Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                Speciell text: MALUNG + Vapensköld


Låtar från Malung


698. Bufärdsmarsch, gånglåt efter Päbel Britta Halfvarsson, Malung, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 2 (2013-01-18)
699. Brudlåt eller brudmarsch från Öje kapell efter Lina Löf, Malung, upptecknad av Giovanni Lindeberg, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 4 (2013-01-18)
700. Brudmarsch eller gånglåt efter tobaksspinnare E. Eriksson, Nås, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 24 (2013-01-18)
701. Brudmarsch efter Haga Olof Persson, Malung, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 22 (2013-01-18)
702. Polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 798a (2013-01-18)
703. Polska spelad av Hampus Henrik, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson, Malung, av Karl Sporr 1923, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 38 (2013-01-18)
704. Polska spelad av Leisme Per, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson av Karl Sporr 1923, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 39 (2013-01-18)
705. Vals efter Skinnar Albin Larsson, Malung, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 48 (2013-01-18)
706. Vals efter Haga Olof Persson, Malung, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 45 (2013-01-18)
707. Polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 802a (2013-01-18)
708. Polska efter Haga Olof Persson, Malung, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 29 (2013-01-18)
709. Slängpolska spelad av Haga Per, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 44 (2013-01-18)
710. Joskvarnvalsen efter Skinnar Albin Larsson, Malung, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 49 (2013-01-18)
711. Leisme Pers vals från Malung upptecknad av E. J. Thunstedt, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Malung nr 54 (2013-01-18)
712. Pellikvalsen efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 815a (2013-01-18)
713. Böl Olle-låten, schottis efter Tros Olof Olsson, Malung, med andrastämma, meddelad av Sven Bohm, A4-format (2013-01-18)
714. Frisklek, polska eller springlek efter Troskari Erik Persson, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 822 (2013-01-18)
715. Frisklek, polska eller springlek efter Troskari Erik Persson, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 830 (2013-01-18)
716. Polska efter fadern, upptecknad efter Haga Olof Persson, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 843 (2013-01-18)
717. Gånglåt eller marsch efter Troskari Erik Persson, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 842 (2013-01-18)
718. Polska efter Länsmans Erik Olsson, Malung, upptecknad av Ville Tours, A4-format (2013-01-18)
719. Mattis Mattes lek, polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 792a (2013-01-18)
720. Polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 794a (2013-01-18)
721. Malungs brudmarsch eller "Leisme Pers gånglåt", efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 810 (2013-01-18)
722. Norska, polska efter Erkgärds Matts Ersson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
723. Malungslek, polska efter Erkgärds Matts Ersson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
724. Polska eller springlek efter Lissmyr Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
725. Polska eller springlek efter Lissmyr Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
726. Polska eller springlek efter Lissmyr Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
727. Malungslåten, polska efter Erkgärds Matts Ersson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
728. Gånglåt eller marsch efter Troskari Erik Mattsson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
729. Polska eller springlek efter Lissmyr Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1202. Gånglåt efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad av och efter Herman Strömberg, A4-format (2013-01-18)
1203. Polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1204. Knöl Lars' polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Herman Strömberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 803 (2013-01-18)
1205. Vals efter Skinnar Albin Larsson, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin och Åker Erland Jonsson av Karl Sporr och Sven Bohm, A4-format (2013-01-18)
1206. Brudmarsch av Åker Erland Jonsson, Malung, upptecknad av Rudolf Sundquist och Sven Bohm, A4-format (2013-01-18)
1207. Vårvindar friska, polska eller bakmes efter Åker Erland Jonsson, Malung, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-18)
1208. På fäbodvallen, vals av Selim Bengtlars, Malung, A4-format (2013-01-18)
1209. Springlek, polska efter Troskari Mats, Malung, upptecknad efter Karl H. Almlöf av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1210. Gånglåt eller marsch efter Troskan Erik Mattsson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1211. Springlek, polska efter Troskari Erik Mattsson, Malung, upptecknad efter Karl H. Almlöf av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
1212. Vals efter Troskari Mats, Malung, upptecknad efter efter Karl H. Almlöf av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1213. Schottis efter Lars Vilhelm Johansson, Lima, upptecknad efter Karl H. Almlöf av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1214. Springlek, polska efter Lissmyr Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1215. Bakmes, polska efter Åker Erland Jonsson, Malung, upptecknad efter Karl H. Almlöf av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1216. Malungslek nr 2, polska från Malung meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-18)
1217. Skänklåt efter Petters Per, Gagnef, upptecknad efter Karl H. Almlöf av Paul Bäckström, i tradition efter av spelman från Gagnef som besökt Evertsberg och efter Ekorr Anders, Evertsberg, A4-format (2013-01-18)
1218. Norska, polska efter Erkgärds Mats, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1219. Gånglåt efter Herman Strömberg, Malung, upptecknad efter Karl H. Almlöf av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
1220. Uppsalapolskan efter Troskari Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1221. Polska efter Erkgärds Mats, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1222. Polska efter Leisme Per Larsson, Malung, upptecknad efter Per Löf, Ekshärad, Värmland ur Svenska låtar, Värmland nr 4 (2013-01-18)
1223. Polska efter morfadern Troskari Per Persson, Malung, upptecknad efter Troskari Mats Olsson av Anders Rosén, A4-format (2013-01-18)
1224. Polska efter Troskari Erik Persson, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 825, A4-format (2013-01-18)
1225. Polska efter morfadern Troskari Per Persson, Malung, upptecknad efter Troskari Mats Olsson av Anders Rosén, A4-format (2013-01-18)
1226. Springlek, polska efter Troskari Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1227. Springlek, polska efter Troskari Erik Persson, Malung, upptecknad av och efter Anders Rosén, A4-format (2013-01-18)
1228. Springlek, polska efter Troskari Erik Persson, Malung, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1229. Hannises Erkes marschlek, gånglåt från Nås, upptecknad av och efter Anders Rosén, Malung, A4-format (2013-01-18)
1230. Polska efter Herman Strömberg, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 805 (2013-01-18)
1231. Dalmans Erkes polska efter Nugos Per Halvarsson, Nås, upptecknad av Anders Rosén, Malung, A4-format (2013-01-18)
1232. Polska efter Spak Erik Olsson, Särna, upptecknad och rekonstruerad av Anders Rosén, Malung, A4-format (2013-01-18)
1233. Gammal brudmarsch efter Täpp Anders, Nås, upptecknad och rekonstruerad av Anders Rosén, Malung, A4-format (2013-01-18)
1234. Polska efter Ärtbergs Kalle, Äppelbo finnmark, upptecknad och rekonstruerad efter Johan Danielsson, Järna, av Anders Rosén, Malung, A4-format (2013-01-18)
1235. Springlek, polska efter Troskari Erik Persson, Malung, ur Svenska låtar, Dalarna nr 823, A4-format (2013-01-18)


Senast ändrad 2013-01-18