Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                Speciell text: BODA + Vapensköld


Låtar från Boda


90. Polska från Boda efter soldaten Jöns Erik Andersson Köpman, upptecknad efter Timas Hans Hansson, Ore, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 11 (2013-01-08)
200. Klabblåten, Bodapolska efter Got Olle, upptecknad av Röjås Jonas efter Röjås Erik Andersson, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:7, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 1, 66, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1155, 1234, 1315 (2019-04-06)
201. Polska efter Lisa Furubom, Boda, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 7 (2013-01-08)
202. Furuboms polska, Bodapolska sjungen av Lisa Furubom, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 18 (2013-01-08)
203. Min födelsedag förtjänar att jag, födelsedagsvisa efter Finn Jon och Erik Jones, Boda, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 36, text (2019-04-06)
204. En visa vill jag sjunga om någon höra vill, visa från Boda efter Röjås Kersti Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 38, text (2019-04-06)
205. Gånglåt eller marsch efter Olof Goth, Boda, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 39
            Jämför nr 69, 146, 182, 372, 581, och Svenska låtar, Dalarna, nr 678 (2013-01-08)
206. Vals efter Hans Tjäder, Boda, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1309
            Jämför nr 437 (2013-01-08)
207. Polska efter Jöns Erik Andersson Köpman, Boda, upptecknad av Röjås Jonas efter Röjås Erik Andersson, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:10, A4-format (2019-04-06)
208. Kôrsåskôllor (Kärvsåskullorna), Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:12, A4-format
            Jämför nr 367 och Svenska låtar, Dalarna, nr 1159 (2019-04-06)
209. Dräng Jerks polska nr 1, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:13, A4-format
            Jämför nr 207, 209, 305, 387, 388, 508, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 20, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1124, 1137, 1273, 1327, 1346 (2019-04-06)
210. Vi få'm fôll (Vi få väl), Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:15, A4-format (2019-04-06)
211. Je skull fôl ut å fria, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ej text, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:19, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 21, 28, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1101, 1151 (2019-04-06)
212. Finns ej
213. Je kan fôl undra (Jag kan väl undra), Bodapolska efter Fräs Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:23, A4-format
            Jämför nr 88, 104, 457, 813 (2019-04-06)
214. Jöns Lars Fars polska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 2:11, A4-format (2019-04-06)
215. Jag ser på dina ögon, vispolska från Boda efter Jonas Dahl, ej text, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 2:13, A4-format
            Jämför nr 235, 412, 547, 603, Svenska låtar, Dalarna, nr 1085, 1187, 1192 (2019-04-06)
216. Min födelsedag, vispolska från Boda efter Röjås Erik Andersson, ej text, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 2:12, A4-format
            Jämför nr 12:13, nr 203, 286, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda, nr 36 och 59, Svenska låtar, Dalarna, nr 1274 (2019-04-06)
217. Bodapolska av Hans Wikmans, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 16:32, A4-format (2019-04-06)
218. Vals efter Tjäder Hans, Boda, upptecknad av Anders Soling, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1300 (2013-01-08)
219. Vals efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 13:19, A4-format
            Jämför nr 550 och Svenska låtar, Dalarna, nr 1300 (2019-04-06)
220. Blåbergsåslåten, gånglåt efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 14:2, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1302 (2019-04-06)
221. Hansollas Hans' gånglåt eller Boda brudmarsch efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 14:11, A4-format
            Jämför nr 336, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 49, Svenska låtar, Dalarna, nr 1261, 1323 (2019-04-06)
222. Gamba-polska, Bodapolska efter Röjås Jonas, A4-format (2019-04-06)
223. Stockholmslåten, gånglåt av Jöns Jonas Hansson, Boda, A4-format (2019-04-06)
224. Vôdåspisn eller Vedspisen, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 2:21, A4-format (2019-04-06)
225. Jann Hans' polska, Bodapolska efter Jannes Hans Mattsson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 3:7, A4-format
            Jämför nr 601, 782, 960, 1240, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 28 (2019-04-06)
226. Piril-polskan, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 4:5, A4-format (2019-04-06)
227. Minns du hur vi lekte, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:4, A4-format
            Jämför nr 459, 507, Svenska låtar, Dalarna, nr 628, 698, 1217 (2019-04-06)
228. Soling Hans' polska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:5, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 9, Svenska låtar, Dalarna, nr 1313 (2019-04-06)
229. Bodapolska efter Pellmats Olle, upptecknad efter Petters Erik Eriksson av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 6:13, A4-format (2019-04-06)
230. Fäjin å mâ dô eller Glad att bli av med er, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 6:17, A4-format (2019-04-06)
231. Vad jag lovar ..., Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 7:3, A4-format
            Jämför nr 500, 674, Svenska låtar, Dalarna, nr 1317 (2019-04-06)
232. Alle kôllår (kullor) utå Västanå, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 4:8, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1276 (2019-04-06)
233. Finn Anders' polska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 4:9, A4-format (2019-04-06)
234. Låggor Farôs polska eller Laggar Fars polska, Bodapolska efter Laggar Anders Olsson, upptecknad efter Röjås Erik Andersson av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 4:10, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 105 (2019-04-06)
235. Jag ser på dina ögon, Bodapolska efter Fräs Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 12:12, A4-format
            Jämför nr 2:13, nr 215, 412, 546, 547, 603, Svenska låtar, Dalarna, nr 1085, 1087, 1192 (2019-04-06)
236. Bodapolska, vismelodi efter Jann Mor, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 12:17, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 60, Svenska låtar, Dalarna, nr 1264 (2019-04-06)
237. Vals efter Helge von Knorring, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 13:13, A4-format (2019-04-06)
238. Lasses Hans' polska, Bodapolska efter Lasses Hans Eriksson, Östbjörka, upptecknad efter spelmän i Boda av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 10:1, A4-format (2019-04-06)
239. Hopp påjkar, vi som ogiftô e, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 10:7, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 8, Svenska låtar, Dalarna, nr 1098 (2019-04-06)
240. O tysta ensamhet, vismelodi efter Finn Jonas Jonsson, Boda, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 12:3, A4-format
            Jämför nr 189, 449, 860, Svenska låtar, Dalarna, nr 551, 1115, 1351 (2019-04-06)
241. Hör ni gossarne käre, Bodapolska efter Fräs Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 9:12, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1104, 1157 (2019-04-06)
242. Lådidjôn eller Våren, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 9:7, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 12 (2019-04-06)
243. Lisget Fars polska nr 1, Bodapolska efter Fräs Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 9:16, A4-format
            Jämför nr 100, 251, 402, 897, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 14, Svenska låtar, Dalarna, nr 1190 (2019-04-06)
244. Bodapolska efter Jonas Hedin, upptecknad efter spelmän i Lenåsen av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 8:1, A4-format (2019-04-06)
245. Stackars den som svartsjuk är, Bodapolska efter Jonas Hedin, upptecknad efter spelmän i Lenåsen av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 8:3, A4-format (2019-04-06)
246. Bodapolska efter Dräng Jerk, efter Jann Olle, upptecknad efter Röjås Erik Andersson av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 8:4, A4-format (2019-04-06)
247. Bodapolska efter Tjäder Jonas, upptecknad efter Petters Erik Eriksson, Backa, av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 8:8, A4-format (2019-04-06)
248. Kanhända du får ångra dig, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 9:3, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarn, nr 1325 (2019-04-06)
249. Dräng Jerks polska nr 2, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 9:5, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 19, Svenska låtar, Dalarna, nr 1291 (2019-04-06)
250. Å herre gud nå je va brud, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 8:7, A4-format
            Jämför nr 545, 1291 (2019-04-06)
251. Lisget Fars polska nr 2, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 9:1, A4-format
            Jämför nr 100, 243, 402, 1190, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 14, Svenska låtar, Dalarna, nr 1190 (2019-04-06)
252. G-durpolska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 7:6, A4-format (2019-04-06)
253. Liten Karin, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 7:7, A4-format
            Jämför nr 1318 (2019-04-06)
254. Slövagubbens måg, Bodapolska efter Jonas Hedin, med texten: "Å inte vill jag bliva Slövagubbens måg. Häv ut den gamla stuten!" till första reprisen, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 7:11, A4-format
            Jämför nr 352, Svenska låtar, Dalarna, nr 1133, 1303 (2019-04-06)
255. Jöns Jonas' polska, Bodapolska efter Laggar Anders Olsson, upptecknad efter Jöns Jonas av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 7:21, A4-format (2019-04-06)
256. Bodapolska efter Brita Furubom, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 7:23, A4-format (2019-04-06)
257. Tredikatrôk, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:23, A4-format (2019-04-06)
258. Jann Mor, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 6:6, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1088, 1250, 1431 (2019-04-06)
259. D-durpolskan, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 6:9, A4-format
            Jämför nr 609, 981 (2019-04-06)
260. Ekopolskan, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:12, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1251 (2019-04-06)
261. Sôbipolskan eller Sörbyggepolskan, Bodapolska efter Jonas Hedin, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:16, A4-format (2019-04-06)
262. Karls Anders' polska, Bodapolska spelad av Karls Anders, upptecknad efter Röjås Erik Andersson av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:22, A4-format (2019-04-06)
263. Hållbergspolskan, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:1, A4-format (2019-04-06)
264. Jässpôs-polska nr 1, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:2, A4-format
            Jämför nr 589, 1076 (2019-04-06)
265. Jässpôs-polska nr 2, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:3, A4-format (2019-04-06)
266. Aldôr erô å aldôr birô eller Aldrig är det och aldrig blir det, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:4, A4-format
            Jämför nr 365, 482, 510 (2019-04-06)
267. Låggor Andôsôs (Laggar Anders') polska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:5, A4-format (2019-04-06)
268. Soling Anders' polska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:6, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 33, Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet", Rättvik, nr 208, 509, 510, 542, 543, 583, 584, 628 (2019-04-06)
269. Polska i dur och moll eller "Jiss kristôs tä vä roli", Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:8, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 16, Svenska låtar, Dalarna, nr 1126 (2019-04-06)
270. Rundiln, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:9, A4-format
            Jämför nr 323, 443, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda-Bingsjö, nr 69 (2019-04-06)
271. Dalpojken, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 5:10, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1425 (2019-04-06)
272. Jöns Eriks födelsedagspolska, Bodapolska av Hans Nord, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 16:26, A4-format (2019-04-06)
273. Kvarnresan, Bodapolska av Hans Wikmans, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 16:28, A4-format (2019-04-06)
274. Nordôs Hansôs (Hans Nords) polska, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:8, A4-format (2019-04-06)
275. Orbâs Kestä (Orbergs Kerstin), Bodapolska efter Lasses Hans Eriksson, upptecknad av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 3:6, A4-format (2019-04-06)
276. I fjol fick jag gå, Bodapolska efter Jann Hans Mattsson, upptecknad efter Röjås Erik Andersson av Röjås Jonas, ur Röjås Jonas, "Folkmusiken i Boda (med senare tillägg och ändringar)" (ej tryckt samling), nr 1:21, A4-format
            Jämför nr 413, 839, 1263, Svenska låtar, Dalarna, nr 1040 (2019-04-06)
1072. Bodapolska efter Finn Erik, upptecknad efter Laggar Anders av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 117, 370, 1080, 1119 (2019-04-06)
1073. Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad efter Laggar Anders av Ture Gudmundsson, A4-format (2019-04-06)
1074. Fars polska, Bodapolska efter fadern Röjås Erik Andersson, upptecknad av Röjås Jonas, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1252 (2019-04-06)
1075. Karins polska, Bodapolska efter Jann Hans Matsson och Röjås Erik Andersson, upptecknad av och efter Röjås Jonas, A4-format
            Jämför nr 1078 (2019-04-06)
1076. Jässpôspolska nr 1, Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, upptecknad efter Laggar Anders av Hans Börtas, A4-format
            Jämför nr 264, 589 (2019-04-06)
1077. Långlilek, Bodapolska av Röjås Jonas och upptecknad av denne, A4-format (2019-04-06)
1078. Emigrantvisan, Bodapolska efter Finn Jonas Jonsson, ej text, upptecknad av och efter Röjås Jonas, A4-format
            Jämför nr 1075 (2019-04-06)
1079. Tre strömmingar och en kaka bröd, Bodapolska efter Finn Jonas Jonsson, ej text, upptecknad av och efter Röjås Jonas, A4-format
            Jämför nr 662, 838, 1091, 1157 (2019-04-06)
1080. Bodapolska efter Köpman, upptecknad av och efter Röjås Jonas, som lärt den av sin fader Röjås Erik Andersson, A4-format
            Jämför nr 117, 370, 1072, 1119 (2019-04-06)


Senast ändrad 2019-04-06