Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                        Speciell text: FLODA + Vapensköld


Låtar från Floda


799. Brudmarsch från Floda, upptecknad av E. J. Thunstedt, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 22 (2013-01-21)
800. Polska efter Isakes Olof, Floda, upptecknad av Olof Tillman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 64 (2013-01-21)
801. Floda brudmarsch eller "Skullbräddlåten", ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 24 (2013-01-21)
802. Norsbrovalsen efter Björs Olle Johansson, Floda, meddelad av Olof Tillman, A4-format (2013-01-21)
803. Hagervals efter Björs Olle Johansson, Floda, upptecknad av Olof Tillman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 37 (2013-01-21)
804. Vals efter Olof Tillman, Floda, ur Svenska låtar, Dalarna nr 997 (2013-01-21)
805. Brudmarsch från Floda efter Anders Frisell, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 25 (2013-01-21)
806. Polska efter Lasses Jöns och Isakes Olof, Floda, upptecknad av Olof Tillman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 62 (2013-01-21)
807. Polska efter fadern, upptecknad efter Olof Tillman, Floda, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1002 (2013-01-21)
808. Polska från Floda upptecknad av Olof Tillman, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 68 (2013-01-21)
809. Polska efter Olof Tillman, Floda, ur Svenska låtar, Dalarna nr 984 (2013-01-21)
810. Godspig Kerstis polska efter Olof Tillman, Floda, ur Svenska låtar, Dalarna nr 986 (2013-01-21)
811. Gånglåt efter Olof Tillman, Floda, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-21)
812. Gånglåt efter Isakes Olof, Floda, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Olof Tillman, som lärt den av sin fader, A4-format (2013-01-21)
813. Kringelpolska efter Lasses Jöns Ersson, Floda, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Olof Tillman, som lärt den av sin fader, A4-format (2013-01-21)
814. Polska av Frisell, Mockfjärd, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Hilmer Tillman, Floda, som lärt den av sin fader, A4-format (2013-01-21)
815. Vals efter Frisell, Mockfjärd, upptecknad efter Hilmer Tillman, Floda, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-21)
816. Gånglåt eller visa efter Nils Tillman, Floda, som lärt den av sin fader, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-21)
817. Nyckelharpsvalsen av Nils Tillman, Floda, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-21)
818. Polska "I gammal stil" av Nils Tillman, Floda, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-21)
819. Polska av Olof Tillman, Floda, A4-format (2013-01-21)
820. Hagervals, "Sjakvodivovodi, vall vall vall", upptecknad av Olof Tillman, Floda, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Floda nr 38 (2013-01-21)
821. Soldatpolska efter Hilmer Tillman, Floda, som lärt den av sin fader, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-21)


Senast ändrad 2013-01-21