Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenSvenska låtar samlade av Nils Andersson

Skåne, fyra häften tryckta 1937-1940 (2019-xx-xx)Häfte 1, tryckt 1937


Sven Andersson 1839-1926, Loshult
1. Jularpsvalsen efter "Jularpa-Sven", Sven Åkesson, Färgeshult, Glimåkra, upptecknad efter Sven Andersson 1839-1926, Loshult, Skåne (2017-09-05)
2. Luringens polska, slängpolska efter den kringvandrande spelmannen "Hansa Sven", även kallad "Hansa Luring", Sven Hansson, Västra Torsås, Småland, upptecknad efter Sven Andersson 1839-1926, Loshult, Skåne (2017-09-05)
3. Vals efter Pål Lundgren, Bjärlöv, upptecknad efter Sven Andersson 1839-1926, Loshult, Skåne (2017-09-05)
4. Klunkevalsen av drällvävaren W. Küster, hantverkare från Tyskland, verksam i Skåne, död 1851 i Vankiva, upptecknad efter Sven Andersson 1839-1926, Loshult, Skåne (2017-09-05)
5. Kadrilj efter Sven Andersson 1839-1926, Loshult, Skåne (2017-09-05)


Mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, född i Tosthult
6. Vals efter mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, Skåne, meddelad av arrendatorn Bror Jeppa Jeppsson, Lönsboda, född 1891 (2017-09-12)
7. Vals efter mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, Skåne, meddelad av arrendatorn Bror Jeppa Jeppsson, Lönsboda, född 1891 (2017-09-12)
8. Kadrilj efter mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, Skåne, meddelad av arrendatorn Bror Jeppa Jeppsson, Lönsboda, född 1891 (2017-09-12)
9. Vals efter mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, Skåne, meddelad av arrendatorn Bror Jeppa Jeppsson, Lönsboda, född 1891 (2017-09-12)
10. Vals efter mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, Skåne, meddelad av arrendatorn Bror Jeppa Jeppsson, Lönsboda, född 1891 (2017-09-12)
11. Skäggede gubben, polkett efter mjölnaren "Nils Ola Jösse", Jöns Olsson 1833-1920, Graveboda, Örkened, Skåne, meddelad av arrendatorn Bror Jeppa Jeppsson, Lönsboda, född 1891
      Vistext:
            Gud ske lov att ja' slapp den skäggede gubben,
            skäggede gubben, skäggede gubben, skäggede gubben
            Trall ... (2017-09-12))


"Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp, Glimåkra
12. Kadrilj ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-09-12)
13. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-09-12)
14. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-09-12)
15. Kadrilj ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
16. Hoppvals, polka ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
17. Kadrilj ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
18. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
19. Kadrilj ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
20. Vals ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
21. Kadrilj ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
22. Vänskapsvalsen ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
23. Svanpolska, slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
24. Vals ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
25. Angläs ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
26. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-05)
27. Vals ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-12)
28. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-12)
29. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-12)
30. Hoppvals, polka ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-12)
31. Slängpolska ur notbok tillhörande "Jularpa Sven", Sven Åkesson 1810-1888, Färgeshult, Glimåkra, född i Jularp (2017-12-12)


Jordbrukaren Otto Bernhard Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv
32. Kadrilj ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
33. Vals ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
34. Kadrilj ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
35. Vals ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
36. Kadrilj ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
37. Angläs ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
38. Kadrilj ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
39. Kadrilj ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
40. Vals ur notbok tillhörande och komponerad av Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
41. Kadrilj ur notbok tillhörande Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)
42. Vals ur notbok tillhörande och komponerad av Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv (2017-12-12)


Torparen Sven Ludvig Pihlblad 1824-1901, Getaberga, Emislöv
43. Vals efter Ludvig Pihlblad 1824-1901, Getaberga, Emislöv (2017-12-19)
44. Kadrilj efter Ludvig Pihlblad 1824-1901, Getaberga, Emislöv (2017-12-19)


Jordbrukaren Ola Nilsson, Östra Broby
45. Vals ur notbok tillhörande Ola Nilsson, Östra Broby (2017-12-19)
46. Kadrilj ur notbok tillhörande Ola Nilsson, Östra Broby (2017-12-19)


"Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
47. Hör du rullande gubbe, polska efter "Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
      Vistext:
            Hör du, rullande gubbe,
            vill du låna mej hus?
            Har du pengar på lomman, etc. (2017-12-19)

48. Opp å ud å å, "Näs Ingars polska", vispolska efter "Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
      Vistext:
            Opp å ud å å (Upp och ut och iväg) - fallerallerallalalla
            stora träsko' på - falleralleralla
            Vars en sup ännu - fallerallerallalalla
            kanske vi få sju - falleralleralla
            Få vi inte fem - fallerallerallalalla
            gå vi hem igen - falleralleralla (2017-12-19)

49. Ost å brö å brännvin, supstycke eller skänklåt efter "Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
      Vistext:
            Ost å brö å brännvin därte,
            få vi dä, få vi dä,?
            ä vi nöjda därmä
            Trall ... (2017-12-19)

50. Skam av dig att stå så där, sånglek eller jullek efter "Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
      Vistext:
            1. Skam av dig att stå så där,
            vill så gärna dansa
            Sök nu efter vännen din,
            var du finner honom
            /:Ta'nom i hand, ta'nom i ring,
            dansa med din lilla vän:/
            2. Hoppa och dansa allihop,
            för ni ä så raska
            Ja vill inte dansa med dig,
            för du ä en taska
            /:Ta'nom i hand, ta'nom i ring,
            dansa med din lilla vän:/ (2017-12-24)

51. Buska, buska, sno omkring, sånglek eller jullek efter "Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
      Vistext:
            Buska, buska, sno omkring,
            svinen gå på agern (åkern)
            Grebborna villa gifta se (Flickarna vilja gifta sig),
            herana (pojkarna) villa inte ha dom
            Va dä 'ke rätt, va dä 'ke rätt,
            herana villa inte ha dom (2017-12-24)

52. Är vi födda, visa efter "Näs Ingars", Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
      Vistext:
            Ä vi födda ska vi leva och må bra på alla vis.
            liksom Adam med sin Eva levde uti paradis
            Skylla oss för fylleri, ta mig tusan super vi
            /:Karlar ä vi, pengar ha vi, dansa ska vi liksom kid:/
            Trall ...
            Karlar ä vi, pengar ha vi, dansa ska vi liksom kid (2017-12-24)


Per Svensson, dotterson till Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås
53. Angläs efter Per Svensson, son till Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås (2017-12-24)
54. Vals efter Per Svensson, son till Inga Persdotter, Dönaberga, Hjärsås (2017-12-24)


Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö
55. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
56. Kadrilj ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
57. Vals av Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
58. Kadrilj av Nils Ströbeck 1815-1881, Övedskloster, Färs härad, född i Vanneberga, Vinslöv, Göinge härad, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
59. Vals av Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
60. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
61. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
62. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
63. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
64. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-24)
65. Kadrilj ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
66. Kadrilj av Nils Ströbeck 1815-1881, Övedskloster, Färs härad, född i Vanneberga, Vinslöv, Göinge härad, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
67. Vals av Nils Ströbeck 1815-1881, Övedskloster, Färs härad, född i Vanneberga, Vinslöv, Göinge härad, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
68. Båtsmanspolskan, slängpolska, noterad för fiolstämningen FFAE, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
68x. Båtsmanspolskan, slängpolska, notbilden omredigerad för normalstämning, dvs "klingande", ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2018-01-26)
69. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
70. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
71. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
72. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
73. Kadrilj ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
74. Kadrilj ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
75. Kadrilj ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
76. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
77. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
78. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
79. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
80. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
81. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
82. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
83. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
84. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
85. Kadrilj av Otto Harberg 1830-1862, Västraby, Emislöv, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
86. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
87. Vals av Lundqvist, Balsby, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
88. Angläs ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
89. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
90a. Stenbockens polska, slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
90b. Stenbockens polska, slängpolska, noter för fiolstämningen AEACiss, ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
91a. Stenbockens marsch, gånglåt ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
91b. Stenbockens marsch, gånglåt ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
92. Vals ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)
93. Slängpolska ur notbok tillhörande Jöns Persson 1850-1922, Roalöv, Färlöv, född i Norra Strö (2017-12-29)


Klockaren och organisten Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad
94. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
95. Kadrilj av Lundqvist, Balsby, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
96. Vals av "Haraberga Anders", Anders Harberg, Haraberga, Hjärsås, efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
97. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
98. Brudmarsch av Carl Malmberg, Trolle-Ljungby, efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
99. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
100. Kadrilj av Klerck, Sölvesborg, Blekinge, efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
101. Vals av Carl Malmberg, Trolle-Ljungby, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
102. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
103. Vals efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
104. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
105. Farfars marsch, gånglåt efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
106. Kadrilj av Carl Malmberg, Trolle-Ljungby, efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2017-12-29)
107. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
108. Lilla Lustig, folkdans efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
109. Kadrilj efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
110. Vals av drällvävaren W. Küster från Tyskland, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
111. Vals av drällvävaren W. Küster från Tyskland, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
112. Brudmarsch från Näsum ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
113. Brudpolsks, slängpolska från Näsum efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
114. Vals av Carl Malmberg, Trolle-Ljungby, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
115. Rundarium efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
116. Rundarium efter skomakaren Jöns Andersson Tundahl 1795-1866, Västanå, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
117. Kadrilj efter Henrik från Brönnestad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
118. Järnhaken, kadrilj ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-10)
119. Vals efter Henrik från Brönnestad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-xx)
120. Vals av Henrik från Brönnestad, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-xx)
121. Vals efter fadern till Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande den senare (2018-01-xx)
122. slängpolska av Fr. Lindkvist, organist i Jämshög och därefter klockare i Vankiva och Ignaberga församlingar, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad (2018-01-xx)
123. Kadrilj av Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande denne (2018-01-xx)
124. Vals av Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad, ur notsamling tillhörande denne (2018-01-xx)
125. Jag lyfter mina händer, koral, se Svenska Psalmboken, nr 33, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad
      Vistext:
            Jag lyfter mina händer
            upp till Guds berg och hus
            Från dem han hjälpen sänder
            och skickar ut sitt ljus
            Mig Herren hjälp bejakar,
            som jord och himmel gjort
            Min bön han ej försakar
            men skyddar mig alltfort (2018-01-xx)
126. Gud låter sina trogna här, koral, se Svenska Psalmboken, nr 35, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad
      Vistext:
            Gud låter sina trogna här
            allt gott av nåd erfara
            Och budskap av hans kärlek är
            mång' tusen änglars skara
            Ty sjunga vi med gott behag:
            Guds änglar från vår barndomsdag
            oss följa och bevara! (2018-01-xx)
127. Var hälsad sköna morgonstund, koral, se Svenska Psalmboken, nr 55, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad
      Vistext:
            Var hälsad sköna morgonstund,
            som av profeters helga mun
            är oss bebådad vorden!
            Du stora dag, du sälla dag,
            på vilken himlens välbehag
            ännu besöker jorden!
            Unga sjunga med de gamla,
            sig församla jordens böner
            kring den störste av dess söner (2018-01-xx)
128. Högste Gud, ack värdes höra, koral, se Svenska Psalmboken, nr 443, vers 5, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad
      Vistext:
            Högste Gud, ack värdes höra,
            vad ditt barn nu bedit har!
            Jesu, din förtjänst kan göra,
            att jag får ett nådigt svar
            Helge And', jag beder dig
            värdes mana gott för mig!
            Ja, jag tror det skall så hända,
            ty jag vill med amen ända (2018-01-xx)
129. Vår herres Jesu Kristi död, koral, se Svenska Psalmboken, nr 154, ur notsamling tillhörande Johan Ankarloo 1829-1913, Näsum, Villands härad
      Vistext:
            Vår herres Jesu Kristi död
            hugsvalar oss i all vår nöd
            Och när vi tänka däruppå,
            ën hjärtans glädje då vi få (2018-01-xx)Handlaren Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby, där han också var född, under sitt liv även bosatt i Finland och i Horna, Åhus, Skåne
130. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
131. Vals ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
132. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
133. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
134. Vals ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
135. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
136. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
137. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
138. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
139. Vals ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
140. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
141. Vals ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
142. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
143. Vals ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
144. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
145. Aldrig nånsin må du dig inbilla, polska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
146. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
147. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
148. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
149. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
150. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
151. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
152. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
153. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
154. Gånglåt ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
155. Sjuspring, folkdans ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
156. Slängpolska ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
157. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
158. Angläs ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)
159. Kadrilj ur notbok nedskriven av Pehr Pehrsson Holm 1832-1908, Kiaby (2018-01-xx)Drällvävaren Carl Gabriel Malmberg 1813-1906, Östra Ljungby, Trolle-Ljungby
160. Kadrilj av Carl Malmberg 1813-1906, Trolle-Ljungby, ur notsamling tillhörande denne (2018-01-xx)"Munken", torparen, tidigare rallaren och fiskhandlaren Anders Hansson, Vittskövle, död 1913
269. Super om, super om, skänklåt efter Anders Hansson, Vittskövle, Skåne
      Vistext:
            Super om, super om, låt skålarna gå,
            låt glasen ej stå tomma
            Det är din skål, min lilla vän,
            ty i kväll vilja vi hålla gille
            Drick flickans skål, om du förmår,
            ty jag skall för dig stå och göra likaså (2017-05-19)

270. Alla mina bröder, dryckesvisa efter Anders Hansson, Vittskövle, Skåne
      Vistext:
            Alla mina bröder de leva liksom du och jag,
            alla mina bröder de leva liksom jag
            De super sig full, de lägger sig ned,
            de stiger opp, de dricker med
            Och alla mina bröder de leva liksom jag (2017-05-19)

271. Om ett hundrade år då är allting förglömt, visa efter Anders Hansson, Vittskövle, Skåne
      Vistext:
            Om ett hundrade år då är allting förglömt,
            bröder, vad vi nu här månde lida
            Låtom oss nu vara glada bestämt
            och kasta de mörkaste griller till sida
            Det rus, som vi här i afton nu får,
            det hava vi utsovit om hundrade år (2017-05-19)

272. Alla mina glada dagar, visa efter Anders Hansson, Vittskövle, Skåne
      Vistext:
            Alla mina glada dagar,
            vem har tagit dem ifrån mig?
            Jo, lilla vännen, som jag haver älskat,
            hon har flyttat så långt ifrån mig (2016-11-03)

273. Nu har jag var't i främmand' land, visa efter Anders Hansson, Vittskövle, Skåne
      Vistext:
            Nu har jag var't i främmand' land,
            hurra, hurra, tarallarallara,
            och skaffat mig en fästmö grann,
            hurra, hurra, hurra!
            Ja, ni kan tro att hon var snäll,
            hon gick med mig i säng var kväll,
            lalalalalalalala, hurra, hurra, hurra! (2017-05-19)


Dragonen och lantbrukaren Anders Åkesson Skough, född 1842 i Vittskövle, död 1933 i Lyngsjö, uppteckningarna gjorda 1912, då han bodde i Breinge, Degeberga
274. Angläs efter Anders Åkesson Skough 1842-1933, Breinge, Degeberga, Skåne (2017-05-19)
275. Angläs efter Anders Åkesson Skough 1842-1933, Breinge, Degeberga, Skåne (2017-05-19)
Häfte 2, tryckt 1938


Muraren Karl Magnus Pettersson 1836-1920, Källna
359. Slängpolska, till vilken Hin skall ha "sprungit" (dansat ihjäl sig), efter smeden Olin, upptecknad efter muraren Karl Magnus Pettersson 1836-1920, Källna, Skåne (2017-11-xx)
Häfte 3, tryckt 1939


Soldaten Per Munkberg 1818-1887, Barsebäck
737. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
738. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
739. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
740. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
741. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
742. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
743. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
744. Rackarepolskan, slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
745. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
746. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
747. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
748. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
749. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
750. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
751. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
752. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
753. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
754. Slängpolska ur notbok tillhörande Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
755. Vals efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
756. Kadrilj efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
757. Vals efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
758. Rhenländare, "Barsebäck", efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
759. Skånevalsen efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
760. Kadrilj efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
761. Berlinskan, danslek efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
762. Rhenländare efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
763. Laditå, danslek efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
764. Blönningadansen, hoppvals, danslek efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
765. Vals efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
766. Horren, horrepolska, med melodimotiv "Strömkarlen spelar", efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
767. Horrepolska efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
768. Fingerpolkan, danslek efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
769. Sextur, engelska efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
770. Skobodansen, danslek efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
771. Möllaredansen, danslek efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
772. Vals efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
773. Vals efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)
774. Vals efter Per Munkberg, Barsebäck, Skåne (2017-05-19)


Lorens Brolin 1818-1890, Abbekås, Skivarp, Vemmenhögs härad, Skåne
986. Vals efter Lorens Brolin 1818-1890, Abbekås, Skivarp, Skåne, tidigare tryckt i "Skånska melodier", nr 9 (2018-08-06)
1004. Brännvinspolska, lämplig till folkdansen "Dubbel fyrtur från Allerum" och upptecknad efter Lorens Brolin 1818-1890, Abbekås, Skivarp, Skåne, tidigare tryckt i "Teckningar och toner ur skånska allmogens lif", Lund 1889, Folkmusik, bilaga, sid 15 (2017-12-01)


Jordbrukaren Jöns Andersson Ryberg 1822-1905, Ry, Lövestad, Färs härad, Skåne
1226. Roepolskan eller "Rovpolskan", slängpolska efter Jöns Andersson Ryberg 1822-1905, Ry, Lövestad, Färs härad, Skåne, tidigare tryckt i "Skånska melodier", nr 87
      Vistext:
            Vill du följa med å stjäla rovor?
            Du ska få de små, jag de stora (2018-08-06)Senast ändrad 2018-08-06