Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan

Skannade låtsamlingar och låthäftenGamla danslåtar från Helsingland upptecknade af Delsbostintan Ida Gawell-Blumenthal
Arrangement för piano
Abr. Hirschs förlag


Hela häftet som en PDF-fil (2014-10-18)


Låtförteckning (2014-10-xx)


Reinlender
1. Tyska polskan, reinlender (2014-10-xx)
2. Reinlender (2014-10-xx)
Gånglåtar
1. Skänklåt från Hälsingland (2014-10-xx)
2. Valbolåten, gånglåt (2014-10-xx)
3. Gånglåt från Hälsingland (2014-10-xx)
Valser
1. Vals från Hälsingland (2014-10-xx)
2. Vals från Hälsingland (2014-10-xx)
3. Tulpan-Anders låt, vals från Hälsingland (2014-10-xx)
4. Vals från Hälsingland (2014-10-xx)
5. Vals från Hälsingland (2014-10-xx)
Polskor
1. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
2. Polska från Hälsingland, "Min lilla lön" (2014-10-xx)
3. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
4. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
5. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
6. Hans-Ersas låt, polska från Hälsingland (2014-10-xx)
7. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
8. Horgalåten, hambopolska från Hälsingland (2014-10-xx)
9. Polska från Hälsingland, jämför vispolskan "Lill-Mats är bra" (2014-10-xx)
10. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
11. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
12. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
13. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
14. Polska från Hälsingland, jämför vispolskan "Se vad loppor mor har" (2014-10-xx)
15. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
16. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
17. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
18. Brudlåt, polska från Hälsingland (2014-10-xx)
19. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
20. Hambopolska från Hälsingland, den vanliga "Horgalåten" (2014-10-xx)
21. Polska från Hälsingland (2014-10-xx)
22. Hambopolska från Hälsingland (2014-10-xx)


Senast ändrad 2014-10-18