Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenSvenska låtar samlade av Nils Andersson

Södermanland, häfte tryckt 1934 (2015-xx-xx)Skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge

1. Gånglåt efter klockaren, organisten och musikdirektören Alin, Västerhaninge, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
2. Brudmarsch efter klockaren, organisten och musikdirektören Alin, Västerhaninge, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
3. Brudmarsch efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
4. Polska efter Magnus Widman, kusk vid Skogsekeby, född omkring 1825, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
5. Hambopolska efter Magnus Widman, kusk vid Skogsekeby, född omkring 1825, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
6. Vals efter Magnus Widman, kusk vid Skogsekeby, född omkring 1825, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
7. Polska efter Magnus Widman, kusk vid Skogsekeby, född omkring 1825, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
8. Polska efter klockaren, organisten och musikdirektören Alin, Västerhaninge, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
9. Vals efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
10. Vals efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
11. Vals efter klockaren, organisten och musikdirektören Alin, Västerhaninge, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
12. Vispolska efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge
      Vistext:
            Flicka lilla, du är inte ledsen,
            fast du handlat på galet sätt (2017-05-23)
13. Hambopolska efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
14. Polska efter Erik Olsson och Anders Pettersson, Västerhaninge, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
15. Polska efter klockaren, organisten och musikdirektören Alin, Västerhaninge, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)
16. Hambopolska efter Jan Olof Sjöberg, Muskö, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Bergman 1843-1931, Hammar, Västerhaninge (2017-05-23)Jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta

17. Vals efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-05-23)
18. Vals efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-05-23)
19. Polska efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-05-23)
20. Polska efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-05-23)
21. Polska efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-04-21)
22. Vals efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-05-23)
23. Kvarnbrovalsen efter svärfadern Anders Gustaf Jansson 1837-1920, Lännåker, Österhaninge, upptecknad efter jordbrukaren Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Österhaninge, född 1875 i Valsta (2017-05-23)Folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland

24. Vals efter systern, upptecknad efter folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-05-23)
25. Vals efter "Ramsbergen", Jonas Jönsson, upptecknad efter folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
26. Polska efter "Ramsbergen", Jonas Jönsson, upptecknad efter folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
27. Tras-Erkers byxor, polska efter organisten Daniel Öhlander, upptecknad efter folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland
      Vistext:
            Tras-Erkers byxor äro spruckna i grena
            Trall ... (2017-06-17)
28. Jag är så ledsen, polska efter organisten Daniel Öhlander, upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland
      Vistext:
            Jag är så ledsen, jag får ej brännvin,
            jag tror jag struntar i alltihop
            Men får jag brännvin, då blir jag munter,
            då ska jag roa er allihop (2017-06-17)
29. Stenkvistavalsen nr 1 upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
30. Stenkvistavalsen nr 2 upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
31. Karlåkersvalsen från Kjula, upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
32. Bullbarfots polska efter jordbrukaren "Bullbarfot", Jäderholm, upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
33. Bullbarfots vals efter jordbrukaren "Bullbarfot", Jäderholm, upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)
34. Tidelurran, gånglåt upptecknad av folkskolläraren David Mehlqvist, Dalsäng, Ovansjö, Gästrikland, född 1854 i Stenkvista, Södermanland (2017-06-17)Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, född 1866

35. Polska efter fadern, kyrkvärden Erik Jansson 1823-1891, Ärla, upptecknad efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, född 1866 (2017-06-17)
36. Polska efter "Spelaren", upptecknad efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, född 1866 (2017-06-17)
37. Vals efter "Per i gatan", snickare vid Tummelsta gård, död 1894, upptecknad efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, född 1866 (2017-06-17)
38. Marsch efter "Per i gatan", snickare vid Tummelsta gård, död 1894, upptecknad efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, född 1866 (2017-06-17)
39. Polska efter handlaren Mischkalowski, upptecknad efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, född 1866 (2017-06-17)Jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa

40. Kadrilj från notblad tillhörande jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa (2017-06-17)
41. Kadrilj från notblad tillhörande jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa (2017-06-17)
42. Kadrilj från notblad tillhörande jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa (2017-06-17)
43. Kadrilj från notblad tillhörande jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa (2017-06-17)
44. Finska åttan, musik till schottisliknande dans efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-06-17)
45. Kemikan, polkamelodi från Sollefteå, Ångermanland, upptecknad av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-06-17)
46. Knapers polska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-06-17)
47. Essers polska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-06-17)
48. Kyrkfolkets polska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-06-17)
49. Polska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-25)
50. Brudpolska från Flen efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-25)
51. Vals efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-25)
52. Angläs efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-25)
53. Angläs efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-25)
54. Polska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-25)
55. Slängpolska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
56 Polska efter jordbrukaren Gustaf Persson 1828-1919, Klippan, Flen, född i Lilla Mellösa, upptecknad 1910 av musikfanjunkare Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)Ur notbok från Malmköping, avskrifter gjorda av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen

57. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
58. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
59. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
60. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
61. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
62. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
63. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
64. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
65. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
66. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
67. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
68. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
69. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
70. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)
71. Slängpolska ur notbok från Malmköping, avskrift gjord av musikfanjunkaren Emil Söderqvist, Flen (2017-04-28)Muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita

72. Brudpolska efter Karl Blomkvist, Floda, smed vid Julita säteri, död omkring 1900 vid 75 års ålder, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-04-28)
73. Vals efter Karl Blomkvist, Floda, smed vid Julita säteri, död omkring 1900 vid 75 års ålder, och gästgivaren "Spel-Erker", Erik Eriksson, Bie, död omkring 1890 vid 70 års ålder, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-04-28)
74. Vals efter "Pillermolle" från Värmland, dräng vid Gimmersta säteri, Julita, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)
75. Vals från Värmland efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)
76. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)
77. Vals efter "Pillermolle" från Värmland, dräng vid Gimmersta säteri, Julita, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)
78. Julita brudmarsch efter Karl Blomkvist, Floda, smed vid Julita säteri, död omkring 1900 vid 75 års ålder, och gästgivaren "Spel-Erker", Erik Eriksson, Bie, död omkring 1890 vid 70 års ålder, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)
79. Polska efter muraren Dal-Lasse från Dalarna,, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)
80. Vals efter gästgivaren "Spel-Erker", Erik Eriksson, Bie, död omkring 1890 vid 70 års ålder, upptecknad efter muraren Albert Boström 1854-1931, Floda, född i Trosa, Gimmersta säteri, Julita (2017-05-12)Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda

81. Gula skinnbyxor, vispolska efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Kände ni den som dansa med mej?
            Gula skinnbytxtor hade han på sej
            Min man han hade gröna (2017-05-12)
82. Se vad loppor mor har, vispolska efter "Primen", upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Se vad loppor mor har,
            se hur de hoppa på far!
            Allra värst om våra,
            då de klipper fåra,
            då får mor ha sin loppor kvar (2017-05-12)
83. Det satt en gumma å lura, visa från Julita efter modern Albertina Läck, upptecknad efter sonen Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Det satt en gumma å lura, å lura,
            så kom en skalk å mura, å mura
            bakom gummans röv
            Bruka illa ler å kalk,
            mura illa som en skalk,
            dä va' så lätt te ryka (2017-05-12)
84. Leja tjänstepiga, medeltidsballad efter Ida Johansson, Floda, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Å ja' ska giva dej en oxe i lön
            å han ska heta Gullbroke
            De' ena hornet ska stånda rätt ut,
            de' andra ska stånda i kroke
            Rakade brann, strann,
            skvaller över raller över rullrom rej
            Första rakade katten på en björk, bombej,
            sen skenade gubben på kalvskinnssmäll
            Hej, gotola vällinga dosi (2017-05-12)
85. Santars Nisse, visa efter Ida Johansson, Floda, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Santars Nisse med ett hastigt mod,
            han månde sej i älskogstankar gånga
            Då fick han se var Karin stod
            ve herrgårsgrinna å locka grisarna många
            Han sade: "Vänta! Vill du töva? Vänta!
            Vill du vara trogen? Jag är redobogen
            till att älskogen sköta" (2017-05-12)
86. Jag ska skaffa mig, sånglek efter Ida Johansson, Floda, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Å ja ska skaffa mig en långan pip
            å ja ska röka å sjunga
            Å ja ska skaffa mig en långan pisk
            å slå på tjur'n så han brummar
            Å jag slog på å dä stack å
            å hastigt kom jag på berget opp, s'an,
            bland flickorna unga (2017-05-12)
87. Polska efter Ida Johansson, Floda, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda (2017-05-12)
88. Vi dricka vackra flickors skål, dryckesvisa efter Ida Johansson, Floda, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            Vi dricka vackra flickors skål, gutår!
            Närvarande, frånvarande och de som komma farande, gutår"
            Vår backus a, hackus a, mitt kära don
            Kära susseri hatt, kära busser matt
            Kirum, birum, kirum, birum
            å hastigt kom jag på berget opp, s'an,
            Kära susseri hatt, kära don (2017-05-12)
89. Så linet, sånglek efter Ida Johansson, Floda, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda
      Vistext:
            1. Här skolen I få se hur min far sådde line'
            Han sådde å mor mä
            Han stampade med foten,
            han klappade med handen
            Hopp lustig, sade han (2017-05-12)
90. Polska efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda (2017-05-12)
91. Österåkers brudmarsch efter Carl Gustaf Axelsson 1892-1974, Flodafors, Floda, upptecknad av Ernst Granhammar (2017-05-12)Jordbrukaren "Carl Erik i Lind", Carl Erik Eriksson 1856-1938, Lind, Sköldinge, sedermera bosatt i Katrineholm

92. Vingåkers brudmarsch efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, upptecknad av Gustaf Wetter (2017-05-12)
93. Sköldinge skänklåt efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
94. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
95. Polska efter "Adol i Rösne", Adolf Petterssosn, Rösarne, Lerbo, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
96. Fermens polska efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, upptecknad av Gustaf Wetter (2017-05-12)
97a. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
97b. Vals, noterad för fiolstämningen A-E-A-Ciss, efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
98a. Tyska klockorna, polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
98b. Tyska klockorna, polska noterad för fiolstämningen A-E-A-Ciss efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
99. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
100. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
101. Brudmarsch efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
102. Gökpolska efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, upptecknad av Gustaf Wetter (2017-05-12)
103. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)
104. Färdpolska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter Carl Erik i Lind 1856-1938, Lind, Sköldinge, av Gustaf Wetter (2017-05-12)Smedmästaren Karl Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda

105. Vals spelad av "Spel-Kalle", Bettna, efter fadern, smeden Karl Viktor Ahlberg 1849-1925, upptecknad efter sonen, smeden Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda, av Nils Dencker (2017-05-12)
106. Inte sörjer jag för morgondagen, vispolska efter "Spel-Kalle", Bettna, spelad av fadern, smeden Karl Viktor Ahlberg 1849-1925 och upptecknad efter sonen smeden Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda, av Nils Dencker (2017-05-12)
107. Sparstugens polska efter "Spel-Kalle", Bettna, spelad av fadern, smeden Karl Viktor Ahlberg 1849-1925 och upptecknad efter sonen, smeden Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda, av Nils Dencker (2017-05-12)
108. Vals efter fadern, smeden Karl Viktor Ahlberg 1849-1925, upptecknad efter sonen, smeden Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda, av Nils Dencker (2017-05-12)
109. Vals efter fadern, smeden Karl Viktor Ahlberg 1849-1925, upptecknad efter sonen, smeden Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda, av Nils Dencker (2017-05-12)
110. Polska efter Lars Petter Nilsson, Stenvad, Husby-Oppunda, upptecknad efter smeden Rikard Ahlberg 1887-1851, Rocklunda, Sköldinge, född i Husby-Oppunda, av Nils Dencker (2017-05-12)Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda

111. Till himmelen dit längtar jag, andlig visa efter mormodern Sofia Ulrika Gustafsson, Skarndal, Abbotnäs, född omkring 1814, upptecknad efter Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            Till himmelen, dit längtar jag,
            där får jag leva med behag
            /:En himmelsk krona för mig står,
            den jag så länge längtat på:/ (2017-05-12)

Annandagsotta med staffansång
112a. Goder morgon, hälsningsvisa efter fadern och modern, upptecknad efter dottern Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            1. /:Gode mojon, gode mojon, både kvinna och man:/
            /:husbonde, matmoder leve lustig och glad:/

            2. /:Vi önskom Eder alla en fröjdefull jul:/
            /:Ifrån alla olyckor bevare Er Gud:/ (2017-05-12)
112b. Staffansvisan efter fadern och modern, upptecknad efter dottern Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng,
            han vattna sina fålar fem, fålar fem, fålar fem
            Allt för den ljusa stjärna (2017-05-12)
112c. Stjärnvisa efter fadern och modern, upptecknad efter dottern Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            /:Vi följa denna stjärnan så hjärtligt idag:/
            /:Den stjärnan som lyser så ljuvlig och klar:/ (2017-05-12)
112d. Visan om gåvor efter fadern och modern, upptecknad efter dottern Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            1. De hedningar som kommo ifrån Österland,
            som kommo ifrån Österland till Midian
            - De uppläto sina gåvor med största hjärtats tacksamhet -
            2. De hedningar som kommo ifrån Midian,
            som kommo ifrån Midian till Betlehem
            - De uppläto sina gåvor med största hjärtats tacksamhet - (2017-05-12)
112e. Nu så sjunga vi för spelemannen vår, tackvisa efter fadern och modern, upptecknad efter dottern Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            Och nu så sjunga vi för spelemannen vår,
            liksom flickan hon sang för sin käresta igår
            Här fattas, här fattas, lägg i!
            Gode herrar, lägg i!
            Haven tack, haven tack, för eder goda skänk
            Eder lön skall bliva av Gudi betänkt
            Haven tack, haven tack, haven tack! (2017-05-05)

113. Skatan satt på taket, visa efter mormodern Sofia Ulrika Gustafsson, Skarndal, Abbotnäs, född omkring 1814, upptecknad efter Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            Skatan satt på taket, knapra med sina små döttrar och sa:
            "Vart ska vi fara i vinter? Vi frysa om våra fötter
            Jo, vi fara till Anneland, köpa skor för en halvmark"
            Tre tunnor pepparkorn, katten låter i silverhorn (2017-05-12)
114. Jag stod på mina skridskor, visa efter fadern, soldaten Blixt, Floda, född 1839, upptecknad efter dottern Anna Sofia Gustafsson, Sköldinge, född 1863 i Floda, av Nils Dencker
      Vistext:
            Jag stod på mina skridskor, jag skulle till att åka
            jag skulle åka fort för att snart hinna fram
            Men inom en timme, då va vi så förstelna
            och kaller i var ådra och tjälad som en is (2017-05-12)Grosshandlaren Gustaf Pettersson 1847-1932, Lerbo, på senare dagar bosatt i Valla

115. Ridmarsch efter fadern, jordbrukaren Per Larsson, född 1803, upptecknad efter sonen, grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
116. Hökvisan om "Sköldinge hökar" upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker
      Vistext:
            Å när som de kom till Skalunda grinn,
            då började tuppen gala
            Å tuppen han gol å höken han svor:
            "Å vill du nu inte tiga!" (2017-05-12)
117. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
118. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
119. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
120. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
121. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
123. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
124. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
125. Vals efter Olof August Widmark, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker, med variant spelad av kantor Kjellman, Östra Vingåker (2017-05-12)
126. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
127. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
128. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, och muraren Carl August Lindblom 1832-1898, Skedevi, Rejmyre, Östergötland, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
129. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
130. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
131. Polska efter fadern, jordbrukaren Per Larsson, född 1803, upptecknad efter sonen, grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
132. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
133. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
134. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
135. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
136. Widmarksvalsen efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
137. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
138. Vals efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
139. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)
140. Polska efter Olof August Widmark 1824-1878, Västra Vingåker, upptecknad efter grosshandlaren Gustaf Persson 1847-1932, Lerbo, av Nils Dencker (2017-05-12)Banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm

141. Hambopolska efter fadern, torparen Pehr Fredrik Larsson, och en dräng, upptecknad av Nils Dencker 1930 efter sonen, banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
142. Majstångsmarsch från Stora Malm, upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
143. Angläs upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
144. Brudpolska från Stora Malm, upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
145. Polska från Stora Malm efter Johan Ersson, Olofsberg, Stora Malm, Södermanland, och Johan Olsson, Remröd, Stora Malm, upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
146. Polska efter skomakaren Vallin, Speteby, Lerbo, upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
147. Hambopolska av banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm, upptecknad av Nils Dencker 1930 (2017-05-12)
148. Polska efter muraren Carl August Lindblom 1832-1898, Skedevi, Rejmyre, Östergötland, upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
149. Polska upptecknad av Nils Dencker 1930 efter banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm (2017-05-12)
150. Vals av banarbetaren Carl Fredrik Persson, Josefinedal, Järna, Södermanland, född 1864 i Älgsjötorp, Stora Malm, upptecknad av Nils Dencker 1930 (2017-05-12)Skräddaren Vilhelm Konrad Lindberg, Strökärrstorp, Bettna, född 1866 i Bjudby, Blacksta

151. Ni kan slå mej i huve, polska efter muraren Carl August Lindblom 1832-1898, Skedevi, Rejmyre, Östergötland, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Vilhelm Konrad Lindberg, Bettna, född 1866 i Bjudby, Blacksta
      Vistext:
            Ni kan slå mej i huve,
            ni kan slå mej i huve,
            ni kan slå mej mitt i skallen (2017-05-12)
152. Brudpolska från Bettna efter muraren Carl August Lindblom 1832-1898, Skedevi, Rejmyre, Östergötland, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Vilhelm Konrad Lindberg, Bettna, född 1866 i Bjudby, Blacksta (2017-05-12)
153. Karl Johans marsch, visa efter fadern, skräddaren och fjärdingsmannen Gustaf Wilhelm Lindberg, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Vilhelm Konrad Lindberg, Bettna, född 1866 i Bjudby, Blacksta
      Vistext:
            Karl Johan beordra oss bröder i fält
            att slåss med fransoser så lyckligt och snältt
            Låt oss tappert gå på, piska fransmännen så,
            att de aldrig sig mera till härnad resa må!
            Fyll så glasen, kamrater, drick i botten också!
            Ifrån Manhem vi resa till att fransmännen slå (2017-05-12)Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Vedeby, Hagbyberga, Björkvik

154a. Glabolns polska efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, spelad av smeden Jansson 1850-1927, Björkvik, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
154b. Glabolns polska, noterad för fiolstämningen A-E-A-E, efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, spelad av smeden Jansson 1850-1927, Björkvik, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
155a. Polska efter smeden Jansson 1850-1927, Björkvik, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
155b. Polska, noterad för fiolstämningen A-E-A-E, efter smeden Jansson 1850-1927, Björkvik, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
156a. Polska efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, efter modern, Gustafva Fick, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
156b. Polska, noterad för fiolstämningen A-E-A-E, efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, efter modern, Gustafva Fick, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
157. Vismelodi efter modern Gustafva Fick, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
158a. Polska efter modern Gustafva Fick, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
158b. Polska efter modern Gustafva Fick, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
159. Polska efter smeden Jansson 1850-1927, Björkvik, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)
160. Trampa inte på mej, polska efter modern Gustafva Fick, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter sonen Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik
      Vistext:
            Trampa inte på mej, lilla sockerhöna,
            trampa inte på mej, lilla kyckling (2017-05-12)
161. Polska efter smeden Jansson 1850-1927, Björkvik, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik (2017-05-12)"Skräddar-Anders", skräddaren Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo

162. Flickorna river, polska efter fadern, drängen Anders Johan Andersson, född 1830 i Berga, Bogsta, död omkring 1924, upptecknad 1931 av Nils Dencker efter sonen "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo
      Vistext:
            Flickorna river och klår,
            lopporna biter ändå (2017-05-12)
163. Polska efter fadern, drängen Anders Johan Andersson, född 1830 i Berga, Bogsta, död omkring 1924, upptecknad 1931 av Nils Dencker efter sonen "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo (2017-05-12)
164. Skrattpolskan färdpolska, upptecknad 1931 av Nils Dencker efter "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo (2017-05-12)
165. Tre och trettio käringar, polska efter "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo, upptecknad 1931 av Nils Dencker
      Vistext:
            En gång såg ja tre och trettio käringar,
            en gång såg ja hälften mindre (2017-05-12)
166. Polska efter fadern, drängen Anders Johan Andersson, född 1830 i Berga, Bogsta, död omkring 1924, upptecknad 1931 av Nils Dencker efter sonen "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo (2017-05-12)
167. Hej mina rullande gubbar, polska efter fadern, drängen Anders Johan Andersson, född 1830 i Berga, Bogsta, död omkring 1924, upptecknad 1931 av Nils Dencker efter sonen "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo
      Vistext:
            Hej mina rullande gubbar,
            vill ni låna mig hus? ... (2017-05-12)
168. Gånglåt efter fadern, drängen Anders Johan Andersson, född 1830 i Berga, Bogsta, död omkring 1924, upptecknad 1931 av Nils Dencker efter sonen "Skräddar-Anders", Johan Edvard Andersson, Högvalla, Nyköping, född 1862 i Ön, Ludgo (2017-05-12)Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung

169. Lästringe storpolska, slängpolska efter Erik Eriksson, Blackkärr, Västerljung, brorson till morfadern, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
170. Slängpolska efter Erik Eriksson, Blackkärr, Västerljung, brorson till morfadern, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
171. "Lästringetåget", slängpolska efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
172. Slängpolska efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
173. Slängpolska efter Erik Eriksson, Blackkärr, Västerljung, brorson till morfadern, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
174. Slängpolska efter Erik Eriksson, Blackkärr, Västerljung, brorson till morfadern, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
175. Slängpolska efter Erik Eriksson, Blackkärr, Västerljung, brorson till morfadern, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
176. Slängpolska efter morfadern Olof Olsson, Västerljung, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
177. Slängpolska efter morfadern Olof Olsson, Västerljung, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)
178 (felaktivt given nr 176 i den tryckta upplagan). Slängpolska efter morfadern Olof Olsson, Västerljung, upptecknad efter Anders Andersson 1851-1936, Lästringe, född i Granhusa, Västerljung (2017-05-12)Byggmästaren Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo

179. Hör du lilla flicka, "Friarelåt", polska efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Hör du lilla flicka med ett ord,
            vill du gifta dej när du blir stor?
            Ja vill gärna ha dej,
            ja vill ej bedra dej,
            ja ska tala med din far och mor (2017-05-12)
180. Tycker inte du att bruden är vacker, brudmarsch efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Tycker inte du att bruden är vacker,
            tycker inte du att bruden är grann? (2017-05-12)
181. Nu så kommer steka, steklåt efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Nu så kommer steka, nu så kommer steka,
            skärp e kniva te skära'na me
            skärp e kniva te skära'na me (2017-05-12)
182. Lasse lilla kom, polska efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Lasse lilla kom å lilla Lasse kom,
            å skynda dej hem från gärde (2017-05-12)
183. Polska efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931 (2017-05-12)
184. Jag undrar just, brudpolska efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Jag undrar just va mor ska säja,
            när hon får se mej fuller komma hem (2017-05-12)
185. Vi ska dansa me farmor, "Karl XII:s vaggvisa", polska efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Vi ska dansa me farmor
            me röe strumpor å träskor (2017-05-12)
186. Lycklig är den ungdom, "Tystbergavisan", efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            Ja, lycklig är den ungdom som slipper att tjäna,
            utan får vara hemma hos sin far och mor
            Men jag är bland dem som själv fått ta mej fram,
            Gu' låter mej med äran få bära mitt namn (2017-05-12)
187. I Strassburg där bodde, visa efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931
      Vistext:
            I Strassburg där bodde en adelsman så rik,
            men uppå guld och penningar fanns ingen honom lik
            Han ägde blott en dotter, så däjeli å skön
            En sjöman vill hon hava, sin dess hon läggs i grav (2017-05-12)
188. Gökpolska efter Axel Fredrik Bergström 1854-1945, Hagalund, Tystberga, född i Ludgo, upptecknad av Nils Dencker 1931 (2017-05-12)Skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 i Hargs gård, Helgona

189a. Polska efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
189b. Polska, noterad för fiolstämningen A-E-A-E, efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
190. Slängpolska efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
191. Polska efter Ård, Nykyrka, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
192. Vals efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
193. Vals av G. E. Flodman, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
194a. Slängpolska efter Olof Styrlander, Östergötland, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
194b. Slängpolska, noterad för fiolstämningen A-E-A-E, efter Olof Styrlander, Östergötland, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
195. Polska efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
196. Vals efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878 (2017-05-12)
197a. Polska efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, spelad av Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik, och upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
197b. Polska, noterad för fiolstämningen A-E-A-E, efter "Glaboln", Glabol, Björkvik, spelad av Johan Albert Ekvall, Nyköping, född 1859 i Hagbyberga, Björkvik, och upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
198. Hambopolska, "Hambo från Halla", upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
199. Morbrors polska från Vrena, efter morbrodern, grenadjären Frick, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
200. Blinda Kalles vals efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
201. Hambopolska efter smedsdrängen "Spel-Anders", Frans August Andersson, Spånga, Råby-Rönö, född 1849, upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
202. Stor-Stina, polska upptecknad efter skomakaren Johan Erik Lilja, Nyköping, född 1878, av Nils Dencker 1932 (2017-05-12)
      Vistext:
            Stor-Stina låg i diket å sam ... (2017-05-12)Järnvägsarbetaren Hjalmar Björklund 1871-1956, Oxelösund, född i Viks gamla Grindstuga, Stigtomta

203. Slängpolska efter Melker Andersson, Husby-Oppunda, upptecknad efter järnvägsarbetaren Hjalmar Björklund 1871-1956, Oxelösund (2017-05-12)
204. Polska efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter järnvägsarbetaren Hjalmar Björklund 1871-1956, Oxelösund (2017-05-12)
205. Polska efter "Blinda Kalle", Karl Eriksson, Stigtomta, upptecknad efter järnvägsarbetaren Hjalmar Björklund 1871-1956, Oxelösund (2017-05-12)
206. Polska efter en östgötaspelman, upptecknad efter järnvägsarbetaren Hjalmar Björklund 1871-1956, Oxelösund (2017-05-12)
207. Vals av järnvägsarbetaren Hjalmar Björklund 1871-1956, Oxelösund (2017-05-12)Senast ändrad 2017-06-17