Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                    Speciell text: SATER + Vapensköld


Låtar från Säter


953. Vals av Ingels Jan Andersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
954. Polska efter Näktergal Erik Ersson och Johan Hedén, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
955. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
956. Polska av Ingvar Norman, Säter, A4-format (2013-01-21)
957. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
958. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, och J. Fors, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
959. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
960. Ja, vandringen i världen, visa eller beväringstrall, sjungen av Risshytt Maria Jansson, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
961. Hambopolska efter Johan Fors och C. E. Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
962. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
963. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
964. Polska efter Johan Fors, Sånga Mo, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
965. Hambopolska efter Carl E. Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
966. Vi går I här på golvet med edra ben de vita, visa eller sånglek efter J. Källström, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
967. Lycklig du liten fågel på kvist, visa efter Risshytt Maria Jansson, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
968. Alla flickor dom ä klara som en sol, vispolska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
969. Polska efter Johan Fors och Johan Hedén, Säter, A4-format (2013-01-21)
970. Trefaldighetspolskan efter Axel Jernberg, Säter, upptecknad efter Erik Jernberg av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
971. Brudmarsch från Säter och Hedemora efter Matses Anders Norman, Säter, spelades även av Ingels Jan Andersson, upptecknad efter Erik Jernberg av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
972. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
973. Vals efter Matses Anders Norman, Säter, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
974. Polska efter Näktergal Erik Ersson, Säter, ur notbok, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1316. Det gingo två jungfrur i rosendelund, visa efter Kas Johanna, upptecknad efter Risshytt Maria Jansson, Säter, av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1317. Polska från Silvberg efter Soldat Tätting, upptecknad efter Carl Edvard Norman av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1318. Porellis polska, hambopolska efter Carl Edvard Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1319. Ja, nog hjälper Gud en dalkulla fram, hambopolska efter Carl Edvard Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1320. Hambopolska efter Carl Edvard Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1321. Vals efter Ingels Jan Andersson, upptecknad efter Johan Fors och Carl Edvard Norman, Säter, av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1322. Polska efter Johan Fors och Johan Hedén, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1323. Polkett efter Carl Edvard Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1324. Hambopolska efter Johan Hedén och Carl Edvard Norman, Säter, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1325. Polska efter Bäver Erik, Svärdsjö, upptecknad av och efter Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1326. Vals efter Edvard Söderlund, Enviken, upptecknad av och efter Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1327. Polska efter Vilhelm Hedlund, Enviken, upptecknad av och efter Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1328. Polska efter Vilhelm Hedlund, Enviken, upptecknad av och efter Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)


Senast ändrad 2013-01-21