Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                                Speciell text: ORSA + Vapensköld


Låtar från Orsa


108. Vals efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 16
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 107 (2012-02-03)
109. Orsa brudmarsch efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 19
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 112 (2012-02-03)
110. Orsa skänklåt efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 20
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 123 (2012-02-03)
111. Vals efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 17
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 115 (2012-02-03)
112. Polska efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, meddelad av Erik Moræus, A4-format
            Jämför Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 15, och Svenska låtar, Dalarna, nr 111 (2019-03-20)
113. Lorichs-polskan efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 22
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 133 (2012-02-03)
114. Karl Olofs polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 100 (2012-02-03)
115. Polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 23
            Jämför nr 134, Svenska låtar, Dalarna, nr 132 (2012-02-03)
116. Pellar Annas polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 101b (2012-02-03)
117. Forslundspolskan efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Orsa, nr 26
            Jämför nr 370, 1072, 1080, 1119, och Svenska låtar, Dalarna, nr 126 (2012-02-03)
118. Polska efter Gössa Anders Andersson d.ä. och Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 105 (2012-02-03)
119. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 111 (2012-02-03)
120. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 119 (2012-02-03)
121. Polska efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 121 (2012-02-03)
122. Mångsens polska efter Gössa Anders Andersson d.ä., Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 127 (2012-02-03)
123. Polska efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 125 (2012-02-03)
124. Systerpolska nr 2 från Orsa efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 129
            Jämför nr 144, 810, 1071, 1172, Svenska låtar, Dalarna, nr 980, och Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda, nr 56 (2012-02-03)
125. På väg till slipstensgruvan, gånglåt efter Gössa Anders Andersson d.ä., Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 135
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Äppelbo, nr 7 (2012-02-03)
126. Orsavalsen efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 143 (2012-02-03)
127. Skånevalsen eller "Skånska Orsavalsen" efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 145 (2012-02-03)
128. Polska efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 147 (2012-02-03)
129. Gånglåt i dur och moll efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 116 (2012-02-03)
130. Ack, om jag hade mig en gästabudsflicka, Orsa brudpolska med vistext, efter Ryttar Lars Andersson, Oljons, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 118, text (2019-03-20)
131. Brudmarsch efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, meddelad av Erik Moræus, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 113 (2019-03-20)
132. Orsa gamla brudmarsch eller "Maklins brudmarsch", efter Maklins Anders Hansson, spelad av Gössa Anders Andersson och upptecknad efter Erik Moræus av Paul Bäckström, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 81 (2019-03-20)
133. Polska av Gössa Anders Andersson, Orsa, A4-format (2019-03-20)
134. Storpolskan efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 132 (2012-02-03)
135. Vals, "Isfarten", efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders och Orsa spelmanslag, meddelad av Pelle Jakobsson, A4-format
            Jämför "Med Dalälven ...", Orsa, nr 15, och Svenska låtar, Dalarna, nr 93 (2019-03-20)
136. Orsavisan, vismelodi efter Gössa Anders Andersson, meddelad av Erik Moræus, A4-format (2019-03-20)
137. Gånglåt efter Hammare, Orsa, efter Hans Höst, meddelad av Erik Moræus och upptecknad av Karl Sporr, A4-format (2012-02-03)
138. Digerbergslåten, gånglåt av Gössa Anders Andersson, Orsa, meddelad av Erik Moræus, A4-format
            Jämför Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 78 (2019-03-20)
139. Tunnbrödspolskan efter Hans Höst, Orsa, upptecknad av Nils Stålberg, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 189, A4-format
            Jämför Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 186, 187, 188 (2019-03-20)
140. Polska efter Gulis Erik, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 159, A4-format (2019-03-20)
141. Brudhisslåt från Orsa, polska efter Grafmats Erik Andersson och Tallpers Kirsti, meddelad av Per Bengtsson, ur "Orsa sockenbeskrivning", A4-format
            Jämför nr 1070 (2019-03-20)
142. Långdans efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, meddelad av Gössa Anders Andersson, ur "Orsa sockenbeskrivning", A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 84 (2019-03-20)
143. Minå Pers polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 165, A4-format
            Jämför Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 164 (2019-03-20)
144. Polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, upptecknad av Karl Sporr efter Erik Moræus, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 204, A4-format
            Jämför nr 123, 810, Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 135, Svenska låtar, Dalarna, nr 125, 810, 1071, 1172 och "Med Dalälven ...", Floda, nr 56 (2019-03-20)
145. "Polska efter Gulis Jerk nr 1", efter Gulis Erik, Orsa, upptecknad av Karl Sporr efter Gössa Anders Andersson, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 161, A4-format (2019-03-20)
146. Gånglåt efter Spännar Hans, Orsa, meddelad av Skräddar H. Persson, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Orsa", sid. 74, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 188, 273, 678 (2019-03-20)
147. Vallåtspolskan från Orsa efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 98
            Jämför nr 154 (2012-02-03)
148. Bergmanspolskan efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 99 (2012-02-03)
149. Polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 102a (2012-02-03)
150. Bränd Jons polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 103 (2012-02-03)
151. Hambræuspolskan efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 155 (2012-02-03)
152. Systerpolska nr 1 från Orsa efter "Jamt Lof" eller "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 106b (2012-02-03)
153. Griv Momos polska efter Gubb Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 114 (2012-02-03)
154. Vallåtspolskan från Orsa efter Gössa Andersson Andersson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 147 och Svenska låtar, Dalarna, nr 98 (2019-03-20)
155. Polska efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 104b (2019-03-20)
156. Polska efter Bleckå (Blecko) Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 111 (2019-03-20)
1067. Skänklåt efter Gössa Anders d.ä., Orsa, upptecknad av Karl H. Almlöf efter Björn Ståbi, som lärt den av Gössa Anders d.ä. och Gössa Anders d.y., A4-format (2019-03-20)
1068. Polska efter Karns Hans Hansson, Orsa, upptecknad efter Olle Moraeus, som tillsammans med Anders Jakobsson har utformat polskan, såsom den visas här, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format
            Jämför nr 1069 och Svenska låtar, Dalarna, nr 155 (2019-03-20)
1069. Polska efter Karns Hans Hansson, Orsa, som lärt den av Lorens Anders Andersson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 155
            Jämför nr 1068 (2012-02-03)
1070. Flyttad till Ore
1071. Polska efter Gössa Anders Andersson, Orsa, upptecknad efter Björn Ståbi av Paul Bäckström, A4-format
            Jämför nr 123, 144, 810, 1172, Svenska låtar, Dalarna, nr 980 och "Med Dalälven ...", Floda, nr 56 (2019-03-20)


Senast ändrad 2019-03-20