Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                    Speciell text: VÅMHUS + Vapensköld


Låtar från Våmhus


158. Våmhus' skänklåt eller brännvinslåt efter Gyris Hans Hansson, Kumbelnäs, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus nr 4 (2013-01-08)
159. Gånglåt från Våmhus och Orsa, variant av amerikavisans melodi, efter Richard Dybeck, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus nr 8 (2013-01-08)
160. Våmhusvisan, "Å edd ig we ungg ...", meddelad av Anna Torgils, A4-format, text (2019-03-26)
161. Brudlåt från Våmhus, polska efter Gyris Hans Hansson, Kumbelnäs, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 3 (2013-01-08)
162. Nu har jag slutat att supa, visa från Våmhus efter Gyris Hans Hansson, Kumbelnäs, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 6, text (2019-03-25)
163. "Tre år sen jag skådade mitt fädernesland ...", visa från Våmhus efter Gyris Hans Hansson, Kumbelnäs, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 1 (2013-01-08)
164. Vals från Våmhus efter Gyris Hans Hansson, Kumbelnäs, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 5 (2013-01-08)
165. Jag går ut och jag går in, långdans eller sånglek från Våmhus och Älvdalen, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 9, text (2019-03-25)
166. Där kommo två gossar i snögen, långdans eller sånglek från Våmhus och Älvdalen, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 10, text (2019-03-25)
167. Våmhus' brudmarsch efter Gyris Hans Hansson, Kumbelnäs, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 2 (2013-01-08)
168. En flicka ståndar uppå golvet, långdans eller sånglek från Våmhus och Älvdalen, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus, nr 11, text (2019-03-25)
169. Avir sitt nå kullur, Kråkbergspojkarnas visa om Bonäskullorna efter Jannes Matsson, Djos, Kråkberg, Våmhus, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Våmhus nr 12, text (2019-03-26)


Senast ändrad 2019-03-26