Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenDojan - Kurslåtar från Svärdsjö med omgivning samlade av Lars Gezelius

Svärdsjö SpelmanslagHela häfte 1 Skokartongslåtar mm efter Vilhelm Hedlund, skomakare i Enviken(2012-01-27)
Hela häfte 2 Låtar efter Vilhelm Hedlund, Enviken (2012-01-27)
Hela häfte 3 Polskor mm (2012-01-27)
Hela häfte 4 "Klackat å klart" (2012-01-27)
Hela häfte 5 Kalle Herman, Falun (2012-01-27)
Hela häfte 6 Låtar efter "Fisen" eller "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström (2012-01-27)
Hela häfte 7 Svartnäslåtar efter Erik Björkman (2012-01-27)
Hela häfte 8 "I moll-dur", låtar efter Vilhelm Hedlund, Enviken (2012-01-30)
Hela häfte 9 Låtar efter Blinde Palm (2012-01-30)
Hela häfte 10 Låtar efter Olof Måhlén (2012-01-31)
Hela häfte 11 Låtar efter Svärdsjö Spelmanslag (2012-01-31)
Hela häfte 12 "50 år 1952-2002" (2012-01-31)

Innehållsförteckning (2012-01-27)


Häfte 1 Skokartongslåtar mm efter Vilhelm Hedlund, Enviken

1. "Finska mässan", visa upptecknad av Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken, omkring 1920
      Vistext:
            Bom bom bom bom
            bojan bojan bojan bojan
            läjan läjan läjan läjan
            dian dian dian dian
            dickom dickom dickom dickom
            Här är liv å liv å liv å lejan
            Här är Nicke-Nallar,
            mer än danska skallar
            Här är finnar å tyskar å danskar å läj (2012-01-27)

2. Polska från Hälsingland, möjligen efter Petter i Ala, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning gjord av skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och funnen i en skokartong (2012-01-31)
3. Schottis efter Daniel Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö (2012-01-31)
4. Vals efter Spel-faster nr 2 efter Vilhelm Hedlund, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning gjord av skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och funnen i en skokartong (2012-01-31)
5. Polska efter Kalle Herman, Falun, och Svess (Sveds) Jan, Svärdsjö, efter "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, skollärare, fader till Vilhelm Hedlund (2012-01-31)
6. Vem ska denna skålen tillhöra, dryckesvisa från Falun
      Vistext:
            Vem ska, vem ska denna skålen tillhöra, min törsti kamrat?
            Jo, de, joho, den ska Anders tillhöra me sitt friska mod
            De lutar så till,
            man får dricka som man vill
            Trenne klunkar, trenne klunkar, trenna klunkar å ra,
            så kom int nå klander åsta,
            klunk, klunk, klunk,
            så kom int nå klander åsta! (2012-01-31)

7. Gallsjöns ros, polska i b-moll efter Kalle Herman, Falun, och "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, skollärare, fader till Vilhelm Hedlund, rekonstruerad av Lars Gezelius (2012-01-31)
8. Polska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius (202x-xx-xx)
9. Polska från Källsjön efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
10. Dansa bra så får ni kaffe, polska efter Vilhelm Hedlunds far, "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, skollärare, efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
11. Östanfössmarschen, gånglåt av C. G. Hedenblad (202x-xx-xx)


Häfte 2 Låtar efter Vilhelm Hedlund

1. Gammal gånglåt efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
2. Vals efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, upptecknad av Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
3. Polska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, upptecknad 1953 av Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
4. Vingel-Anders vals efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
5. Morsan har visst fått loppor i särken, bondpolka eller skinketapass, sånglek delvis efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, delvis efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
      Vistext:
            /:Morsan har visst fått öh loppor i särken,
      loppor i särken, loppor i särken
            Morsan har visst fått öh loppor i särken,
      loppor i särken, loppor i särken, troor jag:/
            /:Troor jag, tralala lalalej,
            troor jag, tralala lalalej,
            troor jag, tralala lalalej,
            tror jag, tror jag visst!:/

6. Hopp i koja, polska efter Petter i Ala, Tänger (202x-xx-xx)
7. Gubben gav sin piga stryk, visschottis från Falun, med text (202x-xx-xx)
8. Vals efter morfadern Sven Lindstedt, Vintjärn, upptecknad efter Lars Berghagen av Karl Erik Forsslund 1924 (202x-xx-xx)
9. Polkett efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken, med andrastämma av Erik Lindberg (202x-xx-xx)
10. Gökpolska efter spelman i Svartnäs, troligen "Fisen" eller "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, upptecknad av Karl Sporr efter Sven Lindstedt, Vintjärn
      Vistext till den andra reprisen:
            /:Gucku, sa göken, satt i grena,
            hupp ner, jag har så ont i knäna, tralla ... (202x-xx-xx)

11. Beväringsmarsch, gånglåt från Svärdsjö, troligen efter Svess Jan (Sveds Jan) eller Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
12. Värmländska, polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, och "Vingeln", Lo Sammila, kraftdans för gubbar, upptecknad av Lars Gezelius (202x-xx-xx)
13. Jag ska skaffa mej en liten gumma eller "Dansa bra så får ni kaffe", polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (202x-xx-xx)


Häfte 3 Polskor mm

1. Låt eller vals från 1700-talet, blåst på horn av "Nolbe'ss-mor", Norbergsmor 1817-1900, Enviksbyn, med andrastämma (202x-xx-xx)
2. Brudmarsch från Enviken efter Myr Anders Persson, bearbetad av Ingvar Norman (202x-xx-xx)
3. Gick jag mig på golfvet, sånglek från Wintjern (Vintjärn), upptecknad av kronolänsman Em. Stjernemann
      Vistext:
            Gick jag mig på golvet uppå tiljorna vita
            Ta inte den rika, som eder vill svika
            Kom fram du dåre!
            Jag ä full ingen dåre
            fastän ni tycker så
            Jag heter Syens Lasse, som sam i var å
            Å bäst som han sam, så sam han i land, så tog han sköna jungfrun i famn! (202x-xx-xx)

4. Gånglåt från 1700-talet efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, upptecknad av Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
5. Fogelvalsen, troligen brudhisslåt, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
6. Polska efter målaren Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1341 (202x-xx-xx)
7. Konstigt det är här i värla ändå eller "Malmströms visa", vispolska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad av Åke Wänn, Falun, med text efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken
      Vistext:
            1. Konstut det är här i värla ändå,
            konstut så en kan bli konstu
            Konstu är bonden som jag här får gå,
            konstu då är hans käring
            /:Konstu är hästa som de består:/
            konstu är kreatura,
            konstu är gamla mära

            2. Konstut det är här i värla ändå,
            konstut så en kan bli konstu
            Vän tu så gör både stora och små
            Konstgjorda äro vi alla
            /:Nils far, han är visst bra konstu han:/
            Konstu är hela ti a
            Men konstigast när en skall fria (202x-xx-xx)

8. Värmländska, polska, "kraftdans för gubbar", efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, och "Vingeln", Lo Sammila, Lo Sammil Andersson, Västra Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad av Lars Gezelius (202x-xx-xx)
9. Körsbärsvinsputtellen, schottis efter bl a Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad av Åke Wänn, lämplig text från skillingtrycket: "Ut på landsvägen" med textbörjan "När som vällingklockan ringer ..." (202x-xx-xx)
10. Från dansstugan till brudens hem för att äta eller "Gånglåt till mat", efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad delvis efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken, delvis efter Vilhelm Hedlunds nedteckning (202x-xx-xx)
11. Hjortbärgs solodans ur Fredric Sallings notbok från ca 1760, Svärdsjö (202x-xx-xx)
12. Gubben gav sin piga stryk, visa efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, skollärare, fader till Vilhelm Hedlund (202x-xx-xx)
13. Brudmarsch från Fredagsberget, med andrastämma (202x-xx-xx)


Häfte 4 Klackat å klart

1a. Kalvvisan, vispolska efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1365 (202x-xx-xx)
1b. Kära, gör mig den heder, brännvinstrall från Mora, ur Svenska låtar, Dalarna nr 336 (202x-xx-xx)
2. Gånglåt eller brudmarsch efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken och Svartnäs, nr 33, med andrastämma (202x-xx-xx)
3. Korkkosappaan-polkka eller "Stövelpolka", upptecknad av E. Lindborg (202x-xx-xx)
4.
Elia nr 32, polska efter Samuel Rinda-Nickola, upptecknad 1809 i Vuonna (202x-xx-xx)
5. Polska nr 45 efter Samuel Rinda-Nickola, upptecknad 1809 i Vuonna (202x-xx-xx)
6. Vanha valsii, hirvensalmelta, vals efter F. V. Illberg, upptecknad på 1860-talet (202x-xx-xx)
7. Fanjunkare Johanssons polska, spelad på Orrberget 7/7 1930, upptecknad av Robert Westling, Svärdsjö (202x-xx-xx)
8. Gammalpolska eller "Antiken", polska från Falun av polonästyp efter Kalle Herman, Falun, och efter Vilhelm Hedlunds fader, "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
9. Polska efter Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, ur Paul Bäckström, "Låtar från Dalarna", 2:a upplagan, nr 1287, upptecknad av Brodd Albin efter "Danils Anders", Daniel Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö (202x-xx-xx)
10. Gammal polska efter nedteckning gjord av Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, möjligen efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, rekonstruerad av Lars Gezelius (202x-xx-xx)
11. Korsåvalsen eller "Klensme'-Eriks vals", efter "Danils Anders", Daniel Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Robert Westling, Svärdsjö (202x-xx-xx)
12. En glad vals efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
13. Vingel-Anders vals efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
14. Friarvals, långdans eller brudhisslåt sjungen av Petter i Ala, Tänger, efter Bäfver Erik, Lomsheden, rekonstruerad av Lars Gezelius efter Vilhelm Hedlund, Enviken (202x-xx-xx)
15. Hins Anders polska från södra Dalarna efter Fredrik Bergman och Johan Edvard Norman (202x-xx-xx)
16. Trefaldighetspolskan från Säter efter Erik och Axel Jernberg (202x-xx-xx)
17. Polka-mazurka efter Kalle Herman, Falun, efter "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, fader till Vilhelm Hedlund, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
18. Polska efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, upptecknad efter H. Lönnberg, Järbo, Gästrikland (202x-xx-xx)
19. Schottis av Olof Måhlén, Tänger, upptecknad 1908, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1336 (202x-xx-xx)
20a. Skumpdans, menuett ur notbok från ca 1760-1780, låt nr 60, upptecknad av Fredric Salling 1744-1821, Svärdsjö (202x-xx-xx)
20b. Skumpdans, menuett ur notbok från ca 1760-1780, låt nr 61, upptecknad av Fredric Salling 1744-1821, Svärdsjö (202x-xx-xx)
20c. Skumpdans, marsch ur notbok från ca 1760-1780, låt nr 62, upptecknad av Fredric Salling 1744-1821, Svärdsjö (202x-xx-xx)
20d. Först på klacken, klackdans från Svärdsjö, troligen skumpdans, dansad i slutet av 1700-talet, text (202x-xx-xx)
20e. Skumpdans, menuett eller polska från Enviken efter Vilhelm Hedlunds farfar och farfarsfar, 1700-talet, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)


Häfte 5 Kalle Herman, Falun

1. Steklåt, skänklåt att spelas när steken bäres in, allmänt spelad bl a i Falun, här efter Kössö Lars, Sösdala, men också spelad i Skåne, på Gotland m.fl. ställen (202x-xx-xx)
2. Vårblomman eller Kalle Hermans polska, mazurka efter Kalle Herman, Falun, med text som börjar: "När jag kommer hem ..." (202x-xx-xx)
3. Mollpolska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter nedteckning gjord av Vilhelm Hedlund, Enviken (202x-xx-xx)
4. Rullvals efter Kalle Herman, Falun, upptecknad av August Hermansson, Gallsjön (202x-xx-xx)
5. Butt-Kalles schottis efter Kalle Herman, Falun, visslad av Kalle Hermans sonson (202x-xx-xx)
6. Polska i moll efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
7. Mazurka efter Kalle Herman, Falun, efter "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, fader till Vilhelm Hedlund, rekonstrurerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
8. Bröllopspolka efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter Yngve Eriksson, Backa (202x-xx-xx)
9. Beväringsmarsch från Svärdsjö, efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong, med text som börjar: "Hör ni beväringsgossar som ske' te Tuna gå ..." (202x-xx-xx)
10. Polska på 1600-talet efter Kalle Herman, Falun, upptecknad av August Hermansson, Gallsjön (202x-xx-xx)
11. Gammalpolska eller "Antiken", polska från Falun av polonästyp efter Kalle Herman, Falun, och efter Vilhelm Hedlunds fader, "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong, identisk med nr 8 i häfte 4 (202x-xx-xx)
12. Britta-Majas brudpolska efter Ålängs Fredrik, Mjölnarvallen (202x-xx-xx)
13. Triolpolska spelad av Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
14. Kors-Olles bröllopspolska, sjungen av Robert Westlings mormoders moder, född 1807 i Svärdsjö, efter Robert Westling, Svärdsjö (202x-xx-xx)
15. Per-Lars Daniels polska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, upptecknad av Yngve Eriksson, Backa (202x-xx-xx)
16. Bjursås beväringsmän på marsch till Tuna, beväringsmarsch upptecknad av August Hermansson, Gallsjön (202x-xx-xx)
17. Polska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter "Näcken Daniel", Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, fader till Vilhelm Hedlund (202x-xx-xx)
18. Polkett från Brunn utanför Stockholm, upptecknad efter Kalle Herman, Falun, av Yngve Eriksson, Backa (202x-xx-xx)
19. Schottis efter "Kössö-Lars", Sösdala, efter Anton Viberg, Sösdala (202x-xx-xx)
20. Hambopolska efter "Kössö Lars", Sösdala (202x-xx-xx)
21. Kouon Frouva, polska nr 51 efter Samuel Rinda-Nickola (202x-xx-xx)
22. Johannas näsa ha' vurti sne, vispolska från Falutrakten, text (202x-xx-xx)


Häfte 6 Låtar efter "Fisen" eller "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström

1. "En ren fis" eller "Zetterströms polska", efter "Fisen", även kallad "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström 1804-1914, Norra Spaksjön, och Erik Björkman, Svärdsjö, upptecknad av Brodd Leif (202x-xx-xx)
2. Backa Ria, polska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, och "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Karl Sporr 1950 (202x-xx-xx)
3. Polska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, efter Johan Berg, Björkboda, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1395 (202x-xx-xx)
4. Polska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, efter Johan Björkman, upptecknad av Karl Erik Forsslund 1924 (202x-xx-xx)
5. "1/16-dels Fis-polska" efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad av Brodd Leif (202x-xx-xx)
6. Gökpolska eller "Gukku för gubbar", efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, och "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Karl Erik Forsslund 1924 (2012-01-31)
7. Toknacken, polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, och Lomback Jan Erik Hellberg, Svartnäs, Svärdsjö, m.fl., upptecknad av Brodd Leif (202x-xx-xx)
8. Polska efter Lomback Jan Erik Hellberg, Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad av Brodd Leif 1986 efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (202x-xx-xx)
9. Vingelfisen, polska efter "Vingeln", även kallad "Lo Sammila", Lo Sammil Andersson, Västra Svartnäs, Svärdsjö, och "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad av Brodd Leif 1/1 1986 efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (202x-xx-xx)
10. Det var det allra svåraste ...", sånglek eller långdans efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad efter Johan Björkman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken och Svartnäs, nr 76 (202x-xx-xx)
11. Vals efter Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, och "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad av Karl Sporr 1950 efter "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö (202x-xx-xx)
12. Vingel å Fis, vals upptecknad efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken, av Karl Sporr (202x-xx-xx)
13. Vals efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad av Karl Erik Forsslund 1924 efter Johan Björkman (202x-xx-xx)
14. Storvals efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, och "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Karl Sporr 26.11.1950 (202x-xx-xx)
15. Hej hopp Anders Ersa, polska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, såsom Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och "Bergspojkarna", Johan Berg och Daniel Berg, Enviken, spelade den ungefär 1890, rekonstruerad av Lars Gezelius (202x-xx-xx)
16. Brudpolska i gammal långsam takt, efter (?) "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius (202x-xx-xx)
17. Toknackens systerpolska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, efter "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö, bearbetad av Ingvar Norman, Säter (202x-xx-xx)
18. Slängpolska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad 7/7 1930 av Robert Westling, Svärdsjö (202x-xx-xx)
19. Horn-Pers far, polska efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, och "Vingeln", Vingel Anders, Alfta, Hälsingland, rekonstruerad av Lars Gezelius enligt nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
20. Delsbopolska efter "Vingeln", Vingel Anders, Alfta, Hälsingland, och "Fisen", även kallad "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, spelad av A. Wallin, Bollnäs, ur Svenska låtar, Hälsingland och Gästrikland nr 552 (202x-xx-xx)
21. Vingel-Anders polska efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1253, även kallad "Pekkos Pers lilla polska" (202x-xx-xx)
22. Vispolska från Svartnäs, ej text, efter (?) "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön,, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (202x-xx-xx)
23. "Fredagsberget" eller "Jämmerdalen", brudmarsch efter "Rimsen", Erik Rimström, Rimsbo, Bollnäs finnmark, Hälsingland, samtida med "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad efter A. Wallin, Bollnäs, ur Svenska låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 539 (202x-xx-xx)
24. Polska från Källsjön nr 1 efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
25. Polska från Källsjön nr 2 efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (202x-xx-xx)
26. Polska från Svartnäs efter "Vingeln", Vingel Anders, Alfta, Hälsingland, och "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, (efter ? Pekkos Per, Bingsjö) rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokarton (202x-xx-xx)


Häfte 7 Svartnäslåtar efter Erik Björkman

1. "Vingel-Fisen", polska efter Vingel Anders, Alfta, Hälsingland, och "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (201x-xx-xx)
2. Gnistermorfar, vals efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
3. Det var det allra svåraste ...", sånglek eller långdans efter "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad efter Johan Björkman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken och Svartnäs, nr 76 (2012-01-31)
4. Jag ska skaffa mej en liten gumma eller "Dansa bra så får ni kaffe", polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdjsö, samma som häfte 2, nr 13 (2012-01-31)
5. Vals efter Lomjansgutten 1816-1875 nr 1 efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
6. Värmländska, långsam polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, och "Vingeln", Lo Sammila, "kraftdans för gubbar", upptecknad av Lars Gezelius, samma som häfte 2, nr 12, och häfte 3, nr 8 (2012-01-31)
7. Bjurholnsvalsen eller "Vals i fel dur", efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
8. "En ren fis" eller "Zetterströms polska", efter "Fisen" eller "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström 1804-1914, Norra Spaksjön, och Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad av Brodd Leif, samma som nr 1 i häfte 6 (2012-01-31)
9. Vals efter Lomjansgutten 1816-1875 nr 2 efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
10. Vi går till grannas, polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
11. Tomas vals av Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
12. Kajsas polska av Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
13. Toknacken, polska i lugnt tempo efter Lo Sammil Andersson, Västra Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, jämför häfte 6, nr 7 (2012-01-31)
14. Östlunds mazurka efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
15. Triolpolska efter Martin Jansson, efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
16. "Skräddar'n i byn me' rött hår å skägg", polska efter Lomback Jan Erik Hellberg, Svartnäs, Svärdsjö, upptecknad efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (2012-01-31)
17. Polska efter "Fisen", även kallad "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström 1804-1914, Norra Spaksjön, spelad av Johan Berg, Björkboda, Enviken, smedmästare, född 1872, Johan Björkman och Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (201x-xx-xx)
18. "Morsan har visst fått loppor i särken ...", sånglek, bondpolka eller "skinketapass", delvis efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, delvis efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare
      Vistext:
            Morsan har visst fått öh loppor i särken,
            loppor i särken, loppor i särken,
            Morsan har visst fått loppor i särken,
            loppor i särken, tror jag
            /:tror jag, tra la la, la la lej:/
            tror jag, tra la la, la la lej,
            tror jag, tror jag visst! (201x-xx-xx)

19. "Konstut är här i värla", vispolska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (201x-xx-xx)
20. "Er'k Hasa", polska efter Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, och Elof Björkman, spelad av Bergspojkarna, Johan Berg och Daniel Berg, Enviken (201x-xx-xx)
21. "Vals efter "Fisen", även kallad "Sammil Gustaf", Samuel Gustaf Zetterström, Norra Spaksjön, upptecknad 1924 efter Johan Björkman, som bara spelade två repriser (201x-xx-xx)
22. Är du lessen Jöns, vals efter Elof Björkman och Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö (201x-xx-xx)
23. "Polska me' Viktor" efter fadern, efter Elof Björkman och Erik Björkman, Böle, Svartnäs, Svärdsjö, och Viktor Berg (201x-xx-xx)


Häfte 8 Låtar i moll-dur efter Vilhelm Hedlund, Enviken

1. "Tre tusen män ...", polska med text efter morfadern, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, se Svenska låtar, Dalarna nr 1347 (201x-xx-xx)
2. Gustaf Wasas sorgmarsch, gånglåt efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare (201x-xx-xx)
3. Beväringsvisa, "I år har jag exerat beväring ...", gånglåt från 1890 efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare (201x-xx-xx)
4. Tjocka släkten, vals från 1907 efter "Spelfaster" m.fl., efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare (201x-xx-xx)
5. Mormors brudpolska efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, upptecknad av Karl Sporr 1917 (201x-xx-xx)
6. Brudmarsch nr 1 efter "Spelfaster", efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, upptecknad av Karl Sporr 1923 (201x-xx-xx)
7. Brudmarsch nr 2 efter "Spelfaster", efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, upptecknad av Karl Sporr 1923 (201x-xx-xx)
8. Friarvals efter Bäfver Erik, Lomsheden, Gästrikland, efter Petter i Ala, Tänger, efter Vilhelm Hedlund, Klockarnäs 1868-1946, Enviken, skomakare (201x-xx-xx)
9. Storpolska, långsam polska efter Petter i Ala, Tänger, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, upptecknad av Karl Sporr 1923 (201x-xx-xx)
10. "Polska med Johan Berg", snabb polska, slängpolska, efter Petter i Ala, Tänger, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, och Johan Berg, Enviken (201x-xx-xx)
11. Midsommarhambo efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, och efter andra spelmän, bearbetad av Lars Gezelius (201x-xx-xx)
12a. Gammal polska nr 1 efter (far)fadern, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1364 (201x-xx-xx)
12b. Gammal polska nr 2 efter (far)fadern, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1376 (201x-xx-xx)
13. "Sålunda" efter farfadern, efter Jon Danielsson, född 1813, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, se Svenska låtar, Dalarna nr 1349 (201x-xx-xx)
14. Jerusalems skomakare, gånglåt efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, med andrastämma (201x-xx-xx)
15. Långsam polska efter Vilhelm Hedlund, Klockarnäs, Enviken, skomakare, upptecknad av Karl Sporr 1917 (201x-xx-xx)
16. Polska, variant av "Seljapolskan" från 1909 efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare (201x-xx-xx)
17. Gånglåt blåst på horn av Norbergs mor, 1817-1900, Enviksbyn, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, skomakare, upptecknad av Karl Sporr 1917 (201x-xx-xx)
18. "Å ingast är ô ...", vispolska, hornlåt efter Viola Höglund, Enviken 1924 (201x-xx-xx)
19. Värmländska eller "Dans för gubbar", efter Axel Hedlund, Klockarnäs, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning gjord av skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och funnen i en skokartong (201x-xx-xx)
20.
Vals i e-moll rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning gjord av skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och funnen i en skokartong (201x-xx-xx)
21.
Gammal gånglåt rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning gjord av skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och funnen i en skokartong (201x-xx-xx)
22.
Gammal polska efter fadern, skolläraren Daniel Hedlund 1844-1892, efter skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (201x-xx-xx)
23.
"Klockarnäs skreô", gånglåt efter fadern, skolläraren Daniel Hedlund 1844-1892, efter skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (201x-xx-xx)
24.
Gammal skänklåt, efter Daniel Andersson, Vilhelm Hedlunds farfarsfar, född omkring 1780, klockare i Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning gjord av skomakaren Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, och funnen i en skokartong (201x-xx-xx)


Häfte 9 Palms fotspår

2. Blinde Palmens visa diktad av honom själv 1844 (201x-xx-xx)
3.
Urgammal Svärdsjöpolska efter "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad 1970 av Ulf Engström (201x-xx-xx)
4.
Dorisk polska från Svärdsjö, upptecknad av E. J. Thunstedt, 1870-talet (201x-xx-xx)
5.
Gammel-polska efter "Sammil Gustaf", även kallad "Fisen", Samuel Gustaf Zetterström 1804-1914, Norra Spaksjön, Svärdsjö/Axel Hedlund, Klockarnäs, Enviken (201x-xx-xx)
6.
Smulter Jans vals upptecknad av kronolänsmannen Em. Stjernemann (201x-xx-xx)
7.
Hambopolska 1885, visslad i postlucka av Svartnäsbo, upptecknad av Axel Borg (201x-xx-xx)
8.
Polska efter "Sammil Gustaf", även kallad "Fisen", Samuel Gustaf Zetterström 1804-1914, Norra Spaksjön, Svärdsjö/Axel Hedlund, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
9.
Polska efter Kalle Hermans sonson, Skuggarvet, visslad i telefon (201x-xx-xx)
10.
Polska efter "Danils Anders", Daniel Anders (Andreas) Jansson, Danielsgården, Hillersboda, Svärdsjö, bearbetad av Ingvar Norman, Säter (201x-xx-xx)
11.
Svartnäskullan, polska från Svärdsjötrakten, upptecknad av E. J. Thunstedt (201x-xx-xx)
12.
Durvals efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, efter A. Törnkvist, Bjursås (201x-xx-xx)
13.
Polska efter Hans Dalfors, Ore, och Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, upptecknad av Sven Kjellström 1907 (201x-xx-xx)
14.
Jässperlåt, polska efter Hans Dalfors, Ore, och Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, efter Timas Hans, Ore, upptecknad av Sven Kjellström (201x-xx-xx)
15.
Diamants brudmarsch efter "Diamant", Timas Anders, broder till Timas Hans, Ore (201x-xx-xx)
16.
"Marsch till Blinde Palm", gånglåt komponerad 1857 av Hans Dalfors, Ore (201x-xx-xx)
17.
Mollvals efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, upptecknad av Sven Kjellström (201x-xx-xx)
18.
Polska efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, och Timas Hans, Ore, ur Svenska låtar, Dalarna nr 41 (201x-xx-xx)
19.
Polska efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, och Timas Hans, Ore, ur Svenska låtar, Dalarna nr 68 (201x-xx-xx)
20.
Gammal brudmarsch upptecknad av Johan Rask (201x-xx-xx)
21.
Färnebobruden, polska inspelad på vaxrulle av H. Lönnberg, Järbo, Gästrikland (201x-xx-xx)
22.
Polska efter Blinde Palm 1820-1858, Svärdsjö, efter H. Lönnberg, Järbo, Gästrikland (201x-xx-xx)
23.
Riddar-Lasses låt, polska efter Carl Sved, Delsbo - Blinde Palm 1820-1858, ur Svenska låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 169 (201x-xx-xx)
24.
Hin och bonden, polska efter L. Törnlund, Skog, Hälsingland, ur Svenska låtar, Hälsingland och Gästrkland, nr 649 (201x-xx-xx)
25.
Hins polska för självspelande fiol (201x-xx-xx)
26.
General Segebaden, sextondelspolska upptecknad av Anton Wiberg 1914 (201x-xx-xx)
27.
Polska från Uppland, upptecknad av Axel Borg 1887, renskriven och bearbetad av Lars Gezelius (201x-xx-xx)


Häfte 10 Över-Tänger-låtar efter O. Måhlén

1. Mors brudpolska efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1327 (201x-xx-xx)
2.
Västerdalspolska efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1328 (201x-xx-xx)
3.
Gubben Noaks marsch, gånglåt efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1329 (201x-xx-xx)
4.
Brudvals eller långdans efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1333 (201x-xx-xx)
5.
Kvargubbens vals eller långdans efter Olof Måhlén, Tänger, ur K. E. Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken och Svartnäs, nr 63 (201x-xx-xx)
6.
Schottis av Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1336 (201x-xx-xx)
7.
Kårbölspolskan efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1335 (201x-xx-xx)
8.
Hins polska vid Lågasbäck efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1340 (201x-xx-xx)
9.
Polska efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1331 (201x-xx-xx)
10.
Polska efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1334 (201x-xx-xx)
11.
Ollas-Olles-polskan efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1339 (201x-xx-xx)
12.
Polska efter Pekkos Per, efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1344 (201x-xx-xx)
13.
När Hin rodde i halv båt över Siljan, polska efter Olof Måhlén, Tänger, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1345 (201x-xx-xx)
14.
Gamla Tunaprosten, polka-mazurka efter Olof Måhlén, Tänger, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
15.
Tunaprosten, schottis efter Olof Måhlén, Tänger, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning funnen i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
16.
Gånglåt av Olof Måhlén, Tänger, efter Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (201x-xx-xx)
17.
Vals i moll-dur, vals efter Olof Måhlén, Tänger, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
18.
Gånglåt från Enviken efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
19.
Polska från Helsingland efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
20.
Våra flickar har fått besk, polska, "Björndans för kvinnor", efter Olof Måhlén, Tänger (201x-xx-xx)
21.
Schottistrall efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
22.
Gökvals efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
23.
Fem skilling, hurra!, tacklåt efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
24.
Kästin, polska efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
25.
En gammal gånglåt efter Olof Måhlén, Tänger, och Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)Häfte 11 Svärdsjö Spelmanslag Fryksås

1. Finns här någon jänta, visvals efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken (201x-xx-xx)
2.
Marschlek, gånglåt efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
3.
Antiken, polska efter Kalle Herman, Falun, efter Vilhelm Hedlund, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
4.
Näcken Daniel, polska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
5.
Gammal Falu-polska efter Sten Westholm (201x-xx-xx)
6.
Schottis efter Kalle Herman, Falun, efter klarinettisten Anders Sjöberg 1871-1941, Falun, upptecknad av Ingvar Norman (201x-xx-xx)
7.
Hambopolska efter Kalle Herman, Falun, efter klarinettisten Anders Sjöberg 1871-1941, Falun, upptecknad av Ingvar Norman (201x-xx-xx)
8.
Hälsingepolska efter August Hermansson, Skuggarvet, son till Kalle Herman (201x-xx-xx)
9.
Triolpolska efter Kalle Herman, Falun, och Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, upptecknad av Edvard Söderlund, Klockarnäs, Enviken (201x-xx-xx)
10.
Polska efter farmodern till Lars Gezelius (201x-xx-xx)
11.
Mollpolska efter Svess Jan (Sveds Jan), Svärdsjö, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
12.
Gammal Falu-polska efter Kalle Herman, Falun, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
13.
Dragspelspolska efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
14.
Vals efter Kalle Herman, Falun, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
15.
"Svess Jan vill ta ... på mej", vispolska efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
16.
Gånglåt från Enviken efter Myr Anders Persson, upptecknad av Ingvar Norman (201x-xx-xx)
17.
Kalle-Herman-polska efter Georg Thunstedt (201x-xx-xx)
18.
Klensme'-Eriks vals eller "Korsåsvalsen", efter Robert Westling, Svärdsjö (201x-xx-xx)
19.
Kalle-Herman-polkett efter Vilhelm Hedlund, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius (201x-xx-xx)
20.
Luttlus polska efter "Luttlu", musikfanjunkare Johansson vid Dalregementet, efter Robert Westling, Svärdsjö (201x-xx-xx)
21.
Polska me' lyft efter Kalle Herman, Falun, efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
22.
Grannens skithus, visa eller ramsa från Falun, upptecknad av Lars Gezelius (201x-xx-xx)
23.
Polkett från Linghedsbyn (C-dur) efter Ollers John Eriksson (201x-xx-xx)
24.
Polkett från Linghedsbyn (D-dur) efter Ollers John Eriksson (201x-xx-xx)Häfte 12 50 år

1. När maten bäres in, skänklåt efter Vilhelm Hedlund 1868-1946, Klockarnäs, Enviken, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
2.
Polska från Västergötland efter morfaderns fader, E. J. Lundmark, efter Lars Gezelius (201x-xx-xx)
3.
Hambopolska efter Kalle Herman, Falun (201x-xx-xx)
4.
Schottis kring majstången av Yngve Erikssson, Backa (201x-xx-xx)
5.
I Fisens fotspår, gånglåt (201x-xx-xx)
6.
Polka komponerad 1860 av Evelin Godberson, Falun, efter farmodern till Lars Gezelius (201x-xx-xx)
7.
Bröllopspolka efter Kalle Herman, Falun (201x-xx-xx)
8.
Gadrill efter Kalle Herman, Falun (201x-xx-xx)
9.
Hambopolska från Folkärna efter Yngve Eriksson, Backa (201x-xx-xx)
10.
Polka-mazurka efter Kalle Herman, Falun, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
11.
Andelig vals efter Otto Lillhannus (201x-xx-xx)
12.
Mazurka, möjligen efter Kalle Herman, Falun, efter Daniel Hedlund 1844-1892, Enviken, fader till Vilhelm Hedlund, rekonstruerad av Lars Gezelius efter nedteckning i Vilhelm Hedlunds skokartong (201x-xx-xx)
13.
Nippertippan på Karlborn av Gustaf Andersson, Lilla Karlborn (201x-xx-xx)
14.
Britta-Majas brudpolska av Gustaf Andersson, Lilla Karlborn (201x-xx-xx)
15.
Gröitstampin eller "En sup till", polska efter Karl West, Replot, Korsholms kommun, nära Vasa, Finland, upptecknad av B. L., med andrastämma av B. L. (201x-xx-xx)Senast ändrad 2012-01-31