Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                              Speciell text: SÄRNA + Vapensköld


Låtar från Särna


4. Stor-Hurven, polska från Särna, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 11 (2012-01-30)
      Jämför Svenska låtar, Dalarna nr 503, och PB 16
5. Lill-Hurven, polska, "bakmäs", från Särna, efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 12 (2012-01-30)
6. Mikaellåten, polska från Särna efter Johan Mikael Hesselius, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 17 (2012-01-30)
7. Gårds Jonas polska från Särna, efter Gårds Jonas Jonasson, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 14 (2012-01-30)
8. Slufre-låten, polska efter "Slufre", Anders Gerhard Hesselius, Särna, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 15 (2012-01-30)
9. Särna äldsta brudmarsch efter Gårds Jonas Jonasson, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 24 (2012-01-30)
10. Särna brudmarsch efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, upptecknad av Carl Gudmundsson?, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 25 (2012-01-30)
11. Stekmarschen, "Steklåt från Särna", gammal gånglåt från Särna, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 28 (2012-01-30)
12. Stabblåten, polska efter "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, Särna, upptecknad av grosshandlaren Magnus Engzelius, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Idre-Särna nr 31 (2012-01-30)
13. Skrikegubbens polska, polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 497 (2012-01-30)
14. Stabblåten, långdans från Särna upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Svenska låtar, Dalarna nr 686 (2012-01-30)
15. Polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av grosshandlare Magnus Engzelius, ur Svenska låtar, Dalarna nr 687 (2012-01-30)
16. Stor-Hurven, polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
17. Svôle-leken, polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
18. Gånglåt efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
19. Lill-Hurven, polska efter "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
20. Slufre-låten, polska efter "Slufre", Anders Gerhard Hesselius, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson efter "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, A4-format (2012-02-03)
21. Gånglåt efter Gårds Jonas Jonasson, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, som hade den efter sin fader, "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, A4-format (2012-02-03)
22. Schottis-Rheinländer efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, vilken lärt den av en norrman, upptecknad av Ture Gudmundsson efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, A4-format (2012-02-03)
23. Svôle-leken eller Sval-låten, polska efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2014-08-19)
24. Gräslåten, polska efter "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, fader till "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
25. Polska efter "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, fader till "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
26. Plant-Ola-låten, polska efter "Spaken" eller "Spak Olof", Olmorts Olof Svensson, fader till "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-02-03)
27. Henninglåten, polska efter Frans Jakobsson, Skrikheden, Särna, upptecknad efter Arvid Bäckman av Carl Gustav Färje och Paul Bäckström, A4-format (2012-02-03)
28. Vals efter Gårds Jonas Jonasson, Särna, efter Frans Jakobsson, upptecknad efter Arvid Bäckman av Carl Gustav Färje och Paul Bäckström, A4-format (2012-02-03)
29. Skrikhedpolska efter Frans Jakobsson, Skrikheden, Särna, upptecknad efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, av Carl Gustav Färje och Paul Bäckström, A4-format (2012-02-03)
29a. Schottis-Rheinländer efter "Spak Erik", Olmorts Erik Olsson, Särna, upptecknad och bearbetad av Ingvar Norman, A4-format (2012-02-03)
1098. Särna brudmarsch efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av och efter Ole Hjorth, A4-format (2014-08-19)


Senast ändrad 2014-08-19