Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenDanser och låtar Samling nyare dansmusik och populära melodier för violin


Häfte 1, tryckt 1906 Ej framsida (2020-04-02)
Häfte 2, tryckt 1908 (2015-11-13)
Häfte 3, tryckt 1909 (2015-11-13)
Häfte 4, tryckt 1910 (2013-07-29)
Häfte 5, tryckt 1911 (2013-07-29)
Häfte 6, tryckt 1912 (2013-03-02)
Häfte 7, tryckt 1913 (2013-02-22)
Häfte 8, tryckt 1916 (2013-03-02)
Häfte 9 (2021-02-04)
Häfte 10 (2021-02-18)

Häfte 1, tryckt 1906

1. Pride of the Ball, vals av H. C. Werner (202x-xx-xx)
2. Tendresses, bostonvals av Theodor Pinet
3. Under stjärnorna, långsam vals av Theodor Pinet
4. Bostonvals av Th. Ankarcrona
5. Träskovalsen av Otto Trobäck
5. Sultanpolka av Charles d' Albert
6. Min tös, schottis-pas de quatre av Otto Hultner
7. Pas de vov vov, pas de quatre av Th. Ankarcrona
8. Beväringsdans från Axevalla hed, Västergötland, reinländer efter Albert Löfgren
9. Handklaverslåt, pas de quatre-schottis av Otto Hultner
10. Te dans mä Värmlandstösera, pas de quatre av Johan Ericsen
11. Hipp och hopp, hambopolska från Norrland [upptecknad av Björn Halldén]
12. Polkett från Uppland
13. Fryksdalspolska, reinländer efter E. Willners
14-16. Tre nya fryksdalsdanser efter J. G. Kjellberg
17. Skänklåt från Hälsingland
18. Walbolåten från Hälsingland
19. Engelbrektsmarschen av August Blanche
20. Mattinata, sångmelodi av Leoncavallo
21. Tantis serenader
22. Visselniggern, marsch av Kerry Mills
23. Ingalill, sång i folkton av N. Lejdström
24. Indiansk dans, "Laughing Water", av W. Hager
25. Bondbröllopet tågar förbi av E. Salchow
26. Lilla Märtas vaggvisa av W. F. Ringvall
27. Anona, indiansk serenad av Vivian Grey


Häfte 2, tryckt 1908

1. I sommarnatt, bostonvals av Knut Söderström
2. Bien-Être, bostonvals av R. Tonning
3. Gillingevalsen av Calle på Brunn
4. Ekströms vals, spelad på "Skansen" i Stockholm
5. Hagavalsen upptecknad av Conrad Johansson
6. Nya kväsarvalsen av Adolf Englund
7. Fiskarvals från Bohuslän upptecknad av David Hellström
8. Brunnsvals av Calle på Brunn
9. Vals av en Uttringegubbe
10, Gillingepolkan av Calle på Brunn
11. Pilhamnspolka
12. Polkett från Brunn
13. En herrskapstrall, schottis av Olle Söribyn [Wilhelm Peterson-Berger]
14. Ölandstöser, pas de quatre av Otto Hultner
15. Ä du mä på dän, schottis
16. Sörmlandshambo av Hugo Carlberg
17. Abrahamsbergshambo upptecknad av C. Johansson
18. Ska vi dansa polka eller kanske vals, pas de quatre upptecknad av C. Johansson
19. En medelpadslåt, pas de quatre av E. R. Widestedt
20. Vals spelad på Skansen
21. Schottis spelad på Skansen, jämför "Akta dej för flickor" från Södermanland
22. Vals spelad på Skansen
23. På höganloft, hambopolska av Aron Holst
24. Dans på bruket, hambopolska av Gunnar Ekerot


Häfte 3, tryckt 1909

1. La directoire, bostonvals av Sven Egnell
2. Månskensvals, bostonvals av Helfrid Lambert
3. På glittrande våg, bostonvals av Eugène Fahlgren
4. Dragspelsvals eller bondvals upptecknad av A. V. Landström
5. Sorundalåten, "Gammaldags vals" av Adolf Englund
6. Karlskogavalsen, upptecknad av Albert Gille
7. Hornskroksvalsen av Thyra af Klercker
8. Vindövals
9. Friarevalsen upptecknad av David Hellström
10. Kräggapolka upptecknad av Carl Fehrm
11. Sollenkrokapolka upptecknad av Carl Fehrm
12. Fäbodtrall, gånglåt eller vismelodi från Dalarna, upptecknad av Georg Pegel
13. Tunamarsch från Dalarna upptecknad av Georg Pegel
14. Leksandslåten, polka från Dalarna upptecknad av Georg Pegel
15. Polska från Dala-Floda upptecknad av Georg Pegel
16. Polska från Svärdsjö upptecknad av Georg Pegel
17. Dalmarsch av Wilhelm Peterson-Berger
18. "Vi gå över daggstänkta berg", gammal gånglåt
19. Elvan, hambopolska av Ruth Nordenson
20. Bohusrillen, låt av schottistyp
21. Jämtlandslåt, vals upptecknad av Karl Blomkvist


Häfte 4, tryckt 1910

1. Malsätrans vals, upptecknad av R. Modess
2. Knäppvalsen från Hökhuvud, upptecknad av R. Modess
3. Sommarskymning, bostonvals av Kerstin Mohr
4. Vi två, bostonvals av Albin Hultberg
5. Bondvals av Theodor Pinet
6. Wattholmavalsen upptecknad av Conrad Johansson
7. Brudvalsen av Göran Svenning
8. "Up-to-date", bostonvals av Hilma Lindholm
9. Bohuslänska sjömansvalsen av David Hellström
10. Spelmansvals från Jämtland av E. Jonzon
12. Sorgelåten eller "Näckens vals" av Göran Svenning
13. På vischan, hambopolska av David Hellström
14. Landsvägstrall, gammal gånglåt upptecknad av David Hellström
15. Dragspelslåt, gånglåt eller schottis upptecknad av Bernhard Sundquist
16. "Ticke, ticke", twostep av Theodor Pinet
17. Storstugans marsch eller Mungalåten, gånglåt från Uppland upptecknad av G. Hedman


Häfte 5, tryckt 1911

1. Dans på lo'n av Karl Allert
2. Livets tunga stig, trall eller gånglåt av Bell
3. Blybergsvalsen, upptecknad av C. Gudmundsson
4. Valse Rose av M. Guilletmot
5. Messommersvalsen av David Hellström
6. I Åre, two-steg av Arthur Hedström
7. Greta och Lasse, vismelodi, vals
8. Bondvals nr 2 av Theodor Pinet
9. Teratata, twostep av Theodor Pinel
10. Valse slave, bostonvals av Theodor Pinel
12. Skraggepolka
13. Vågskvalp, bostonvals av Knut Söderström
14. Delsbovalsen, upptecknad av Olle Åsfröm

Häfte 6, tryckt 1912

1. Du lilla röda rosenknopp, vals av C. G. Carlberg
2. Beväringsvals från Backamo av David Hellström
3. Öken-Two-step av G. O. W
4. Hi! Hälsingpöjkar!, vals upptecknad av G. L. Engström
5. Hallandsvals av G. E
6. Teknologiskt lag, two-step av G. O. W
7. Miss Flirt, twostep av Theodor Pinet
8. Rataplan, twostep Theodor Pinet
9. Dalamelodi, polka?, upptecknad av Felix Körling
10. Ny fiskarvals av David Hellström
11. Bondvals nr 3 av Theodor Pinet


Häfte 7, tryckt 1913

1. Daisy, bostonvals av G. Boberg
2. Fjällbruden, bostonvals av A. Hedström
3. Finska valsen upptecknad av H. Wahlrot
4. Tess lördan, vals av G. Richnau
5. Blinda Kalles vals, upptecknad av Otto Gustafson
6. På logbotten, norrlandsvals upptecknad av Daniel
7. Sorundavalsen upptecknad av Daniel
8. Lilla kärestan min, sjömansvisa av David Hellström
9. Kostervalsen av David Hellström
10. Karina, twostep av Theodor Pinet
11. Herrskapsvals från 1850-talet upptecknad av Otto Gustafson


Häfte 8, tryckt 1916

1. Arholmavalsen
2. Hjärterövalsen av David Hellström
3. Kössvalsen av David Hellström
4. På Koster, skärgårdsvals från Bohuslän av David Hellström
5. Josefin, sjömansvals av Carl Ekberg
6. En sjöman älskar havets våg, visa från Åland
7. Texas, onestep av Gunnar Boberg
8. Nigger-One-Step av Sigge Norberg
9. Kicki, onestep av Carl Ekberg
10. Slåtterdans, vals av Albert Gille
11. Dragspelsvals av Johan Kemner
12. I slutet på veckan, spelmansvals av Max Keller
13. En sommartrall, gånglåt av Victor Lundberg
14. Fant-Pers vals av Carl Gudmundsson
15. Ett fordomdags bröllop, brudmarsch av Carl Gudmundsson


Häfte 9

1. I drömmarnas värld, vals av Fredy Lindberg
2. Mon premier amour, vals av Fredy Lindberg
3. La rose charmeuse, långsam vals av Gunnar Boberg
4. Bergère dansante, vals av Gunnar Boberg
5. Styrsövalsen av David Hellström
6. Tynningövalsen av Sven Egnell
7. Bland hottentuttor, vals av Kapten Grogg
8. Dolly, onestep av R. V. Werau
9. Charlie, va' du ä' farli', onestep av C. Ekberg
10. Jacobine, promenade-step av Gunnar Boberg
11. Kung Kalle Petterqvist, onestep av Gustaf Valjé
12. En drängavisa av Johan Kemner


Häfte 10

1. Burlesque av August Söderman
2. Gratulation av Wilhelm Peterson-Berger
3. Gökpolska av J. Ad. Hägg
4. Det är härligt att vandra, gånglåt av Axel Häggbom
5. Jubileumsvalsen av Gunnar Boberg
6. Amaryllis, vals av Harald Kempe
7. Valse romantique av Einar Grönvall
8. Brudslöjan, bostonvals av Arthur Hedström
9. Maskerad, vals av Roderik Welhausen
10. Ljusterövalsen av Klang-Johan
11. Manhattan-Shimmy av Gunnar Boberg
12. Delila, foxtrot av Stellan Haller
13. I Zululand, foxtrot av Sigge Norberg
14. Waldemarhambo av Fritz MunkelSenast ändrad 2021-02-18