Stefans musik

Kontakta mig gärna påTillbaka till startsidan100 norske slåtter gamle og nyere samlet av Albert Moen
Två häften med vardera 100 låtar

Albert Moen föddes 1879 på gården Nedre Moen i Henning sokn i Sparbu, som numera ligger i Steinkjers kommun, Nord-Trøndelag, och dog 1962


Häfte 1 och häfte 2 (2016-04-12)


"Slåttene er skrevet ned slik jeg har hørt dem av de forskjellige bygdespillemenn i Innhered, Nord-Trøndelag. Det er rike kilder i vår folkemusikk og vi burde ikke vrake det friske, sprudlende som ligger i våre folkedanser. Vi bør minnes våre bygdespillemenn som holdt musikklivet oppe i bygdene, hedre deres minne og takke de for den innsats de gjorde for vårt musikkliv."

Häfte 1

1. Sofievalsen efter Anton Aune
2. Veiesmarschen av Hilmar Holm 1886
3. Ringlender
4. "Vårblommen", polkamazurka
5. Gammel real vals efter Johannes Langli
6. Fikservals, mazurka
7. Vals efter M. Bilstad
8. Bull vals efter Anton Langlid
9. Gammal brudmarsch, "Leksberet-marsen"
10. Vals
11. Galopp efter Johannes Langli
12. Gammal vals
13. Hopsa
14. Gammal vals
15. Ringlender
16. Vals efter O. Sæheim
17. Helenemazurka efter Anton Henning
18. Vals efter E. Langmark
19. Positiv, polkamazurka
20. Brudvals efter Johannes Langli 1828-1884
21. Brudvals
22. Vals efter E. Langmark
23. Ringlender efter O. R. Langli 1881-1907
24. Vals efter A. Skei
25. Gammal vals efter Anton Aune
26. Galopp efter Langligutan
27. Polskdans efter E. Langmark
28. Vals
29. Gammel brudmarsch
30. Polskdans
31. Vals efter Johannes Langli 1828-1884
32. Bondevals efter Johan Nonstad 1887
33. "Ho! heim", vals efter Carl Gatas 1870-1939
34. Ringlender efter G. Nordgård
35. Gammal vals efter Chr. Nordgard
36. Gammal polkamazurka
37. Vals
38. Styggammel vals efter Langligutan
39. Ringlender efter O. R. Langli 1881-1907
40. Vals efter Johannes Sundnes 1885
41. Fikservals
42. "Vid flaggskiftet 1905", marsch efter Ludvik Strukstad 1868-1940
43. Nyårsvalsen etter Gustav Nordgard
44. Rårotvalsen
45. Mazurka efter Johannes Sundnes född 1885
46. Utmerket vals efter Johannes Langli
47. Stormgalopp
48. Midnattsvals efter E. Langmark
49. Brudvals
50. Brudmarsch efter O. R. Langli 1881-1907
51. Vals efter Johannes Langli 1828-1884
52. Signevalsen efter O. R. Langli 1881-1907
53. Galopp
54. Gammal vals
55. Ringlender
56. "En skjøn drøm", vals efter E. Langli
57. En sveisin polkamazurka
58. Polkamasurka efter Johannes Langli 1828-1884
59. "Til heimbygda", vals efter Konrad Moen, född 1886
60. Vals efter Rafael Langli 1832-1905
61. Ringlender efter Gustav Nordgård 1850-1926
62. Vals
63. Polsdans
64. Brudvals
65. Polkamazurka
66. Gammel solid vals efter J. Fornes
67. Polka "me stoih"
68. Brudvals
69. Bruragrautmars efter Konrad Moen (?)
70. "En stormnatt", vals efter Konrad Moen, född 1886
71. Ringlender
72. "Brann i Rosenes leir", vals efter O. R. Langli 1881-1907
73. Polsdans
74. Vals efter P. Bjerkan
75. Gammal polkamazurka
76. Brudvals
77. Ringlender
78. Vals
79. "Sorgenfri", galopp efter O. R. Langli 1881-1907
80. Vals
81. Vals
82. Polsdans efter Johan Nonstad, född 1887
83. Den guddomelige vals
84. Gammal brudmarsch
85. "Vårkveld", vals efter O. R. Langli 1881-1907
86. Galopp
87. Vals efter Sverre Moen, född 1883
88. Bruragrautmars
89. Vals efter J. Fornes 1868-1916
90. Polsdans
91. Vals
92. Ringlender
93. Polkamazurka efter Adolf Moen, född 1877
94. Vals
95. Brudvals efter Albert Moen, född 1879
96. Ringlender efter Gustav Nordgård 1850-1926
97. Polsdans
98. Galopp
99. Styggammel polkamazurka
100. Polsdans

Häfte 2

1. "Når tankene flyr", vals efter N. M., född 1888
2. Mazurka efter Edvard Langmark
3. Galopp efter John Staven, Namdalseid
4. "Frosta marsj", gammal brudmarsch efter O. Reitan 1858-19?
5. Trollvalsen, gammal vals efter Tåmås Fosnes, ca 1790
6. Reinlender av Per Gjeitås, broder till Tåmås Fosnes, ca 1800
7. Riil efter Rafael Langli 1832-1905
8. Mazurka efter Nils Solum
9. "Perle-Reinlender", Maestoso, efter O. Reitan 1858-1944
10. Galopp eller polka från Namdal
11. "Full fart", reinlender efter Magne Ryan, ca 1908
12. Pigernes hoppsa (galopp) efter E. Langmark 1853-1926
13. Polskdans efter E. Langmark 1853-1926
14. Vals efter E. Langmark 1853-1926
15. "Hei på deg", polskdans efter Konrad Moen 1886
16. "Der er den igjen", galopp efter Johs. Langli 1828-1884
17. Finnstuslåtten, vals efter O. Bjerkan 1883
18. "Løsblåin", polskdans efter E. Langmark 1853-1926
19. Gælnangelvalsen efter Morten Fornes ca 1860
20. Gammal vals efter E. Langmark 1853-1926
21. Brudmarsch efter Gustav Nordgård 1850-1926
22. Finfin gammal brudvals efter Johs. Langli 1828-1884
23. Sveisin vals efter Chr. Nordgård ca 1846
24. Reinlender efter M. Bilstad ca 1882
25. Kaldalingen, nr 1, gammal vals efter J. Fardal ca 1868, populär i Stjørdal-Hegra m.v.
26. Vals efter J. Fornes 1868-1916
27. Brudvals efter O. Bjerkan 1883
28. Reinlender efter Konrad Moen 1886
29 "Vårlengt", vals efter O. Reitan 1858-1944
30. Reinlender efter Sig. Reitan 1897
31. Polskdans etter E. Langmark 1853-1926
32. Schivevalsen efter Langligutan
33. Gammal vals efter O. Bjerkan 1883
34. Brudvals efter Langligutan
35. Reinlender efter E. Langmark 1853-1926
36. "På skistua", reinlender efter O. Bjerkan 1883
37. En "pussig" gammal mazurka efter E. Langmark 1853-1926
38. Slåtten hans Ola, gammal som "al haugan", efter O. Bjerkan 1883
39. "På balkonen", vals efter O. R. Langli 1881-1907
40. "Ei fager tis", vals efter Albert Moen, född 1879 41. Ogndalingen eller Vimpelmansslåtten efter Jakob Aarholt, ca 1878
42. Polskdans efter Anton Henning 1874
43. Vals efter Anton Henning 1874
44. Gammal vals efter Anton Henning 1874
45. Polskdans från Hegra m.v. efter J. Fardal, ca 1868
46. Real vals efter Johs. Langlid , ett av Langligutens glansnummer
47. Vals efter E. Langmark 1853-1926
48. Polkamazurka efter J. Fornes 1868-1916
49. Vals etter Johs. Langli 1828-1884
50. Gammal vals efter E. Langmark 1853-1926
51. "Till havs", vals efter O. R. Langli 1881-1907
52. Reinlender av O. R. Langli 1881-1907, "En av de første slåtter han lagde"
53. Gammal vals efter O. Kråbøl, ca 1830
54. Reinlender efter O. Reitan
55. Mazurka efter Hilmar Holm 1885
56. Polskdans efter Konrad Moen 1886
57. Brudvals efter Johs. Langli 1828-1884
58. Galopp efter Rafael Langli, "Jag lærte den omkring 1895 av Rafael Langli"
59. Gammal mazurka efter Morten Tangen ca 1850
60. Gammal brudvals efter O. Bjerkan 1883
61. Över 200 år gammal brudmarsch efter Andr. Moen 1819-1905
62. Galopp eller polka från Hegra, "Nedskrevet hos J. Fardal; Hegra"
63. "Våg-selerslåtten", reinlender efter O. Bjerkan 1883
64. Polka från Namdal efter Sigurd Vibstud (?)
65. Vals efter Adolf Moen
66. Reinlender efter Jakop Susegg
67. Rørospolsk efter J. Næstvold
68. Damenes Reinlender efter Ingebrit Five ca 1875
69. Brudvals efter Johs. Langli 1828-1884
70. Gammal mazurka från Overhalla, Namdal
71. Mazurka från Stod
72. Vals efter Langligutan
73. Galopp eller polska från Overhalla, Namdal
74. Reinlender från Overhalla, Namdal
75. Vals efter Anton Aune, ca 1850
76. Vakker vals efter Paul Scheflo 1892
77. Mazurka efter Jon Ramstad 1865
78. Gammal brudmarsch efter O. Kråbøl, Straumen, ca 1810
79. Reinlender efter Konrad Moen 1886
80. "Bytt maka", reinlender efter Albert Moen, född 1879
81. Feier, gammal dans efter Rafael Langli 1832-1905
82. Polskdans efter Langligutan
83. Vals efter Harald Moen 1895
84. Bröllopsmarsch efter O. Sæheim 1884
85. Gammal fiskervals (noter från 1883)
86. Sekstur efter H. Dalbakk
87. Sekstur från Namdal, nedskriven i Overhalla
88. Polskdans efter Johan Fornes 1868-1916
89. Polskdans efter Hilmar Holm 1885
90. Gammal polskdans efter Konrad Moen 1886
91. Brudmarsch efter Albert Moen, född 1879
92. Reinlender efter O. Sæheim 1884
93. Skolemeister-Valsen efter klockaren och skolläraren H. Hjelde, ca 188?
94. "Blåin", polskdans efter Langligutan
95. Gammal vals, "Essdurvalsen", efter Johs. Langli 1828-1884
96. Brudvals efter Johs. Langli 1828-1884
97. Reinlender efter J. Fornes 1868-1916
98. Reinlender från Stjørdal, nedtecknad efter J. Fardal, Hegra
99. Vals av Johs. Sundnes
100. Gammal vals (skrivna noter från 1833)


Senast ändrad 2016-04-12