Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan

Skannade låtsamlingar och låthäften50 svenska folkmelodier
satta för piano af Herman Thunman
Hela häftet som en PDF-fil (2014-01-07)


Låtförteckning som Word-dokument (2014-01-07)


1. Du gamla, du friska
2. Liten Karin
3. Herr Olofs älvefärd: "Herr Olof red sig ut om en otta ..."
4. Polska från Roslagen
5. Ringdans: "Nu vilja vi begynna en domaredans ..."
6. Om dagen i mitt arbete
7. Jag tror jag får börja överge att sörja
8. Jag ser uppå dina ögon
9. Det sitter en duva på liljekvist
10. Orsapolska: "Så ödsligt molnen på himlen gå ..."
11. Svenska fackeldansen - Skräddarepolskan
12. Dalvisa: "Om sommaren sköna ..."
13. Polska från Västergötland
14. Polska från Västergötland
15. Svinaherden: "Per Svinaherde han satt uppå tuvan och sang ..."
16. Alls ingen flicka lastar jag
17. De två konungadöttrarna: "Det voro de konungadöttrar två ..."
18. Och minns du vaq du lovade
19. Den försmådda friaren: "Tänker du att jag förlorader är ..." från Gotland
20. Unga Hillevi - Medeltidsballad, ej text
21. Polska
22. Och jungfrun hon gick för sin moder att stå
23. Polska från Östergötland - slängpolska
24. Den underbara harpan: "Det bodde en bonde vid sjöastrand ..." - De två systrarna, medeltidsballad
25. Halling från Bohuslän - den vanliga svenska hallingen
26. Min fader och moder, de hava lidit nöd - Den bortsålda, medeltidsballad
27. Neckepolskan från Kalmar län, ur Runa 1845 "Enligt en gammal, hos allmogen inrotad tro kunna de, som dansa denna polka, därmed ej upphöra förr än spelmannen rört vid dem. "Sådan är" - heter det - "Neckepolskans makt"
28. Kristallen den fina
29. Polska
30. Allt under himmelens fäste, visa från Gotland
31. Jag gick mig ut en aftonstund
32. Mandom, mod och morske män
33. Polska från Särna socken i Dalarna, ur Runa 1845 "Särna-folket är till ytterlighet begifvet på dans, och rörer sig däri med en eldighet, som påminner om grannskapet med Norge"
34. Jag unnar dig ända allt gott
35. Näckens polska: "Djupt i havet på demantehällen ..."
36. Kämpen Grimborg - medeltidsballad
37. Sorgens makt - medeltidsballad
38. Glädjens blomster
39. Gressliten och Gresslitens mor, visa från Gotland
40. Hilda liten sitter i kammaren sin - medeltidsballad
41. Håttepolska från norra Bohuslän, ur runa 1845 (Håttebygden = Högbygden) "De så kallade Håttespelmän äro i hela Bohuslän mycket firade. De utföra sin raska polskor merändels på fiol, den Hatten kallar Fela (de gamles Fidla)"
42. Polska från Värmland
43. Min Ola, min Ola, nu ska gå sta
44. Sven Svanevit
45. Polska från Södermanland
46. Gossen sa till flickan: Vill du bli min vän? - Sånglek, börjar vanligen med "Flickan står (går) på golvet ...
47. En gång i bredd med mig
48. Polska från Dalarna - slängpolska, numera benämnd Östgötapolskan, melodin till "Klang min vackra bjällra
49. Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig åt ottesången gå ..." - medeltidsballad
50. Ack Värmeland du skönaSenast ändrad 2014-01-07