Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                        Speciell text: SVÄRDSJÖ + Vapensköld


Låtar från Svärdsjö


885. Gånglåt från Svärdsjö efter Torn Erik i Ål, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 4 (2013-01-21)
886. Sjös skänklåt efter Anders Jansson och Helge Möller, Svärdsjö, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 3 (2013-01-21)
887. Vals spelad av Gustaf Zetterström, upptecknad efter Anders Jansson, Svärdsjö, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 38 (2013-01-21)
888. Kära min jänta, säg mig ett gott råd, "Svärdsjövisan", upptecknad efter Hjort Anders Olsson av Karl Sporr, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 6 (2013-01-21)
889. Svärdsjö gamla skänklåt efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Albin Brodd och meddelad av Pontus Berggren, A4-format (2013-01-21)
890. Vals efter Blinda Palm. upptecknad efter Anders Jansson (?) och/eller Brodd Albin (?), meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
891. När ja va yngär då villâ ja va grann, visa efter Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 7 (2013-01-21)
892. Brudmarsch efter Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 10 (2013-01-21)
893. Polska från Svärdsjö, upptecknad av E. J. Thunstedt, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 14 (2013-01-21)
894. Polska efter Svess Jan och Back Anders i Liljansnäs, upptecknad efter Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 17 (2013-01-21)
895. Knäpp-polskan från Svärdsjö, upptecknad av E.J. Thunstedt, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 15 (2013-01-21)
896. Vals efter Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
897. Polska efter Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
898. Polska efter Svess Jan och Anders Jansson, Hillersboda, Svärdsjö, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
899. Hej hopp, Anders Ersa!, polska efter Samuel Gustaf Zetterström, Svärdsjö, upptecknad efter Johan Björkman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 67 (2013-01-21)
900. Vallåt sjungen av Vallkull Britta, Svärdsjö, upptecknad efter Johan Björkman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Svärdsjö nr 77 (2013-01-21)
1285. Svärdsjö gamla skänklåt efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Albin Brodd, A4-format (2013-01-21)
1286. Urgammal svärdsjöpolska efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1287. Polska efter Svess Jan, Svärdsjö, upptecknad efter Daniels Anders Jansson av Albin Brodd, A4-format (2013-01-21)
1288. Käringjässpôsspolska efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, som lärt den av Janis mormor, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1289. Sjös polska efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Karl Sporr, A4-format (2013-01-21)
1290. Vallåt efter mormodern Lisa Ersdotter, upptecknad av Ingvar Norman efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1291. Polska efter Svess Jan, Svärdsjö, upptecknad efter Daniels Anders Jansson av Albin Brodd, A4-format (2013-01-21)
1292. Spelmansvals efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1293. Knäppolska efter Blinda Palm, upptecknad efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1294. Vals efter Svess Jan, Svärdsjö, upptecknad efter Daniels Anders Jansson av Karl Sporr, A4-format (2013-01-21)
1295. Polska efter Svess Jan, Svärdsjö, upptecknad efter Daniels Anders Jansson av Albin Brodd, A4-format (2013-01-21)
1296. Knäppvals eller "Johannes Döparens vals" efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Albin Brodd, A4-format (2013-01-21)
1297. Polska efter Svess Jan, Svärdsjö, upptecknad efter Daniels Anders Jansson av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1298. Polska från Enviken efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1299. Vals efter Blinda Palm, upptecknad efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1300. Gånglåt av Vilhelm Hedlund, Enviken, upptecknad efter Daniels Anders Jansson, Svärdsjö, av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)


Senast ändrad 2013-01-21