Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidan

Skannade låtsamlingar och låthäften200 svenska folkdansar arrangerade för piano, häfte tryckt 1875
Låtar nr 1-100, låtar nr 101-200 (2013-12-27)


Låtförteckning som Word-dokument (2013-12-27)


1. Polska från Uppland
2. Polska från Västergötland - jämför vispolskan "Första gången som det vart lyst"
3. Polska från Södermanland - slängpolska, finns i Rosenbergs första häfte som nr 75
4. Polska från Gotland - Gökpolska, slängpolska
5. Polska från Östergötland - slängpolska
6. Fiskardansen från Bohuslän - folkdans, se Ahlström, häfte 2, nr 219
7. Polska från Västmanland
8. Polska från Västmanland - jämn polska, jämför "Sparvens visa"
9. Polska från Dalarna - jämför "Klar sol uppå blå himmelen lyser" och "Var har du varit den långa natt, du sälle"
10. Polska från Västervik
11. Polska från Ångermanland
12. Polska från Norrland
13. Polska från Västmanland - jämför melodin till "Ack om den lilla vännen komme"
14. Polska från Småland - finns i Åhlström och Afzelius, "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 8
15. Polska från Västmanland - "När månen vandrar på fästet blå"
16. Polska från Västergötland - slängpolska, finns i "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström", häfte 1, tryckt 1840, nr 83
17. Polska från Småland - jämn polska, finns i "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström", häfte 1, tryckt 1840, nr 82
18. Polska från Närke
19. Polska från Blekinge - slängpolska
20. Polska från Värmland
21. Näckens polska från Västergötland - finns i Åhlström och Afzelius, "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", häfte 2, tryckt 1814, nr 15
22. Polska från Södermanland - jämn polska, "Ära vare Gud, nu har jag varit brud", jämför polska från Södermanland, upptecknad av A. G. Rosenberg, första häftet, "160 Svenska Polskor, Visor och Danslekar upptecknade i Södermanland 1823-1835", nr 60
23. Stabbdansen från Dalarna - även dryckesvisa
24. Polska från Södermanland - slängpolska
25. Polska från Dalarna
26. Polska från Norrland - slängpolska
27. Polska från Västmanland - slängpolska
28. Polska från Västergötland
29. Polska från Östergötland - slängpolska
30. Ringdans från Småland - 2-takt, långdansmelodi
31. Polska från Lappland - kanske långdansmelodi, jämför "Slängpolska från Floda"
32. Polska från Gotland - slängpolska
33. Polska från Västergötland
34. Polska från Östergötland - slängpolska
35. Polska från Småland - slängpolska
36. Polska från Jämtland - slängpolska
37. Polska från Östergötland - slängpolska
38. Polska från Östergötland - slängpolska - jämför A. G. Rosenbergs första häfte, "160 polskor, visor och danslekar upptecknade 1823-1825", nr 23
39. Polska från Blekinge - slängpolska
40. Slängpolska från Värmland - jämför visan "Dansa vill du och dansa vill jag"
41. Polska från Östergötland - slängpolska
42. Polska från Roslagen Bond-Schultza
43. Polska från Värmland - "Flickan står på golvet som en fager ros"
44. Polska från Gotland - slängpolska
45. Polska från Östergötland - - slängpolska
46. Polska från Västergötland - sångleksmelodi?
47. Polska från Västmanland
48. Polska från Dalarna
49. Polska från Västmanland
50. Polska från Västergötland
51. Polska från Särna, Dalarna
52. Polska från Norrland - slängpolska
53. Polska från Västergötland
54. Polska från Småland - slängpolska
55. Folkdans från Södermanland
56. Polska från Västergötland - slängpolska
57. Polska från Värmland - triolpolska
58. Polska från Västergötland - "Kom Kersti"
59. Polska från Dalarna - slängpolska
60. Polska från Västergötland
61. Polska från Norrbotten - slängpolska, melodi av långdanstyp
62. Polska från Västergötland - jämför melodin till "Fågel du lilla, fast du är arm"
63. Polska från Småland Vimmerbypolskan
64. Polska från Lappland - jämför melodin till "Kom Kersti"
65. Polska från Värmland - "Var har du varit, du lilla Karin"
66. Polska från Roslagen - vismelodi?
67. Polska från Värmland Jössehäradspolska
68. Polska från Värmland - "Kom fattigdom och häng dej på"
69. Polska från Norrland
70. Polska från Värmland - slängpolska, jämför slängpolska från Mörkö nr 5, Olof Anderssons uppteckningar nr 642
71. Polska från Västmanland
72. Polska från Uppland - slängpolska
73. Polska från Värmland Jössehäradspolska - den vanliga Jössehäradspolskan
74. Polska från Västergötland
75. Polska från Södermanland - slängpolska
76. Brudedansen - fyrtakt
77. Hambopolska från Uppland
78. Polska från Östergötland - slängpolska
79. Polska från Värmland - slängpolska
80. Polska från Västergötland
81. Polska från Södermanland - jämför visan "Alla mina pengar har jag supit opp"
82. Polska från Västmanland
83. Polska från Västergötland - jämn polska
84. Polska från Västervik - slängpolska
85. Allmän polska
86. Polska från Småland
87. Polska från Västmanland - "Göken satt i toppen"
88. Polska från Värmland - "Skomakarn och skolåda"
89. Kulldansen
90. Polska från Norrland - jämn polska
91. Polska från Västergötland - jämn polska
92. Polska från Värmland - "Vi ska ställa till en roliger dans"
93. Polska från Västergötland
94. Polska från Hälsingland - jämn polska
95. Polska från Norrland - slängpolska
96. Polska från Västmanland - "Aspelöv och lindelöv"
97. Polska från Hälsingland - jämn polska
98. Polska från Södermanland - "1814", slängpolska, se Åhlström och Afzelius, "Traditioner af svenska folkdansar", häfte 1, nr 22
99. Polska från Värmland
100. Polska från Södermanland - "Väva vadmal"
101. Allmän polska
102. Polska från Västergötland - "Två vänner gör ett par"
103. Polska från Jämtland - slängpolska
104. Polska från Västergötland - sångleksmelodi
105. Polska från Dalarna - "Glädjens blomster"
106. Polska från Västergötland - slängpolska
107. Polska från Västmanland
108. Polska från Värmland
109. Polska från Västmanland - "Två vänner gör ett par"
110. Polska från Närke - "Slängpolska från Kumla"
111. Polska från Södermanland
112. Polska från Närke - slängpolska
113. Polska från Västmanland - "Hopp flicka du, mej ska du få"
114. Polska från Kalmar
115. Slängpolska från Uppland
116. Nigdansen från flera landsorter
117. Polska från Norrbotten - slängpolska
118. Polska från Södermanland - slängpolska
119. Polska från Värmland - "Nu är det jul igen", melodi till folkdans
120. Allmän dans - "Du är för liten att gifta dej"
121. Polska från Bohus
122. Polska från Värmland
123. Polska från Jämtland - sångleksmelodi?
124. Stampdansen Allmän - "Petter Magnus han har lovt oss"
125. Polska från Västergötland - slängpolska
126. Polska från Södermanland - jämför visan "Hopp lustig på den ena foten"
127. Polska från Östergötland - slängpolska
128. Polska från Västmanland - vismelodi?
129. Polska från Västmanland
130. Hambopolska från Uppland
131. Polska från Småland - vismelodi?
132. Polska från Västmanland
133. Polska från Värmland - triolpolska
134. Polska från Värmland - triolpolska
135. Polska från Blekinge - "Blekingepolskan", F-dur
136. Polska från Södermanland
137. Polska från Gotland - Romdahls polska, slängpolska
138. Folkdans från Blekinge
139. Polska från Uppland - slängpolska
140. Sexmansdansen - slängpolska
141. Simon i Sälle Danslek från flera landsorter
142. Polska från Norrland - "Hårgalåten"
143. Polska från Fryksdalen - triolpolska
144. Polska från Uppland - "Klara stjärnor med de ögon snälla"
145. Polska från Östergötland - slängpolska
146. Polska från Uppland - slängpolska
147. Polska från Värmland - triolpolska
148. Polska från Uppland - slängpolska
149. Polska från Jämtland - slängpolska
150. Valborgsmässodans från Västmanland och Dalarna
151. Ringpolska från Södermanland - slängpolska
152. Polska från Västmanland
153. Polska från Västergötland
154. Polska från Östergötland - slängpolska
155. Polska från Värmland - triolpolska
156. Skuvadansen från Västmanland
157. Polska från Kalmar
158. Polska från Uppland - slängpolska
159. Polska från Västergötland
160. Polska från Öland - slängpolska
161. Polska från Norrland
162. Polska från Västmanland
163. Polska från Dalarna - slängpolska, "Östgötapolskan", "Respolska", "Klang min vackra bjällra", se Åhlström och Afzelius, "Traditioner af svenska folkdansar", häfte 1, nr 9
164. Polska från Bohuslän Hallingen - den vanligaste svenska hallingen, musik till folkdans
165. Polska från Värmland
166. Polska från Västergötland
167. Polska från Uppland
168. Polska från Dalsland
169. Polska från Hälsingland
170. Polska från Bohuslän
171. Polska från Dalarna
172. Polska från Västmanland
173. Polska från Gotland - tvåtaktpolska, vismelodi
174. Allmän polska
175. Polska från Västergötland
176. Polska från Värmland
177. Ringdans från Östergötland
178. Polska från Västergötland - slängpolska
179. Polska från Västmanland - sångleksmelodi?
180. Polska från Östergötland - slängpolska
181. Ringpolska från Östergötland - slängpolska
182. Skrälåten från Västmanland - polska, musik till folkdans
183. Midsommardans från Västmanland och Dalarna - långdansmelodi
184. Polska från Östergötland - slängpolska
185. Hättepolska från norra Bohuslän
186. Svenska fackeldansen - allmän polska, "Skräddarepolskan", se t ex J. N. Ahlström, "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano, nr 1, och A. G. Rosenbergs första häfte, "160 polskor, visor och danslekar upptecknade 1823-1825", nr 5
187. Polska från Västmanland - sångleksmelodi, "Nu skall vi binda krona och krans"
188. Polska från Västergötland
189. Polska från Värmland
190. Polska från Vingåker Höglarfven nr 1
191. Polska från Vingåker Höglarfven nr 2
192. Allmän polska - slängpolska, bl a upptecknad i Östergötland, Södemanland och Närke
193. Polska från Uppland
194. Polska från Västergötland
195. Polska från Värmland
196. Polska från Dalarna Orsapolskan
197. Polska från Västergötland
198. Polska från Norrbotten - jämn polska
199. Polska från Västergötland
200. Polska från Roslagen - jämn polska, sångleksmelodi?Senast ändrad 2013-12-27