)
14. Slängpolska (2014-09-xx)
15. Slängpolska (2014-09-xx)
16. Slängpolska (2014-09-xx)
17. Polska, "Randig kjortel" (2014-09-xx)
18. Slängpolska (2014-09-xx)
19. Slängpolska (2014-09-xx)
20. Gökpolska (2014-09-xx)
21. Min lilla lön, slängpolska (2014-09-xx)
22. Slängpolska, jämför "Slängpolska från Södermanland", upptecknad av A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 30 (2014-09-xx)
23. Polska, "Prästens lilla kråka", texten "Bara ideliga, bara ideliga kär'ngar" passar även till denna polska (2014-09-xx)
24. Slängpolska, "Allmän äfven i Sörmland" (2014-09-xx)

Häfte 2
25. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 3, där i Bess-dur (2014-09-xx)
26. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 1 (2014-09-xx)
27. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 2 (2014-09-xx)
28. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 4 (2014-09-xx)
29. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 5 (2014-09-xx)
30. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 8 (2014-09-xx)
31. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 12, där i F-dur (2014-09-xx)
32. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr (2014-09-xx)
33. Polska, "Rosenbergs polska", se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 14 (2014-09-xx)
34. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 17 (2014-09-xx)
35. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 19 (2014-09-xx)
36. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 24, där i G-moll (2014-09-xx)
37. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 27 (2014-09-xx)
38. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 31 (2014-09-xx)
39. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 34, där i C-dur (2014-09-xx)
40. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 40 (2014-09-xx)
41. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 46 (2014-09-xx)
42. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 47 (2014-09-xx)
43. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 54 (2014-09-xx)
44. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 71 (2014-09-xx)
45. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 72 (2014-09-xx)
46. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 93 (2014-09-xx)
47. Slängpolska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 94 (2014-09-xx)
48. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 96 (2014-09-xx)
49. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 98, där i Bess-dur (2014-09-xx)
50. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 100 (2014-09-xx)
51. Polska, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 104 (2014-09-xx)
52. Polska eller sånglek, se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 107 (2014-09-xx)

Häfte 3
53. Polska (2014-09-xx)
54. Slängpolska (2014-09-xx)
55. Polska (2014-09-xx)
56. Polska, "Nigarepolska" eller "Hej tomtegubbar" (2014-09-xx)
57. Polska, "När månen vandrar" (2014-09-xx)
58. Polska eller sånglek (2014-09-xx)
59. Slängpolska (2014-09-xx)
60. Polska (2014-09-xx)
61. Årdalapolskan, "Nog minns jag när som länsmans Petter ...", se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 119 (2014-09-xx)
62. Polska (2014-09-xx)
63. Slängpolska (2014-09-xx)
64. Slängpolska, "1814", ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 1, tryckt 1814, nr 22 (2014-09-xx)
65. Polska (2014-09-xx)
66. Polska (2014-09-xx)
67. Polska, jämför melodin till sångleken "Hå, hå, sa räven raskar över isen ..." (2014-09-xx)
68. Polska (2014-09-xx)
69. Polska (2014-09-xx)
70. Polska (2014-09-xx)
71. Slängpolska (2014-09-xx)
72. Slängpolska, sånbglek, "Här kommer Simon i Sälle ...", se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 156a (2014-09-xx)
73. Polska, sånbglek, "Stora lusen ...", se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 157a (2014-09-xx)
74. Polska, sånbglek, "Anna lilla tog sin knyppeldyna ...", se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 158a (2014-09-xx)
75. Polska, sånbglek, "Jägarinnan av ett hurtigt mod ...", se A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 159a, där i Bess-dur (2014-09-xx)


Senast ändrad 2014-11-06