Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                        Speciell text: GAGNEF + Vapensköld


Låtar från Gagnef


659. Gagnefs skänklåt efter Kruskopf Mats, upptecknad av Oskar Lindberg, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Gagnef nr 42 (2013-01-18)
660. Brudmarsch efter Jan Dalin, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Gagnef nr 30 (2013-01-18)
661. Skänklåt efter "Kruskopf Kersti", Kristina Lendahl, född 1852, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Gagnef nr 31 (2013-01-18)
662. Kringellek, "Trirandug kjortel, tre ryktjär bak" från Gagnef, upptecknad efter Torn Erik, Ål, av Carl Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
663. Minns du vad lofte mäj i fjor, polska spelad av Petters Per, Gagnef, upptecknad efter Jan Dalin, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Gagnef nr 58 (2013-01-18)
664. Gustavpolska av Gustav Holmkvist, Gagnef, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
665. Skänklåt eller vismelodi efter Per Köpman, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Gagnef nr 39 (2013-01-18)
666. Kringellek, "Skönheten, när jag ser på din kropp", polska efter Daniels Karin, Tjärna, Gagnef, upptecknad av Gunnar Trönnberg, A4-format (2013-01-18)
1040. Flyttad från "Låtar från Älvdalen" Skänklåt efter Petters Per, Gagnef, upptecknad av Paul Bäckström efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, som lärt den av en spelman från Gagnef, vilken besökt Evertsberg, A4-format (2013-01-18)
1144. Skänklåt efter Petters Per, Gagnef, upptecknad efter Erik Köpman av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1145. Polska efter Erik Köpman, Gagnef, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1146. Kringellek, polska efter Erik Köpman, Gagnef, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1147. Polska efter Erik Köpman, Gagnef, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1148. Skänklåt efter Erik Köpman, Gagnef, i tradition efter Petters Per, Köpman Erik d.ä. och sonen Erik Köpman, upptecknad efter Sören Roos av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1149. Skänklåt efter Petters Per, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson, som lärt den av Petters Per och Pros Mas Olle, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1150. Polska efter Pros Mas Olle, Gagnef, upptecknad av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1151. Skänklåt efter Erik Köpman, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1152. Polska efter Erik Köpman, Gagnef, i tradition efter Petters Per, Köpmans Erik d.ä. och sonen Erik Köpman, upptecknad efter Sören Roos av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2013-01-18)
1153. Bufärslåt, gånglåt efter Erik Köpman, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1154. Kringelpolska efter Anders Frisell, Mockfjärd, i tradition efter Anders Frisell, Olof Tillman och sönerna Olle, Nils och Hilmer Tillman. upptecknad efter Sören Roos, Gagnef, av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2013-01-18)
1155. Bäs'n Pers gånglåt" efter Erik Köpman, Gagnef, upptecknad efter Erik Nyberg av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1156. Kringellek, polska efter Pros Mas Olle, Gagnef, i tradition efter Per Lindfeldt och Pros Mas Olle. upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1157. Trirandug kjortel, kringellek eller polska efter Buller Mor, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1158. Hemslöjd polska av Erik Nyberg, Gagnef, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1159. Kringellek, polska efter Per Lindfeldt, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1160. Kringellek, polska efter Petters Per, Gagnef, upptecknad efter Berg Mor av Karl Sporr, A4-format (2013-01-18)
1161. Kringellek, polska efter Per Östling, upptecknad efter Präst Olof Eliasson, Gagnef, av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1162. Långgattu, gånglåt av Arne Bohman, Gagnef, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1163. Kringellek, polska efter Pros Mas Olle, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1164. Dahlbergs polska efter Pros Mas Olle, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1165. Polska efter Pros Mas Olle, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1166. Är ä nôn sôm vet var Junkarflickan ligg, kringellek eller polska efter Buller Mor, Gagnef, upptecknad efter Präst Olof Eliasson av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1167. Kringellek, polska ur Per Lindfeldts notbok, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef nr 72 (2013-01-18)
1168. Vallåt efter Djur Karin, Moje, Gagnef, text (ej avtryckt): "Jag lockade och jag grät", upptecknad efter Erik Nyberg av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1169. Vallåt efter Gädd Lars, Gagnef, upptecknad efter Erik Nyberg av Paul Bäckström, jämför nr 59 i Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef, A4-format (2013-01-18)
1170. Vallåt efter Buller Mor, Gagnef, upptecknad efter Erik Nyberg av Paul Bäckström, jämför nr 20 i Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef, A4-format (2013-01-18)
1171. Vallåt efter modern Britta Nyberg, Gagnef, upptecknad efter Erik Nyberg av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1172. Godspig Kerstis polska efter Olof Tillman och sönerna Olle, Nils och Hilmer Tillman, Mockfjärd, upptecknad efter Sören Roos, Gagnef, av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1173. Kringelpolska efter Nils Tillman, Mockfjärd, upptecknad efter Sören Roos, Gagnef, av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2013-01-18)
1174. Polska efter Olle Tillman, Mockfjärd, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström efter Sören Roos, som lärt den av Olof Tillman och dennes son Olle Tillman, A4-format (2013-01-18)
1175. Kringellek, polska ur Per Lindfeldts notbok, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef nr 68 (2013-01-18)
1176. Kringellek, polska efter Mats Valner, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef nr 75 (2013-01-18)
1177. Kringellek, polska efter Mats Valner, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef nr 76 (2013-01-18)
1178. När kronan dansats av bruden, kringellek eller polska efter Kruskopf Kersti, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef nr 33 (2013-01-18)
1179. Kringellek, polska eller visa, blåst på horn, efter Buller Mor, Gagnef, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Mockfjärd och södra Gagnef nr 22 (2013-01-18)


Senast ändrad 2013-01-18