Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                Speciell text: LIMA + Vapensköld


Låtar från Lima


684. Polska efter Kvarnmyr Lars, Lima, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 739 (2013-01-18)
685. Springpolska efter Vall Erik Samuelsson, Lima, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Lima nr 11 (2013-01-18)
686. Polska efter Vall Erik Samuelsson, Lima, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Lima nr 13 (2013-01-18)
687. Polska efter Vall Erik Samuelsson, Lima, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Lima nr 20 (2013-01-18)
688. Brudmarsch efter Vall Erik Samuelsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Lima nr 18 (2013-01-18)
689. Gånglåt efter Kvarnmyr Lars, Lima, även kallad "Lima brudmarsch". upptecknad efter Nils Engelbrekt Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 746 (2013-01-18)
690. Vals efter Vall Erik Samuelsson, Lima, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Lima nr 26 (2013-01-18)
691. Springlek, polska efter Sjungar Lars Larsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 695 (2013-01-18)
692. Vals efter Tor Hans, Lima, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 715 (2013-01-18)
693. Vals efter Sjungar Lars Larsson, Lima, ur Svenska låtar, Dalarna nr 701 (2013-01-18)
694. Springlåt, polka efter Ås Johannes, Lima, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 718 (2013-01-18)
695. Polska efter Lars Olsson Sjungare, Lima, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 719 (2013-01-18)
1191. Lima brudmarsch efter Kvarnmyr Lars, Lima, upptecknad av Karl Sporr efter Kvarnmyr Lars' dotter Selma Persson, vilken kallade marschen gånglåt och sjöng den som en säckpipslåt, A4-format (2013-01-18)
1192. Lappleken, springlek eller polska efter "Fjös Erik", Perbjörs Erik Persson, Bu, Lima, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1193. Bakmes, polska efter Lars Vilhelm Johansson, Lima, upptecknad av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1194. Springlek, polska efter "Fjös Erik", Perbjörs Erik Persson, Bu, Lima, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1195. Schottis efter Kvarnmyr Lars, Lima, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1196. Springlek, polska efter "Fjös Erik", Perbjörs Erik Persson, Bu, Lima, upptecknad av Einar Övergaard, A4-format (2013-01-18)
1197. Norsk rheinländer efter "Storhög Otto", Otto Kristiansson), Lima, upptecknad efter Emil Olsson av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1198. Polska efter Sjungar Lars Larsson, Lima, ur Svenska låtar, Dalarna nr 709 (2013-01-18)
1199. Springpolska eller bakmes efter Vall Erik, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Lima nr 12 (2013-01-18)


Senast ändrad 2013-01-18