Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                  Speciell text: LEKSAND + Vapehsköld


Låtar från Leksand och Siljansnäs


593. Kers Lars' brudmarsch efter Kers Lars, upptecknad efter Knis Karl Aronsson, Leksand, av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 375, A4-format (2013-01-18)
594. Gånglåt efter Hagollas Per, upptecknad efter Knis Karl Aronsson, Leksand, av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 372, A4-format (2013-01-18)
595. Barkbrödslåten, gånglat efter Hagollas Per i Ullvi, upptecknad efter Knis Karl Aronsson, Leksand, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
596. När gubben kom hem, polska efter Knis Karl Aronsson, Leksand, som lärt den av sin fader, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
597. Polska efter Courage Erik, upptecknad efter Knis Karl Aronsson, Leksand, av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 302, A4-format (2013-01-18)
598. Polska efter Knis Karl Aronsson, Leksand, som lärt den av sin morfader vilken trallade låten, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 98, A4-format (2013-01-18)
599. Brudpolska efter Anders Blank, upptecknad efter Kungs Levi, Leksand, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
600. Leksands skänklåt efter Kungs Levi, Leksand, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
601. Så gingo vi åt Pumaren (Pommern), gånglåt eller marschlek från Leksand efter Park Jonas och Knis Karl Aronsson, upptecknad efter Kungs Levi av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
602. Vårvindar friska, polska efter Knis Karls morfader och Knis Karl Aronsson, upptecknad efter Kungs Levi, Leksand, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
603. Polska efter Anders Blank, upptecknad efter Kungs Levi, Leksand, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
604. Polska efter Skinnar far, upptecknad efter Kungs Levi, Leksand, av Ture Gudmundsson, se även Svenska låtar, Dalarna nr 1482, A4-format (2013-01-18)
605. Polska efter Anders Blank, upptecknad efter Kungs Levi, Leksand, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
606. Skvaltkvarnspolska efter Kungs Levi, Leksand, upptecknad av Ture Gudmundsson, jämför Karl Sporrs uppteckning efter Wilhelm Eriksson, se Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 277, och dessutom också spelad av Knis Karl Aronsson, A4-format (2013-01-18)
607. Perosas storpolska efter Per Osa, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Kungs Levi, Leksand, som har låten efter Carl G. Curman vilken har sjungit melodin i telefon, två repriser, jämför Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 271, och har tredje reprisen efter Knis Karl Aronsson, A4-format (2013-01-18)
608. Vismelodi efter Stor Anna i Västanvik, Leksand, meddelad av Ture Gudmundsson och upptecknad av Olof Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
609. Back fars polska efter Kungs Levi, Leksand, som lärt den av Back Anders Persson och Knis Karl Aronsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
610. Leksandslåt, polska spelad av Vilhelm Eriksson, Leksand, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 256, A4-format (2013-01-18)
611. Tingsmarsch efter Kungs Levi, Leksand, som lärt den av Anders Jobs, upptecknad av Ture Gudmundsson, upptecknad efter Per Osa redan på 1880-talet, A4-format (2013-01-18)
612. Metar Olles polska efter "Metar Olle", Olof Andersson i Risa, Leksand, upptecknad efter Kers Per av Hjalmar Dallmer, A4-format (2013-01-18)
613. Gånglåt från Klockarberg efter Kungs Levi, Leksand, upptecknad av Ture Gudmundsson, jämför Karl Sporrs uppteckning efter Vilhelm Eriksson, se Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 370, A4-format (2013-01-18)
614. Leksands brudmarsch efter Skaft Erik, Leksand, meddelad av och upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
615. Ren fars jässpôdspolska efter Kungs Levi, Leksand, som lärt den av Petters Erik Eriksson, Backa, Rättvik, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
616. Kringellek, polska efter Roligs Per, Siljansnäs, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
617. Tullpolskan efter Anders Tull, Leksand, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Kungs Levi, som lärt den av Anders Tull, Johan Tull och Knis Karl Aronsson, A4-format (2013-01-18)
618. Kul-låt efter Hilda Horn i Skeberg, Leksand, som lärt den av Lok Anna, upptecknad av Axel Hambræus, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Leksand nr 43 (2013-01-18)
619. Aldrig har jag sett en sådan ko, polska efter Kungs Levi, Leksand, som lärt den av Knis Karl Aronsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
620. Rovlåten, "I fjor såddes rovor ...", vispolska efter Jones Mats, Leksand, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Leksand nr 31 (2013-01-18)
621. Polska efter Vilhelm Eriksson, Leksand, upptecknad efter Kungs Levi av Ture Gudmundsson, jämför Karl Sporrs uppteckning efter Vilhelm Eriksson, se Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Leksand, Djura och Siljansnäs", sid. 259, A4-format (2013-01-18)
622. Herrarbetslåt, "Ja sälla äro de ynglingar ...", gånglåt efter Alm Nils Ersson, Leksand, som lärt den av Lind Karin och Knis Karl Aronsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
623. Bock Farâs polska efter Roligs Per, Siljansnäs, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
1133. Polska efter Knis Karl Aronsson, Leksand, upptecknad efter Lars Jobs, text: "Oj, oj, oj va roli, jässpôspojkar låg inund bolô", ej avtryckt, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1134. Polska efter "Hag Per Larsson", Per Hagström, upptecknad efter Knis Karl Aronsson, Leksand, av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1135. Polska efter Wilhelm Eriksson, Leksand, av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1136. Särna brudmarsch efter Kungs Levi, Leksand, som lärt den av Knis Karl Aronsson, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1137. Gånglåt efter "Knofthols Jerk", Erik Andersson, Lima, upptecknad efter Johan Brits, Rättvik, meddelad av av Tord Khans, A4-format (2013-01-18)


Senast ändrad 2013-01-18