Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenSvenska låtar samlade av Nils Andersson

Närke, häfte tryckt 1933 (201x-xx-xx)Skomakaren Johan Fredrik Grönkvist, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda församling, född 1846 på Karstorp under Svinnersta Norrgård, död 1930
1. Vals efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
2. Gubbapolska efter "Anders i Kråkemåla", upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
3. Polska efter Janne Karlsson, Norra Hunna, Snavlunda, född på 1820-talet, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
4. Polska efter Paulus Blom, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
5. Vals efter Paulus Blom, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
6. Marsch, gånglåt efter drängen Anders Moses, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
7. Vals efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
8. Hamburska upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)
9. Du gick till mej, polska efter Maja i Sandfallet, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda
      Vistext:
            Du gick till mej
            och jag gick till dej (2017-05-19)
10. Vals efter Broström, upptecknad 1930 efter Johan Fredrik Grönkvist 1846-1930, Grönelund, Svinnersta, Snavlunda (2017-05-19)Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda socken, född 1834 i Nalavi by, Kräklinge församling
11. Lilla nåden, polska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
12. Huggaremamma, slängpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
13. Bunka Lina, slängpolska med trioler efter "Spel-Petter", Petter Persson, född i Körtingstorp, Viby socken, sedermera bosatt på Skansen, Edsberg, upptecknad av Wilhelm Bergewing efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda (2017-05-19)
14. Travare, slängpolska efter "Spel-Kula", Petter Ersson 1800-1878, Älvhyttan, Viker, Västmanland, upptecknad av Wilhelm Bergewing efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, jämför Svenska Låtar, Jämtland och Härjedalen, nr 627 (2017-05-19)
15. Polska efter "Spel-Petter", Petter Persson, född i Körtingstorp, Viby socken, sedermera bosatt på Skansen, Edsberg, upptecknad efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
16. Polska upptecknad efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
17. Polska, triolpolska efter "Spel-Petter", Petter Persson, född i Körtingstorp, Viby socken, sedermera bosatt på Skansen, Edsberg, upptecknad efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
18. Polska troligen efter "Spel-Kula", Petter Ersson, Älvhyttan, Vikers socken, Västmanland, spelad av "Spel-Petter", Petter Persson, född i Körtingstorp, Viby socken, sedermera bosatt på Skansen, Edsberg, upptecknad efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
19. Polska, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
20. Polska, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
21. Polska, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
22. Kyrkvärdens polska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
23. Polska, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing, jämför Svenska låtar, Närke, nr 145 (2017-05-19)
24. Lagbergs storända, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
25. Polska, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
26. Polska efter "Spel-Petter", Petter Persson, född i Körtingstorp, Viby socken, sedermera bosatt på Skansen, Edsberg, upptecknad av Wilhelm Bergewing efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda (201x-xx-xx)
27a. Skomakarn, skolåda, vispolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing, jämför t ex Svenska Låtar, Västergötland
      Vistext:
            Skomakarn, skolåda,
            lästknippa å pinnasyln,
            Sulehandsken å tummaringen
            Vi gå te flicker'a i Månaskin (201x-xx-xx)

27b. Skomakarn, skolåda, variant av föregående (201x-xx-xx)
28a. Strömkarlen spelar, triolpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (201x-xx-xx)
28b. Strömkarlen spelar, variant av föregående (201x-xx-xx)
28c. Strömkarlen spelar, variant från Karlskoga (201x-xx-xx)
29. Slängpolska efter klockare Lagberg, upptecknad efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, av Wilhelm Bergewing, jämför t ex Svenska låtar, Närke, nr 364, Julius Bagge, "76 polskor från Östergötland", nr 60 och 73, och sextondelspolska nr 11 efter Pehr Ericsson, Granlund, Helgarö, Södermanland, upptecknad av K. P. Leffler, och allmänt den andra reprisen till sångleken "Två vänner gör ett par" (201x-xx-xx)
30. Travare, slängpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (201x-xx-xx)
31. Travare, slängpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing, jämför Svenska låtar, Närke, nr 129 (201x-xx-xx)
32. Travare, slängpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing, jämför Svenska låtar, Närke, nr 52 och 161 (201x-xx-xx)
33. Travare, slängpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (201x-xx-xx)
34. Travare, slängpolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (2017-05-19)
35. Brudmarsch efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (201x-xx-xx)
36. Gånglåt efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (201x-xx-xx)
37. Jag krusar ej för mamma, visa eller gånglåt efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing
      Vistext:
            Ja' kruser ej för Mamma,
            om ja' ger bort en kyss, en kyss
            För hon har gjort detsamma,
            fast d'inte va' så nyss (2017-05-19)

38a. När jag gick å fria, vispolska efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing, melodin av slängpolske- eller polonästyp, även benämnd "Svenska fackeldansen", "Skräddarepolskan", "All världens polska", "Prinsens polska", jämför t ex Svenska Låtar, Dalarna, nr 49, Hälsingland och Gästrikland, nr 197, 546 och 582, och August Fredin, "Gotlandstoner", n:r 176, 293 och 406
      Vistext:
            När ja' gick å fria te min första flecka,
            då va' ho' så dum, så ho' sa' nej
            När inte fleckera vill ha mej,
            då får gummera ta mej
            Hopp falleralla ralla rallanlej
            När då inte gummera vill ha mej,
            då får fleckera ta mej,
            och då får de återta sitt nej (2017-05-19)

38b. När jag gick å fria eller "Skräddarepolskan", melodivariant ur en handskrift från 1731 som tillhört C. V. Rulin, Folketorp, Närke (201x-xx-xx)
39. Gamla Hjule å Ure-väre, visa om knektar och bönder i Frösvi och Kräklinge under i 1840-talet, ursprungligen efter husaren Klejs, efter fadern Anders Larsson och upptecknad av Wilhelm Bergewing efter den senares son, Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda
      Vistext:
            Gamla Hjule å Ure-väre å Söllingen å Samsingen
            å unge Norman å Sandringen
            å gamle Schasen å Schasa-Kajsa mä
            Anders Svensse, Lars Nilsse å Anders Larsse å Petter Persson
            å Petter Andersson å Petter Larsson
            å Petter Ersson å Petter Erssa mä (201x-xx-xx)

40. Ensam uti hela vida världen, visa efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing
      Vistext:
            Ensam uti hela vida världen,
            blott med Gud och med min vandringsstav,
            nalkas jag den dyra sista färden,
            blott med Gud, till dess jag läggs i grav (201x-xx-xx)

41. Vals av Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, upptecknad av Wilhelm Bergewing (201x-xx-xx)
42. I Närket är jag födder, visa eller gånglåt upptecknad efter Johan Andersson, Björkelund, Snavlunda, av Wilhelm Bergewing, melodin efter fadern, efter fadern Anders Larsson, och texten av Johan Andersson
      Vistext:
            I Närket är jag födder, där har min vagga stått,
            där har min glada ungdomstid försvunnit,
            där haver jag förbrukat min bästa mannakraft
            och därför är jag glader
            att jag där min stuga haft
            bland skog och sjö och berg
            och djupa dalar (201x-xx-xx)Carl Viktor Rulin, Folketorp, Rönneshytta, Lerbäcks socken, född 1838
43. Polska från Svennevad efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (2017-05-19)
44. Polska efter klarinettisten P. Pettersson, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
45. Blinda Pelles polska, slängpolska efter en gammal fiolspelman från Närke, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
46. Vesterdahls polska, slängpolska efter organisten Vesterdahl i Svennevad, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
47. Vals efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
48. Nybergs liv, slängpolska upptecknad efter den blinde bonden Nyberg, Bengtstorp, tidigare anställd vid musiken i Närkes regemente, av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
49. Slängpolska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 309, samt Anders Gustaf Rosenberg, "160 Polskor, visor och danslekar", n 31 (201x-xx-xx)
50. Vals efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
51. Slängpolska efter klarinettisten P. Pettersson, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
52. Sotare Jans polska, slängpolska efter spelmannen "Sotare Jan", upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, n 32, första reprisen, nr 161 och 374 samt Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 300, och Jämtland och Härjedalen, nr 627 (201x-xx-xx)
53. Carl Erssons polska, slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
54. Vals efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
55. Slängpolska efter Nisse i Hamra, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
56. Slängpolska från östra Närke, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Dalarna, nr 1000, och August Fredin, "Gotlandstoner", n:r 351 (201x-xx-xx)
57. Slängpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
58. Hammarbergs polska, slängpolska efter klockaren Hammaraberg, Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
59. Vals efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
60. Slängpolska, triolpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
61. 55. Slängpolska efter Blinda Pelle, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
62. Slängpolska efter Blinda Pelle, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
63. Vals efter skolläraren Abraham Hagholm, Godegård, Östergötland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
64. Slängpolska från östra Närke, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför t ex Julius Bagge, "76 polskor från Östergötland", nr 32 (2017-05-19)
65. Slängpolska från Stora Forsa, Hammars socken, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
66. Slängpolska efter Jakob i Ugglebråten, Godegård, Östergötland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (2017-05-19)
67. Slängpolska från östra Närke, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
68. Anna Kajsas vals upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
69. Polska, triolpolska, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
70. Klockspelet, polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
71. Mäster Ekholms polska efter skomakaren Ekholm, Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
72. Slängpolska efter fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Nils Andersson, "Skånska melodier", nr 419 (201x-xx-xx)
73. Vals efter folkskolläraren A. Molin, Mariedam, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
74. Slängpolska efter skomakaren "mäster Ekholm", Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 551, och Anders Gustaf Rosenberg, "160 polskor, visor och danslekar", nr 11 (201x-xx-xx)
75. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
76. Slängpolska efter klarinettblåsaren P. Pettersson, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 279 (201x-xx-xx)
77. Slängpolska från Östergötland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
78. Sparr Olles polska, slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
79. Jan Göstas polska, slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför August Fredin, "Gotlandstoner", nr 256 (201x-xx-xx)
80. Vals från Södermanland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
81. Polska, triolpolska från Stora Forsa, Hammars socken, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
82. Vals komponerad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
83. Slängpolska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 282 (201x-xx-xx)
84. Polska, triolpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
85. Polska, triolpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
86. Vals komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
87. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
88. Polska, triolpolska från Uppland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
89. Jössehäradspolskan, triolpolska efter Blinda Kalle, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
90. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
91. Abraham Sundins vals, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
92. Polska från Värmland upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
93. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
94. Vals efter fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
95. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Värmland, nr 386, Västergötland, nr 108 och 189, samt Anders Gustaf Rosenberg, "160 polskor, visor och danslekar", nr 42, och Julius Bagge, "75 polskor från Uppland och Södermanland", nr 23 (201x-xx-xx)
96. Lars Larssons polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 729
      Vistext:
            När jag var i mina unga år,
            då jag var liten och nätter ...(201x-xx-xx)

97. Polska efter Tolvskillings Lasse, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 240 (201x-xx-xx)
98. Slängpolska efter nyckelharpspelaren Berg, Vingåker, Södermanland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
99. Slängpolska från Östergötland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Julius Bagge, "73 polskor och högtidsstycken från Gottland", nr 7, August Fredin, "Gotlandstoner", nr 248, samt Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 570 (201x-xx-xx)
100. Svengubbens polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck(201x-xx-xx)
101. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 240 (201x-xx-xx)
102. Pelle Kroms vals, även benämnd "Hönshoppet", upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
103. Polska, triolpolska från Stora Forsa, Hammars socken, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
104. Polska, triolpolska komponerad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
105. Slängpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
106. Slängpolska efter J. G. Stavelius, kyrkoherde i Lerbäcks socken, död omkring 1863, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
107. Polska, "Liten Karin, var har du varit? ..." upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Anders Gustaf Rosenberg, "160 polskor, visor och danslekar", nr 132 (201x-xx-xx)
108. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 287, och Hälsingland och Gästrikland, nr 275 (201x-xx-xx)
109. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
110. Nybergs långbyxor, slängpolska upptecknad efter den blinde bonden Nyberg, Bengtstorp, tidigare anställd vid musiken i Närkes regemente, av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 308 (201x-xx-xx)
111. Slängpolska efter G. Lugnström, Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
112. Vals efter G. Lugnström, Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
113. Polska från Stora Forsa, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
114. Slängpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
115. Slängpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
116. Vals upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Nils Andersson, "Skånska Melodier", nr 296 (201x-xx-xx)
117. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
118. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
119. Slängpolska efter G. Lugnström, Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
120. En sup till, slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1022, 1106, 1125 och 1216, Hälsingland och Gästrikland, nr 177, Värmland nr 118 och 144, Västergötland nr 23 samt August Fredin, "Gotlandstoner", nr 215 m. fl.
      Vistext:
            En sup till, det tål vi fälle vid,
            och får vi inte det, så orkar vi ej mer (201x-xx-xx)
121. Vals efter G. Lugnström, Lerbäck, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
122. Polska, triolpolska efter Eriksson, anställd vid Närkes regementes musikkår, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
123. Polska, triolpolska efter smeden Pärlström, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, komponerad av Carl Axel Anrep, författare till "Närkingarna", född 1835 i Knista och död 1897 i Stockholm (201x-xx-xx)
124. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 194 (201x-xx-xx)
125. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
126. Torparflickan, vals efter C. Svedin, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
127. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
128. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
129. Polska, triolpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 31 (201x-xx-xx)
130. Slängpolska efter Erik Velin, fanjunkare vid Närkes regemente, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
131. Slängpolska komponerad och upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
132. Stor Johan, polska efter Erik Velin, fanjunkare vid Närkes regemente, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
133. Polska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
134. Slängpolska använd som brännvinspolska, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck
      Vistext:
            Det kliar i brännvinshålet,
            Gu' vet, hur ja' tål'et ... (201x-xx-xx)

135. Polska, triolpolska efter Jan Petter, Kärnskogen, Östergötland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
136. Trätan, vispolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
      Vistext:
            Gubben han gick åt Alonekärr, barkade käppar vita,
            gumman hon svor i ära och tro: dem skall du själv få slita (201x-xx-xx)

137. Erik Jönssons polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
138. Erik Perssons i Folketorp favoritpolska, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
139. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
140. Polska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
141. Slängpolska efter Fredrik Vilhelm Grill, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Jämtland och Härjedalen, nr 124, samt S. Sahlin och Wilhelm Peterson-Berger, "20 Jämtpolskor", nr 18 (201x-xx-xx)
142. Flodavalsen efter August Widmark, Västra Vingåker, Södermanland, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför "Kväsarvalsen" (201x-xx-xx)
143. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
144. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför August Fredin, "Gotlandstoner", nr 321, "Rovpolskan, se även Svenska Låtar, Dalarna, nr 886, och Bohuslän och Halland, nr 224, samt nedteckningar i spelmansboken "Blomgren 1780", Skåne, och i spelmansboken "Donat 1780", Småland (201x-xx-xx)
145. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 23 (201x-xx-xx)
146. Slängpolska efter bonden "Lasse i Trollhult" från Trollhult, Bo socken, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
147. Polska efter bonden "Lasse i Trollhult" från Trollhult, Bo socken, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
148. Polska, triolpolska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
149. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
150. Vals komponerad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
151. Polska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
152. Slängpolska efter folkskolläraren A. Molin, Mariedam, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Hälsingland och Gästrikland, nr 261, och nedteckning gjord i spelmansboken "Olof Larsson, Kumla", från 1810 (201x-xx-xx)
153. Slängpolska "i mycket gammal stil" komponerad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
154. Slängpolska efter Kumfelt och Kant, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
155. Slängpolska efter Vistrand, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
156. Gamla stutalivet, slängpolska efter Erik Velin, musikfanjunkare vid Närkes regemente,upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
157. Slängpolska efter Erik Velin, musikfanjunkare vid Närkes regemente, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
158. Vals efter bonden "Lasse i Trollhult" från Trollhult, Bo socken, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
159. Nya stutalivet, slängpolska efter Erik Velin, musikfanjunkare vid Närkes regemente, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
160. Gråbergs polska efter Gråberg, Lerbäck ,upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska Låtar, Dalarna, nr 1103 (201x-xx-xx)
      Vistext:
            Vetekakan och kringleknosen,
            det var det första jag fick av Sven
            Ja' vågar om han vore bose,
            så får han likväl förbli min vän
            (bose = rackare)

161. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 52 och 174 (201x-xx-xx)
162. Slängpolska komponerad av fadern, Olaus Persson, Folketorp, upptecknad av sonen Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 52 och 174 (201x-xx-xx)
163. Slängpolska med trioler, efter A. Halldin, Hardemo, klarinettist vid Närkes regemente, död i slutet av 1880-talet, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
164. Vals efter A. Halldin, Hardemo, klarinettist vid Närkes regemente, död i slutet av 1880-talet, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
165. Slängpolska efter Erik Velin, musikfanjunkare vid Närkes regemente, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
166. Vals efter Axel Stavelius, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
167. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
168. Slängpolska från östra Närke, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
169. Vals efter G. Lugnström, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
170. Polska efter "Tolvskillings-Lasse", Lars Lindholm, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
171. Vals efter C. Sjöberg, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
172. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 192 (201x-xx-xx)
173. Polska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck (201x-xx-xx)
174. Slängpolska upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, jämför Svenska låtar, Närke, nr 52 och 161, och Hälsingland och Gästrikland, nr 241 (201x-xx-xx)
175. Slängpolska efter J. P. Lindahl, klarinettspelare vid Närkes regemente, upptecknad av Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, observera att den tredje reprisen finns i en annan av Rulins polskor, se Svenska låtar, Närke, nr 76 (201x-xx-xx)
176. Niklas' gravölspolska i Plågan, slängpolska efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, spelad vid gravöl efter den döda hustrun, upptecknad av Axel Boberg (201x-xx-xx)
177. Polska med inslag av trioler, efter Carl Viktor Rulin, Folketorp, Lerbäck, upptecknad av Axel Boberg (201x-xx-xx)Harry Hellström, Brevens bruk, Asker, verkstadsarbetare och organist
178. Vals efter Harry Hellström, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)
179. Polska efter Harry Hellström, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)Alfred Vilhelm Vikström, Brevens bruk, Asker, född 1859
180a. Stenbockens vals efter Erik Gustaf Lindström, upptecknad efter Alfred Vilhelm Vikström, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)
180b. Stenbockens vals, densamma som 180a men noterad för fiolstämningen AEACiss (201x-xx-xx)
181. Slängpolska efter fadern, Erik Vilhelm Vikström, upptecknad efter sonen Alfred Vilhelm Vikström, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)Anders Petter Östlund, Brevens bruk, Asker, född 1871
182. Däjeliga flicka, polska efter skräddaren Fredrik Lindberg, Brevens bruk, död på 1890-talet omkring sjuttio år gammal, upptecknad efter Anders Petter Östlund, Brevens bruk, Asker
      Vistext:
            Däjeliga flicka, säg mig din mening,
            om jag har gjort dig något emot?
            Säg mig orsaken varför du plågar mig med de stolta ord
            Eller varför är du så sky,
            liksom du ville från mig bortfly?
            Jag har dig trolovat, aldrig bedragit,
            änskönt jag fattig är (201x-xx-xx)

183. Polska efter magister Thunberg, Högsjö, upptecknad efter Anders Petter Östlund, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)
184. Vals efter Anders Petter Östlund, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)
185. Polska efter prästen Klingberg, upptecknad efter Anders Petter Östlund, Brevens bruk, Asker (201x-xx-xx)
186. Slängpolska efter Blom, Asker, upptecknad efter Anders Petter Östlund, Brevens bruk, Asker, jämför Svenska Låtar, Dalsland, nr 21 och 60 (201x-xx-xx)Karl August Karlsson, Breven, Asker, född 1857 i Fyllingegöl, Askers socken
187. Polska efter en gammal sockenspelman från Stora Mellösa, upptecknad efter Karl August Karlsson, Breven, Asker (201x-xx-xx)
188. Vals efter Klingberg, den förste prästen i Breven, upptecknad efter Karl August Karlsson, Breven, Asker (201x-xx-xx)Per Erik Ohlsson 1840-1917, född i Hidinge socken, under en tid anställd vid Närkes regementes musikkår
189. Slängpolska, travare upptecknad av Per Erik Ohlsson, Hidinge (201x-xx-xx)
190. Prostpolskan upptecknad av Per Erik Ohlsson, Hidinge (201x-xx-xx)
192. Slängpolska, travare upptecknad av Per Erik Ohlsson, Hidinge, jämför Svenska låtar, Närke, nr 76 (201x-xx-xx)
192. Slängpolska, travare upptecknad av Per Erik Ohlsson, Hidinge, jämför Svenska låtar, Närke, nr 172 (201x-xx-xx)
208. Polska, hamburska med trioler efter "Spel-Petter", Petter Persson, född i Körtingstorp, Viby socken, sedermera bosatt på Skansen, Edsberg, upptecknad av Per Erik Ohlsson, Hidinge, jämför Svenska låtar, Närke, nr 204 (2017-05-19)Senast ändrad 2017-05-19