Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                        Speciell text: ENVIKEN + Vapensköld


Låtar från Enviken


849. Dalmarsch, gånglåt efter Back-Olle, Marstalla, Uppland, upptecknad av Ole Hjorth efter Hjort Anders Olsson, A4-format (2013-01-21)
850. Gånglåt efter Norbergsmor, upptecknad efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 6 (2013-01-21)
851. Skänklåt efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 35 (2013-01-21)
852. Polska efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1375 (2013-01-21)
853. Polska efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1364 (2013-01-21)
854. Brudmarsch efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 31 (2013-01-21)
855. Polska efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 50 (2013-01-21)
856. Polska efter Petter i Ala, upptecknad efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 53 (2013-01-21)
857. Brudmarsch efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 32 (2013-01-21)
858. Gammal vals efter Vilhelm Hedlund, Enviken, och Olof Måhlén, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 62 (2013-01-21)
859. Polska efter Olof Måhlén, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1339 (2013-01-21)
860. Polska efter morfadern, upptecknad efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1351 (2013-01-21)
861. Polska efter morfadern, upptecknad efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1362 (2013-01-21)
862. Polska efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1371 (2013-01-21)
863. Brudmarsch efter efter Vilhelm Backlund, Enviken, meddelad av Pontus Berggren, A4-format (2013-01-21)
864. Vals efter Vilhelm Hedlund, Enviken, spelad av Albin Brodd och Ingvar Norman, meddelad av Pontus Berggren, A4-format (2013-01-21)
865. Skänklåt till spelman (ej text) efter Vilhelm Backlund, Enviken, efter Ingvar Norman och meddelad av denne, A4-format (2013-01-21)
866. Polska efter Johan Berg, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1388 (2013-01-21)
867. Gammalvals efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Enviken nr 58 (2013-01-21)
868. Vals efter Vilhelm Hedlund, Enviken, spelad av Edvard Söderlund och upptecknad av denne, A4-format (2013-01-21)
869. Vals möjligen efter Edvard Söderlund, Enviken, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
870. Enviksvalsen efter fadern till Vilhelm Hedlund, Enviken, och Olof Måhlén, meddelad av Pontus Berggren, A4-format (2013-01-21)
871. En visa vill jag sjunga, visa efter Edvard Söderlund, Enviken, upptecknad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
872. Polska efter farfadern, upptecknad efter Vilhelm Hedlund, Enviken, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1349 (2013-01-21)
1282. Vals efter Norbergs Mor, upptecknad efter Vilhelm Hedlund, Enviken, av Edvard Söderlund, A4-format (2013-01-21)


Senast ändrad 2013-01-21